Gå til innhold
Arkivverket

All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres     

 1. Siste time
 2. 10.025 Sverre Johan Olaussen Østre gravlund 1898-10-15 1956-03-29 Graven er slettet.
 3. Her er faren i 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392260378
 4. I følgje denne gamle tråden frå 2002 ville Yngve gjerne ha lagt ut den aktuelle folketeljinga, som var korrekturlesen for mange år sidan. Men på grunn av personvernproblematikk ville ein truleg måtte vente til 2012. No i 2018 er folketeljinga frå 1922 publisert for fleire år sidan. Er det mogeleg å få lagt ut også folketeljinga frå 1912?
 5. Ivar Moe

  Til Lars Øyane

  https://www.nb.no/items/6df0747e7c68a57ba1266b0f81ea2b27?page=0&searchText="Jørgen Frederik Hansen "
 6. Her er hun (uten navn) i fødselsregisteret for Sagene: Oslo fylke, Sagene i Oslo, Fødselsregister nr. 4 (1925-1928), Fødte og døpte 1928, Side 180 Permanent bilde-ID: kb20060213060799 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060213060799 (Nr. 63)
 7. Torbjørn Igelkjøn

  folketellingen 1920 -1922, 1940, 1950 i bergen

  Yngve Nedrebø seier i siste inlegg her at det ikkje finst lokale folketeljingar etter 1922, men at ein har folkeregisterkort frå 1957, då desse vart erstatta med nye: Tidlegare var det ei kurant sak å be om oppslag i folkeregisterkorta, men dette er så vidt eg har forstått blitt innskjerpa slik at det må vere gått minst 60 år sidan personane på kortet døydde.
 8. Håkon Kolltveit Larsen

  Askøy Fødte og døpte 1742-1800

  Ok
 9. Hei Jeg har gjort (litt famlende) forsøk på å finne ut hvem min tipp-tipp-oldefar Jørgen Frederik Hansens foreldre var. Jørgen Frederik skal være født i Farsund i 1792, var blant annet lensmann i Vanse og gift med Christiane Gabrielsdatter Lund (1794-1832) fra den velstående Lund-familien i Farsund (kilde: min bestemors upubliserte notater). Jeg finner imidlertid ingen ting om ham fra før han var voksen. Blant annet finner jeg ham ikke i folketellingen fra 1801. Derimot finner jeg en Jørgen Fredrik Ambrosiussen i folketellingen fra 1801 for Vanse/Farsund (https://www.digitalarkivet.no/ft/bosted_land/bf01058344003019). Han var da 9 år og altså født ca 1792, som min tipp-tipp-oldefar. Jørgen Fredrik Ambrosiussens foreldre var skpr. borger (skipperborger?) Ambrosius Hansen og Elen Cathrine Klein. Noe mer om Jørgen Fredrik Ambrosiussens liv finner jeg ikke, og det er ikke usannsynlig at han døde ung (høy dødelighet). Men noen "indisier" tilsier at det kan være en sammenheng mellom Jørgen Fredrik Ambrosiussen og Jørgen Frederik Hansen: - Hansen-navnet. Har Jørgen Fredrik Ambrosiussen tatt farens etternavn (Hansen) på et tidspunkt? - Jørgen Fredrik-navnet går igjen både "bakover" i Ambrosiussen-familien og "framover" i Hansenfamilien. - Ambrosius-navnet: Kilder sier at Jørgen Frederik Hansen har en sønn som heter Ambrosius og en datter som heter Ambrosie (har lest det på nettet, men finner ikke tilbake til kildene). Dessuten har han et barnebarn som heter Tor Ambrosius (bestemors notater). Kan disse "likhetene" være tilfeldig? Eller kan Jørgen Fredrik Ambrosiussen og Jørgen Frederik Hansen være samme person? Hvordan kan jeg eventuelt finne ut mer om denne delen av slekta? Jeg tar imot hjelp med stor takk! Harald Bøe Moen
 10. Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Askøy Fødte og døpte 1742-1800

  Hei. I sin tid (for mange år siden) transkriberte jeg kun uægte døpte barn på Askøy. Dvs. at alle andre ikke er med. Dette er selvsagt i etterpå klokskapens øye helt tåpelig, men det var nå slik det ble gjort. Dermed er den listen over døpte på Askøy ikke ferdig transkribert. Men den finnes i sin helhet, men må korrekturleses.
 11. ornulf brendeford

  Innvandring fra UK med navnet Brendford

  Viser til vedlagte skriv av 14.12.2018 fra Arkivverket vedrørende " Navnebevilling- slektsnavnet Brendeford" Deres konklusjon er at det er gjort en rekke søk i arkivet etter Amtmann/fylkesmann i Troms, men vi kan dessverre ikke finne noen ytterligere opplysninger vedrørende Gunerius M. Olsen, Waldemar W. Olsen, Sigrun Olsen og Dagmar Olsen sine søknader om å ta navnet Brendeford som etternavn/familienavn. Mvh Ø. Brendeford Scan0064.pdf
 12. Anne Marie Bøtun Øyri

  Ivar Pederson f 1727 frå plassen Stegen i Fresvik?

  Eg har sett litt meir på desse folka som hadde plass på Stegen i Fresvik. Stegen var plass under Bøtun og her finn eg Peder Arnfinnson Otterhjell f 1700, gift 1723 med Anna Eiriksdtr Bøtun Flæte. Peder bygsla i 1721 Øvre Breilid men flytte seinare til Bøtun. Han er fadder 1753 og skreiv seg då Stegen så dei har budd på denne plassen. Både han og kona levde i 1762 men deretter veit me ikkje meir om dei. Dei er ikkje oppførde med born i ætteboka men kanskje kan dei tre syskena Brita, Ivar og Elling Stegen der faren heitte Peder vera born av dette ekteparet? Og så kjem vi til Elling Pederson Otterhjell som forlova seg med Agate Olsdtr Haukenes i 1854, kan det også vera son av Peder Otterhjell? Kanskje fødd før faren gifte seg? Her blir det mykje gissing. Systera Brita lurer eg på kan vera Brita Pedersdtr Stegen (fødselsår og dødsår ukjent) gift 1764 med Hans Ivarson Høgheim 1728-1771. Dei hadde plass på Stegen. Fekk 4 born, Helje 1764-1833, Brita 1766, Ivar 1768 (tenar i Tretteteig i 1801), Hans 1771. Han og familien finn me att under Rinde i Feios, men dei budde mesteparten av tida i Fresvik. Brita og Ivar veit me ikkje meir om. Er det bokon som klarer finna ut meir om denne familien hadde eg vore svært takksam.
 13. 1. Øyer, Oppland 2. Ringsaker, Hedmark 3. Sørum, Akershus 4. Sørum, Akershus 5. Nes, (nå Ringsaker), Hedmark 6. Nes, Hedmark 7. Gran, Oppland 8. Gran, Oppland Det er ikke store forskjellene om jeg går to, tre eller flere ledd bakover. Bare litt mer spredning innen Oppland, Hedmark og Akershus, så jeg er en ur-østlending.
 14. Today
 15. Ann-Mary Engum

  Karl Bertin Larsen (Rise) f. 28.8.1901. Til New York.

  Temaet ditt på slektsforum. http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=686045&highlight=&sid=941c8ec10850aa58b33799f1f5318388
 16. Her står hun som Karen Olausen f 13 mars 1928-12 nov 2002. Faren står som Olausen,og mora som Dina Charlotte Magnussen. https://www.myheritage.no/site-family-tree-556990231/stromfors?indID=1500002
 17. Kan dette bidra med noen opplysninger ? Karin Linnerud (født Gulbrandsen) MyHeritage familietrær Født: 13. mar 1928 Død: 12. nov 2002 Mor: <Private> Magnussen Mann: Kåre Linnerud Barn: <Private> Strømfors (født Linnerud)
 18. Karl Bertin Larsen ble i folketelling for 1910 registrert på Risehaven gaard. Han står da som født 29.8.1901. Han står kun som Bertin Larsen Han dro fra Oslo til USA 14.9.1923 med båten Oskar ll. Han skulle da besøke sin bror Knut, som da bodde i Bronx. Han var da ugift og båtbygger av yrke. Han dro over sammen med Oskar Olsen, Risehagen. Han oppgav å reise over for å få bedre økonomi. Der kom til New York 25.sept 1923. Han ble gift i USA. Vi vet kona ble kalt Bina (kan være forkortelse for Jakobina), men ikke om det var hennes rette navn. Hans halvbror, Ånon Rise sendte hjem flere bilder hvor han på baksiden av det ene har skrevet at Bina var Bertins kone. Det er ingen barn med på noen av bildene. Bildet til venstre viser Bertin og kona Bina Bertin er den tredje av de 4 brødrene som dro over som jeg vet alt for lite om.
 19. http://www.histreg.no/index.php/person/PFd00102121993M11012A
 20. Kathe Røed

  Hvordan finne ut hvem som var min tippoldefar?

  Hei igjen Jeg har kontaktet Akershus Festning som ba meg kontakte Norsk Forsvarsmuseum - som igjen ber meg å kontakte dere (siden Riksarkivet skal være rette instans) Spørsmålet er om det finnes arkiver som omhandler de som var ansatt på Akershus Festning. Min tippoldefar var ansatt der fra rundt 1821 til sin død i 1838. Det kan tilføyes at han var en av dem som satte kriterier for svenneprøven (om det har noen betydning) Dersom slike arkiver finnes leter jeg naturligvis selv - jeg er bare interessert i å vite om de finnes, og hvor. På forhånd takk Mvh Kathe T. Røed
 21. Takk skal du ha Leif. Det kan være bryet verdt å gå via gravfester i håp om å få avklart om dette er rett dame. Jeg har forøvrig lagt til litt ny informasjon i mitt første innlegg.
 22. Kjell Halvorsen

  Folketelling 1865 Bergen

  Takk for det. Kjell H.
 23. Først om når Mads Pedersen forlot Årdal. Han står på lønningslistene i 1760 for hver måned inntil i juni. Da forsvinner han brått. Det er derfor overveiende sannsynlig at han også forlot Årdal i juni 1760. Jeg har tidligere lett i kilder fra Askvoll og Førde etter folk fra Årdal (i Sogn) som kan ha arbeidet ved Grimeliens kopperverk, men uten å finne så mye interessant. Derfor er funnet av Mads Pedersen absolutt interessant. Jeg føler meg ganske overbevist om at han må ha vært tilknyttet kopperverket i Grimeli. Da jeg nå er på reise, har jeg ikke tilgang til notatene mine fra Grimeliens kopperverk, men så vidt jeg husker, er det lite som er bevart av verkets egne dokumenter. Derfor er jo kirkebøker og muligens skifteprotokoller og tingbøker gode kilder. Jeg kommer tilbake hvis jeg senere finner noe i mine notater.
 24. Det er flere Linnerud som er begravet i Nittedal. Gravene var pyntet i 2014. Kanskje du får ett svar om noen fremdeles fester graven/gravene hvis du kontakter Kirkeverge i Nittedal (tlf. nederst på siden). http://www.nittedal.kirken.no/nb-no/Gravplassforvaltning Graven til Karin og Kåre Linnerud (dobbletklikk på linken) http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4418065 Og utsnitt av gravminne.
 25. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  folketellingen 1920 -1922, 1940, 1950 i bergen

  De statlige folketellingene 1920, 1930, 1946 og 1950 er taushetsbelagte i 100 år. Det er mulig det har vært kommunale folketellinger i Bergen enkelte år (i tillegg til i 1922), og slike vil vel da eventuelt finnes i det kommunale arkivet (Bergen byarkiv).
 26. Hei, jeg prøver å finne ut av familien (foreldre og søsken) til min 3*tippoldefar Anders Arnesen Holen fra Sør-Odal, sønn av Arne Gundersen f. Hauggård og Anne Andersdatter. Teksten her er litt lang og detaljert, men jeg lurer egentlig på om bydgeboka for Sør-Odal tar feil og har blandet to stk. Arne Gundersen, og trenger derfor å ta med detaljene. Jeg finner Anders, foreldrene, samt hans kone Mari Larsdatter i folketellingen 1801 https://www.digitalarkivet.no/pf01058239003657, gift, men uten barn. I følge folketellingen skal han være født ca. 1759. Foreldrene bor samme sted i føderåd (#35 og 36) Han ble gift med Mari Larsdatter fra Nes i Akershus (som jo er nabobygda) 1.5.1800: https://www.digitalarkivet.no/kb20061103030399, #13, han bosatt på Holen, Sæter-Ejer (Holen er navnet på en av husmannsplassene under Sæter) i Sør-Odal Foreldrene Arne Gundersen og Anne Andersdatter ble gift i Strøm kirke i Sør-Odal, 9. okt. 1755: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603210629 (5. hendelse på venstre side). Her bor faren Arne på Hogaard (nå Hauggård), mens moren Anne er fra Øktner - begge gårder i Sør-Odal. Så finner jeg sannsynligvis Anders' dåp, 26.12.1759 (øverst til høyre): https://www.digitalarkivet.no/kb20070603210653 Her står det kun Arne Holte på far, og ingen mor, så det er vanskelig å bevise at dette er rett, men det er så vidt jeg kan finne ingen andre Anders født av Arne i Sør-Odal i tidsrommet 1750-1770, så jeg synes det er god grunn til å tro at denne er rett, og at Arne Holte da er Arne Gundersen på Holtet. I tillegg finner jeg tre andre barn til Anders Holte, Gunder f. 1761, Siri f. 1766 og Anna f. 1768, alle på Holte. Dette tyder jo på at foreldrene flyttet til husmannsplassen Holte etter at de ble gift og fikk fire barn der. Jeg finner så igjen Arne Gundersen i Sør-Odal bygdebok bind 4 side 66, om Hauggård (hvor han jo fortsatt bodde ved ekteskap): https://www.nb.no/nbsok/nb/068018c1c15a94cfd83d1ba1bd9c70f1?index=4#69, angitt som sønn av gårdbrukeren Gunner Arnesen gift med Anne Andersd. Øktner, så dette stemmer perfekt. MEN: I følge Sør-Odal bygdebok, bind 2, side 284: https://www.nb.no/nbsok/nb/de4be8cb7a06b28a1ff2f1db47af1571?index=7#287 Så er den Arne som bodde på Holte en annen Arne Gundersen enn faren til Anders, og de oppgir bare to barn, ikke fire. I følge teksten her, er denne Arne Gundersen fra Rud, bygslet Holtet i 1758, og gift med Tore Embretsd. i 1761. Det stemmer at Arne Gundersen Ruud giftet seg med Tore Embretsd. 25.6. 1761: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603210664 (omtrent midt i høyre kolonne), men jeg lurer altså på om at den Arne Gundersen som bor på Holtet er "min" Arne Gundersen fra Hauggård, og at bygdeboka har blandet de to. Grunner til å tro at bygdeboka tar feil, og at det ikke er Arne Gundersen fra Ruud som bodde på Holtet: Han fikk den ektefødte sønnen Arne der i 1755, 6 år før han Arne fra Ruud giftet seg Da Arne fra Ruud gifter seg i 1761, står han med Ruud som bosted, ikke Holtet. Det tyder på at det ikke var han som bygslet gården i 1758. Bygdeboka nevner kun to barn, Gunnar f. 1761 og Siri f. 1766, og overser Arne f. 1759 og Anna f. 1768, noe som tyder på at bygdebokforfatteren ikke hadde full kontroll her. Og Arne kan jo uansett ikke være hans sønn, siden han giftet seg med Tora 2 år senere. Ser mine undersøkelser og forsøk på konklusjon sannsynlig ut? En mangel her er den oppgitte bygselen i 1758, som jeg ikke har funnet. Den vil kanskje kaste mer lys på dette. Hvis det er noen her med kjennskap til Sør-Odal, ville jeg sette stor pris på innspill - og selvsagt fra andre som har noe å bidra med. Jeg ante ikke at jeg hadde slekt fra Sør-Odal før tidligere denne uken, så jeg er helt grønn her.
 27. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Folketelling 1865 Bergen

  Jeg har bedt en kollega svare på spørsmålet.
 1. Last inn mer aktivitet
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.