Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Åsbjørg Susort

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Johannes står som huseier i bytellingen 1912. Fra 1913 står enken som huseier frem til 1916 da Johan Larsen står som huseier.
 3. Ann-Mary Engum

  Jeg gjør oppslag i Aftenposten fra 1860 - 2011

  Det var vel forlovelse.
 4. Helge Hånes

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Takk for opplysninga Aase. Er det då råd å finne ut noko om kven Jørgen Lasseson var gift med? Eit anna spørsmål eg har stilt meg er kvar det godset som dei to svograne var usamde om i bryllaupet på Bolstad, det som vart kalla Sundalsgodset, kom frå? Det er nemnt i skiftet etter Helga Jørgensdatter i 1745, og må då tydelegvis ha kome frå hennar ætt eller første mannen, Ole, han som vart drepen.
 5. Du har fått svar på det du spurte om, men eg fann nå dette: Bergens Tidene 19.3.1916: Bergens Tidende 25.3.1916: SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06Na/L0010: Dødsfallsjournaler, 1915-1918, s. 89 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090611330405 (nr. 354) Bergens Tidende 10.7.1917
 6. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk til alle for ei rask løysing !! :-)
 7. Aase R Sæther - Gloppen

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Det som står under Flo er feil; Jørgen Lasseson var ikkje gift med noka enkje Helga. Så vidt eg kan sjå, har Aaland rota litt med opplysningane på desse to bruka på Flo/Bolstad.
 8. Edith Vogt Svendsen giftet seg med Alf Lahn Johannessen 28.3.1928 i Nykirken: https://www.digitalarkivet.no/kb10081108051035
 9. Baard Vidar Pettersen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Vet vi noe om hvordan Fogderegnskap vs Landskatt ble ført? Grunnen til at jeg spør er fordi jeg har kartlagt noen personer i Vefsn og det ser ut som om Fogderegnskapene ligger flere år etter Landskatt-listene. Her er en oversikt over oppsittere på Veset i Vefsen fra 1623-32: Landskatt Martini 1623 Kollben Fodgeregnskap 1624-25 Colbønn Landskatt 1624 Kolbiøren Fogderegnskap 1625-26 Colbiørnn Landskatt Martini 1625 Colbenn Landskatt pinse 1626 Laurs Fogderegnskap 1626-27 Colbenn Landskatt jul 1626 Larss Fogderegnskap 1627-28 Cholbenn Landskatt 1627 Laur Landskatt 1628 Lauris Fogderegnskap 1628-29 Kolben Landskatt 1628 Enckenn Landskatt 1628/1629 Enckenn og Lars Fogderegnskap 1629 Colbenn (kun) Landskatt Martini 1629 Encken og Lars Fogderegnskap 1630-31 Colben (kun) Landskatt Martini 1630 Ehnkenn og Lars Fogderegnskap 1631-32 Enncken, Laurdtz og Erich Landskatt Martini 1631 Enncken og Lauritz Fogderegnskap 1632 Encken, Lauris og Erich Landskatt Martini 1632 Enchen og lars (erich husmann) Som dere ser opptrer enken allerede i 1628 i landsskatten (fet skrift) og siste gangen Kolbein var oppført var i 1625, mens Kolbein står oppført i Fogderegnskapet (kursiv) så sent som 1630-31. Vet vi noe om hvorfor det er forskjell på disse skattelistene?
 10. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk, Lars! Då er det vel dette gravminnet etter Edith: http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5687993
 11. Baard Vidar Pettersen

  Ibidem

  Driver fremdeles og prøver å lære meg litt av denne transkripsjonskunsten. 🙂 Ikke så mye tyding som metodikk-spørsmål denne gang: Ibidem skrives på mange måter har jeg lagt merke til. Ibm er jo den vanligste, men her tyder jeg det som ibch (selv om det noen ganger ser ut som ibeh). Stemmer det? Og hvordan i all verden blir det ibidem i så fall? Skriver dere tydere alltid bokstavrett eller tolker dere noen ganger og "normaliserer" forkortelsen, der det er andre kombinasjoner av bokstaver som ikke går opp i ordet som skal forkortes? Og hvordan ville dere transkribert dette: https://media.digitalarkivet.no/view/77124/58?indexing= På høyre side, omtrent midt på står det: Jacob Joenssen i (Mark) Sånn har jeg skrevet det, i hvert fall. Jakob Jonsen bodde i Marka - på den tiden stort sett skrevet Marcken, men her har skriveren vært oppfinnsom og satt inn tegnet for mynten mark i stedet. Hvordan skriver dere tegn dere vet hva betyr, men man ikke har font for? Hilsen ferskingen.
 12. Dette tror jeg er dåpen til Edith, født 3.12.1905, døpt 18.2.1906 i Korskirken: https://www.digitalarkivet.no/kb20050513010219 I margen står det: "Iflg. bevilling av 10/8 1923 antat pleiefaren apoteker Vogt Svendsens slægtsnavn." Kommunal folketelling 1922: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522022893
 13. Aslak Smedal

  Jeg gjør oppslag i Aftenposten fra 1860 - 2011

  Olaf H Smedal gifter seg 28-08-1976 annonse i Aftenposten Mulig å gjøre et oppslag for meg? smedal1965@gmail.com
 14. CathrineH

  Adopsjoner på 40 tallet

  Hvor vanlig var det at man adopterte barn da man var 25 år på midten av 40 tallet? Synes det går igjen at foreldrene ofte er ganske opp i årene før de adopterer. Var det noen regler for adoptivforeldre mtp alder?
 15. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Takk for dødsannonsene, Kjell!
 16. Today
 17. Ottar Eliassen

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Hei. Mener nå at jeg har funnet dem i 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036615032713 Fødsels år og sted stemmer ikke, Finnås og Lindås kan forveksles. Svigerfaren dør i 28/9-1912, da bor de i Hetlandsgt. 10. Har ikke funnet noe skifte og dødsmeldingen sier bare Enken og en Datter. Så nå er det etter 1912. mvh Ottar
 18. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk igjen, Lars og Ann-Mary!! Det kan sjå ut som at familen var busett i Prahlsvei i Sandviken heile tida.
 19. https://www.nb.no/search?q="Anna sofie langeland "&mediatype=aviser&fromDate=-00010101
 20. https://www.nb.no/search?q="ole Andreas langeland "&mediatype=aviser&fromDate=19690101&toDate=19691231
 21. Føderådsmann Harald Olsen Skonhovd døde 18.12.1856, 70 år. SAH, Vardal prestekontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1854-1866, s. 253 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070202610324 Føderådsenke Kari Jacobsdatter Torp døde 4.8.1868, 82 år. SAH, Vardal prestekontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1867-1878, s. 278 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070116640815
 22. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5683988 Anna døde 3.8.1989.
 23. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk, Ann-Mary og Lars!!
 24. Valgmantallet 1934 https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000476757
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.