Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Ronny R. Haugen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Historikeren Andreas Holmsen skriver blant annet om dette spørsmålet i boka "Gård, skatt og matrikkel" fra 1979. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041805093 Basert på Holmsen kan man forenklet si at muligheten for kopiering av foregående skatteliste var mindre i de tilfeller der skatten var utlignet på person (bruker), slik som landskatten. Dette i motsetning til skatter der selve garden var skatteenheten, som bygningsskatten. I sistnevnte tilfelle var det altså mindre viktig hvilket personnavn som stod i lista bare garden betalte sitt, og dermed er faren for kopiering av personnavnet i fjorårets liste større. På side 115 nevner Holmsen dessuten at landskatten betydde mye mer økonomisk og at futen her stod under skarpere kontroll mht. riktige data. Det er derfor mer sannsynlig at landsskatten er mer oppdatert, selv om kopiering sikkert forekommer der også.
 3. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Takk, Åsbjørg - jeg har fjernet nr. 47 fra listen
 4. Today
 5. Åsbjørg Susort

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  I #136 har eg konkludert med at det er feil familie... Trenger ny/bedre dokumentasjon.
 6. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Som en avslutning kan det kanskje være hensiktsmessig å sette opp en oversikt over det vi er kommet frem til i denne tråden. Forkortelser brukes for: farfar (ff), farmor (fm), morfar (mf), mormor (mm) og dessuten for statene i USA (f.eks. CA = California, LA = Louisiana, NC = North Carolina). Henvisning til innlegg nr. (#) i denne debatten tas med for hver person. 1 Derek/Durek David Verrett (1974 Sacramento, CA – ) #1, 19, 20 foreldre 2 far – David Benjamin Verrett (1929 New Orleans, LA – 2017 CA) #1, 19, 22, 60, 85 3 mor – Sheilah G Farmer/Veruschka Urquhart (1943 New York, NY – ) #1, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 50, 90, 98 besteforeldre 4 ff – Leon Solomon Verrett (1908 New Orleans, LA – 1988 Sacramento, CA) #60, 64, 65, 66, 71, 85 5 fm – Elvira Augustine Harris (1906 New Orleans, LA – 2001 Sacramento, CA) #60, 64, 66, 85 6 mf – Edward Brinn Urquhart (1916 New York, NY – 1995 New York, NY) #98, 99, 7 mm – Vera (Overton) Boston Tyson (Farmer) (1918 PA – 1988 New York, NY) #35, 98, 106, 135, 144 oldeforeldre 8 ff f – Joseph Verrett (1887 LA – 1953 Ventura, CA) #64, 65, 66, 71, 76, 82, 85 9 ff m – Mary Lee (ca. 1888 LA – d.) #60, 64, 65, 66, 71, 82, 85 10 fm f – Walter Harris (1880 LA – ca. 1895) #60, 64, 66, 70, 85 11 fm m – Rita A. Joseph (1883 New Orleans, LA – d.) #64, 66, 70, 85, 97, 136 12 mf f – Edward Brinn (1893 New York, NY – d.) #98, 99, 103, 145, 146, 151?, 153 13 mf m – Lilli Karense Gulovna Arnesen (Olsen, LaMountain) (1895 Sagene, Kristiania – 1969 Bloomington, IN) #98, 99, 104, 108, 109, 111, 112, 116, 118, 129, 130, 132, 142 14 mm f – Edorn N. Boston (1890 NC – 1964 NC) #98 15 mm m – Susie Kay Tyson (1892 VA – 1966 NJ) #98 tippoldeforeldre 22 fm mf – Alphonse Joseph (f. – 1895) #97, 136 23 fm mm – Eugénie Morel (1862 New Orleans, LA – d.) #85, 86, 97, 136 24 mf ff – John Isaac Brinn (ca. 1865 NC – d.) #146, 148, 149, 153, 154, 157 25 mf fm – Emma Louisa Nathan (ca. 1869 Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindia – 1902 New York, NY) #103, 146, 148, 149, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 163, 165, 170 26 mf mf – Karl Antonius Arnesen (1871 Kristiania – d.) #108, 112, 113, 119, 133 27 mf mm – Josefine Karense Andreasdatter (Arnesen Olsen) (1872 Ramnes, Vestfold – 1934 New York, NY) #104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 123, 131, 132, 139, 142 tipptippoldeforeldre 46 fm mm f – Paul E. Morel (1839 New Orleans, LA – 1915 LA) #85, 86, 87, 97, 136 (med forfedre fra Haiti) 50 mf fm f – Isaac Nathan (ca. 1840 St. Croix, Dansk Vestindia – d.) #156, 162, 163, 168, 169, 170 51 mf fm m – Philhicia Magee (ca. 1841 St. Croix, Dansk Vestindia – d.) #165, 166, 170 52 mf mf f – Ole Andreas Arnesen (1848 Nes, Akershus – d.) #119, 133, 134 53 mf mf m – Kristine Andersdotter (1849 Köla, Värmland, Sverige – d.) #133 54 mf mm f – Andreas Martinus Samuelsen Hellen (1834 Sør-Aurdal, Oppland – 1900 Ramnes, Vestfold ) # 114, 121, 122, 123, 128 55 mf mm m – Kristine Martine Johansdatter (1848 Lardal, Vestfold – d.) # 114, 120, 123, 131, 143 Takk til alle som har bidratt! En spesiell takk rettes til Anne M. Berge som har funnet svært mange av opplysningene og satt dem sammen riktig med gode begrunnelser!
 7. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

 8. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

  Som amatør har jeg prøver jeg å lære disse gamle skriftene. Finner ut at første del er: "Vid Thondhjems Bythings Dom af 23 Novbr. 1887 er han for grovt og simpelt Tyveri ilagt 6 ½ Maanes Strafarbeide" Resten blir for vanskelig. Kan tyde enkelte ord, men finner ikke sammenhengen. Er svært takknemlig om noen gidder å hjelpe meg med resten av teksten. Mvh Olav Rugholm
 9. https://www.nb.no/search?q="evelyn seversen"&mediatype=aviser&fromDate=19640513&toDate=19640530 i
 10. Torkild og Tora i fattigmanntallet for Bergen: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgfatt277&sideid=318&storleik= http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgfatt277&sideid=319&storleik= Til høyre står det 17/7-1879 med Herø F.C. Se Copibogen. F.C. vil jeg tro er forkortelse for fattigkasse. Kopiboka inneholder kopi av utgående brev fra fattigvesenet i Bergen. IKA Møre og Romsdal har arkivmateriale etter fattigstyret for enkelte kommuner: http://www.arkivportalen.no/search?county=1500&text=fattigstyre Her er en tidligere tråd på Slektsforum om Thora: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=697756
 11. Inger Hohler

  Adopsjoner på 40 tallet

  Jeg har ikke noe klart svar på spørsmålene "hvor vanlig" eller "regler med alder", men kan dele noen tanker. ut over det som er nevnt av Aase, Torbjørn og Dag. Ut fra artikkelsamlingen fra BT som jeg har lenket til lenger nede: Så lenge foreldrene var regnet som "gangs mennesker" uten alvorlig sykdom, og hadde middelklasseøkonomi virker det ikke som om det fantes andre hindre enn tilbud/etterspørselsproblematikken. (Etter krigen betydde "gangs mennesker" at de ikke hadde vært nazister). I dag er det krav om to års ekteskap/samboerskap dersom man ikke søker som enslig forelder. Jeg tviler på at det var lengre tidskrav den gangen. I dag er kravet minimum 25 år. Igjen, det har neppe vært høyere og sannsynligvis lavere i en periode hvor de fleste gikk raskere ut i arbeidslivet. Det er mulig du kan finne svar i boken Hender små bortsetting av barn i Norge 1900-1950, av Astri Andresen. Ved stebarnsadopsjoner eller adopsjon av søskens barn var antagelig ikke barnløshet hos adoptivforeldrene det viktigste kriteriet for at foreldrene valgte å adoptere. Sannsynligvis ville myndighetene heller ikke legge seg opp i det om en stemor eller stefar ønsket å adoptere barna til den nye ektefellen, og hvis et ektepar hadde nogenlunde økonomi til å ta seg av en nevø eller niese, og kanskje allerede hadde omsorgen var det å foretrekke framfor barnehjem, som det offentlige måtte betale. Hva var kjønnet på 25-åringen, og hvor lenge hadde han eller hun vært gift? 25 år høres tidlig ut i for adopsjon i dag, men det er ikke sikkert det føltes så tidlig for en kvinne som var voksen rundt midten av 1940-tallet. I 1946 var det 2400 gifte kvinner i Norge som var under 20 år. I gruppen 20-24 år var det 33 900 gifte kvinner. Mer en halvparten av kvinnene giftet seg før de var 25, ser det ut til. Til sammenlikning var det 300 gifte menn under 20 og mellom 12 og 13 tusen gifte menn i alderen 20-24 https://www.ssb.no/a/histstat/sos/sos_013.pdf Etter 2-3 år uten graviditet er det en del som velger å tenke på å ta til seg barn. De formelle kravene til foreldrene og omfanget av papirarbeid var ikke noe tidsmessig hinder, slik det er i dag, og tilgangen på barn for adopsjon ser ut til å ha vært . Derfor tror jeg at det kanskje ikke var så ekstremt med en 25 år gammel adoptivmor. En 25 år gammel far ville nok være litt mer spesielt, siden mennene vanligvis var noe når eldre enn kvinnene da de giftet seg. Jeg leser av artikkelserien https://www.adopterte.no/images/pdf/artikler/Artikkelserie-BT.pdf at adoptivfar gjennomgående var ung i artikkelen om Adoptertes klassereise, hva de nå mente med ung - men det går det kanskje an å finne ut av. Noen få vet allerede på det tidspunktet de gifter seg at det kan bli vanskelig eller umulig å få barn ved naturmetoden. Hvis så var tilfelle er det også mer sannsynlig at man så på andre muligheter til å få barn.
 12. Er det mulig å få hjelp til tyding av skiftet som er beskrevet de fire siste linjene på høyre side og de 11 første linjene på siden etter? https://www.digitalarkivet.no/sk10711504240170 Skiftet gjelder Jertru Bedsdr Fløe Mvh Sissel Johnsen
 13. Ann-Mary Engum

  Tyding av dåp i 1875

  Emigranter fra Trondheim 1867-1930 År Side Linjenr Lp.nr. Ny gruppe Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Bustad Reisemål Linje Skip Billett Føremål Nasjonalitet Reiseløyve 1903 81 42 549 1 04.03.1903 04.03.1900 Jacob Oskar Olafs. Strandteig ug Arb m 1872 Skjørn Portland, Oreg Stjerne Salmo Bill. bet. i Trondhjem Till 6/3 03 kapt Nissen Dreier http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMITROND&gardpostnr=104294&merk=104294#ovre Emigranter fra Trondheim 1867-1930 År Side Linjenr Lp.nr. Ny gruppe Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Bustad Reisemål Linje Skip Billett Føremål Nasjonalitet Reiseløyve 1908 17 12 255 1 14.03.1908 Oskar J. Olufs. Strandteig ug Fisker m 1872 America Portland, Orig. Cunard Nordland Bill. bet. i Trondhjem Amk http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMITROND&gardpostnr=104294&merk=104294#ovre
 14. Dette er antakelig nevnt allerede i tråden, men Tora Kristine døde som legdslem på Herøy i Møre og Romsdal 23.03.1889 av tæring: Nr. 16: Møre og Romsdal fylke, Herøy i Herøy, Ministerialbok nr. 507A08 (1878-1904), Døde og begravede 1889, Side 270 Permanent bilde-ID: kb20060818020358 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060818020358 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060818020358.jpg Møre og Romsdal fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 42 (1883-1890), Dødsfallsprotokollside, Side 24 Permanent bilde-ID: sk10101310048032 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10101310048032 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk10101310048032.jpg -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Det er vel også kjent at datteren til Torkild og Tora, Marta Brudevold Sivertsen, var fosterdatter i familien Brudevold i 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052324000008 Hun emigrerer fra Bergen i 1890: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052324000008 Her er Martha og ektemannen i Findagrave: https://www.findagrave.com/memorial/140363927/martha-brudevold-wiig https://www.findagrave.com/memorial/140363928/ole-pederson-wiig Barna: https://www.findagrave.com/memorial/79773741/olga-marie-kroshus https://www.findagrave.com/memorial/142936146/william-thomas-wiig https://www.findagrave.com/memorial/37306655/agnes-walborg-jacobson https://www.findagrave.com/memorial/109774075/arthur-emil-wiig https://www.findagrave.com/memorial/140108114/stella-irene-hulebak https://www.findagrave.com/memorial/157149323/ruby-adeline-wegner
 15. Dag Thorsdalen

  Adopsjoner på 40 tallet

  Cathrine, du redegjør ikke nærmere for det tilfellet som synes å ligge til grunn for spørsmålet ditt. Aase og Torbjørn har redegjort for det som var det mest vanlige. Når en finner tilfeller som avviker fra normalen, ville jeg først ha stilt spørsmål om det på forhånd kan ha vært en forbindelse mellom barn og adoptivforeldre, f.eks. ved at barnet var barn av nære slektninger eller venner som enten var døde eller av andre grunner ikke kunne ta seg av barnet.
 16. Hei! Jeg transkriberer et skifte åpnet i 1820 på gården Qval i Fåberg etter kona Clara Syversdatter som var død, og står fast på en del ord i lista over løsøre. Mannen Lars Andersen døde mens skiftebehandling pågikk, og det er derfor lagt til en kortere liste over løsøre på neste folioblad. SAH, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, J/Ja/Jaa/L0010A: Skifteprotokoll, 1820-1831, s. 41b-42a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081211630053 Håper det er noen som klarer å lese og å fylle inn de ordene jeg mangler. Er også takknemlig om noen kan korrekturlese det jeg har tydet: 1 Koe Svane kaldet 10 – « - « 1 dito, Rosenkind 10 – « - « 1 dito, [........] 10 – « - « 2 Souer 1 – 4 – « 2 dito 1 – 4 – « 2 dito 1 – 4 – « 1 Tydsk gryde 2 – « - « 1 liden dito 1 – « - « 1 [.........] « - 4 – « Side 42, venstre spalte 1 Stuebord 1 – « - « 1 Sængeskab « - 1 – 12 1 Skjærring « - 1 – 8 1 Ildtang og Skuffe 1 – « - « 1 Brandkluft « - 1 – « 1 Takke med Ring 2 – 2 – 12 1 Brændeviinskjedel med Behør 8 – « - « 1 stor Kiste 1 – « - « 1 Kirkeslæde 5 – « - « 1 do Sæhle 2 – « - « 1 Foeder Slæde « - 4 – « 1 gl dito « - 1 – « 1 dito « - « - 16 1 liden Kobberøse « - 1 – 8 1 Jernvægt 1 – 2 – 12 1 liden do 1 – 2 – « 1 Par Ortømmer « - 1 – 8 1 Orreeb 1 – « - « 1 Bustreeb « - 1 – 8 1 gl. Lygt « - « - 16 1 liden Havesax « - 2 – « 1 Mundbid og Remmer « - « - 12 1 Sengebaand « - « - 8 1 Bjeldklave « - 1 – « 1 Slæderist « - « - 12 1 Gevæhr 1 – « - « 1 Pistol « - 1 – « 1 Kløvsadeltræe « - 2 – « 1 Jernstør 1 – « - « 1 do 1 – « - « 1 Græv « - 1 – « 1 do « - 1 – 8 2 smaae do « - 1 – « 1 liden Hugøx « - « - 16 1 do « - 1 – 8 1 gl. Tæljeøx « - « - 8 1 gl. Strygjern « - « - 20 1 Par [.......] med Toug « - 1 – « 1 Kløvsadel med Skind 1 – « - « 1 Mands Ridesadel 1 – 3 – « 1 do « - 2 – « 1 Fruentimmersadel 1 – 2 – « 1 stor Kiste 1 – 2 – 12 1 liden do « - 2 – « 1 But « - « - 8 3 Halvtønnetræer « - « - 8 1 Kiste med Beslag « - « - 8 2 gl. Tønnelaas « - 1 – « 2 dito « - 1 – « 1 Kløvsadeltræe « - « - 20 1 Sæhlehøvre « - « - 8 2 Par Sæhletræer « - « - 8 1 Stykke af et Ovnsrør « - 1 – « 2 Jaaer med Orve « - 1 – 8 1 Skrin med Skrab « - 1 – « 1 do med do « - 1 – « 1 do med do « - « - 12 2 Gangjern med Stenger « - 1 – « 4 Bolter « - « - 16 2 Dørrekroger « - « - 8 4 Stykker Jern « - « - 12 Side 42, høyre spalte 1 Øltønde « - « - 12 1 do « - « - 8 1 lidet Ankertræe « - « - 12 2 Krukker « - « - 12 2 Klunkeflasker « - « - 10 1 do « - « - 12 1 do « - « - 12 2 do « - « - 12 4 Skyruer « - « - 8 6 gl Jaaer « - « - 12 1 Skindfældbrog og 1 [.........] « - 1 – 8 1 Hakkekniv « - « - 8 2 Par Sporer « - « - 10 1 [Væggesk....] « - 2 – « 1 gl Fyrfad « - « - 4 2 gl. Fiskegarn « - 1 – « 1 Souvbjelle med Klave « - « - 12 2 do Klaver « - « - 12 3 [...........] « - « - 12 1 Hugjern og 1 [....saug] « - « - 8 3 Sæhle-Ohler « - 1 – « 1 Ring m.m. « - « - 8 3 Kringler « - « - 16 1 gl. Spild « - « - 18 1 liden Høvel « - « - 4 2 Krudhorn og 1 Ladestok « - 1 – « 1 Kaarde og 1 Bajonet « - 1 – « 1 Bøhle « - 2 – « 1 sort Klædning « - 4 – « 1 blaae Frakk « - 4 – « 1 gl. Gryde « - 2 – « 1 liden Slibesteen « - 1 – 8 1 [K...] « - « - 16 1 Skræppe 1 – 1 – « 1 liden Haandsaug « - « - 8 1 Klæberovn med Rør 2 – « - « 1 Snusqværn « - « - 16 1 But « - « - 8 1 do « - « - 8 1 do « - « - 8 1 do « - « - 4 2 smaae Saal « - « - 16 1 gl. Meelqværn 15 – « - « Det halve i en do 2 – « - « 1 ditto « - 1 – « 1 But « - 1 – 8 2 Melkekoller « - « - 12 2 do « - « - 12 2 do « - « - 12 1 lidet Spand « - « - 8 1 do « - « - 8 Tilsammen 109 – « - 6 På neste folioblad: 1 Bryggepande 2 – « - « 1 Par [.....flasker] « - « - 12 1 Bøle « - « - 12 2 Traug « - « - 8 1 [...] « - « - 8 2 Høriver « - 1 – « 1 Hægle « - « - 12 3 Souvsaxer « - 1 – « Noget Jernskrab « - « - 12 1 [.....kniv] og 1 Skaljern « - « - 16 1 Langhøvel « - « - 12 1 Flathøvel « - « - 12 2 smaae Høvler « - « - 18 2 Butter « - « - 8 1 Rok « - 2 – « 2 Par Karder « - « - 6 1 [.........] « - « - 6 2 [.........] « - « - 5 1 Ystkolle med noget Skrab « - « - 5 1 Ankertræe « - « - 5 2 Koller og 1 Øse « - 1 – « 3 Kagger « - 1 – « 1 Flaske og 1 Øse « - 1 – 14 2 Kagger « - 1 – « 1 Øltønde « - 1 – 12 Tilsammen 5 – 1 – 15
 17. May Britt Hanstad

  Tyding av dåp i 1875

  Nok en gang tusen takk, - jeg lette i går kveld i kirkeboka for Bjugn, men fant henne ikke. Var ikke klar over dødsfallprotokollene, så takk for det! Var i allefall enda en ny opplysning der om at sønnen Oscar ser ut til å ha emigrert. Med hensyn til 5 barn så sies det at et barn døde.
 18. Lars E. Øyane

  Hans Arildsen Winckes frfedre

  Store delar av folket i Luster ættar frå Antonius Knutson Wincke, so dette er ei problemstilling som ogso opptek meg. So eg støttar opp om innlegget til Per Nestande om kva som er kjelda til Øyvind sitt innlegg #6 over...
 19. Anita S. Johannessen

  Anita S. Johannessen

  Jeg tenker at nå er det lenge siden sist jeg var innom her 😊

 20. Tore Kristiansen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Jeg leste en vitenskapelig artikkel en gang om dette. Nå husker jeg ikke i hvilket tidsskrift eller årgang. Historisk tidsskrift eller Heimen, mest sannsynlig. Mener jeg satt nede i arkivet i biblioteket i Kristiansund og leste den. Registrene til disse to finnes hos RHD https://www.rhd.uit.no/ht/HTHeimen.aspx men bare fram til 2007. Så jeg tror, understreker tror, at artikkelen er skrevet etter 2007. Det kan jo ha vært en hovedfagsoppgave jeg har kommet innom en eller annen gang også. Så vidt jeg husker hadde forfatteren undersøkt fogderegnskapene for Helgeland. Og jeg tror det var på 1700-tallet. Konklusjonene var at enkelte skattelister bare ble oppdatert hvert tiende år. Noen hvert femte etc. Noen av de mest brukte, som skattematrikkelen oftere, og gjerne når det kom en ny fogd. Jeg må prøve å finne fram til den artikkelen jeg igjen. Da jeg leste den (for ca. 8-12 år siden) var ikke slikt kildemateriale så lett tilgjengelig, og det var ikke så mange som var interessert i slikt den gangen. Informasjonen som sto i artikkelen var for meg, bare kjekk bakgrunnsinformasjon den gangen. Derfor kopierte jeg ikke sidene. Og det har jeg angret på noen ganger de siste årene...
 21. Sigurd Iversen

  Eidsvollsmann Arnoldus von Westen Sylow Koren

  Takk igjen. Da anses saken som løst. Mvh, Sigurd
 22. Ja, dette må være riktig Andreas, selv om det står oppført Drammen som fødested. Han bor hos onkelen Nils Eriksen. Nils var født i 1811, foreldre Erik Nilsen og Sørine Olsdatter: https://www.digitalarkivet.no/kb20061114010600
 23. Hei, Beklager- skrev inn besteforeldrene jeg. Retter det opp.
 24. Andreas i FT1865, bosatt hos sin onkel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038013002314
 25. Andreas nummer 139 Buskerud fylke, Frogner, Tranby, Sylling i Lier, Ministerialbok nr. I 12 (1854-1864), Fødte og døpte 1859, Side 95 Permanent bilde-ID: kb20051114020100 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020100 Permanent bildelenke:
 26. Faren stod oppført som "fattiglem" i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038092000058. Da er det stor mulighet for at Andreas var bosatt som pleiebarn et annet sted. Etter litt leting fant jeg Andreas konfirmert 3.10.1875 i Bragernes kirke (nr. 22): https://www.digitalarkivet.no/kb20060912080012 Antar at dette er han i 1875. Tjenestedreng hos familien Rømcke: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052110010360 (Du har forresten skrevet feil foreldre. Foreldrene het Erik Eriksen og Else Olsdatter. Dåpen i 1859: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020100)
 27. Sørine Olsdatter kan ikke være moren hvis hun er født rundt 1780....
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.