Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. I veldig mye litteratur fra Aust-Agder fortelles om en Alv Tengelsen Homme, født ca. 1615, som skal være sønn av Tengel Olsen Homme i Søndeled. Men jeg har aldri klart og få på det rede om han er reell, om han har etterkommere eller om han er oppdiktet av gamle slektforskere for og fylle et genealogisk hull. Noen kone har jeg aldri sett. Han skal ha barna: 1. Ingeborg Alvsdatter. Gift med Ole Torsen Nærstad på Vegårshei. Foreldre til Alv Olsen Homme/Østerholt etc. 2. Rannei Alvsdatter. Gift med Jon Håvardsen Simonstad. Hans søsken skal være: 1. Ole Tengelsen Homme. Gift med Berte Håvardsdatter Hanto. 2. Ola Tengelsen Homme. Gift. 3. Tore Tengelsen Homme. Gift med Maren Jonsdatter Dale i Søndeled. 4. Ingeborg Tengelsdatter. Gift med Elling Olsen Langang i Holt. 5. Kari Tengelsdatter. Gift med Peder Jensen Bjorvatten. 6. Tommes Tengelsen. I 1658 er det nevnt at Tomes Tengelsen Homme, bøtte 8 rdl for unnvikelse fra Kgl. Majestets tjeneste. Mvh. Torbjørn.
 3. Er denne sjekket ut? Ingebor Maria Siversdatter Norway Baptisms, 1634-1927 christening: 17 October 1779 Oslo, Oslo, Norway residence: Oslo, Oslo, Norway father: Siver Ingvoldsen mother: Marthe Joensdatter Høyre side - Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Fødte og døpte 1779, Side 198, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010057 ? Konfirmasjon - https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000616542
 4. Torbjørn Steen-Karlsen

  Alv Olsen Eskeland i Gjerstad fra Espeland, Vegårshei?

  Jadaså.
 5. K-A Mellum

  Bakgrunnen for gårdsnavnet Wergeland

  Ja ja. Nesten riktig den. Kanskje ikke så viktig det. :-)
 6. Her er mor Margit og far Peder med barn i ft 1865 - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038086000224 Familien i ft 1875 - http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0616&kenr=009&bnr=0047&lnr=00 Jeg har funnet dåpen til 6 barn. I følge Gards- og slektshistorie for Flå I s. 635-363, dro fem av barna til Amerika i perioden 1874 - 1885. Moren Margit dro også til Amerika, i 1885, etter at Peder døde. Ragndi f 1850 nr. 134 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010866 Christen f 1852 d 1852 nr. 26 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010874 Christen f 1853 nr. 79 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010881 Guri f 1855 nr. 114 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010896 Rasmus f 1858 nr. 132 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010928 Ole f 1861 nr. 36 - https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010955 Hvor er Ole og Guri i ft 1865? Det står i samme bygdebok dette om Guri - sitat: til Am. 1874 (ho dro vel ikke før i 1884) Hvis Guri dro i 1884 - hvor er hun ved ft. 1875?
 7. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

  Karl Johan Fredriks korrekte fødested i 1904 er Kyrkås forsamling i Sverige https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012103_00023
 8. Cecilie Bugge

  Skoskatt 1711 Romsdal

  https://media.digitalarkivet.no/view/47758/184?indexing= https://media.digitalarkivet.no/view/47758/182?indexing= Hvem betalte skoskatt på gårdene Slenes og Indre Bugge i Romsdal?
 9. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

  Vielsen i Bergen 12. april 1902 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002843720
 10. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

  Nummer 6 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012225_00117
 11. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Og her står Arnike Marie Hansen som født i 1877.
 12. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Bergens Arbeiderblad 29.03.1954 Side 2 Sølvbryllup kan feires tirsdag 30 ds. av Paulus Jensen og hustru Julianne,født Johannesen. Adr. f.d.:Kippersmuget 9. ---- Bergens Arbeiderblad 04.07.1980 Side 16 Pensjonist Paulus Jensen,født 1904,Solheimslien,Bergen. https://www.nb.no/search?q="paulus jensen"&mediatype=aviser&counties=Hordaland
 13. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

 14. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

  Kjempebra :-)
 15. Lars Waaltorp

  Arnike Marie Karlsdatter

  Fant en sønn også. Karl Johan Fredrik, f. 8.2.1904 (i Sverige?): https://www.digitalarkivet.no/kb20050815020903
 16. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Julianne Berntine sto som skilt ved død 7 mai 1965. Da ble hun vel skilt fra Paulus Jensen i perioden april 1954-7 mai 1965.
 17. Knut Inge Apesland

  Erik på Ausland i Søndeled

  Fortsettelse av innleggene ovenfor: Knut Alvsen Myre og Ingeborg sine barn: 1. Jon Knutsen Myre (ca. 1626-1709). Gbr på Myre. Etterslekt på Østigard-Myre. Gift 1) Ingeborg Øysteinsdtr. Skeimo fra Skeimo på Vegårshei. Gift 2) Ragnhild Andersdtr. Lauve fra Lauve på Vegårshei. 2. Jørgen Knutsen Langtveit (ca. 1630-1705). Gårdbruker på øvre-Langtveit i Holt. G.m. Anne Hårversdtr Langtveit fra nedre-Langtveit. Yngste sønn: Knut Jørgensen Langtveit / Myre kjøpte i 1716 part i Myre 2 huder, som var halve Myre-gården, Vestigard-Myre. Etterslekt på Vestigard-Myre. Eldste sønn; Håver Jørgensen Langtveit (ca 1672-1730) overtok øvre-Langtveit. 3. Olav Knutsen Myre / Hommelskår (ca. 1632-1702). Han bodde på Myre i 1664. Senere gårdbruker på Hommelskår på Vegårshei. Arveskifte etter ham 13.06. 1702. G.m. Siri Pedersdtr. Jorkjenn (dca. 1718). Fra Jorkjenn i Holt. 4. Alv Knutsen Myre (ca. 1638-1712). Gårdbruker på en part i Myre 1664/1666, 28 år. Han var gift og hadde en sønn Åsulv (fca. 1683). 5. Siri Knutsdtr. (fca. 1644). G.m. Olav Bjørnsen Nærestad Gbr vestre-Nærestad. 6. Barbra Knutsdtr. G.m. Jens Kroken (fca. 1625). Gbr i vestre-Kroken i Holt.
 18. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Bergens Tidende 03.04.1954 Side 24 Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning vårt sølvbryllup. Julianne og Paulus Jensen. https://www.nb.no/search?q="Julianne og paulus jensen"&mediatype=aviser
 19. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Sunnmørsposten 21.08.1944 Side 4 Hjarteleg takk for all utvist oppmerksomhet i anledning av konfirmasjonen. Harry. Julie og Paulus Jensen Stolen. https://www.nb.no/search?q="Julie og Paulus jensen"&mediatype=aviser
 20. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Så av lenken i innlegg 56 at Julianne Berntine døde 07.05.1965. ---- Bergens Tidende 10.05.1965 Side 23 Vår kjære mor,svigermor,bestemor og tante Julie Jensen døde stille i dag. Bergen den 7.mai 1965. Mindor,Harry og Arnt. Svigerbarn,barnebarn.Familien. Bisettes i Solheim kapell onsdag den 12.mai kl.11.30. https://www.nb.no/search?q="Julie Jensen"&mediatype=aviser&fromDate=19650101&toDate=19651231&counties=Hordaland:[Bergens Tidende] "Tilgang i norske bibliotek"
 21. Knut Inge Apesland

  Erik på Ausland i Søndeled

  Hallo igjen. Glemte å nevne kilden for denne konklusjonen vedrørende KNUT ALVSEN MYRE: Kilde: Knut Tørdal (2010): Gardar og plassar på Vegårshei; Myre. K. Tørdal har forsøkt å korrigere en del feilslutninger fra Tveitens Vegårshei-bøker.
 22. Knut Inge Apesland

  Erik på Ausland i Søndeled

  Til Helge ang KNUT OLAVSEN MYRE: Denne KNUT var visstnok ikke en Olavsen, men en ALVSEN . ALV NERIDSEN / NÆRESEN MYRE (dca. 1615). G.m.? SIRI MYRE Alv Neridsen Myre oppføres i skattemanntall i årene 1610-1614, i 1615 er han borte. Skattemanntallet 1610: Alff Myre skatter 1/2 riksdaler, "hussmand" på Wiegaardtzheden. Gunstein Myre oppføres da som leilending (hovedbruker) og han betaler 1 riksdaler i skatt. Alv Myre er oppført i skatteklassen "husmend" og han er nok da en medbruker i gården. Åraksfolket i Treungen satt som partseiere med odel i Myre fra siste del av 1500-tallet og utover til 1640-årene. Omkring år 1615 blir Alv Neridsen drept av sin nabo på Myre, Eiliv Torgrimsen Myre. Eiliv Torgrimsen "forsvarte seg og kom i nødverge til å drepe en mann Alv Neridsen sammesteds ." Eiliv må i 1616 betale en stor drapsbot på 97 riksdaler etter en 12 manns dom, til Kongelig Mayestet. Vi kjenner ikke bakgrunnen for drapet, men en annen dom fra år 1615 forklarer kanskje noe; "Alv Neridsen frikjøpte seg med 27 riksdaler, for uforvarende å ha drept en mann på Moland." Dette hendte trolig i gjestebud på gården Moland. Enken Siri Myre oppføres i straffeskatten 1615; Da skal hun betale halvdelen av sin formue "Boeslodspendinge"; Hennes formue takseres slik; "1 ku verdi 3 riksdaler, 1 geit, 1 sau, 1 jerngryte" alt taksert til 4 riksdaler, halvparten av dette skal hun betale til Kong. Mayestet. De påfølgende to år slipper enken å betale noe. Alv Neridsen Myre har en kjent sønn: Knut Alvsen Myre (ca. 1605-1672). Gårdbruker på Myre-garden. Etterslekt. NB: I enkelte kilder er hans farsnavn skrevet på diverse ulike måter; «Alffssøn», «Olvessøn», «Oelssøn» osv. Det har derfor vært uklart om hans far var «Alv Neridson Myre» eller «Olav Øysteinson Mjåvatten/Myre» (H. Tveiten: «Vegårshei i eldre tid» - Myresoga hevder at Olav Øysteinson er faren.) KNUT ALVSEN MYRE (ca. 1605-1672). Gårdbruker på Myre fra 1620- årene til 1670. G.m. INGEBORG OLSDTR. (dca. 1670). Knut Alvsen Myre overtok i 1620-åra halvdelen i Myre (1 ½ hud). Han brukte Myre i 1620-åra sammen med sin mor enken Siri Myre. De brukte hver halvdelen i Myre fram til ca 1630. Året 1626 skattet de 1/2 rdlr hver, de oppføres i skattemanntallene i 1620-årene til 1629 under skatteklassen «huusmend og ødegaardsmend». Det vil si at de betalte halvparten av full skatt Knut Alvsen Myre og hans medeiere overtok pant og arv i Mjåvatten-godset. Odelsmanntallet 1624: Knudt Myre og hans medarffuinger hadde pantegods i Vegårshei-gårdene Mjåvatten (1 hud), Skeimo (1 hud) og Leiulstad (1/2 hud). I 1625 er Knut Myre oppført med 1 huds gods i alle de tre gårdene, til sammen 3 huder. Knut Alvsen Myre skatter alene på sin halvdel av Myregården fra 1630 og utover. Årene 1630-1634 skatter han i skatteklassen «huusmend og ødegaardsmend». Årene 1634-1639 i skatteklassen «bonde og bestemann», det vil si han betaler full skatt. Omkring år 1640 blir det på nytt omveltning i eierforholdene på Myregården. Knut Alvsen Myre og kjøpmannsborger Isak Lauritsen Falck i Risør kjøper opp hver sin halvdel i Myre-gården fra de utenbygds odelseiere Åraksfolket i Treungen i Nissedal. Isak Lauritsen Falck selger sin gårdpart videre til Jens Nilssen Bjørvatten på Vegårshei. Knut Alvsen Myre er ført som eier av halvdelen i Myre (1 ½ hud) i alle skattemanntall i 1640- og 1650-årene. Jens Bjørvatten satt med sin gårdpart i Myre til han dør 1656, men hans sønner overtok ikke gårdparten. Knut Alvsen Myre kjøper også denne halvdelen i gården og sitter nå som odelsbonde til hele Myregården (3 huder). Knut Alvsen Myre kjøpte også opp parter i gården Langtveit i Holt, der han til slutt eier 2 huder, som er 2/3-parter i gården. Knut Alvsen Myre er nevnt som lagrettemann flere ganger i 1640-årene. I februar 1642 på Selås Vegårshei og året etter på høsttinget september 1643 på Selås, da han bevitner et brev angående gården Simonstad. I februar 1644 på målstevne på Uberg, og august samme år på høsttinget på Selås der han på ny bevitner brev angående Simonstad. I 1647 møtte Knut Myre som lagrettemann i striden mellom gårdene Ljøstad og Moland om Haukedalsstrand. Året etter i 1648 var det grensestrid mellom gårdene Ljøstad og Nærestad. Knut Alvsen Myre var kirkeverge (ombudsmann) for kirka på Heia i 1655. Da opplyser han at han kun har sin sønn Jon Knutsen til hjelp på gården. Erik Fredriksen Lindland var sogneprest i Gjerstad prestegjeld 1621-1657, som Vegårshei var del av. Presten beskylder Myre-eierne Knut Alvsen Myre og Jens Nilssen Bjørvatten for å ha gjort prestebordet stor skade, på grunn av deres utnyttelse av skogen og myrslåtter som hørte til prestebordets gård Moland / Ettestøl. For å få slutt på dette uvesen som hadde pågått gjennom mange år, ber presten lensherren om å kalle inn de to Myre-bøndene til markegang (grensegang) mellom Myre og Moland. Til markegangen var flere Vegårshei bønder innkalt. Markegangen ble holdt 14. juni 1649. Presten la frem gamle dokumenter fra slutten av 1500-tallet og 1620 om grensene. De to Myre-bøndene ble også bedt om å legge frem bevis for sin sak, men det ble ikke gjort. Dermed ble dommen at skog og myrslåtter på Ettestøl fortsatt skulle være prestebordets rette eiendom. Koppskatten 1645: Det bor 9 personer over 15 år på Myre-garden. Knut med hans quinde og en pige nevnes som de tre første i skattemanntallet for Myre, enken Siri nevnes sist. Skattematrikkelen 1647: Myrre 3 huder; To brukere Knud og Thorgius bruger huer 1 ½ hud. Knud Myrre og Jens Biorwatten eiger huer 1 ½ hud, och ehr de begge lige bøxelraadige. Landkommisjonens skattemanntall 1661: Knut Alvsen Myre eier hele gården Myre (3 huder) Han brukte 2/3-parter i gården selv, den siste part 1 hud hadde han «opladt» til sin sønn Jon. De kunne så 2 ½ tønne korn på gården, der var kun uthoggen skog som ikke var mer enn til «husbehoff» og myrslåttene ga 10-12 lass med vinterfor til buskapen. Prestenes manntall 1664: Myre 3 huder ; Der bor 4 menn og en tjenestegutt på Myre; To opsiddere (brukere): Knud 60 år, Jon 38 år. Knuts yngre sønner Olle 32 år og Alv 26 år føres i manntallet som sønner. Senere gir gamle Knut Alvsen gården over til sine to sønner Jon og Alv: Skattemanntall 1666: Myre 3 huder; Alf Knudsøn 28 år, Jon Knudsøn 40 år 1 ½ hud hver. Skattematrikkelen 1668: Myre 3 huder, bondegods; har temmelig god furuskog. Gården kan så 8 tønner korn og kan fø 3 hester, 28 naut (kyr) og 30 smale (sauer). Skattematrikkelen 1670: Myre er satt til 4 huder. Bonden Knut «Oelsen» er fortsatt bonde og eier på gården. Sønnen Jon nevnt i skattemanntall i 1660-årene er nok «medbruker». Gården har skog til brendefang, ei flomkvern og ni myrslåtter til vinterfor. Knut Alvsen Myre gjorde opp sitt arveskifte ved skiftedokument datert 27. aug. 1671. Kona Ingeborg var død da. Skiftebrevet ble satt opp av sorenskriver Jens Søfrensen og tre lagrettemenn. Dokumentet finnes ikke mer, men deler av det er kjent gjennom senere arve-skifter på gården i 1709 og 1726. Eldste sønn Jon Knutsen Myre arvet etter sine foreldre 9 3/5 kalvskinn i gården. Det var i alt fire broderlodder hver på 9 3/5 kalvskinn og to søsterlodder som var halvparten, hver på 4 4/5 kalvskinn. Til sammen en 4 huders eiendom. Eldste sønn Jon Knutsen overtar Myre, og han kjøper etter hvert opp flere parter i gården, og ble sittende med 2/3-parter i Myregården.
 23. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Sunnmørsposten 26.03.1929 Side 4 Ekteskap inngåes påskeaften mellom frk. Julie Johansen og hr.Paulus Jensen,adresse 16,Ålesund. https://www.nb.no/search?q="Paulus jensen"&mediatype=aviser&fromDate=19290326&toDate=19290326&counties=Møre og Romsdal:[Sunnmøre Arbeideravis,Sunnmørsposten] "Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler"
 24. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

  Hvis du ser på navnene her og i FT1910 ser det ut for å være riktig Paulus.
 25. Ann-Mary Engum

  Arnike Marie Karlsdatter

  Kan dette være samme Paulus Jensen? Metodist. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036746016135
 26. Sven Hjortland

  Arnike Marie Karlsdatter

 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.