Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Eg er ogso på leiting etter denne personen i Steigen i Nordlkand: Halfrid Nikolinme Elise GRUBSTAD, f. Nilsen fødd på Værøy 8.12.1887 budde på Grubstad i Steigen døydde 9.4.1974 - truleg i Steigen. Ho var enkje i nesten 50 år, men let etter seg tre born. No vonar eg at ei dødsannonse kan fortelja oss litt meir om huslyden hennar og særleg om dødsstaden hennar? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Vera-Lill H. Pettersen

  Tyding av Trefoldighets søndag

  Tusen takk! Ble noe annet enn det jeg trodde det dreide seg om.....jeg fikk det til å handle om messefall... Lundring er det riktige navnet på den første kirkegården. Sånn i tilfelle noen har behov for å vite det. 😉
 4. Eg er igjen på leiting etter ei dødsannonse frå Nordland og vonar at nokon kan hjelpa meg: Jakob Elias Ingeberg Grønbeck SVENDSEN fødd i Hamarøy 28.6.1886 døydde 7.5.1967, uvisst kvar Jakob var glasmeistar og budde i alle fall ei tid på 1920-talet i NARVIK, men kvar han sidan vart av, er eit lite «mysterium»... Eg finn han ikkje hjå DIS-Noreg (gravminner). No vonar eg at ein eller annan kan finna ei dødsannonse for Jakob, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Even Stormoen

  Tyding av Trefoldighets søndag

  Tillyst Tjeneste til i dag 14 Dag, samt om Istandsættelse av Hegnet om Kirkegaarden baade ved Lundvig(?) og paa Nærø inden 6 a 8 Uger. Mvh
 6. John Martin Furseth

  Tyding av detalj i giftemål Skånevik / Åkra - "Ciaut" el.l.

  Dette henger bra på greip, så jeg ble litt klokere - tusen takk 🙂 Gir meg mer å spekulere på, men fint med avklaring at Hagtor Hagtorsen ikke var far men forlover / vitne.
 7. Kan arkivverket vera vennleg å endre overskrifta i eit emne? Det gjeld denne tråden, saka er LØYST: Brukernes eget forum Arkivverket Osel Severin Olsen Dahl, f.1886 i Barbu, Arendal, d. 1944 i mineeksplosjon, då b. Os, Hordaland. Død kvar? Korleis? Av Terje Hatvik, April 13, 2019 i Brukernes eget forum os mine 1944 Svar i emnet Terje Hatvik #1 Skrevet April 13, 2019 I mi nitide leiting etter folk frå Os (osingar) som omkom av krigsrelaterte hendingar og/eller under krigstilknytte omstende i åra 1939 - 1945 kom eg over ein kar som synte seg å vera ei nøtt for meg. Men kanskje ein eller ei her kan hjelpa meg no når eg står fast? Dette gjeld følgjande kar: Gift mann Osel Severin Olsen Dahl, f. 13. september 1886 i Barbu, Arendal, Aust-Agder, son av arbeider Wilhelm Olsen Dahl; d. den 6. november 1944 i ein mineeksplosjon. Då var han busett på Moberg (Osøyri) i Os, Hordaland; men blei gravlagt i Bergen. Men kvar fann no denne mineulykka/ eksplosjonen stad? Truleg i Hordaland ein stad, javel - men kvar? Og korleis?? Døde i Os 1885 - 1973: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=OS1885 FT 1900 for Bergen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335012909 FT 1910 for Stavanger: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036615019669 Borgerlig vigsel i Bergen i 1923 (ikkje 1922): https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001491586 Osel Severin Dahl var løsarbeidar og sjømann. Og for ordens skuld: Han er ikkje nemnt i storverket "Våre Falne", Centraltrykkeriet, Oslo, 1949 - 1951. Endret April 14, 2019 av Terje Hatvik Språkrensk og presisering Siter Egil Johannessen #2 Skrevet April 13, 2019 Landminefelt.... https://www.nb.no/search?q="osel"&mediatype=aviser&fromDate=19441101&toDate=19441130&counties=Hordaland 1 × Siter Terje Hatvik #3 Skrevet April 13, 2019 Formidabelt Egil. - Heilt suverent! Her får vi svart på kvitt enno ein gong eit bevis på at det (dessverre) er ein del hól og manglar i det elles flotte oppslagsverket "Våre Falne". Ei ny brikke i det store puslespelet er på plass. Mange takk 🙂 1 Siter Terje Hatvik #4 Skrevet April 15, 2019 Men kor hen reint konkret i Bergen- og omegn var no dette landminefeltet som Osel Severin Dahl omkom i den 6. november 1944? (- Det fann eg ikkje ut av ut frå Egil sin lenke). Låg då minefeltet t.d. rundt ein fangeleir som Espeland i Arna eller Ulven i Os? Eller kan hende rundt ein tysk militær installasjon som eit kystfort, ei luftvernstilling, eit kanonbatteri, ein ubåtbase eller liknande?? Endret April 16, 2019 av Terje Hatvik Siter Jostein Stokke #5 Skrevet April 15, 2019 Landminer (i Norge) var ikkje noko ein skreiv om i Bergens Tidende under krigen. Nokre få tilfelle finn ein i BT sine arkiv - det meste handlar om Russland. Endret April 16, 2019 av Jostein Stokke 1 × Siter Terje Hatvik #6 Skrevet Mai 7, 2019 Her er den borgarlege vigslen til (Osel) Severin Dahl, den 24. november 1923 i Bergen. Då er han anleggsarbeidar og fengselsfugl: https://media.digitalarkivet.no/view/37633/61?indexing= Kona Kristofa Margrethe Olsen, f. 17. februar 1884 i Bergen, er kokke av yrke. (Osel) Severin Dahl var som ein ser født 13. september 1886 i Barbu, Arendal. Endret Mai 7, 2019 av Terje Hatvik Siter Terje Hatvik #7 Skrevet Mai 27, 2019 I følgje ei nærverande og nolevande kjelde - vedkomande var 13-14 år gml. hausten 1944, så skjedde denne tragiske mineulykka ikkje så langt frå Osøyro (Osøren), i eit minefelt som då omkransa ein tysk kanonstilling (dvs. eit luftvernbatteri, antiluftskyts). Så då veit vi dét. 🙂 Endret Mai 28, 2019 av Terje Hatvik 1 Siter Terje Hatvik #8 Skrevet Mai 2 Ei lita oppdatering her: Dette minefeltet i Os som løsarbeider (Osel) Severin Dahl omkom i den 6. november 1944, låg i utmarka til Haugegardane i Os, oppom bygdesenteret Osøyro og Solstrand Fjord Hotel. I følgje ei nolevande kjelde her i Os så hadde ekteparet Dahl hund, og då dei gjekk tur med hunden sin så sprang denne inn i minefeltet. Dahl prøvde då å redda den firbeinte, men både han og hunden omkom. Saka er løyst og eg takkar alle for god hjelp 🙂 Endret Mai 2 av Terje Hatvik 1 Siter Frank Marton Pedersen -------------------------‐‐---------- På førehand mange takk!
 8. Eg vil etter over to års «dvale» i dag gjerne få henta fram att denne kjempeutfordringi. Eg syner til manuskriptet i innlegg #17 som i dag står ganske so uendra. Me har to hovudutfordringar: A. Kven var Sigri Iversdotter? Truleg var det ei av desse: * Sigri Iversdotter, døypt i Vang 6.8.1752 - far: Iver Guttormson (Berge) (https://media.digitalarkivet.no/view/9393/53) * Sigri Iversdotter Kattevold, døypt i Vang 28.12.1755 - far Iver (Knutson) Kattevold (https://media.digitalarkivet.no/view/9393/69) Den første av desse er truleg ei dotter av den Iver Guttormson BERGE som 12.9.1751 vart trulova i Vang med Ragnhild Thorsdotter BERGE: https://media.digitalarkivet.no/view/9393/226 Om Sigri Kattevold, sjå innlegg #18... Kven av desse flytte til Sogn?? B. Kvar vart det av Barbro Helgesdotter? * fødd i Lavik 2.5.1833 * utvandra til Amerika i 1874 Kvar kan det ha vorte av ho i Amerika? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 9. Eit svært enkelt spørsmål til Statsarkivet i Bergen: Finnest det kommunale folketellinger for #1243 Os i Hordaland i arkivet? Og i så fall, kvar? Er desse opne for innsyn?? På førehand mange takk!
 10. Wenche Flatvoll Lømo

  Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

  Her er de Cathrine Larsdøtre jeg har funnet i området: Cathrina Larsdatter f. ? Konfirmert 1801 Hamnnes Gift 1806 med Henrik Abrahamsen Rotsund Død 30.03.1864 Nordkjosen Cathrine Larsdatter f. 26.04.1771 i Manndalen, Lyngen Foreldre Lars Jensen og Malena Samuelsdatter Gift med Morten Henriksen Stubeng Død mars 1801 Stubeng Cathrine Larsdatter f. 29.12.1776 i Skibotn, Lyngen Foreldre Lars Larsen og Marit Andersdatter (i FT 1801 var moren enke, og Cathrina ugift) Gift 25.05.1801 med Niels Nielsen Nordnæs Betaler sølvskatten i 1816 for Nordnæs Død ? Cathrine Larsdatter f. 1789 i Naalevatn, Burfjord Foreldre Lasse Hendrichsen og Elen Nielsdatter Gift 2.01.1813 med Salomon Nielsen i Burfjord Død 6.02.1815 i Burfjord
 11. Denne kjempeutfordringi er ei av dei eg vonar å finna ei løysing på når kyrkjebøkene for heile landet for heile 1800-talet ein gong vert søkbare på m.a. Digitalarkivet: Helge Gullakson (Trondskog), truleg fødd i Slidre, Valdres kring 1806 av foreldri Gullak Pederson frå Høyme i Slidre og Anna Olsdotter frå Helle i Vang, kom med foreldri sine til Hafslo kring 1817 og vart konfirmert her i 1822: https://media.digitalarkivet.no/view/11456/90 Ved avansert søk hjå Digitalarkivet i dag, er det berre ein aktuell «kandidat» til «vår» Helge, og han budde på Vevlen i Vang: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038077003098 men denne har FamilySearch kobla til ein annan huslyd: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VW2B-F61 So kvar vart det av «vår» Helge? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Today
 13. Hjarteleg takk til Jarleif, Egil og Anne-Lise for tapre frestnadar på å løysa denne utfordringi! Skal me tru dødsannonsa rett, ser det ut til at han døydde heime i Asker, men samstundes vert Rikshospitalet takka for «god hjelp gjennom mange år». Ikkje godt å vita korleis dette skal tolkast... Kanskje dukkar det opp fleire opplysningar... Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne utfordringi!
 14. Dødsannonsen sto vel i Sunnhordland 5. desember 2011. Jeg har ikke tilgang til denne, kanskje noen andre har. Men notisen i Sunnhordland 23. des. 2011 gir jo litt mer informasjon. Ifølge bygdeboka for Stord hadde Bjørg og Sverre Lindeflaten ett barn. Navn er ikke nevnt, men ettersom dette barnet ikke er nevnt i notisen 23. des. kan det antas at han eller hun var død før 2011.
 15. Hanne W. Ringseth

  Magda Feie, druknet i Bergen 1918, Politirapport

  Takk for det, skal forsøke 🙂
 16. ... og her står ho som pike. Øverst på høgre side: SAB, Lensmannen i Askvoll, 0006/L0001: Dødsfallprotokoll, 1873-1918, s. 19b-20a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10611312111026
 17. Hjarteleg takk til Lars J. for tapre freistnadar og fleire interessante innlegg om dette dødsfallet. Diverre ser det ut til at ei ekte dødsannonse manglar heilt, og ingen stadar ser me sjølve dødsstaden nemnd. Men kanskje dukkar det opp einkvan stad...? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne utfordringi!
 18. Wenche Flatvoll Lømo

  Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

  Det jeg finner mest sannsynlig, er at det er denne Cathrina Larsen som gifter seg i 1801 med Niels Nielsen Nordnæs https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002443280
 19. Else B. Rustad

  Torbo

  Til "jarskaveln" Da du registrerte deg, godtok du at brukernavnet skulle være ditt fulle navn...
 20. Jostein Stokke

  Torbo

  Er det Asle Aslaksen du mener? Det står Kaatarud (Kåtarud) - ref post #9
 21. Vera-Lill H. Pettersen

  Tyding av Trefoldighets søndag

  Håper noen kan tyde hva presten skrev denne søndagen, i Dagregisteret. Tror jeg har kontroll på den første delen t.o.m. Jordfæstede, men resten ble for vanskelig. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, 784/L0670: Ministerialbok nr. 784A05, 1860-1876, s. 4 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050503011282
 22. Bjørn A Løkken

  Nåla i høystakken - leiting både i Norge - Migrasjon og i Amerika

  Er det noen som kan prøve å finne graven til Einar Evenson på FAG ?
 23. Dødsfallet er innmeldt til Asker og Bærum herredsrett. https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000478121
 24. jarskaveln

  • jarskaveln
  •   
  • Sven Hjortland

  Tack för all hjälp!Söker efter detta för jag har fått en obegriplig DNA match med en av ättlingarna i USA!

   

 25. jarskaveln

  Torbo

  Jostein Stokke! Tack så mycket för hjälp.Jag kan inte läsa förädrarnas boplats,kan du?Orsaken att jag frågar är en DNA matchning med släktingar i Amerika!
 26. Ei Toril Hannevik har profil om han på Geni.com - der kan det ev legges spørsmål. Vh Jarleif
 27. Det virker som han døde i Asker eller på Rikshospitalet, som de i følge annonsen hadde kontakt med.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.