Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. I «Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore» er utdrag av skiftet til Gjest Knutsen Skarpåsen fra 1736 nevnt. Der kommer følgende fram; «[…] Skiftet vart visstnok da avslutta i Trondrud og under skiftet vart det opplyst at «formedelst gårdens righet, hans slette vilkår og mange småe børn» hadde Gjest Knutsen lånt 144 rd. til 5 % rente av syskenbarnet sitt Ole Olsen Juvik i Tinn. Det var altso stor gjeld på garden.» Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore: https://www.nb.no/items/b88d1759daf32d37193bd45dbd390605?page=323&searchText="juvik tinn"~12 På bakgrunn av det som nevnes i bygdebok/skifte ønsker jeg å finne forbindelsen mellom Gjest Knutsen Skarpåsen og Ole Olsen Juvik. I Tinn finner vi han i følgende kilder; * 1718, Dåp, Bergit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 4 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330575 * 1719, Offentlig skiftemål, Ole Olsen Gjuvik: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 11 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330582 * 1720, Hjemmedåp (bekreftelse), Margit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 14 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330585 * 1721, Dåp, Åsne, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 20 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330591 * 1722, Begravelse, Åstne (1/2), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 24 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330595 * 1724, Begravelse, G. (8 d), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 36 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330607 * 1729, Forlovelse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 62 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330633 * 1729, Vielse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 63 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330634 * 1730, Sjeleregister, Ole Olsen Gjuvik (40), kone Øli Sigurdsdatter (24), døtre Gro Olsdatter (7), Helge[?] Olsdatter (9) og mor av Ole, Gunhild Hermansdatter (70) SAKO, Bratsberg Len og Amt, I/I34/L0342: Diverse manntall og fortegnelser, 1730 https://www.digitalarkivet.no/kb20060629080203 * 1730, Dåp, Herman, sønn av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 66 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330637 * 1732, Dåp, Gunhild, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 78 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330649 Både Ole Olsen Juvik og hans mor Gunhild Hermansdatter skal være fra Numedal, og bosette seg senere i Tinn, Telemark. Med hilsen F. Ceder-Johansen
 3. Foreldre i ft 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037077000374
 4. . Eg skjønar ikkje heilt kvifor dei stengjer grinda for utaskjærs IP-adresser ... (Hev dei ikkje høyrd om ‘Schengen-avtalen’ ?) .
 5. Dåp nr 1 1876 SAH, Dovre prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1854-1878, s. 164 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070129660252 emigrasjon 1901 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001053324
 6. Hildur sin dødsannonse i Bergens Tidende 8. mars 2005
 7. Dødsannonsen til Thor i Bergens Tidende 11. mai 2001
 8. http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-n-273-050.html
 9. Her er dåpen i Kvam - nr 16: SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 10. Det står at han er døpt Kvam dåp nr 16 1919 SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 11. There is a probate record for Jøran Hølgesdtr. Laugen from 1725. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20100224641201.jpg Here is the probate record: https://www.digitalarkivet.no/sk20090121370554
 12. Hjarteleg takk til Kyrre Martin for nye interessante innlegg! Denne barnedåpen i Samnanger var interessant i og med at guten vart døypt nesten eit år etter han var fødd, og han er innført utan nummer, noko som kan tyda at han ikkje er fødd i Samnanger! Kommunegrensa mellom Samnanger og Kvam går, so vidt eg hugsar, ein stad på Kvamskogen, men på kva side av kommunegrensa ligg dette hotellet som foreldri dreiv? Når det gjeld fødselsdatoen til Hildur, har eg òg observert datoen på gravstøtta, MEN son deira påstår ho var fødd 13.9.1920, so kva skal me tru? Kanskje kan vigsli deira finnast i Trondheim? Eg takkar på ny for framifrå bistand!
 13. Today
 14. Frå Amerika er denne utfordringi dukka opp: Thor Erlandson Skjelle utvandra til Amerika i 1901 (kjelde naturalization record), og han skal vera fødd i Gudbrandsdalen 11.10.1875 (kjelde WW1 draft). Er det mogeleg å identifisera det norske opphavet og foreldri hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Bjarne Rosenstrøm

  Magda Feie, druknet i Bergen 1918, Politirapport

  Inntil Arkivverket svarer så findes det iallefald omtale av Ole Feies bortgang i aviser fra samtiden: https://www.nb.no/search?q="ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 https://www.nb.no/search?q="vår kjære sønn og bror ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 Express lørdag 29. januar 1927 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler Side 2 omkommet tinsdag i Boulogne. i i Den omkomne var en 23-aarig ungdom herfrå Eggebønæs ved navn Ole Feie. Han Mev foirhyret med dampskibet ySandfria", som forleden avgik herfrå til Frankrike. Stormvarsel for
 16. Takk for hjelpen, og for opplysningen! Men da har jeg altså ikke funnet ham ...
 17. Første lenken: 7. Begraved Anne Cathrine Christopherdatter i frj Jord. Merk at dette ikke er 7. juni. Dette er nummerering. Andre lenken: 31. Christen Christensøn Skreders Lig
 18. Paz Andrea

  Paz Andrra

  Gratulerer med dagen osito polar, te acuerdas de mi ??
 19. Paz Andrea

  NST's Are S. Gustavsen 50 år.

  Are er du der ?? Gratulerer med dagen 😉
 20. Turid Fallet

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Ja, jeg har funnet denne og flere, men det gir ikke noe svar på hvor og hva dette er.
 21. Grethe Flood

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Overhoffrettsdomar. 3 : 1690-1699 - se side 467-470. Varig lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021204084 Riksarkivet Overhoffretten 1667-1797 Hele Norge fylke, Registratur nr. 1119/51 II (1684-1698), Rettsprotokollside, Side 342 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20100510340451
 22. Her er en til, men i så fall veldig rart at han omtales ifm skiftesak 30 dager innen han begraves...: https://www.nb.no/nbsok/nb/3fe3704de4ecbbd8748232a7dd5599a1#261 (nr. 156) 31.12.1695: https://media.digitalarkivet.no/view/653/280 Hva står det under 31. desember?
 23. Jeg forsøker å finne Christen Christoffersen som døde før 1.12.1694. Det har blitt holdt et skifte og enken, Birgitte, får mange veldig store krav mot seg i boet. Saken verserer i flere år, men første ganger jeg finner noe om det, er 1.12.1694. Så er hennes mann død før den datoen, men for hvor lenge siden, vet jeg ikke. De bodde i Oslo eller Aker. Det er vanskelig å lese mye av skriften, derfor lurer jeg på om noen klarer å tyde dette: 7.6.1695: https://media.digitalarkivet.no/view/653/278
 24. Det ser da ut som Winifred Margaret Teigen giftet seg i 1972 med en Reginald Raymond Reekie, født 30.04.1916 i London. Han ble gift i 1938 med Constance Lilian Lockwood, født 24.01.1920. Constance døde i Bromley, Kent, England i 1984. Men ektemannen Reginald giftet seg altså igjen i 1972 med Winifred M Teigen, og han døde i 1988. Jeg vil vel tro at denne er din Winifred, Lars??
 25. Min farmors søster Magda Feie, døpt Magdalena, hun er født 11 august 1897 og omkom ved drukning i Bergen den 15 august 1918. Finnes det noen politirapport på dette? Hun var fra Herøy på Sunnmøre. Siden navnet Feie kommer fra Fedje som ligger nordvest for Bergen kan muligens navnet være skrevet Fedje. Men min oldefar tok navnet Feie når han kom hit til Sunnmøre. De har også en bror Ole Kristoffer Feie, født 13 juni 1904 i Herøy, Møre og Romsdal. Han var med en fraktebåt til Frankrike og druknet i Ronen, Bologna, Frankrike den 24 januar 1927. Han ble fraktet hjem til Herøy på Sunnmøre og gravlagt her. Er det mulig at det finnes noen politirapport som forteller om hendelsene på de to episodene her?
 26. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2FY9-G3K Name: Reginald R ReekieEvent Type: Birth RegistrationRegistration Quarter: Apr-May-JunRegistration Year: 1916Registration District: WandsworthCounty: LondonEvent Place: Wandsworth, London, EnglandMother's Maiden Name: MarshallVolume: 1DPage: 1226Affiliate Line Number: 115 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV8F-Y6H5 Name: Reginald R ReekieEvent Type: Marriage RegistrationEvent Place: Bromley, Kent, EnglandRegistration District: BromleyCounty: KentRegistration Year: 1938Registration Quarter: Oct-Nov-DecPage: 1751Affiliate Line Number: 11Volume: 2ASpouse Name (available after 1911): LockwoodPossible Spouse: Constance L Lockwood https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2NM6-MG1 Name: Constance L LockwoodEvent Type: Birth RegistrationRegistration Quarter: Jan-Feb-MarRegistration Year: 1920Registration District: BromleyCounty: KentEvent Place: Bromley, Kent, EnglandMother's Maiden Name: WellsVolume: 2APage: 1357Affiliate Line Number: 41 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVC1-2PZP Name: Constance Lilian ReekieEvent Type: Death RegistrationRegistration Quarter: Apr-May-JunRegistration Year: 1984Registration District: BromleyCounty: KentEvent Place: Bromley, Kent, EnglandBirth Date (available after June quarter 1969): 24 Jan 1920Volume: 11Page: 1184https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV6Y-VR82 Name: Reginald R ReekieEvent Type: Marriage RegistrationEvent Place: Hastings, Sussex, EnglandRegistration District: HastingsCounty: SussexRegistration Year: 1972Registration Quarter: Oct-Nov-DecPage: 655Affiliate Line Number: 26Volume: 5HSpouse Name (available after 1911): TeigenPossible Spouse: Winifred M Teigen
 27. ???? All England & Wales, Civil Registration Death Index, 1916-2007 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVZ4-M7VP Name: Reginald Raymond ReekieEvent Type: Death RegistrationRegistration Quarter: Apr-May-JunRegistration Year: 1988Registration District: Tunbridge WellsCounty: KentEvent Place: Tunbridge Wells, Kent, EnglandBirth Date (available after June quarter 1969): 30 Apr 1916Volume: 16Page: 2156
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.