Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Takk, da kan vi fastslå at Anne Olsdatter ikke kom med Stephansen fra Gudbrandsdalen. Bra å få det avklart. Min hypotese er likevel at den skriftlige informasjonen fra min oldefar om at Anne kom fra Gudbrandsdalen antakelig er riktig, men at det kommer til å bli vanskelig å finne hvilken Anne Olsdatter mellom Lillehammer og Dovre, født i 1781-1782 som flyttet til Tjølling i Vestfold i perioden 1801-1804, og som også fikk sin mye yngre bror til Tjølling.
 3. Svar på Randi Elisabeth sitt innlegg: Kirsten Wrigth Bøckman bodde antakelig i Larvik, hennes far Christian Bøckman var iflg FT1801 kjøpmann og repslager. Både han og hans kone Else Pedersdatter var født og døde i Larvik, i alle fall ifølge Geni.com. Vår Ane / Anne står i alle fall ikke oppført i denne husholdningen i FT1801. Men det er er godt tenkt - at Ane / Anne på en eller annen måte kan ha kommet via prestens kone eller hennes familie. Så hvis vi tar utgangspunkt i at hun var født i 1781, eller 1782 hvorfor dukker ikke Anne / Ane opp i folketellingen i 1801 på prestegården eller gårdene rundt? Det kan være så enkelt som at hun ikke er kommet til Tjølling ennå (Vi vet at hun giftet seg 4.juni 1805 i Tjølling (Nede til venstre), og vi vet også at første barnet Anne Elisabeth Børresen er døpt en måned senere, 3.juli. Så Anne har med sikkerhet vært i Tjølling fra høsten 1804. Når barn nr. 2 Lars Børresen døpes i juli 1807 er sogneprest Stephansen selv fadder for husmannsbarnet, så opplysningen om at hun var i tjeneste på prestegården er nok riktig. (til venstre, midt på siden) Du har selvfølgelig rett i at hun kan ha kommet til Tjølling fra Gudbrandsdalen uten at presten var der oppe. Problemet da er at jeg ikke vet hvor jeg skal lete. Det er dessverre en del Ane / Anne Olsdatter å velge mellom i Gudbrandsdalen i 1801 som er født i 1781, https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801?fornavn=An*&etternavn=Olsdatter&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=&fodselsaar=1781&alder=&ny_husholdning=&merknader=&bosted=&bydel=&gaardsnummer=&c[]=05&sort=rel og 1782 https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801?fornavn=An*&etternavn=Olsdatter&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=&fodselsaar=1782&alder=&ny_husholdning=&merknader=&bosted=&bydel=&gaardsnummer=&c[]=05 Oppkallingsmessig så er dette barna til Ane / Anne Olsdatter og Børre Larsen Anne Elisabet Børresdatter f.1805 (førsteføde, oppkalt etter mor (Anne) - og mormor?? ) (Høyre side i midten) Lars Børresen f. 1807 (oppkalt etter farfar) (Venstre side i midten) Ole Børresen f. 1809 (oppkalt etter morfar) ((Venstre side i midten) Christian Børresen f.1813 (vet ikke hvor det navnet kommer fra. Ser ingen slike navn på fars side. Antakelig mors side) (Venstre side midt på) Jacob Børresen f. 1818 (oppkalt etter far Børre sin bror) (Venstre side nederst) Hans Børresen f. 1823 (oppkalt etter mor Ane sin bror, som bodde i Tjølling på Gåserødi 1814)
 4. Niels Sejersløv Stephansen kom fra Danmark før han havnet i Tjølling https://www.nb.no/items/9cad49e60233ac67622260a659b20607?page=169&searchText="niels sejersløv"
 5. Today
 6. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Ja, takk - du endret visningsnavnet raskt! Ancestry.com er bra.
 7. Hege Monica Eskedal

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Jeg har både oppgitt fullt navn og brukt offisielle kilder (folketellinger, fødsels-, ekteskaps- og dødsregistre via ancestry.com). Jeg har kryssjekket alt av materiale, selv om det selvfølgelig kan fremkomme feil.
 8. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Jeg må visst gjenta: 1. Ordensreglene for dette forumet krever at man bruker fullt navn som visningsnavn - se her hvordan du endrer det: https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name 2. Du nevner "US records" som kilder - det er litt lettvint i denne sammenheng.
 9. Hege Monica Eskedal

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Walter Harris, b. 1880, Louisiana gm. Rita A. Joseph, b. X, Louisiana Barn: Elvira Augustine f.Harris, b. 01.08.1906, Louisiana, d. 20.12 2001 gm. Leon Solomon Verette/Verrett b. 16.08.1908, d. 19.01.1988 - Bosted i 1920: Louisiana Ave 719, New Orleans Ward 12. Han var carpenter. Barn: David Benjamin b. 13.11.1929, d. 07.06.2017 i California. Shirley Mae b. 1933, operasanger Leon b. 1935 M.fl. Leon Solomons foreldre: Mary Verret b. ca 1888, Lousiana Joseph Verret b. ca. 1885, Louisiana De bodde på et tidspunkt i St. Anthony Street 930 house 2041, Louisiana. Når det gjelder de levende kan mye tyde på at det er flere ekteskap på begge foreldrene. En bokstav, G. ,som opptrer i et navn kan godt stå for familienavnet Guca, for de som ønsker å finne ut mer. Ekteskapet som er mest interessant varte fra 19.02.1972 - april 1977. Mye tyder på at det fortelles mange halvsannheter i denne historien. Kildene mine er kun US records bortsett fra dødsdatoen til D. B. V. som er fra en internettkilde: tributes dått kom.
 10. Hvor bodde prestens kone, Kirsten Wrigth Bøckman før hun inngikk ekteskap med presten? Ser hun er fadder i Larvik i 1797: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011196426 Ane kan kommmet med presten eller noen i prestens familie, eller kommet til prestefamilien uten at de har vært i Gudbrandsdalen? Her er presten med familie og tjenestefolk i 1801, ingen Anne Olsdatter, men en Ane Johanne Svendsdatter. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058297000003
 11. Jan Roger Holmberg

  Anders Olsson fra Tanum i Bohuslen, men finner ham ikke

  Hei igjen. Legger ved to bilder. Det ene forklarer anerekkefølgen til Anders Olsson > Ingrid Marie Andersdotter > Charlotta Olsdotter osv. I bibelen har Engri Marie skrevet om Johannes og Hans som er to av hennes sønner. ref. til Ingrid Marie Andersdotter. Strömstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13509/C/3 (1787-1859, bildid: C0042315_00134, sida 243 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042315_00134 Hvordan er din anerekke? Håper vi klarer å knekke nøtten en gang. Mvh Jan
 12. Torbjørn Steen-Karlsen

  Aakris bøen - hvor er det?

  Den 30. september 1696 refereres det til to kjøpebrev fra «Torgier Torkelsen Qvem og Karen Eriksdaatter Sunde», datert 28. juni 1684. Begge tinglyst 24. november 1684. Det handler om Sunde. Kan dette være Torgie Åkris bøen tro?
 13. Vedrørende konfirmasjonen, så finner jeg henne ikke i Alstadhaug, jeg lette der.
 14. Det er mange som bruker en fødselsdato ca. 1783. Men dette må være en datter som er født tidligere og så døde som liten. For ved vielse, folketelling og senere ved død, 8.8.1844 https://media.digitalarkivet.no/view/2579/241 står hun alle gangene som født rundt 1797/98
 15. Det er kanskje mulig å luke bort noen fødselsår ut fra andre opplynsinger. Jeg tror begge datoene er for tidlige. Dersom hun hadde blitt født utenom ekteskap eller mindre enn 7 måneder etter ekteskapsinngåelse er det sannsynlig at saken hadde vært kjent. Mathias skal i følge Store Norske Leksikon ha giftet seg med datteren av sognepresten på Askvold i 1780-1781. De hadde da vært forlovet i ca.5 år. https://nbl.snl.no/Mathias_Krogh Dette slektstreet forteller at vielsen stod i Askvoll i Bergen 02.01.1781 https://killislekt.no/webtrees/individual.php?pid=I37175&ged=killi og her er ganske riktig vielsen https://media.digitalarkivet.no/view/8597/42314/23 Samme kilde oppgir en dåpsdato for Lorentze - du kan antagelig kontakte eier av websiden for mer informasjon. https://killislekt.no/webtrees/individual.php?pid=I37178&ged=killi
 16. Anne-Lise Hansen

  Lorentze Sophie Krogh, datter av biskop Mathias Bonsach Krogh

  Kanskje konfirmasjonen er å finne i Alstahaug?, jf. Andreas Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=tromsogeist&sideid=6&innhaldid=3&storleik=
 17. Ann-Mary Engum

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name
 18. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Takk for den lenken! Nå mangler vi bare navnet ditt.
 19. Torodd Kinn

  Aakris bøen - hvor er det?

  Eg kan heller ikkje finne nokon plass som heiter Åkre(s)bø(en). Men det er mange gardar som heiter Åkre. Den nærmaste i dette tilfellet ligg vel i Drangedal, søraust for Brøsjøvannet.
 20. Lenken i forrige innlegg. Jeg leser også Holmestrand. Når det gjelder skiftet etter Mette Kirstine Stade i 1752, så har jeg store problemer med å lese hvem som var arvingene. Ellers synes det klart at Peder Olsen Bechman og Anne Osmundsdtr. var foreldrene til Ole Pedersen Bechman. Det ser imidlertid ikke ut til at noen vet noe om Christen Michaelsen Bødtker fødsel eller død, ektemannen til Berthe Kirstine Olsdtr. Bechman.
 21. Torbjørn Igelkjøn

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Ein kan jo her også nemne at det i 1989 vart gitt ut frimerke med tittelen "Grunnskolen 250 år": http://dnf.as/produkt/frimerker/norske-frimerker/postfriskubrukt/19891990/nk-1070-postfrisk/ http://dnf.as/produkt/frimerker/norske-frimerker/postfriskubrukt/19891990/nk-1071-postfrisk/
 22. Oj, da er det ikke noe å gjøre ved. Hvis jeg ikke klarer å finne henne konfirmert et annet sted. Takk for helpen!
 23. Torbjørn Steen-Karlsen

  Anders Olsson fra Tanum i Bohuslen, men finner ham ikke

  Nei det har jeg desverre ikke. Denne nøtta er ikke lett. Men da er vi i familie da jo. Hvordan kommer du inn i rekka. Med hvilken datter??? Mvh. Torbjørn Steen-Karlsen.
 24. https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegjeld-og-sogn/prestegjeld-og-sogn-i-nordland "Ministerialbøkene før 1866 gikk tapt da prestegården brant 05.12.1873. Tidsrommet 1843-1865; se klokkerbøkene nedenfor. ".
 25. Torbjørn Steen-Karlsen

  Aakris bøen - hvor er det?

  I Landkommisjonen for Gjerstad i Aust-Agder 1661 står det under gården Kveim, en mann som eier i gården som jeg tror er enn svigersønn på gården, men jeg kan ikke for mitt bare liv finne plassn han kommer fra. Hvor ligger Åkris bøen. Hvilken gård kan dette være????? Thorgj Aakris bøen – 3 gsk: 2 ksk och 4 parten aff itt ksk: Mvh. Torbjørn.
 26. Jeg forsøker å finne når Lorentze Sophie Krogh er født. I folketellingen 1801 står hun som født ca. 1797: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058437001924 Ved vielsen til Anders Zahl 17. juni 1836, står hun som 38 år, dvs. født ca. 1798. https://media.digitalarkivet.no/view/2579/115 Men ved denne vielsen står det av hun er født i "Vaagens Prestegjeld", altså Vågan i Nordland. Men hvor i all verden finner jeg denne kirkeboken???
 27. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Det er ikke bare jeg som leser denne tråden. Det er nok mange som vil bli glade for å få lenkene fullt ut, ikke bare som et ID-nummer.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.