Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Sven Hjortland

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  https://www.newspapers.com/clip/32932692/echo_june_smith/
 3. Arne-Sten Christiansen

  Militæret på tidlig 1800-tallet

  Jeg finner dette i wikipedia: "Etter hærplanen av 1810 hadde [det Søndenfjeldske] regimentet base i Halden, mens Nordenfjeldske infanteriregiment hadde base i Fredrikstad og Oplandske infanteriregiment hadde base i Oslo." + "Et regiment med gevorbne (vervede, fra tysk) hadde en større andel vervede soldater, og færre utskrevne soldater. Etter hærplanen av 1810 hadde hæren tre gevorbne infanteriregimenter som hver hadde 800 gevorbne – og 1200 «nasjonale» (utskrevne) menige: Det Søndenfieldske, det Nordenfieldske og Opplandske. I tillegg fantes seks nasjonale infanteriregimenter som hver hadde 200 gevorbne – og 1800 nasjonale menige." Dersom du kom fra Gudbrandsdalen, tilhørte du da det Nordenfielske regiment og ville bli plassert i Fredrikstad? I mitt konkrete tilfelle er det trolig snakk om en såkalt gevorben soldat. Hvor lenge kan en slik gevorben soldat bli i militære?
 4. Bjarne Rosenstrøm

  Balsfjord/Sørfjord; Søker Berit Marie Olsen f.1893

  Finnmark Dagblad 23. mai 1962:
 5. Baard Vidar Pettersen

  Manntall for Vefsn/Helgeland for 1661 og 1663/64

  Digresjon før jeg kommer med Manntallsrullen: Jeg trodde tidligere i min enfoldighet at skattemanntallene ble ført ute på gårdene under innkrevingen. Når man sitter med bøkene fysisk foran seg i stedet for digitalt på en skjerm, får man et annet inntrykk. Bildet under er et forsøk på å vise hvor utrolig pent, sirlig og ikke minst smått skriveren har ført bøkene. Dette har aldeles ikke vært ført inn ute i felten. Dette har vært gjort ved et godt skrivebord med godt lys.. Hvert navn er altså ikke større enn tommelfingerneglen min.
 6. Else-A. J. Lillefuhr

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Jeg takker så mye. Skjønner ikke helt hva du gjør for å finne det jeg spør etter så raskt.
 7. Ann-Mary Engum

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Echo Zahl United States Census, 1900 Name: Echo Zahl Event Type: Census Event Year: 1900 Event Place: Precinct 50 Portland city Ward 11, Multnomah, Oregon, United States Gender: Female Age: 5 Marital Status: Single Race: White Race: W Relationship to Head of Household: Daughter Relationship to Head of Household: Daughter Number of Living Children: 0 Birth Date: Dec 1895 Birthplace: Oregon Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Mother of how many children: 0 Household Role Sex Age Birthplace Edward Zahl Head Male 43 Norway Jansina Zahl Wife Female 39 Norway Herbert Zahl Son Male 6 Oregon Echo Zahl Daughter Female 5 Oregon View the original document. The original may contain more information than was indexed. Record Collection: United States Census, 1900 Document Information: Attached to: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSDL-XZZ View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTR7-JSY?cc=1325221 ---- Echo Smith United States Social Security Death Index Age: 71 Given Name: Echo Surname: Smith Birth Date: 17 Dec 1895 State: Oregon Previous Residence Postal Code: 97382 Event Date: Mar 1966 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT4L-FW1 ---- Echo J Smith Oregon Death Index, 1903-1998 Name: Echo J Smith Event Type: Death Event Date: 11 Mar 1966 Event Place: Washington, Oregon Spouse's Name: Wallace Smith Certificate Number: 4958 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZHX-FTF
 8. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Beklager at jeg ikke så den regelen i første omgang. herved endret
 9. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Takk for svar i forumet for tyding Presten si bok: Her er far kalla Niels Olsen Bjugen (Bjergen?) Avskrifta seier "Bjergan"; det kan vere rett, men det krev ein del velvilje for å lese det. I utgangspunktet skal klokkarboka vere avskrift av presteboka. Så sant ein ikkje har andre og gode grunnar til å tru at klokkaren har rett, må ein rekne med at presten har rett. Men sidan ho er kalla Andersen, kan det vere eitt poeng til klokkaren som har far Anders.
 10. Baard Vidar Pettersen

  Manntall for Vefsn/Helgeland for 1661 og 1663/64

  Her følger altså min avskrift av de to manntallene fra Landkommisjonen 1661. Siden jeg først og fremst er opptatt av slekshistorien og ikke gårdshistorien, har jeg ikke skrevet av beskrivelsene av gårdene eller skylden. Dersom dette er interessant for deg, kan jeg som sagt sende orginalene. Jeg har forsøkt å skrive av så godt jeg kan bokstav for bokstav og har gjort en korrekturgjennomgang, men det kan selvfølgelig være at en feil har sneket seg inn likevel. Anse derfor dette som et oppslagsverktøy til orginalene. Om noen har lyst til å lese korrektur tar jeg gjerne i mot hjelp på dette. De to manntallene er så og si helt like. Jeg legger dem derfor inn ved siden av hverandre under, slik at man kan sammenligne. For meg var dette svært interessant, også sett i lys av en tidligere tråd her. Som dere vil se er rekkefølgen med et par unntak helt lik i de to og alle personene fra Jordeboka er de samme i Skattemanntallet, men unntak av en person som er skrevet som Clauess i Jordeboken og Laurss i skatten. Jeg tror nok dette er en innføringsfeil i en av disse, med mindre jeg rett og slett tyder det ene navnet feil. Jeg trodde egentlig at Jordeboken var et nytt manntall og at Skatten var basert på denne, og stort sett er Jordeboken mer komplett med flere patronym enn det som forekommer i Skattemanntallet, men ved et tilfelle (Ole Bjørnå) dukker et patronym opp i Skattemanntallet der det manglet i Jordeboken. Jeg kan ikke skjønne annet enn at begge derfor er basert på et tredje, ukjent manntall som må ha vært lest opp for skriveren, siden navnene skrives så forskjellig i de to dokumentene. Uansett, her er avskriften (i følge min manuelle telling er det 345 brukere i de to manntallene - et av de mest innholdsrike manntallene jeg har funnet for Vefsn for 1600-tallet): Alstahoug Prestegield Mandtall och SchatteRegister offuer Veffsen Sogen den Allmindelige Landskatt som Lejlendinger Effter Kø: Ma: Naadigste Commih,, sion och føellgende schatteBreff Vdi NordLandene vaa Commissarj Forret ~ ning er sluttet vdi Helgeandz Fogderi, in May. Anno 1661 Allstahoug PresteGield Weffsen Sougen Leylendinger Moe Moe Ingbridt Ingebret Clemedt Clemmedt Anderss Annderss Reffsuold Reffuold Arronn Aaronn Øxendal Øxendall Enchenn Enchenn Oluff Olluff Nees Ness Hendrich Hendrich Gutorm Guttorm Johanness Johannes Qualfos Quallfos Oluff Olluff Joenn Joenn Gabriel Gabriell Johanness Johanness Foss=Jord FosJord Joseph Josseph Oluff Oluff Raffn-aae Raffnaae Hannss Hannss Oluff Olluff Faldmoe Faldmoe Enchenn Enckenn Anderss Annderss Røssdal Røssdall Peder Olluff Oluff Peder Schiaamoe Schiaamoe Hanss Hannss Turmmoe Thurmoe Michell Mickell Erich Erich Lax=foss Laxfos Anders Annderss Iffuer Iffuer Etter=aae Etteraaenn Oluff Olluff Nielss Nielss Torre Terre Etteraaholm Etteraaeholm Peder Peder Olluff Olluff Rafnvatten RaffnWatten Anders Annderss Anders Biørnss Annderss Biørs Hage-foss HundalsWatten Enchen Sol. Andersd Hannss Oluff Anderss Moennss Bendix Rauold Erland Olluff Hundals=watten Biørnaae Hanss Erlannd Moegennss Olluff Joennss Rauald Joenn Oluff Peder Joenn Anderss Biørn Aa Oluff Nielsenn Erland Oluff Hagefos Joenn Enchen Peder Olluff Joen Anderss Benndicht Oluff Nielsenn Erlannd Aasenn Aassenn Oluff Laursenn Olluff Laurssenn Rend-field Renndfield Colbenn Colbenn Haluor Halduor Erlannd Erlannd Nielss Nielss Langvatten Languatten Er underlagt Aassenn som det er fratagen. Olluff Arendsen Olluff Aarenssenn Kind-Aas Kindaas Nielss Nielss Moll_Remen Moldrem Michell Mickell Siuer Siffuer Aas Aass Michell Mickell Olluff Olluff Mitmarchen Mittmarchen Johanness Johanness Michel Mickell Jacob Jacob Erlannd Erlannd Peder Peder Kuullsta Kuullstad Jacob Jacob Siuer Siffuer Nielss Olsenn Nielss Nielss Anderss Nielss Anderss v. Nielss v. Nielss Peder Peder Lauridz Nielsen Larss Jennss Olssenn Jennss Oelssen Inder Fosmoe Inder Foessmoe Gutorm Guttorm Hellefiell Hellefield Johannes Johannes Ingbredt Ingebret Olle Michelssenn Olluff Lauridz Olssenn Laurss v Olle Olssenn v. Olluff Nielss Nielss Grofftremmen Grofftrem Olluff Olluff Amund Aamund Almely Allmeliie Erich Erich Annderss Annderss SmetzEng Smedseng Østenn Østenn Østenn Person Østenn Perss Erlannd Erlannd Haluor Olluff Olluff Haluor Herringen Herringen Anderss Anderss Sørrenn Søffrenn Matiass Matthias Christenn Christenn Peder Peder Halle Hellie Erich Persenn Erich Pedersenn Stienn Stienn Annderss Annderss Torgier Torgier Øffuer Heringen Øffuerherring Pouel Pouell Erick Erich Aannes Aanes Joenn Joenn Christopher Christopher Nielss Nielss Møevatten Møevattenn Enchenn Enchenn Olluff Olluff Jennss Jennss Moegennss Moennss Myrnes Myrnes Peder Peder Aachuigen Aachuig Peder Peder Olle Josepsenn Olluff Josepss Olle Olluff Fredrich Fredrich Johannes Johanness Johannes Knudzen Johanness Knudss Riisnes Rissnes Peder Peder Olluff Olluff Birchenes Birchenes Enchen Enchenn Einner Einner Nyelannd Nylannd g. Nielss G. Nielss v. Nelss V. Nielss Anders Annderss Joen Nielsen Joenn Nielss Blaa-field Blaafield Johanness Johanness Lauridz Laurss Mortenn Morttenn Kommernes Kommernes Clauess Clauss Hermand Hermannd Kommermoe Kommermoen Olluff Olluff Fossmoe Fosmoe Enchenn Enchenn Nielss Nielss Joenn Joenn Jacob Jacob Bratbach Brattbach Annders Annderss Johannes Johanness Berssnoff Bersnoff Anders Annderss Morttenn Morttenn Nielss Nielss Digermul Digermue Nielss Nielss Almedal Almdall Tørress Tørriss Kind=Aas Kimsaas Lauridz Laurs Johanness Johanness Breuigh Breuig Johanness Johanness Roch=aas Rochaas Toerd Toerd Spel_Remen Spelrem Lauridz Lauritz Houland Houlannd Olle Laurssenn Olluff Laurssenn Nielss Nielss Olluff Olluff Peder Peder Høingsdal Høyengsdall Nielss Nielss Ørenn Ørenn Annders Annderss Grønuigen Grønuich Peder Peder Justad Judstad Knud Knud Nielss Nielss Nielss Jonsenn Nielss Joenss Sunnd Sunnd Tommass Tommess Sørrenn Søffrenn Ladingen Ladinng Knud Knud Peder Peder Aattingen Attingenn Olluff Olluff Dagsuigen Dagsuig Jacob Jacob Iffuer Iffuer Tømmeruig Tømmeruich Joenn Joenn Wernich Wernech Aszenn Aassenn Anders Annderss Leeland Lellannd Oluff Oluff Olluff Jonssenn Olluff Joenss Moenn Moenn Anders Annderss Jennss Jennss Remnes Remnes Olluff Olluff Sutteren Sutteraaen Annders Annderss Vdtnes Vdtnes Jacob Jacob Schituig Schittuig Aennders Annderss Strøm Strømb Nielss Nielss HugLy Høyly Erlannd Erlannd Washoug Enngaas Annders Hendrich Bratly Wadshouff Oluff Annderss Engs=aas Brattly Hendrich Olluff Gran=aas Graanaas Joenn Joenn Toe=aas Toffaas Peder Peder Lauridz Laurss Leeren Leerenn Jennss Jennss Vatten Vattenn Jacob Jacob Joenn Joenn Schalannd Schaaland Knud Andersen Knud Christen Jensenn Christenn Peder Olssenn Peder Oelss: Nielss Persenn Nielss Pederss: Olle Nielsenn Olluff Anders Bendixsen Annderss Amund Bendzen Omund Ingbridt Ingebrit Syffting Siffting Franndz Franndz Lauridz Larss Anders Anderss Annderss Joenn Joenn Joenn Jenssenn Joenn Jenss: Peder Andersen Peder Anderss: And=Aas Andaas Lauridz Larss Enchenn Enchenn Biørnn Biørnn Suend Suennd Nielss Laursen Nielse Johannes Johanness Alm=Aas-Enge Almaasenge Erich Erich Strøm Strømb Nielss Nielss Jennss Jennss Gregerss Gregerss Peder Peder Knud Knud Gulle Gulle Boestrand Boestrannd Oluff Olluff Michell Mickell Oluff Jonsenn Olluff Joenss: Schoug Schouff Peder Peder Pouel Pouell Ingbridt Ingeborg Clauess Laurss Johannes Johanness Annders Annderss Aachuig Aacheuig Lauridz Laurss Hannss Hannss Næs Ness Peder Stenersen Peder Oluff Olluff Øuermarch Øffuermarch Siuer Siffuer Oluff Olluff Johanness Johanness Issaach Issaach Laurss Gamarch Gammarch Lauridz Olsen Schougs bach Schouffs bach Knud Iffuerss Knud Iffuerss: Walberg Wallberg Marte Marrette Kierstenn Kierstenn Strøm Strømb Hannss Hannss Neder=March Nedermarch Pouel Pouell Niellss Niellss Jørgenn Jørgenn Huchland Huchlannd Lauridz Laurss Baard Baard Olluff Olluff Jomfru Rem Jomfrurem Jennss Jennss Wollenn Wollenn Annderss Annderss Christenn Anderss Christenn Langmoen Langmon Hannss Hannss Benndix Benndicht Størcher Størcker Joenn Joenn Kleffuenn Kleffuenn Haluor Halduor Oplannd Oplannd Hannss Hannss Alff Alff Morttenn Mortenn Nauerschafft Naffuerschafft Oluff Hogenssen Oluff Hogenssen Olle Jacobsenn Olluff Jacobsenn Enchenn Anna Enchenn Anne Øunne Øune Joenn Joenn Erich Erich Olluff Olluff Wistingsuogh Wichtingsuog Annderss Annderss Peder Peder Andbiørnn Andbiørnn Oluff Anderss Olluff Wgelfoerd Vgelfoerd Nielss Nielss Peder Peder Qualnes Quallnes Hannss Hannss Peder Peder Annderss Annderss Dolstad Dollstad Bessiddes aff den Ressiderende Capelan, som dess meenighed betieneer Besiddess aff denn Ressiderende Cappelan, som dess meenighed betienner Thierstad Thierestad Enchenn Enchenn Olluff Olluff Nielss Nielss Nylannd Nyelannd Melchior Melckior Erich Erich Nielss Olsenn Nielss Olsenn Kierstad Kierstad Oluff Oluff Oluff Jacobsen Oluff Jacobss: Michel Persenn Mickel Tuer=Aann Tueraae Enchenn Enckenn ØffuerFleess Øffuerflees Mortenn Morttenn Balser Baldtzer Wigedal Wiigdall Siuer Siffuer Michel Mickell Lindtzett Linndsett Anderss Annderss Anders Henrichss Annderss hend: Christopher Christopher Olluff Olluff Foss=Remmen FoesRemmen Jacob Jacob Olluff Olluff Foss=land Foslannd Albridt Albert Anders Annderss Joenn Joenn Tommass Tommess Enchenn Enchenn Fosslandtzdal Foeslandsdall Nielss Nielss Simssøen Simssøenn Sølfester Søllfester Olluff Olluff Løch=Aas Løchaas Peder Peder Lauridz Larss Olluff Olluff Stuff,,Land Stufflannd Jennss Jennss Lauridz Larss Nielss Nielss Joenn Joenn Anderss Annderss Øyenn Øyenn Seeuald Seuold Annders Annderss Olle Andersenn Olluff Anders: Olle Kipper Olluff Kipper Halse Halsze Just Just Daniel Daniell Sørrenn Søffrenn Hellisuigen Hellesuich Olluff Olluff Erick Erich Joenn Joenn Joenn Olsenn Joenn Olssenn Furnes Furnes Knud Knud Seluogh Selluog Aarenn Aarenn Ryenes Ryenes Johanness Johanness Greguuss Gregurs Aarem Aarem Tomess Tomess Eliess Elliess Enchenn Enchenn Brelannd Brelannd Joenn Joenn Johannes Johannes Hendrich Henrich Jennss Jennss Jenss Andersen Jenss Anderss: Weffsetter Weesetter Erick Erich Johannes Johanness Jacob Jacob Greffue Greffue Oluff Oluff Nielss Nielss Enchenn Enchenn Hundallen HundDallenn Arrenn Aaronn Jacob Jacob Øffr-Hundalen ØffuerHundall Erich Erich Joenn Joenn Olluff Olluff Olle Torgierss Olluff Torgss: Dreffland Drefflannd Peder Peder Knud Knud Enchen Jahanne Enchen Joenn Joenn Jonass Jonnass Giertrud Giertrud Granne Grane Anphind Annphinnd GluguasElff Gluguas Elff Enchenn Anne Enchenn Anne WalRyg Wallryg Olluff Olluff Laxforhoug Laxfoshoug Nielss Nielss GundeJord OlluffgundeJord Johannes Olsenn Johannes Oelss: Till Allstahoug Gield, Jessper Hanssønn, Kongl: Mayt: fougedt, Christopher Munck, Soerenschriffuer, Olluff Jacobss: Øenn, Lennssmannd i Weffssenn, Nielss Mickelssenn Marc,, kenn, Knud Oelssenn Laddingenn, Jacob Joenssenn Marckenn, Nielss Oelssenn Weffuelstad, Lennssmannd i Thiøttøenn, Olluff Oelssenn Øussenn, Biørnn Mickelssenn Fladøenn, Ellias Aarenssenn Bragstad. Hendrich Nielssenn Øxningenn, Lenss,, mand i Herøe fierring, JacobPederssenn Dalsswog, Peder Jacobssenn Sanndstrag, Lauritz Nielssenn Aachuig. Jtem Baldtzer Jffuersenn, Lennssmannd i Allstedhoug fierring, Olluff Nielss: Seuigenn, Torbenn Pedersenn ibm. Och Peder Erlandsenn Helless,, uigenn, Samptlig Eedsoerne LaugRettismennd i forsch: fier,, ringer och Tinng Laug. Actum Herøe fougedtgaard, denn 7 May Anno 1661
 11. The book "Gardsshistorie for Grane" by Kjell Jacobsen can be bought from the website www.antikvariat.net (Search among more than 1.650.000 antiquarian / used books in Scandinavia, in 77 bookstores from Denmark, Norway, Sweden and Finland):
 12. The book "Gardsshistorie for Grane" by Kjell Jacobsen can be bought from the website www.antikvariat.net (Search among more than 1.650.000 antiquarian / used books in Scandinavia, in 77 bookstores from Denmark, Norway, Sweden and Finland):
 13. Ann-Mary Engum

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Herbert Milton Zahl United States World War II Draft Registration Cards, 1942: Name:Herbert Miteon Zahl Event Type: Draft Registration Event Date: 1942 Event Place: Seaview, Washington, United States Residence Place: Seaview, Washington, United States Race: White Birth Date: 02 May 1894 Birthplace: Portland, Oregon Box Number: 225 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVJT-F4RZ View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9GD-Q851?cc=1861144 ---- Herbert M Zahl Oregon Death Index, 1903-1998 Name: Herbert M Zahl Event Type: Death Event Date: 24 Nov 1976 Event Place: Clatsop, Oregon Birth Date: May 1894 Spouse's Name: Thelma Zahl Certificate Number: 76-17137 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZ4N-6QX ---- H M Zahl United States Census, 1930 Name: H M Zahl Event Type: Census Event Date: 1930 Event Place: Portland (Districts 271-553), Multnomah, Oregon, United States Gender: Male Age: 35 Marital Status: Single Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Son Relationship to Head of Household: Son Birth Year (Estimated): 1895 Birthplace: Oregon Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Sheet Letter: A Sheet Number: 2 Household Role Sex Age Birthplace E M Zahl Head Male 72 Norway H M Zahl Son Male 35 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCS4-LB7 View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RC4-4ZR?cc=1810731
 14. Sven Hjortland

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  https://www.newspapers.com/clip/32931969/jennie_zahl/
 15. Else B. Rustad

  Hedrum: Trenger litt hjelp til å tyde

  Jeg leser det slik: d. 15de Ole Katnæs Dtr. Anne. Fadd: Karen Bernts Dtr., Kirsten Anders Dtr., Jens Hellenes, Anders Saugstuen. Om det er noen gård som heter Katnæs i Hedrum, vet jeg ikke. Har ikke sjekket det.
 16. Arne-Sten Christiansen

  Soldat fra Øyer til Fredrikstad tidlig 1800?

  Dersom vi går ut i fra at det er samme Erich vi finner i Øyer som i Fredrikstad, må han ha flyttet en gang mellom 1800 og 1813. Lurer på å lage et enda mer generelt innlegg om hvordan militære fungerte tidlig 1800-tall.
 17. Ann-Mary Engum

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Edward Mildahl Zahl mentioned in the record of Herbert Milton Zahl Name: Edward Mildahl Zahl Sex: Male Wife: Jensine Jensen Son: Herbert Milton Zahl Other information in the record of Herbert Milton Zahl from Oregon Deaths and Delayed Births, 1844-1914 Name: Herbert Milton Zahl Event Type: Birth Event Date: 02 Feb 1894 Event Place: Portland, Multnomah, Oregon, United States Event Place: Portland, Multnomah, Oregon Gender: Male Father's Name: Edward Mildahl Zahl Mother's Name: Jensine Jensen Images Available https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FZ5X-TRL ---- Edward Zahl New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957 Name: Edward Zahl Event Type: Immigration Event Date: 1933 Event Place: New York, New York, United States Gender: Male Age: 75 Birth Year (Estimated): 1858 Birthplace: Norway Ship Name: Santa Paula https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24J1-7LN https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5D2-5GF?cc=1923888 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5D2-5GF?i=534&cc=1923888
 18. Bjarne Rosenstrøm

  leter etter mormors slekt

  Finnmark Dagblad 5. januar 1982: Søster til Johan Sigvart Volden
 19. Ann-Mary Engum

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Edward Zahl United States Census, 1900 Name: Edward Zahl Event Type: Census Event Year: 1900 Event Place: Precinct 50 Portland city Ward 11, Multnomah, Oregon, United States Gender: Male Age: 43 Marital Status: Married Race: White Race: W Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Years Married: 7 Birth Date: Aug 1857 Birthplace: Norway Marriage Year (Estimated): 1893 Immigration Year: 1875 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Household Role Sex Age Birthplace Edward Zahl Head Male 43 Norway Jansina Zahl Wife Female 39 Norway Herbert Zahl Son Male 6 Oregon Echo Zahl Daughter Female 5 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSDL-XZ4 View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTR7-JSY?cc=1325221 ---- Edward M Zahl United States Census, 1920 Name: Edward M Zahl Event Type: Census Event Date: 1920 Event Place: Portland, Multnomah, Oregon, United States Gender: Male Age: 62 Marital Status: Married Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Birth Year (Estimated): 1858 Birthplace: Norway Immigration Year: 1880 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Sheet Letter: B Sheet Number: 5 Household Role Sex Age Birthplace Edward M Zahl Head Male 62 Norway Jennie D Zahl Wife Female 54 Norway Herbert M Zahl Son Male 25 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M48V-RH4 View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR61-7FQ?cc=1488411 ---- E M Zahl United States Census, 1930 Name: E M Zahl Event Type: Census Event Date: 1930 Event Place: Portland (Districts 271-553), Multnomah, Oregon, United States Gender: Male Age: 72 Marital Status: Widowed Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Birth Year (Estimated): 1858 Birthplace: Norway Immigration Year: 1880 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Sheet Letter: A Sheet Number: 2 Household Role Sex Age Birthplace E M Zahl Head Male 72 Norway H M Zahl Son Male 35 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCS4-LBQ View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RC4-4ZR?cc=1810731 ---- Edward M Zahl United States Census, 1940 Name: Edward M Zahl Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Tract 34, Portland, Portland City Election Precinct 301, Multnomah, Oregon, United States Gender: Male Age: 82 Marital Status: Widowed Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Birthplace: Norway Birth Year (Estimated): 1858 Last Place of Residence: Same House Household Role Sex Age Birthplace Edward M Zahl Head Male 82 Norway Echo J Smith Daughter Female 43 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VRTY-PDL View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MR-8Q71 ---- Edward M Zahl Oregon Death Index, 1903-1998 Name: Edward M Zahl Event Type: Death Event Date: 1943 Event Place: Portland, Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZH9-TXG ---- Edward D. Zahl BIRTH 1869 DEATH 1943 (aged 73–74) BURIAL Rose City Cemetery Portland, Multnomah County, Oregon, USA Add to Map MEMORIAL ID 185672691 · View Source Family Members Spouse Jennie D. Zahl 1859–1922 https://www.findagrave.com/memorial/185672691/edward-d_-zahl
 20. Else-A. J. Lillefuhr

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Edvard Meldal Zahl f 14081857 Nesna, Nordland. https://media.digitalarkivet.no/view/16591/93065/94. Er interessert i han etter at han kommer til USA Så har jeg dette Edward Zahl Age: 42 Birth Date: Aug 1857 Birthplace: Norway Home in 1900: Portland Ward 11, Multnomah, Oregon Street: Borthwick Avenue House Number: 825 Sheet Number: 4 Number of Dwelling in Order of Visitation: 88 Family Number: 88 Race: White Gender: Male Immigration Year: 1875 Relation to Head of House: Head Marital status: Married Spouse's name: Jansina Zahl Marriage Year: 1893 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Years in US: 25 Occupation: Hreck Clerk Fat Dept Months Not Employed: 1 Can Read: Yes Can Write: Yes Can Speak English: Yes House Owned or Rented: O Home Free or Mortgaged: F Farm or House: H Neighbors: Household Members: Name Age Edward Zahl 42 Jansina Zahl 38 Herbert Zahl 6 Echo Zahl 4 Da er vel dette Herbert https://www.findagrave.com/memorial/44511402/herbert-zahl https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M48V-RH4
 21. Grethe- How did you search to find the probate record. I used the advanced people search option for Joen Larsen but couldn't get the record you sent. Never mind- I took another crack at it and accessed the probate records in general for the period and then went to the farm name and it was there. Thanks again.
 22. Gjelder en dåp i Hedrum 15.sep 1782 https://media.digitalarkivet.no/view/8234/40610/175 (Venstre side, kolonnen lengst til høyre med døpte jenter, midt på siden) Sliter med fars etternavn / gårdsnavn takknemlig om noen klarer å lese. Sep D 15. Ole ............. dtr Anne. Fadd: Karen Bernts dtr, Kirsten Anders dtr, Jens Hellen....., Anders Langstuen.
 23. I have found this information on the National Library of Norway website. You might use the given e-mail: https://www.nb.no/en/access-to-bokhylla/ Or you also my try to send a request about access to nb@nb.no.
 24. For Vefsns vedkommende, og jeg vil tro det meste av Nordland er det et stort hull i de digitaliserte manntallene fra 1652 til 1665. Med god hjelp fra Knut Skorpen og ikke minst uvurderlig hjelp fra bemanningen på Riksarkivet (siden Arkivportalen er regelrett ubrukelig til søk) har jeg funnet og avfotografert en jordebok og et skattemanntall fra Landskommisjonen 1661, og en manntallsrulle for 1663/64. De to dokumentene fra 1661 er kun fotografert for Vefsn, men er relativt lett å finne igjen for andre. Manntallsrullen var imidlertid godt gjemt og jeg fotograferte derfor den for hele Helgeland. (Den dekket imidlertid hele Nordland og da den er det første manntallet jeg har kommet over med så og si gjennomført oppføring av patronym, burde denne absolutt vært prioritert digitalisert og lagt ut for alle.) Jeg deler gjerne det jeg har funnet, som altså er: Arkiv:EA-4070 - Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Serie:L - Landkommisjonen 1661 Stykke:L0030 - Nordland lagdømme: Mappe:0001 - Alminnelig jordebok for Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen, Andenes og Senja. Avfotografert kun for Vefsn Arkiv:EA-4070 - Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Serie:L - Landkommisjonen 1661 Stykke:L0030 - Nordland lagdømme: Mappe:0002 - Skattemanntall Avfotografert kun for Vefsn Manntallsrulle Nordland 1663/1664 Mandtals Rulle och Leeg Offuer de wdschreffne Knech,, ,,ter J Nortlanden Anno 1663 Och = 1664 Denne har jeg ingen arkivreferanse til, men har noen hint om arkivverket vil prøve å få denne digitalisert. Avfotografert for Helgeland Fogderi Siden disse pr. nå ikke er tilgjengelig digitalt og filene er alt for store til å laste opp her, tenkte jeg å legge ut min avskrift under. Den vil kun gjelde for Vefsn - også for Manntallsrullen. Legger ut 1661-manntallene nå først og rullen etter en liten korrekturlesning og litt hjelp av Tydeforumet. Ønsker du orginalfilene er det bare å sende meg en melding med mailadresse så filemailer jeg.
 25. Bjarne Rosenstrøm

  leter etter mormors slekt

  Vestfinnmark Arbeiderblad 6. oktober 1950:
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.