Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Jørgen Jørgenson Flo vart fødd i 1743 på Flo i Stryn. Han gifte seg med Berte Larsdatter Lille-Fylling, f. 1749. Dei fekk sonen Jørgen, f. 1778 i Kassneset, Lille Fylling, gift med Marte Knudsdatter Indre Ekroll, ny brukar på Jørngarden, død 1853, og døtrene: Ragnhild, døypt 29.03. 1772, død på Leite, Stette i 1838; Kristine, døypt 27.05. 1775; og Christi, døypt 24.05. 1781 Kona til Jørgen var dotter til Lars Olson Ulvestad Lille-Fylling. Han kom først til Kassneset, Lille-Fylling. Det fortelst at han saman med to brør vandra ut frå Jørntunet på Flo. Den eine slo seg ned i Eidsvika i Tennfjord, den andre på Krogset på Grytastranda. Om korleis Jørgen kom til Ekroll fortel tradisjonen slik: Han var i eit julelag saman med husbonden frå Jørngaren, bruket hadde nok ikkje det namnet den gongen. Jørgen gramma seg for at jorda i Kassneset var så steinut og tungvint å arbeide med. Mannen på Ekroll let ille over at der fanst lite eller ingen skog hos han, men jorda på bruket sitt tykte han godt om. Såleis vart dei vel tiltalte av fordelane på kvarandre sine bruk, og dermed vart dei samde om å byte gardar. Marte Knudsdatter døde i 1783, og i 1784 gifte Jørgen seg oppatt med Kari Larsdatter Store-Fylling. Med henne fekk han dottera Berethe, døypt 29.08. 1784.. Jørgen brukte 1 våg i 1802 og sådde 3 tønner havre, 1/2 tønne blandkorn og hausta 6 foll. Garden fora 10 kyr, 20 småkveg og 1 hest. Garden mangla skog og brenneved og hadde dårleg sommarhamn i heimegjerda utmark, men det var betre på setra. Kornavlinga var årviss. Fem vaksne arbeidsfolk budde på bruket. I 1808 fora dei på bruket 1 hest, 5 kyr, 3 ungdyr, 12 sauer og 10 geiter. Jørgen døde i 1814. Når Kari, andre kona hans døde er uvisst. Dette er avskrift frå Bygdeboka for Skodje s. 670 - 671. Jørgen Jørgenson Flo kom så vidt eg forstår frå Jørgengarden på Nedre Flo i Oppstryn. Han tok over bygselen av Jørngarden på Indre Ekroll i Skodje rundt 1800. Kan Jørgen vere son til Store-Jørgen på Nedre Flo, som døde i 1795. Eg har prøvd å finne skiftet etter han, men forgjeves. Tanken var at i eit skifte ville det vere opplysningar om slekta. I Nordfjord fraa gamle dagar til no Del 2.3.1 side 182 er det eit oversyn over brukarane på Jørgengarden, Nedre Flo, men det som står der er svært knapt og vanskeleg å finne ut av. Er Store-Jørgen på Jørgengarden, død 1795, 85 år gammal, brukar på garden i 1745, far til Jørgen Jørgensen Ekroll? Etter Nordfjordboka var Store-Jørgen son til Jørgen Lasseson Bolstad og kona hans, Helga Jørgensdatter Bolstad, enkja etter Ola, førre brukaren på Jørgengarden på Nedre Flo. Han vart skoten på Bolstad i 1726. Eller er det snakk om ei anna enkje med same namnet? For under Bolstad s. 195 er det sagt at Hugleik Øysteinson Flo er gift med enkja etter den drepne Ola Salveson. Er Jørgen Lasseson Flo den same som er nemnd som brukar på Benediktbruket i 1674, og som flytte til Bolstad? Under Bolstad, Jobruket er nemnd Jørgen Lasseson Nedre Flo, brukar 1680, gift med ei Anne Klausdatter. Desse er vel den same personen. Men den Jørgen Lasseson Bolstad som er brukar på Jørgenbruket, Nedre Flo i 1730, som er gift med enkja Helga og har ein son Ola busett på Fosnes, må vel vere ein annan Jørgen Lasseson enn den før nemnde? Kan han vere ein soneson? Og kven er dei to brørne til Jørgen Jørgenson Flo på Indre Ekroll vere? Eg finn dei ikkje på Krokset og i Eidsvika i Vatne. Ein Knut Knutson Vollset, gift med Brite, dotter til Rasmus Rasmusson Flo på Larsbruket på Flo, flytte til Krokset i 1837, men han var inngift på Flo og hadde ingenting med Jørngarden å gjere. Kven kan desse to vere?
 3. Kathe Røed

  Med Beta til Hawaii

  Hei igjen Prøver her også. En dame skrev til meg på Facebook om det var jeg som hadde denne tråden. Jeg fikk dessverre ikke med meg navnet hennes før mld ble borte. Men ja, det helt riktig og du må gjerne kontakte meg på e-mail kathetoveroed@hotmail.com Mvh Kathe T. Røed
 4. Today
 5. Grethe Flood

  Gulltransporten i 1940 - relevante kilder?

  Hvis du søker på "gulltransporten" på Arkivporten, http://www.arkivportalen.no/, får du treff i ulike arkiver.
 6. Viannay

  • Viannay
  •   
  • Torbjørn Pihl

  I am French, I read your conversation. I am very interested because I am a descendant of the Flinthough family , of  Johannes Flintoe's sister : Sara.

  Happy to share information

  Martine

   

 7. Baard Vidar Pettersen

  Sakefallsliste fra Helgeland 1629

  Aha! Er det en x? Jeg har brukt boken "Den glemte skriften" som oppslagsverk, og visste det var 10, men trodde altså det var et ettall, men med streken litt høyere enn 1/2. X gir jo mer mening. Hvis du ser øverst på høyre side her: https://media.digitalarkivet.no/view/77124/335?indexing= ser du Olleff Thueraa. Der er det samme tilnærmet 2-tall i T'en, riktignok ikke så utpreget. Og stackell. Er det rett og slett en nedsettende betegnelse? Han er en stakkar?
 8. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  At least Emma remained consistent - she was still Episcopalian in 1901 (see inlegg # 158).
 9. Ragnhild K. Brænd

  • Ragnhild K. Brænd
  •   
  • Knut Skorpen

  Arne Schjølberg f. 1901 har en datter som er født i Vefsn. https://www.digitalarkivet.no/bv10511802052022

   

  Hun var fortsatt i live i 2016.

   

  Mvh Ragnhild Brænd

 10. Christian Venneslan

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Det visste jeg ikke. Takk for informasjon. Blir nyttig å ta det med seg videre. Christian
 11. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Eg sjekka om det var meir enn ei kyrkjebok for Rikshospitalets prestekontor for den aktuelle perioden, og det var det, ministerialbok og dåpsbok. Og når du allereie hadde funne datoen var det kjapt gjort å slå opp. I andre tilfelle finst det ministerialbok (prestens protokoll) og klokkarbok, og det lønner seg ofte å sjekka begge sjølv om sistnemnte i prinsippet skal vera avskrift av prestens bok. Om ikkje anna fordi klokkaren kan ha skrive tydelegare enn presten, eller omvendt.
 12. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  1870 - fra Ancestry, men fins vel original i det danske arkivet også Name:Isaac Nathan Birth Date:abt 1840 Gender:Male Age:30Marital status:unmarried (Single) Household number:6 Cenus Year:1870 Religion:Lutheran/Danish Occupation:Fisher Birthplace:St. Croix Location:Frederiksted Address:Queen St. 57 Property Owner:Hill, A. C. Mrs. Document Date:1870, October Document Reference:Rigsarkivet, St. Croix Census 1870 Household Members: Name Age Isaac Nathan 30 Henry Nathan 7 Emma Nathan 3 Clara Nathan
 13. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Er det litt merkelig at far, mor og datter tilhører tre (!) forskjellige kirker? Far er Lutheran, mor Roman Catholic og Emma Episcopal. Kan det fortelle oss mer?
 14. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

  Tusen takk
 15. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  # 156 Anita Holck skrev: Household for: Nr. 51 , Frederiksted Kings Street, Kings Street, Elizabeth Heaky , 1880 Nam: Sex Age Isaac Nathan M 40 Lucyan Nathan F 32 Emma Nathan F 13 Her er den håndskrevne versjonen: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17318995#216121,40874037
 16. http://www.solhellingadata.no/Rune/Slekt/html/fam/fam09713.html
 17. Christian Venneslan

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Ja, der står det, som du sa, Oppasser. Supert. Forstår ikke helt hvordan du fant den siden, men tusen takk! Christian
 18. ??? Ole Jacob, døpt 1819 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003138977 Marthe ble konfirmert i 1823 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000816802 Oppland fylke, Vardal, Hunn i Vardal, Ministerialbok nr. 4 (1814-1831), Konfirmerte 1821-1823, Side 247 Permanent bilde-ID: kb20070603710702 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603710702 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603710702.jpg Neste konfirmasjon jeg finner, er sønnen Ole Jacob i 1834 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001242737 Da ser det ut som det var disse to barna i ekteskapet mellom Harald og Kari.
 19. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  So now we have demonstrated that the Fredrikstad connection is in fact with Fredriksted in the Danish West Indies, where Durek's mother's father's father's mother was born.
 20. Anita Holck

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  http://www.ddd.dda.dk/soeg_stcroix.asp
 21. Åsbjørg Susort

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Lurte på L. her. Grunnen til at Edward var på barnehjem 1905? Emma L Brinn in the New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948 Name: Emma L Brinn Age: 33 Birth Year: abt 1869 Death Date: 18 Mar 1902 Death Place: Manhattan, New York, USA Certificate Number: 8784
 22. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  This would give middle names: John Isaah (either Isaiah or Isaak) Brinn and Emma Louisa Nathan. Emma L. Brinn, born abt. 1869, died 18 Mar 1902 in New York City: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=9131&h=1544486&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=ZbA7&_phstart=successSource
 23. Anita Holck

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Household for: Nr. 51 , Frederiksted Kings Street, Kings Street, Elizabeth Heaky , 1880 Name: Sex: Occupation: Age: Isaac Nathan M 40 Lucyan Nathan F 32 Emma Nathan F 13
 24. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Sjå også her, nr. 60 på høgre side: SAO, Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, K/L0002/0003: Dåpsbok nr. 2.3, 1868-1876, s. 34 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050829040355
 25. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  So there is an 1880 census for Fredriksted in the Danish West Indies at https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/98/347781/17318995. But it is 1000 pages long. Has it been transcribed anywhere, or will one have to manually search for Emma Nathan there?
 26. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  "Oppasser", les eg.
 27. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Dette ser veldig korrekt ut, så da er det altså bare Edward Brinns mor som er født i Vestindia. Jeg lurer da på om denne Emma og John, foreldre til Alfred Hamilton er rett familie. Emma Louisa Brinn in the New York, Episcopal Diocese of New York Church Records, 1767-1970 View Name: Emma Louisa Brinn Gender: Female Church Name: City Mission Society Spouse: John Isaah Brinn Child: Alfred Hamilton Brinn
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.