Gå til innhold
Arkivverket

All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres     

 1. Siste time
 2. Pussig at ikke jeg får "klikkbar" lenke når jeg bare bruker kopi-tegnet. Nå har jeg prøvd å være logga inn på Digitalarkivet også, men fikk samme resultat. Men det plager meg jo ikke da... 😉
 3. Det er ein skilnad her: "Else sin metode" gjev (til dømes) SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 507/L0066: Ministerialbok nr. 507A01, 1731-1766, s. 3 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070829620425 "Trude sin metode" gjev https://www.digitalarkivet.no/kb20070829620425 Dersom eg ikkje vil ha med regla om "SAT, ....", må eg manuelt fjerne denne heilt eller delvis. Eg er ikkje logga inn på Digitalarkivet (berre på forumet her), og eg brukar PC Med MS Windows og Firefox.
 4. Her er en til: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quarto. Takk til Torkild for spennende informasjon! Skal se litt nærmere på evt. tenkelige forbindelser til navngitte personer her. Her er omtale av Ambrosius Hardenbech: https://snl.no/Ambrosius_Hardenbeck. Hans likprekener må være avholdt før 1683, vel i Bergen. Her er hans ektefelle: https://no.wikipedia.org/wiki/Dorothe_Engelbretsdatter.
 5. Knut Skorpen

  Etternavn/far til Anders i Sogneprestenes manntall 1664-1666

  Ifølgje notata i permane på Bygdebokkontoret manglar leiglendingslister frå Vefsn i amtsrekneskapen for åra 1679, 1681 og 1683--1686.
 6. Det er bokformatet. https://no.wikipedia.org/wiki/Bokformat
 7. Og jeg må bruke to. 😉 Som sagt får jeg ikke lenke som fungerer ved bare å trykke på "kopi-tegnet". Den blir ikke "blå og formatert" hos meg. Vet ikke hvorfor...
 8. Ann-Mary Engum

  Kirkebok for 1937, Vågan i Nordland

  Hvis du vet navnet og dødsdatoen kan du be om oppslag i dødsfallsprotokollen. https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning/skifte-og-dodsfallsopplysninger#!/form/0
 9. Today
 10. Ann-Mary Engum

  Kirkebok for 1937, Vågan i Nordland

  Hva het han?
 11. Ann-Mary Engum

  Kirkebok for 1937, Vågan i Nordland

  Sperrefrister https://www.digitalarkivet.no/content/restricted-kb
 12. I skifte etter Nicolai Tostrup https://media.digitalarkivet.no/view/25119/179?indexing= finnes følgende likprekener in quarto: Mag Søfren over Schøller Mads Medelfart over Brede Rantzow Hr John Mogensen over Schøllers frue Winstrup over Tage Tot Hanibal Jessen over Stie Tønsberg Hr Mentzes over Thomas Olsen Mag. Ambrozii Hardenbach over Gaarmann Mag. Ambrozii Hardenbach over von Rechen Mag. Ambrozii Hardenbach over Randulfs frue A. Andersen overOtto Brahe Peder Hie over Rosensparre Michelsen Over Ditlev Hoch Laurits Jakobsen over K. Kaas Stockfletts over Margrethe Mechelborg Det jeg merker meg er at det her finnes en likpreken over Otto Brahe som kan ha vært far til Jørgen Ottesen Brahe herre til Tosterup slott i Skåne slutten av 1500 tallet. Videre er det en liktale over Tage Tot som kan være Tage Toth som kjøpte Tosterup slott 1640. Etter hva jeg finner på nett var det populært med liktaler for adelen på 1500-1600 tallet. Her hadde visstnok Biskopen en funksjon. Jeg vet ikke hvordan Nicolai Tostrup kom i besittelse av disse skriftene om de eventuelt var arvet via hans to koner (Schøller og Holberg). Slike liktaler ble tydelighvis laget i boks form og var kanskje vanlig blant prestenes boksamlinger? Jeg vil tro det var en stor boksamling i familien Holberg med hensyn til forbindelsen til Biskop Munthe. Jeg har ingen formening om disse liktalene kan være nyttige i vår sammenheng, da jeg vet for ite om bruken av disse liktalene og hvorfor de er å finne i prestenes boksamlinger. Kanskje de er inspirasjon for deres egne taler. Skulle også likt å vite hva det menes med "in quarto" da boksamlingen til Nicolay Tostrup deles in i "in folia", "in quarto", "in octavo", " in duodecimo". Når det gjelder Nøring se innlegg 18 der bl.a. disse linkene finnes http://www.fredrikahlander.com/genealogy/p8c6e6f34.html http://leifsanne.se/Sanne_Kungshamn/p8c005c8b.html https://forum.genealogi.se/index.php?topic=73075.0 http://bundys.se/001/00/812.htm Jakob Hansen Nøring bruker sitt slektsnavn allerede 1641, som må være før han blir gift med sin mye yngre kone. Det som er merkelig er at det ikke er Paul Nilsen som bruker Nøring, men hans etterkommere. Se spesielt linken http://bundys.se/001/00/812.htm . Paul Nilsens kone heter her Vivikke Clausdatter, datter til borgermesteren i Uddevalla Claus Påvelson.
 13. Hei, Min oldefar doede i 1937, og jeg proever aa bekrefte dato. Han doede i Vågan i Nordland, men desverre finner jeg bare klokkerbok or kirkeboeker for nyfoedte og viede i 1937. Er det en form for tidsbegrensning som gjelder, eller er det en kilde som mangler? Takk, Bernt
 14. Takk for den lenken Ann-Mary. Det hadde gått meg hus forbi, men så har nå han Lars ganske mange tema gående til enhver tid 🙂 Jeg skal legge inn opplysningene vedr. Severine Oline og familien. Men dessverre er fortsatt gåten uløst med hensyn til hvor foreldrene henne ble av.
 15. Fordelen ved å bruke min metode, er at det bare er nødvendig med ett klikk for å kopiere. Til orientering så bruker jeg også PC.
 16. Ang vielsen til datteren Severine Oline i # 2; Ser at paret er nevnt i temaet til Lars.
 17. Odd Khalifi

  Kollevågvegen 18/1 i Askøy Kommune - veirett

  Takk for rask tilbakemelding. Samtidig, takk for presisering av navnebruk. Det er gjort :) Odd
 18. Hjertelig takk Ann-Mary. Jeg skulle akkurat sette meg til å lete gjennom kirkebøkene for Lærdal fra 1826 og fremover for å se om jeg kunne finne dem der.Men da var det nok bare det unge paret som flyttet dit, trolig fordi Edvard/Evert hadde fått seg arbeid som bakersvenn der inne. De giftet seg jo i august samme året som de flyttet inn dit. Da får jeg se om det er andre måter å spore opp Ole og Severine Juliane på.
 19. Edvard Eriksen innflyttet til Lærdal 8 mai 1845, og Anna Dorthea Hansen innflyttet 19 juni 1845. På begge står det: "Bergen og der født" https://media.digitalarkivet.no/view/11602/9
 20. Tusen takk for hjelpen.
 21. #126: Eilerich Wisborg (eller von Weisburg) blir til dels oppgitt å være født på Gotland, men det er nok en feillesing av skriveformen "Jutland" for Jylland. #127: Jacob Hansen Nøring er født såpass mye tidligere enn Mette Hansdatter at det i tid ikke er overveiende sannsynlig at de er søsken (men slett ikke utenkelig), og Jacob oppholder seg i Trondheim bare de første årene på 1640-tallet, som er lenge før Jacob Friderichsen kommer dit. Så noen evt. familiær "overlapping" der er det da ikke. Vi vet heller ikke om Nøring faktisk brukes som etternavn av Mette, eller om hun kun er skrevet med det fordi hennes sønn benytter navnet. Og jeg minner nok en gang om at Oluf Parsberg (faktisk han som i 1641 henter Nøring til Trondheim), som er gift med Anne Urups kusine Karen Kruse, kjøper hele stedet Norring (også nevnt som Nørring) ved Aarhus i 1647 inkl. hovedgården Norring Riis Hovedgaard. Dette skal da fusjoneres med Parsbergs øvrige gods, så han trenger kanskje en fra familien til å hjelpe seg med det? Hans egne sønner er på den tid ennå ikke gamle nok til å representere faren. Selv om det finnes en tysk slekt med dette Nøring-navnet, så kan det vel tenkes at en eller flere danske slekter med samme navn kan hente det fra det eneste stedet i Danmark som heter det? Kfr. hvordan prester tar navn fra arbeidsstedet sitt og bruker det videre som slektsnavn. (F. eks. Meldal, som den dag i dag antagelig fortsatt er i bruk som slektsnavn både i Norge og Danmark. Det har faktisk sitt opphav i Tostrups omgangsmiljø i Orkladalføret.) Skulle Jacob Friderichsen være innom Norring, så kan det jo tenkes at han der gifter seg med datteren til en lokal prest, som da tar dette etternavnet i bruk eller evt. tilhører en presteslekt som er der i flere generasjoner. Her er navnet Norring omtalt litt: https://da.wikipedia.org/wiki/Foldby_Sogn. Det ser ikke ut til at Norring tradisjonelt har sin egen kirke. Om selve stedet: https://da.wikipedia.org/wiki/Norring.
 22. Jeg finner det meget underlig at Ole Hansen og Severine Juliane Ambrosiusdtr./Iversen/Sivertsen får sine tre barn før ekteskapet i 1826. På det tidspunktet var Severine bare 26 år og burde normalt sett vært i stand til å få flere barn. Men jeg er ikke i stand til å finne fler uansett hvordan jeg søker eller vilken navnekombinasjon jeg bruker. Det ser rett og slett ut til at begge forsvinner etter vielsen, men hvor? Den ene datteren giftet seg i Lærdal i 1845, den andre i Bergen i 1850.
 23. Ivar S. Ertesvåg

  Tyding av dato for dåp og introd. i Krødsherad BU 1778

  Eg les det som "Onsdagen d: 21 Octob: døbt Tosten... ... Introd: d: 26 decemb:" Det er eit spørsmål om det skal lesast "Octob" med samanskriven ct, eller "Otob", men meininga vert den same. (og for ordens skuld: eg sjekka at 21. okt. 1778 faktisk var ein onsdag...)
 24. Hallo. Jeg har følgende rundt Ole Jacobsen og hans familie. Ole født på Biri i 1724 og død i 1791. Gift 29 mars 1751 i Faaberg kirke. Hans kone Eli Larsdatter født på Huskelhus i 1727 og død på Eiker i 1801. Gravlagt 1. februar. Deres Marthe født født 1753 og døpt 13 januar samme år gift i Eiker 23 mai 1775 med Jens Hermannsen. Marthe dør i 1811 og etterlater seg fire barn. Bor i Vestfossen ved 1801tellinga. Datteren Eli født 1757 - dør lita. Sønnen Jacob Olsen dør 25 mars 1810 og det skiftes på Sand i Eiker 20 feb 1811. Han giftet seg med Mari Pedersdatter 20 juli 1791. Mari dør i 1806 og fem barn nevnes i skiftet. Datteren Eli Olsdatter f. 1762 gifter seg med Samuel Nilsen 23 mars 1786. Eli ble konfirmert 24 mai 1778 og døde 9 sept 1824. - 8 barn. Sønnen Lars vet jeg ingenting om, men har notert meg at han sannsynligvis ble gift på Kongsberg. Sønnen Tollev Olsen gift med Mari Tollevsdatter døde 19 okt 1820. Det med Faasaal-Ejer - kan være Fossesholmeie. mvh Tor Kenneth
 25. Hannah Bredesen mentioned in the record of Peter Dahlquist and Hannah Bredesen Name Peter Dahlquist Spouse's Name Hannah Bredesen Event Date 30 Mar 1907 Event Place Minneapolis, Hennepin, Minnesota
 26. Her utvandrer Edvard Bredesen og familien fra Kristiania i 1883 - han kom fra Eiker: https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000989027 https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000989028 https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000989029 https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000989030 https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000989031 - Hanna, 9 mnd gammel.
 27. Olaf Larsen

  Høring – forslag om endringer i lov om stadnamn

  Ikke dårlig! Noen i 'apparatet' har faktisk vært våkne nok til å skjønne at lokale navn betyr mye for folk.
 1. Last inn mer aktivitet
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.