Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. I 1488 solgte Tore og Helleik Vilhelmsønner og deres mor Gunhild Toresdatter 1 2/3 mmt. i samme gård (ytre Foss) til Gunsten Svendsen (AHÅ 62-63 nr. 41 side 22 av Per Seland). 1488 gjorde 4 lagrettemenn kjent at Tore og Herleik Willumsønner og mor deres, Gunnhild, hadde solgt 1 2/3 mannamatatal i Foss til Gunnstein Sveinsson [D.N.VI nr. 739 – VI nr. 617]. 16. aug. 1539 bygsler Bergulf på Dolholt i Landvik jord i Foss til Salve Gunnarson (gift med Åse Toresdatter) (side 18 samme kilde). a) Dreier dette seg om den samme jord og kan man da gå ut fra at Gunnstein Sveinson er en mulig far til Bergulv. b) Denne Gunnstein Sveinson har jeg sett at noen har satt han som en mulig sønn av presten i Holum, Svein Toreson: «I 1413 satt sognepresten i Holum, Svein Toresson, sammen med Tore Tjodgersson og Svein Torgillsson opp et brev om at de hadde vært i likferd på Foss til Torkel Jonsson». c) kan Gunnstein ha brødrene: Tore, Pål og Rolv? 15. sep. 1429 på Møll i Holum: Tore Sveinsson gir i sitt testamente 8 mmb i Hjorteland til årtiendehold for seg, kona Gudrun Salvesdotter og far sin Svein Toresson. 27. februar 1427 finner vi dette folket på Møll: DN VI, nr. 427: Jöns Niklissön, Prest i Mandal, og to Lagrettemænd kundgjöre, at Paal Sveinssön paa sine Forældres og sin Broders Vegne overdrog Gudrun Thorolfsdatter til Eiendom en Del af Gaarden Halleland i Holleims Sogn som Betaling for Indthjore i Landviks Sogn. Johan Tveite: Landvik, Inntjore side 191: «eldste vitnemålet om Inntjore i Landvik er et dokument fra 1427. Jens Niklisson og to lagrettemenn kunngjør at Paal Sveinsson på vegne av sine foreldre Svein Paalsson og Randi Sværesdotter og Rolv Sveinsson, bror sin, overdro Gudrun Torolvsdotter ni månadsmatsleige i Halleland i Holum som betaling for «Inthiorar» i Landvik og dessuten 1 ½ «morkguls i lauso» (markgull i løsøre?). d) Fra hvem kan Svein Toresson ha sin slekt? Mvh Per
 3. Leif B. Mathiesen

  NST's Are S. Gustavsen 50 år.

  Gratulere med dagen Arve. 💐🎂
 4. I «Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore» er utdrag av skiftet til Gjest Knutsen Skarpåsen fra 1736 nevnt. Der kommer følgende fram; «[…] Skiftet vart visstnok da avslutta i Trondrud og under skiftet vart det opplyst at «formedelst gårdens righet, hans slette vilkår og mange småe børn» hadde Gjest Knutsen lånt 144 rd. til 5 % rente av syskenbarnet sitt Ole Olsen Juvik i Tinn. Det var altso stor gjeld på garden.» Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore: https://www.nb.no/items/b88d1759daf32d37193bd45dbd390605?page=323&searchText="juvik tinn"~12 På bakgrunn av det som nevnes i bygdebok/skifte ønsker jeg å finne forbindelsen mellom Gjest Knutsen Skarpåsen og Ole Olsen Juvik. I Tinn finner vi han i følgende kilder; * 1718, Dåp, Bergit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 4 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330575 * 1719, Offentlig skiftemål, Ole Olsen Gjuvik: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 11 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330582 * 1720, Hjemmedåp (bekreftelse), Margit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 14 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330585 * 1721, Dåp, Åsne, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 20 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330591 * 1722, Begravelse, Åstne (1/2), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 24 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330595 * 1724, Begravelse, G. (8 d), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 36 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330607 * 1729, Forlovelse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 62 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330633 * 1729, Vielse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 63 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330634 * 1730, Sjeleregister, Ole Olsen Gjuvik (40), kone Øli Sigurdsdatter (24), døtre Gro Olsdatter (7), Helge[?] Olsdatter (9) og mor av Ole, Gunhild Hermansdatter (70) SAKO, Bratsberg Len og Amt, I/I34/L0342: Diverse manntall og fortegnelser, 1730 https://www.digitalarkivet.no/kb20060629080203 * 1730, Dåp, Herman, sønn av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 66 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330637 * 1732, Dåp, Gunhild, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 78 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330649 Både Ole Olsen Juvik og hans mor Gunhild Hermansdatter skal være fra Numedal, og bosette seg senere i Tinn, Telemark. Med hilsen F. Ceder-Johansen
 5. Today
 6. Foreldre i ft 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037077000374
 7. . Eg skjønar ikkje heilt kvifor dei stengjer grinda for utaskjærs IP-adresser ... (Hev dei ikkje høyrd om ‘Schengen-avtalen’ ?) .
 8. Dåp nr 1 1876 SAH, Dovre prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1854-1878, s. 164 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070129660252 emigrasjon 1901 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001053324
 9. Hildur sin dødsannonse i Bergens Tidende 8. mars 2005
 10. Dødsannonsen til Thor i Bergens Tidende 11. mai 2001
 11. http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-n-273-050.html
 12. Her er dåpen i Kvam - nr 16: SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 13. Det står at han er døpt Kvam dåp nr 16 1919 SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 14. There is a probate record for Jøran Hølgesdtr. Laugen from 1725. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20100224641201.jpg Here is the probate record: https://www.digitalarkivet.no/sk20090121370554
 15. Hjarteleg takk til Kyrre Martin for nye interessante innlegg! Denne barnedåpen i Samnanger var interessant i og med at guten vart døypt nesten eit år etter han var fødd, og han er innført utan nummer, noko som kan tyda at han ikkje er fødd i Samnanger! Kommunegrensa mellom Samnanger og Kvam går, so vidt eg hugsar, ein stad på Kvamskogen, men på kva side av kommunegrensa ligg dette hotellet som foreldri dreiv? Når det gjeld fødselsdatoen til Hildur, har eg òg observert datoen på gravstøtta, MEN son deira påstår ho var fødd 13.9.1920, so kva skal me tru? Kanskje kan vigsli deira finnast i Trondheim? Eg takkar på ny for framifrå bistand!
 16. Frå Amerika er denne utfordringi dukka opp: Thor Erlandson Skjelle utvandra til Amerika i 1901 (kjelde naturalization record), og han skal vera fødd i Gudbrandsdalen 11.10.1875 (kjelde WW1 draft). Er det mogeleg å identifisera det norske opphavet og foreldri hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Bjarne Rosenstrøm

  Magda Feie, druknet i Bergen 1918, Politirapport

  Inntil Arkivverket svarer så findes det iallefald omtale av Ole Feies bortgang i aviser fra samtiden: https://www.nb.no/search?q="ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 https://www.nb.no/search?q="vår kjære sønn og bror ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 Express lørdag 29. januar 1927 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler Side 2 omkommet tinsdag i Boulogne. i i Den omkomne var en 23-aarig ungdom herfrå Eggebønæs ved navn Ole Feie. Han Mev foirhyret med dampskibet ySandfria", som forleden avgik herfrå til Frankrike. Stormvarsel for
 18. Takk for hjelpen, og for opplysningen! Men da har jeg altså ikke funnet ham ...
 19. Første lenken: 7. Begraved Anne Cathrine Christopherdatter i frj Jord. Merk at dette ikke er 7. juni. Dette er nummerering. Andre lenken: 31. Christen Christensøn Skreders Lig
 20. Paz Andrea

  Paz Andrra

  Gratulerer med dagen osito polar, te acuerdas de mi ??
 21. Paz Andrea

  NST's Are S. Gustavsen 50 år.

  Are er du der ?? Gratulerer med dagen 😉
 22. Turid Fallet

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Ja, jeg har funnet denne og flere, men det gir ikke noe svar på hvor og hva dette er.
 23. Grethe Flood

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Overhoffrettsdomar. 3 : 1690-1699 - se side 467-470. Varig lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021204084 Riksarkivet Overhoffretten 1667-1797 Hele Norge fylke, Registratur nr. 1119/51 II (1684-1698), Rettsprotokollside, Side 342 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20100510340451
 24. Her er en til, men i så fall veldig rart at han omtales ifm skiftesak 30 dager innen han begraves...: https://www.nb.no/nbsok/nb/3fe3704de4ecbbd8748232a7dd5599a1#261 (nr. 156) 31.12.1695: https://media.digitalarkivet.no/view/653/280 Hva står det under 31. desember?
 25. Jeg forsøker å finne Christen Christoffersen som døde før 1.12.1694. Det har blitt holdt et skifte og enken, Birgitte, får mange veldig store krav mot seg i boet. Saken verserer i flere år, men første ganger jeg finner noe om det, er 1.12.1694. Så er hennes mann død før den datoen, men for hvor lenge siden, vet jeg ikke. De bodde i Oslo eller Aker. Det er vanskelig å lese mye av skriften, derfor lurer jeg på om noen klarer å tyde dette: 7.6.1695: https://media.digitalarkivet.no/view/653/278
 26. Det ser da ut som Winifred Margaret Teigen giftet seg i 1972 med en Reginald Raymond Reekie, født 30.04.1916 i London. Han ble gift i 1938 med Constance Lilian Lockwood, født 24.01.1920. Constance døde i Bromley, Kent, England i 1984. Men ektemannen Reginald giftet seg altså igjen i 1972 med Winifred M Teigen, og han døde i 1988. Jeg vil vel tro at denne er din Winifred, Lars??
 27. Min farmors søster Magda Feie, døpt Magdalena, hun er født 11 august 1897 og omkom ved drukning i Bergen den 15 august 1918. Finnes det noen politirapport på dette? Hun var fra Herøy på Sunnmøre. Siden navnet Feie kommer fra Fedje som ligger nordvest for Bergen kan muligens navnet være skrevet Fedje. Men min oldefar tok navnet Feie når han kom hit til Sunnmøre. De har også en bror Ole Kristoffer Feie, født 13 juni 1904 i Herøy, Møre og Romsdal. Han var med en fraktebåt til Frankrike og druknet i Ronen, Bologna, Frankrike den 24 januar 1927. Han ble fraktet hjem til Herøy på Sunnmøre og gravlagt her. Er det mulig at det finnes noen politirapport som forteller om hendelsene på de to episodene her?
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.