Gå til innhold
Arkivverket

All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres     

 1. Siste time
 2. Today
 3. Artifacts - What region of Norway?

  Yes Halversdatter is Olia's maiden name. And I unfortunately have no information on the names of her parents. Do you know if Olia had older or younger siblings? I do not have any names of her siblings. Have you found her in census 1860 or 1870? Not yet. Do you know about relatives of Olia? Only by marriage. You write that Olia marries in 1871. The only source I have for the marriage of Olia to Tollof Thoreson (possibly his name at the time of their marriage may have been Reierson) is in Tilda Thoreson's (Olia and Tollof's youngest daughter) written history. I have not been able to find the marriage record to confirm this. Do you have a source of marriage? If not, try to find it. It may contain information about the parents.
 4. Artifacts - What region of Norway?

  #2 is called gimpegaffel in Norwegian. Made of metal today, but of wood in old days. Regards from Linda
 5. Hans Nilsson er nemnt i eit militært manntal i 1738: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Rado1738 Det ser ut til at han hadde sønene Nils (f. 1737) og Christian (f. 1751): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Mi12581749 Nils vart g. 1761 m. Inger Pålsdotter frå Toska, og Christian vart g. 1780 m. Anna Andersdotter frå Alvheim. I tingboka for 1734 finn eg følgjande: «Ditos udgivne Bøxel Sæddel til Hans Nielsøn Sylte paa 1 pund Fiskes Landskyld udi gaarden Sture Kaldet, som Lars Andersøn Stures Enche for Ham opsagt haver med Condition, at Hand Egter Hendes Daatter og forsørger Enchen sin Livs Tiid paa sam/m/e brug. Datert Herløe gaard d/en 22de Maij A/nn/o 1734.» Dette må tyda at Hans Nilsson kom frå Sylta. Finst det noko meir informasjon om opphavet hans der?
 6. My great grandfather was born in Kragero Telemark Norway we think in 1835 but I have also been told 1836 but I think 1835 is now more likely according to his naturalisation papers in Australia. He changed his name to John Pearson but I do not know when this happened. He was supposed to have been orphaned at the age of 8 years old and sent to live with relatives (names unknown) in the USA. We have no idea what his birth name was and none of his descendants know either. My grandmother was his daughter and so her maiden name is Pearson but those descended from the males don't know anything either and have actually given up the chase which I would love to try and find out about him and what his parents did for a living, did he have any siblings etc. The Norwegian Heritage forum on John Pearson have done some work too but the person they thought it may have been at one stage proved to be incorrect so I am back to square one again. I am also on a Norwegian Facebook page and the people there have really helped me but still not found him but they have given me hints and sites to look into. As I am new to this genealogy thing I don't know where to look or how to look so it is all very confusing to me but I would love to know more about him and his family and the country and area where he was born and what happened to his parents that he was sent to the USA. I can probably upload his death certificate if required but "parents unknown" was listed on it. Thank you so much if you can help me in my search I would be so grateful. Regards Laurel
 7. Hjarteleg takk til Dag for siste innlegg! Når det gjeld Ole Jensson og Modum, so meiner eg ganske sikkert at eg leitte gjennom kyrkjebøkene for Modum etter dødsfallet hans, i alle fall over ein lang periode, men utan å finna spor etter mannen! Men det er mogeleg eg ikkje starta opp so tidleg som i 1806? Elles so ser eg no kvifor Ragnhild Endresdotter frå Aurdal ikkje dukka opp når eg søkte etter fødsli hennar hjå FamilySearch: Ho er feilaktig registrert som: * Ragnhild Andersen, døypt i Aurdal 14.2.1768 som dotter av Endre Johannesson og Inger Olsdotter Her er dåpen hennar i Dahleseiget i Aurdal (øvst på høgre side): https://media.digitalarkivet.no/view/9362/43 Og her er nok konfirmasjonen hennar frå Kultestadeiget i Aurdal i 1785 - 16 år: https://media.digitalarkivet.no/view/9363/45295/3 So denne Ragnhild kan me tydeleg avskriva som konfirmant i Norderhov... Nei, so enkelt skal det ikkje vera, men eg takkar på ny for framifrå bistand til å oppklara opphavet til søstrene Inger og Ragnhild Østensdøttrer i Frogseiget!
 8. So er spørsmålet lagt ut! https://forum.arkivverket.no/topic/219576-digitaliserte-gravferdslister-og-dåpslister-for-norderhov-1801-1814-kvar-er-dei-vortne-av/ Det vert spennande å sjå kva svar som kjem!
 9. For ei tid attende vart det vedteke å digitalisera dei viktigaste kyrkjebokavsnitti for perioden 1801-1814, og det skal på eitt eller anna tidspunkt ha gått ut ei melding om at arbeidet var fullført, MEN Eg finn ikkje databaseregistrerte gravferdslister eller dåpslister for Norderhov bortsett ifrå perioden 1812-1814! Kvar er so resten vorte av? Det er MANGE av oss som ønskjer å nytta desse databasane...!
 10. Ta med spørsmål om dåp i samme slengen. Dåp er søkbart 1812-1814 og begravelser 1812-1815.
 11. Heisan, då er emnet om mors alder ved barnefødsler lagt ut: https://forum.arkivverket.no/topic/219566-mors-alder-ved-barnefødsler-kor-gamle-mødrer-kan-dokumenterast-i-noreg/ Eg vil òg leggja inn eit spørsmål til arkivverket om kvifor dødsfalli for Norderhov 1801-1815 ikkje er databaseregistrerte.
 12. Olia Halverson born 1846

  Do you know if Olia had older or younger siblings? Have you found her in census 1860 or 1870? Do you know about relatives of Olia? You write that Olia marries in 1871. Do you have a source of marriage? If not, try to find it. It may contain information about the parents.
 13. Ein nolevande etterkommar etter Eli Johannesdotter Tverberg i Hafslo (1733-1784) - gjennom kvinneledd i samtlege generasjonar, har finne ut at ho høyrer til haplogruppe T2b, som etter kva ho har finne ut, skal stamma frå Middelhavsområdet og som mellom anna skal ha vore oppdaga i levningar frå Pompeii i Italia! Huslyden hennar er omskriven i Gards- og Ættesoga for Hafslo, band X under gnr. 155, Hillestad, husmannsplassen Tverberg der det står følgjande: ~~~~~~~~~~~~~~~ Arne Tverberg, som me trur må ha opphavet sitt i ei anna bygd, ##### (opphavet hans og fullt namn?) var f. kring 1702 og vart gravlagd frå Tverberg 4.2.1790. Arne kom til Tverberg då han kring 1732 ##### (dato og stad for denne første vigsli hans?) gifte seg første gongen med Ragnhild Nilsdotter, enkja etter den føregåande husmannen på plassen. Etter at ho var avlidi, gifte han seg so kring 1753 ##### (dato og stad for denne andre vigsli hans?) att med ei Eli Johannesdotter, som er av ukjent opphav. ##### (opphavet hennar?) Kanskje henta Arne denne andre kona frå heimbygdi si? Ho var f. kring 1733 og vart gravlagd frå Tverberg 25.2.1784. Arne skulle komma til å driva plassen i over femti år, fram til hausten 1783. Me kjenner til tre døtrer etter Arne, og dei var alle frå andre ekteskapet: 1. Ragnhild Arnesdotter (1754-1754). 2. Guri Arnesdotter (1756-1833), vart gift med husmann Hans Pederson på Tverberg (1754-1834); dei fekk ta over heimeplassen hennar på Tverberg. 3. Oselda Arnesdotter (1759-1825), vart gift med husmann Endre Sjurson i Botnen 5 under Hillestad (1775-1846). ~~~~~~~~~~~~~~~ Som det kjem fram av dette manuskriptet, veit me svært lite om opphavet til denne huslyden. Vigsli til Eli og Arne fann stad kring 1753, nettopp på den tidi der me har ei «lakune» i kyrkjebøkene for Hafslo, men merkeleg nok manglar me òg opplysningar om første vigsli til mannen Arne, og på den tidi skal dei fleste vigslene vera medkomne i kyrkjebøkene for Hafslo! Einaste kjelda som nemner namnet hennar, er gravferdi hennar i Hafslo: * Eli Johansdotter Tverberg 25.2.1784 - 50 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/1992/98 Eg har sett litt på fadrane til dei tre døtrene: * Ragnhild - døypt i Hafslo 10.11.1754 - fadrar: Johannes {Olson} Øvrelie {1707-1770}, Nils Erikson, Martha {Olsdotter} Morken {1701-1774}, Guri {Paulsdotter} Morken {1701-1772}, Christi Johannesdotter https://media.digitalarkivet.no/view/11455/70 * Guri - døypt i Hafslo 4.1.1756 - fadrar Østen Joh{annesson} Øvrelie {1739-1763}, Nils Erikson Lie, Christi {Larsdotter} Kalhagen {1720-1763}, Ingebor ibidem, Anna Pedersd. Morken {1733-1801} https://media.digitalarkivet.no/view/1992/7 * Oselda - døypt i Hafslo 4.3.1759 - fadrar: Niels {Larsson} Ugulen {1717-1777}, Siver Hansen, Inger {Trondsdotter} Morken {1729-1762}, Britte Hansdatter, Christi Olsdatter https://media.digitalarkivet.no/view/1992/23 Dei fleste av desse fadrane budde på nabogardar i Hafslo, men det er særleg TO NAMN eg har bite meg merke i og som eg har vanskar med å identifisera: ** Christi Johannesdotter - fadder på Ragnhild - kan, etter kva eg forstår, IKKJE vera fødd i Hafslo, med mindre ho vart døypt i Hafslo som Kirsti Johannesdotter, uekte dotter av Ragnhild Endresdotter og gift mann Johannes Olson Baten, men denne Kirsti hadde ingen søster Eli og var i alle fall ikkje gift i Hafslo! ** Nils Erikson (Lie) - fadder på Ragnhild og Guri - er nemnd Lie, som rett nok var ein nabogard til Tverberg, men der budde det ikkje nokon Nils Erikson på den tidi, so kanskje hadde han namnet sitt frå ei anna bygd? Me har to personar fødde i Hafslo som dette KAN vera: *** Nils Erikson, steson av Arne og son av første kona Ragnhild, vart døypt i Hafslo 15.9.1726, men forsvinn frå Hafslo! *** Nils Erikson frå garden La i Hafslo, vart døypt i Hafslo 2.11.1735 og levde då mori døydde i 1746 (faren var avliden før), men forsvinn sidan frå Hafslo! I tillegg til identifikasjon av haplogruppa T2b inneheld dette emnet fleire andre kjempeutfordringar: ** Kven var Arne Tverberg? ** Kven var Eli Johannesdotter? ** Kven var Christi Johannesdotter - ei søster av Eli? ** Kven var Nils Erikson (Lie) og kvar vart det av han? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden og vonar at nokon kan hjelpa meg vidare...
 14. I går
 15. Artifacts - What region of Norway?

  Link to your previous question about Olia Halvorsdatter: Do you know if Olia had older or younger siblings? Have you found her in census 1860 or 1870? Do you know about relatives of Olia? You write that Olia marries in 1871. Do you have a source of marriage? If not, try to find it. It may contain information about the parents.
 16. 1917 Bergen

  Øverst på siden Bergen fylke, Sandviken i Sandviken, Klokkerbok nr. E 1 (1903-1926), Døde og begravede 1918, Side 210 Permanent bilde-ID: kb20060810050608 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060810050608 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060810050608.jpg https://sml.snl.no/neoplasme https://sml.snl.no/neoplasi
 17. 1917 Bergen

  hva var dødsårsak til Tippoldefar Rasmus Hansen Totland født 30 juni 1868 død 25 des 1917
 18. Hvem var Roald Seglem i Egersund (før 1598-ca 1645) sin far?

  Når kildetilfanget er lite er det ofte vanskelig å holde styr på kronologien. Et annet problem som jeg har sett flere ganger i bygdebøker for Rogaland er at man tillegger en person et farsnavn (patronymikon) uten at det finnes kilder som kan bekrefte dette. I innlegg nr. 24 henviste jeg til Bjerkreimboka nr. II og gården Vikeså der det blir opplyst at bruker nr. 2, Roal, hadde et "sannsynlig barn", Torger Roalson. Torger oppføres som bruker nr. 3. Under Torger Roalson står det at "fleire slektsgranskarar meiner dette er den Torger som er n. på Espedal øv. i 1563". Jeg synes det bør være på sin plass å spørre hvorfor ikke disse "slektsgranskarane" identifiseres i boka, slik at hver enkelt leser selv kan studere argumentene og gjøre seg opp en mening om problemstillingen. Torger Roalson blir oppført med følgende "sannsynlege barn": "1. Håver. B. på gården (4)?" Torgers sannsynlige sønn nevnes om følger på samme side: "4. Håver Torgerson (3.1) [gift m.] Siri Halvorsdtr. Håver budde på Espedal øv. i Høle som fam. åtte. Han er n. der i eit diplom frå 1588. I 1617 åtte han heile Vikeså og halve Veen. Det er uvisst om han nokon gong budde her på Vikeså. Håver døydde kanskje kr. 1617. Siri er nemleg n. som eigar av 1 v. korn i Myklebust i Egersund i 1617". Senere i bind II av Bjerkreimboka under gården Veen står det på s. 1400 under avsnittet "Dei eldste, kjende eigarane": "I 1617 åtte brukaren Halvor (7) og medeigarane hans 3 får og Håver Torgerson (Espedal øvre i Høle) 3 får. Halvor var truleg bror til Håver. Dei åtte halvparten kvar av garden. I 1617 åtte Håver både halve Veen og heile Vikeså". På s. 1406 omtales bruker nr. 7: "Halvor Torgerson (Espedal øv. i Høle). Ukjend kone Halvor (Halduor) er n. 1624 saman m. Mikkel (6) og Helge (8). Han er ikkje n. 1645. I 1617 åtte Halvor og medeigarar halve garden. Den andre halvparten åtte broren Håver heime på Espedal øvre". Om man leser Bjerkreimboka fra perm til perm får man altså følgende dilemma. Torger Roalson Vikeså hadde "sannsyligvis" en sønn Håver. Den Håver som eide gården Vikeså bodde på øvre Espedal i Høle. Den Håver som bodde på øvre Espedal i Høle hadde (kan hende?) en bror ved navn Halvor, som bodde på Veen. Leser man videre om oppsitterne på Vikeså fremkommer det at (4) Håver Torgersons sønn, Anders Håverson Vikeså (7), ble nevnt som lagrettemann allerede i 1591. Han bodde da på øvre Espedal i Høle. Anders måtte altså være født senest omkring 1565. Anders hadde en sønn ved navn Bjørn som bosatte seg på Vikeså. Bjørn ble nevnt der fra 1606. Anders hadde også broren Halvor Håverson Vikeså (9). Han ble nevnt fra 1612 på Vikeså og døde etter 1645. Halvor Håversons eldste sønn, Torger, ble oppgitt å være født omkring 1604 (nevnt 60 år gammel i manntallet 1664). Ut fra disse opplysningene ser det ut til at Håver Torgerson må ha vært født senest 1545, trolig noe før. I innlegg nr. 17 er det henvist til Forsandboka der det beregnes at Håver var født omkring 1538, men jeg er usikker på hva slags estimat som er lagt til grunn for det årstallet. Håver Torgersons mulige bror, Halvor Torgerson Veen, nevnes tilsynelatende første gang i 1617. Han nevnes i Bjerkreimboka med tre sønner, Gitlef (nevnt 1645), Lars (f. ca. 1618, nevnt 46 år gammel i manntallet 1664) og Peder (d. ca. 1690). For meg virker det som om Håver og Halvor er fra to forskjellige generasjoner. Håver har barn født ca. 1560-80, mens Halvor har barn født ca. 1610-20. Når det samtidig blir opplyst at Håver Torgersons kone het Siri Halvorsdatter begynner i alle fall jeg å lure på om det kan stemme at Halvor Veen hadde patronymikonet Torgerson. Kjenner noen til kilder som omtaler Halvor Veen som sønn av en Torger?
 19. Artifacts - What region of Norway?

  Hei Susan! Such beautiful items! If you let me, I can post the picture of the embroidery in forums which deals with norwegian handcraft/textile/bunader (folk costumes). You also might want to try to contact them yourself; http://www.bunadogfolkedrakt.no/ (the norwegian institute for folk costumes) https://www.heimenhusfliden.no/ In case you don't understand the norwegian writing on their sites, I will be glad to help. Good luck. Regards Marit Miskov, Sandefjord, Norge
 20. I BT står det Askølandet. Det var kanskje båten til ho som kom seg trygt heim, tippoldemora di. Ehg les det som at båten var trekt opp på land og kvelva, med utstyret plassert under så det var beskytta.
 21. Jeg er enig i at kirkebøkene for Norderhov i begynnelsen av 1800-tallet ikke er blant de mest lettleste siden de er så tettskrevne. Men selve skriften er ikke av de verste, så med god forstørring og godt lys synes jeg mye er godt lesbart. Problemet er selvfølgelig at du ofte må sitte med nesen nesten helt innpå skjermen når du leser, noe som vanskeliggjør systematisk leting. Men nettopp derfor burde Norderhov være et prioritert område for Arkivverket å få transkribert - evt. ved bruk av egne, kyndige folk og de tekniske hjelpemidlene disse har til diposisjon. Eller var det slik at de ga opp? Her bør en først av alt forhøre seg med Arkivverket om hvorfor disse mangler. Interessant med eksempelet ditt fra Jostedalen med ei 50 1/2 år gammel mor! Det overgår det jeg selv har registrert med over to år. Jeg satt i går og så på et problem i egen slekt for n'te gang: Hun ble gravlagt 12/1 1771 med den presise alderen 96 år og 1 dag, hvilket skulle tilsi at hun var født i begynnelsen av januar 1675 - evt. 1676 hvis en regner påbegynte år. For begge årene fins det dåpslister - både i skannet og transkribert versjon - som virker å være komplette. Men det neste tiåret er det flere lakuner. Jeg har derfor antatt at hun mest sannsynlig ble døpt i en av disse lakunene, bl.a. fordi hun fikk sitt siste barn etter juni 1724 (trolig i 1725). Denne dåpen mangler i kirkebøkene, men tidspunktet kan ved hjelp av andre kilder fastslås med stor grad av nøyaktighet. Jeg imøteser en evt. egen sak om dette, for her kan det være en fordel å få frem empiri som grunnlag for egne vurderinger.
 22. Olene Marie var fra samme plass som Lars. Navnene på foreldrene hennes er de samme som de bor sammen med i 1801 folketellingen.
 23. Olga Rasmine Rasmusdatter Humborstad f. 29.5.1895 i Davik herred

  Tusen takk for raske og opplysende svar. Det er godt å få vite hvordan det gikk med Olga Rasmine, som er halvsøster til min oldefar Johan Andreas Rasmussen f. 1861 på Lund i Eid herred. I 1865 flyttet familien til Brubakken under Humborstad i Kjølsdalen, Davik herred. I 2015 fikk jeg tak i Bygdeboka for Kjølsdalen krins og det hjalp oss til å finne søskene til oldefar og deres etterkommere. Vi har allerede vært på to hyggelige og fine turer på Vestlandet og besøkt vår "nyfunnede" slekt.
 24. Artifacts - What region of Norway?

  #2 I agree with Lene Benedickte. OHD = Olia Halversdatter/Halvorsdatter. I think that item is a kind of key. #1 Maybe that bag is part of a folk costume. Olia came to the US with her parents when she was around 5 years old = 1851-52 To find out more we like to know the name of Olias parents? Is Halversen her maiden name?
 25. Takk skal du ha Grethe. Her var det mange supre opplysninger. A) Olaf Bernard Olsen f. 28 sept. 1872. Da er det vår Olaf Bernard som reiser til Amerika som 15 åring. (Se Grethes innlegg i #5) Reiste han sammen med noen , han var eldste barnet, og far var død. Eller skulle han til familie i Amerika ?? Veldig spennende å kunne finne svaret på det. Begge barna ved navn Guttorm Andreas (B) og G) døde som barn. Se Grethes innlegg # 2 og 3. Da gjenstår det å finne ut av skjebnen til sønnen Sigvardt Olai Olsen f. 1878, døpt 13 okt i Bergen. Kan han også ha emigrert ? og eldste sønnen Olaf Bernard Olsen f. 28 sept. 1872. i Bergen som reiser til Amerika 15 år gammel. Hjertelig takk til Grethe for mange avklaringen i denne familien. Så håper jeg det er mulig å finne ut av skjebnen til de to siste også. Mvh Ivar
 26. Hvem var Roald Seglem i Egersund (før 1598-ca 1645) sin far?

  La meg bare først få si at jeg ikke selv har studert denne slekta før dette emnet dukket opp i brukerforumet. Min interesse i saken var primært at min egen slekt hovedsakelig stammer fra Dalane-regionen og vestre del av Vest-Agder. Jeg synes det er interessant at problemstillingen blir belyst og jeg håper du og andre også har interesse av debatten. Som jeg tidligere har skrevet mener jeg det er utenkelig at Roald Seglem kan ha vært sønn av Tarald Østebrød samtidig som han var svigersønn til Taralds bror, Hoskuld Seglem. Du har flere ganger skrevet at Roald Seglem omtales som "medbror til Tarald Østerbrøds kjente sønner". Uttrykket "medbror" har jeg aldri selv klart å finne i kildematerialet. Du henviser til en sak på tinget 1634 https://media.digitalarkivet.no/rg20090626630122 der Villum Østebrød (Taralds sønn), Roald Seglem og Ole Seglem (Taralds sønn) stevnet Osmund Eikestein for en gårdpart i Moi i Bjerkreim. I saken brukes ikke uttrykket "medbror", men det står at Villum, Roald og Ole stevnet Osmund Eikestein for en gårdpart "som dieres forældere haffde Affhendt til hannom" for noe jordegods han eide i Odland i Bjerkreim. Etter nærmere undersøkelser hadde det vist seg at Osmund ikke eide jord i Odland, og han hadde nektet å overlevere brev på jordegodset som kunne bekrefte dette. Osmund hadde videresolgt jordegodset i Odland til Anbjørn Odland. Osmund Eikestein forklarte at han hadde hatt en del jordegods i Odland i pant og dette hadde blitt utløst av "Hoffschiold och Torald Ystebrødt". Ved den anledning hadde han også overlatt dem "breff oc Zeigel paa samme handel". I innlegg nr. 30 nevner Thomas Vehus at Hoskuld Seglem siste gang nevnes i 1631. Jeg mener at Hoskuld Seglem antakelig var død før tingsaken i 1634, og at Roald Seglem i den saken opptrådte på sin kones (og hennes medarvingers) vegne. Som datter av Hoskuld ville Roalds kone ha arverett. Kvinner var imidlertid regnet som umyndige og måtte derfor representeres av andre i rettssaker. I så fall viser uttrykket "dieres forældere" fra saken i 1634 til brødrene Hoskuld og Tarald. Hoskuld ble representert av svigersønnen Roald Seglem, Tarald ble representert av sønnene Villum og Ole. Det samme argumentet mener jeg kan brukes på skattemanntallet fra 1644 der Roald Seglem skattet for jordegods på "egne og sine søskeners vegne". Det var i så fall snakk om jordegods som han forvaltet på konas og hennes søskens vegne. I rettssaken det henvises til i innlegg nr. 30 (den 3.3.1640)- https://media.digitalarkivet.no/view/29564/44 forklares det at Roald Seglem hadde fått jordegodset i Seglem "ved Arff po Sin Quindes vegne, saa och ved løsen Aff hendes Sødschind viij Spand och ix bis£ korn landschyld".
 27. Ullevål sykepleierhøgskole

  Takk for godt tips med nyttig info!
 1. Last inn mer aktivitet
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×