Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Today
 3. Berg og Torsken i Troms før 1846.
 4. Yesterday
 5. Jeg fant for mange år siden tilgangslister for spedalske, men nå kan jeg ikke finne igjen lepraregisteret. Kan noen hjelpe meg?
 6. Carl-Henry Geschwind

  Frederic Van Baffen/ Bassen, hvem var han og når levde han?

  Please forgive me for writing this in English - I can read Norwegian, but not write it. To understand some of the references here - Anne, daughter of King James II of England (and from 1702 herself Queen of England and Scotland) in July 1683 had married Prince George (Jørgen) of Denmark (younger brother of King Christian V of Denmark), and thus from 1683 to 1702 she was known as Anne Princess of Denmark. This is the person to whom van Bassen dedicated his book in 1684. The "royal predecessors of the princess's husband" thus means Prince George's father, King Frederick III of Denmark. The last time that Anne was in Scotland was July 1681 to May 1682, which thus must be the time when she bestowed "great and manifold favours" on van Bassen - which was before she had married Prince George. See https://en.wikipedia.org/wiki/Anne,_Queen_of_Great_Britain#Marriage
 7. Tusen hjertelig takk til både Petter Vennemoe og Ivar Moe. Jeg fikk forespørsel om dette av historieforskeren for Clan Cunningham så nå tror jeg han ble godt hjulpet. Steve Cunningham er bosatt i USA men gjør en fantastisk jobb med Cunningham slekten som har egen FB side og også egen Internett side. Han er meget dyktig og liker å dokumentere alt til minste detalj 🙂
 8. Interessant å følge resonnementene dine. Legdslemmet Marte Arnesdatter Rønne som gravlegges i 1805, er vel identisk med legdslemmet Marte Arnesdatter på Vestre Rønne i 1801. Aldersavviket er ikke større enn at det kan aksepteres. Det betyr at den Marte Arnesdatter som gravlegges i 1805, sannsynligvis kan elimineres som kandidat til å være identisk med innersten Marte Arnesdatter i Skøistua i 1801.
 9. Torbjørn Igelkjøn

  Emigrantprotokollene

  Evt. https://www.digitalarkivet.no/search/3
 10. Hans.salbu@gmail.com

  Botsfengsel

  En av mine forfedre satt tydeligvis i botsfengsel. Jeg har funnet fangeboken derfra men sliter med å forstå hva om står skrevet. Kan noen hjelpe meg? https://media.digitalarkivet.no/view/73620/209?indexing= mvh Hans Salbu
 11. Mitt forrige innlegg dreide seg om Anne Hansdatter og kildene som avslører hennes herkomst. Denne gangen vil jeg se nærmere på hennes far, Hans Olsen, til tross for at jeg foreløpig ikke vet hvor han kom fra. Det spennende er at jeg har funnet en morskandidat til ham, ved å bruke liknende metoder som i #4 (jf. Dorte Johannesdatter). Likevel er det noe som skurrer, så det kan være greit å få testet hypotesen her i forumet. Av praktiske årsaker tar jeg denne gangen ting i kronologisk rekkefølge. Det bør likevel være mulig å følge den røde tråden. I 1785, det eldste kildebelegget jeg har på Hans Olsen, bor han på Skøyen og kalles dragon. Han utlegges da som far til Mari (døpt 3.7 1785), som var «uekte» datter av Marte Olsdatter Hornestuen. Fadderne, alle fra samme husmannsplass som barnemoren, gir inntrykk av at hun fikk støtte og sympati fra sine nærmeste. Som så mange ganger før, ser ingen av fadderne ut til å ha tilhørt barnefarens bosted eller omgangskrets. Hans ser ut til å ha hatt draget på jentene, for allerede på vårparten året etter gjør han en annen kvinne gravid. Denne gangen er det tydeligvis alvor fra hans side, for 11.11 1786 forlover ungkar og dragon Hans Olsen Skøyen seg med Mari Hansdatter Skøyen. Forloverne, Anders Olsen Slagsvold og Lars Andersen Berg, avlegger en erklæring hvor de garanterer at det ikke foreligger slektskap mellom paret eller andre forhold som forhindrer at de kan gifte seg. Bruden må ha vært høygravid, for allerede 7.1 1787 døpes Hans Olsen og Mari Hansdatters sønn Hans. Familien bor da i Skøyenstuen. Fadderne er Embret Larsen Sandstuen av Løten, Arne Larsen Hørsandstuen, Dyre Jonsen Skøyen, Marte Arnesdatter Skøyenstuen og Inger Halvorsdatter Skøyenstuen. Mari døde tidlig, og fire år senere (14.1 1790) gifter enkemann Hans Olsen Nordbryn seg på ny, denne gang med piken Kari Kristoffersdatter Snipen. Ved forlovelsen 18.12 1789 er Lars Gudbrandsen Nordbryn og Lars Larsen Vestbryn forlovere. Innen folketellingen i 1801 har Hans Olsen flyttet tilbake til Skøyen. I en alder av h.h.vis 39 og 36 år er han og Kari oppført som foreldre til Ole Hansen på 12 år, Anne Hansdatter på 8 år og Maria Hansdatter på 3 år. Videre sies det om Hans at han er husmann med jord, og i sitt andre ekteskap. I familiens hus bor også innersten Marte Arnesdatter, 61 år og enke etter første ekteskap, samt legdslemmet Guro Andersdatter, 71 år. Marte lever av almisser mens Guro forsørges av bygda. Innersten Marte Arnesdatter er åpenbart identisk med den av samme navn som i 1787 bodde i Skøyenstuen ifbm. at hun var fadder for Hans Olsens sønn. Siden hun i 1801 bor under samme tak som Hans og hans familie, er det grunn til å tro at det var tilfelle også i 1787. En husmannsplass med endelsen -stuen hadde normalt bare én bosetning. Her kan vi for øvrig merke oss at også Inger Halvorsdatter Skøyenstuen nevnes som fadder. I 1787 var Hans i sitt første ekteskap, mens han i 1801 er gift på ny. Når Hans i begge sine ekteskap gir husly til samme kvinne, er det større grunn til å anta at kvinnen ikke var hans første svigermor, men hans egen mor. Marte Arnesdatter skal trolig identifiseres med enken Marte Arnesdatter Frenningseie, som i en alder av 68 år begraves 26.1 1807, eventuelt med legdslemmet Marta Arnesdatter Rønne, som begraves 13.1 1805, angivelig 70 år gammel. Jeg nevnte innledningsvis at det er noe som skurrer. Det jeg har stusset over er det faktum at Hans Olsen og Kari Kristoffersdatter ikke kan ses å ha bodd på hverken Frenning eller Røne årene omkring disse begravelsene. Hva var det som gjorde at livet til Marte Arnesdatter ebbet ut et annet sted enn hos mannen hun bodde hos både i 1787 og 1801? Det avbrutte fellesboskapet er med på å svekke hypotesen om at Marte var mor til Hans Olsen. På den andre siden kan en ikke utelukke at omsorgen for en gammel mor gikk på rundgang mellom hennes barn. En annen, men mindre sannsynlig forklaring er at hun ikke er identisk med noen av de to navnesøstrene. I følge oppgitt alder i folketellingen 1801, skulle Marte Arnesdatter være født rundt 1740, eventuelt noe senere. Jeg gjorde meg derfor visse forhåpninger om å finne henne i ett av ekstraskattmanntallene fra 1764. Hvis hun i tillegg hadde rukket å gifte seg, og ektemannen tilfeldigvis het Ola, ville det avgjort bidra til å styrke hypotesen om at hun var Hans Olsens mor. Dessverre fant jeg ingen Marte Arnesdatter i ekstraskattmanntallene fra Romedal. Det kan enten bety at hun kom fra en annen bygd, eller at alderen er satt altfor høyt i 1801, slik at hun ikke var gammel nok til å tas med i ekstraskatten 37 år tidligere. Nå setter jeg min lit til at hun er nevnt i ekstraskatten fra en av de andre bygdene på Hedmarken. Hører gjerne fra noen som har oversikt over innholdet i de transkriberte, men foreløpig upubliserte versjonene av disse kildene …
 12. Petter Vennemoe

  Frederic Van Baffen/ Bassen, hvem var han og når levde han?

  Takk Hanne og Ivar. Dette ser ut til å passe veldig godt for offiseren i Norge, som beskrevet i Ovenstad, full tekst derfra limt inn under. De 2 hornene passer jo godt med "De yngre Basser". Og at han var "gått sin vei" før 1674 ville kunne passe med et opphold i England/ Skottland. Hilsen Petter
 13. Inger Karin Haarbye

  Oppslag i bygdebok for Lardal, Helgeland Bergstå/Bergstua

  Takk for hjelp! Jeg har dåp, folketelling og konfirmasjon, men så stopper det der. Det er spørsmål fra Australia om han kan være identisk med Charles Barry f. i Laurvig 28. april 1851 ("Parents named as Neilson BARRY & Christina HOLSTIEN on death certificate in 1931."), emigrert til Australia ca. 1880 (antagelig emigrert til US tidligere). Det stemmer jo ikke helt med fornavn, men det er slett ikke umulig. Ved konfirmasjonen brukes Bergstå, og broren Ole bruker også Bergså i 1900. Jeg har gått gjennom utflyttede uten å finne noe. Han bor ikke hjemme i 1875. Hadde håpet på på litt informasjon fra bygdeboken, takk for oppslag. :)
 14. Inger Hohler

  Tyde 2 dok og lese igjennom og notere info om person

  Kondolerer, Henning. ☹️
 15. Renate Hagen

  Dåp Boel Marja/Maria Modum 1816

  Tusen takk, begge to. Da er nok dette samme familie https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000741089 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000741090 «Min» Boel gifter seg i 1840, men var ingen hint om foreldrene der. Alderen er det de har felles. https://media.digitalarkivet.no/view/1153/221
 16. Birgit Gordon

  Folkemengdens bevegelse før 1900

  Dette hadde vært interressant for både Skedsmo og Eidsvoll også. Hadde vært kjekt med en dugnad på dette. Er vel ikke så vanskelig å finne ut hvilke områder dette gjelder for. Jeg forstår at det er en stor jobb, men det finnes mange frivillige som gjerne hjelper til med dette tror jeg 🙂
 17. Esther Fedreheim

  Emigrantprotokollene

  Så bra! Da var det jeg som ikke hadde prøvd nok..... Takk!
 18. Else B. Rustad

  Dåp Boel Marja/Maria Modum 1816

  Foreldrene er Lars Nielsen Numedahl og hustru Mari Marcusd. Hun er døpt i Nykirke.
 19. Kan være Petter er inne på noe vedrørende Joachim Frederick https://books.google.no/books?id=FlpIAAAAYAAJ&pg=PA264&lpg=PA264&dq=Fredrich+Van+Bassen+-+scotland&source=bl&ots=S4R195iTOg&sig=ACfU3U3pJXHQrblO_203EnRJkTY-ejuitw&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiM6qvG5YfjAhUwtYsKHQ5tBHA4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q&f=false
 20. Grethe Flood

  Hovind i Aker, Haukland

  Akershus fylke, Aker i Aker, Panteregister nr. IX 2 (1890-1890), Realregisterside - gnr. 122 bnr. 2 - Hovin mellom i Aker: Permanent bilde-ID: tl20080624610283 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080624610283 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080624610283.jpg Akershus fylke, Aker i Aker, Panteregister nr. IX 2 (1890-1890), Realregisterside - her står det noe om Haukland: Permanent bilde-ID: tl20080624610284 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080624610284 Permanent bildelenke:
 21. Baard Vidar Pettersen

  Dåp Boel Marja/Maria Modum 1816

  Det kommer nok flinkere folk som kan gjøre dette helt riktig, men siden du ikke har fått svar enda, kan jeg i hvert fall si at du har funnet samme person. Foreldre Lars Nielsen Nuneldahl (?) og hustru Mari Mariusdatter i dåpen og ved konfirmasjonen leser jeg bostedet som Haugfoss.
 22. Eg har no motteke dei sidene som Arne refererte til i sitt innlegg #7, side 420 og utover, men eg kan ikkje sjå at Peder Frost eller ervingane hans er nemnde nokon stad! Kanskje andre har betre auge enn eg? Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!
 23. Den norske straffeloven av 1842: http://www.hist.uib.no/krim/1874/ https://www.nb.no/nbsok/nb/1311e87fc301e4722406320e2991f0ab?lang=no#0 Det første tallet henviser vel til kapittel, det andre til paragraf. Dreier det seg om en person som har løyet om farskap (eller morskap) gjentatte ganger?
 24. Tusen Takk for god hjelp.
 25. Tore Jørgen Løwe

  Oppslag i bygdebok for Lardal, Helgeland Bergstå/Bergstua

  I bygdeboka for Lardal, bind 3, s 974 er Bergstå omtalt. Lars Christian er omtalt sammen med sine søsken. Det står om han kun at han var født i 1851. Det står ingen ting om hvor han ble av. mvh Tore
 26. Harald L. Bakke

  SF, Selje/Vågsøy: Abelone Christendtr. Blålid f. 1817

  Hjerteleg takk til dåkke alle, Sven, Grethe og Rune 🙂
 27. De bodde i Norge både ved telling 1891 og telling 1900. Har ikke funnet noen utvandring på dem.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.