Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Ann-Mary Engum

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Paul Morel United States Census, 1880 Name: Paul Morel Event Type: Census Event Date: 1880 Event Place: New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Gender: Male Age: 40 Marital Status: Married Race: Black Race: B Occupation: Bricklayer Relationship to Head of Household: Self Relationship to Head of Household: Self Birth Year (Estimated): 1840 Birthplace: Louisiana, United States Father's Birthplace: Louisiana, United States Mother's Birthplace: Louisiana, United States Sheet Letter: A Sheet Number: 582 Person Number: 0 Volume: 1 Household Role Sex Age Birthplace Paul Morel Self Male 40 Louisiana, United States Josephine Morel Wife Female 27 Louisiana, United States Eugenie Morel Daughter Female 18 Louisiana, United States Th Morel Son Male 14 Louisiana, United States https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MDXQ-T79 View the original document https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YBW-9DBG?cc=1417683 ---- Samme mann? Paul Morel United States Census, 1840 Name: Paul Morel Event Type: Census Event Date: 1840 Event Place: New Orleans Ward 1, Orleans, Louisiana, United States Page: 92 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XHTD-8D9 View the original document https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBS-9ZWJ?cc=1786457 ---- Og denne? Paul Morel United States Census of Union Veterans and Widows of the Civil War, 1890 Name: Paul Morel Event Type: Census Event Date: 1890 Event Place: , Orleans, Louisiana, United States https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K8SX-M13 View the original document https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-529W-FH?cc=1877095 ---- Paul Morel United States Census, 1900 Name: Paul Morel Event Type: Census Event Year: 1900 Event Place: 4th Precinct New Orleans city Ward 7, Orleans, Louisiana, United States Gender: Male Age: 61 Marital Status: Married Race: Black Race: B Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Years Married: 31 Birth Date: Mar 1839 Birthplace: Louisiana Marriage Year (Estimated): 1869 Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Household Role Sex Age Birthplace Paul Morel Head Male 61 Louisiana Eugenie Morel Daughter Female 38 Louisiana Joseph Morel Son Male 35 Louisiana Zita J Morel Daughter Female 17 Louisiana Emily Morel Daughter Female 7 Louisiana Lucy Morel Daughter Female 5 Louisiana Thomas Wellington Boarder Male 63 Louisiana https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MS5K-HZ8 View the original document https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-64G2-H3?cc=1325221
 3. Blant kartotekkortene for innlånte diplomer i Riksarkivet har vi funnet en avskrift av et diplom fra Fron, datert den 3. desember 1586, gjeldende 3 års regnskap (1583-85) for Kvikne annekskirke, se vedlegg. Det er ingen informasjon om hvor diplomet befinner seg, men en mulighet er at det finnes på Harildstad, Kvikne. Kirkeregnskap for Kvikne.pdf
 4. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Utdrag fra biografien til Shirley Verett forteller om familiebakgrunnen, og er nok noe mer nøyaktig enn det som er oppført på Dureks nettside: https://www.worldcat.org/wcpa/servlet/DCARead?standardNo=0471209910&standardNoType=1&excerpt=true Paul E. Morel som oppgis å komme fra Haiti er i census records 1870, 1880 og 1900 oppgitt å være født i Louisiana med begge foreldre også født i Louisiana: United States Census, 1880 Name: Paul Morel Event Type: Census Event Date: 1880 Event Place: New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Gender: Male Age: 40 Marital Status: Married Race: Black Race: B Occupation: Bricklayer Relationship to Head of Household: Self Relationship to Head of Household: Self Birth Year (Estimated): 1840 Birthplace: Louisiana, United States Father's Birthplace: Louisiana, United States Mother's Birthplace: Louisiana, United States Sheet Letter: A Sheet Number: 582 Person Number: 0 Volume: 1 Household Role Sex Age Birthplace Paul Morel Self Male 40 Louisiana, United States Josephine Morel Wife Female 27 Louisiana, United States Eugenie Morel Daughter Female 18 Louisiana, United States Th Morel Son Male 14 Louisiana, United States "United States Census, 1880," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MDXQ-T79 : 7 September 2017), Paul Morel, 1880; citing enumeration district ED 51, sheet 582A, NARA microfilm publication T9 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d), roll 0462; FHL microfilm 1,254,462.
 5. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Jeg vet ikke hvor jeg finner selve dommen. Har lest i straffeprotokoller før, men husker ikke hvor jeg fant dem ...
 6. Ole Bøe

  Ekstraskatten av 1762

  Interessant. Dette hadde jeg ikke funnet. Det er født en Mari, datter av Johannes og Eli i Fåberg ca. to måneder senere, hvor faren er angitt å bo på Baardseng , der den ene forlovderen bodde ved ekteskapet, så det kan se ut som om dette er treff. https://www.digitalarkivet.no/pd00000001319087 Edit: Og med faddere fra Sustad, der Eli bodde ved ekteskapsinngåelse, så denne Mari er utvilsomt deres datter. Jeg må sjekke mer (når jeg ikke er på jobb), men dette ser lovende ut. Takk 😊
 7. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Ja, jeg uttaler meg ikke med skråsikkerhet her. Det er vel bare lesing av selve dommen som kan avgjøre spørsmålet. I enkelte forskrifter * i dag* brukes "ii" som "små romertall", men da er det snakk om underpunktsnivå, og aldri paragrafnivå. DTH
 8. Jeg finner verken Aase Olsdtr. eller Paul Jacobsen død i Kragerø. Det er databaser over de døde 1803 - 1813 og 1832 - 1852. Jeg har sjekket kirkebøkene 1801-1802 og 1814-1831. Derimot fant jeg at datteren Berthe ble gravlagt 11.09.1801. De fikk også en dødfødt sønn 10.06.1802. Da får jeg ta for meg kirkebøkene for Sannidal/Sannikedal i håp om å finne spor etter dem der.
 9. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Nederst på denne listen http://www.hist.uib.no/krim/ Her er det også linker til ny straffelov av 1902...
 10. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Til Hoelseth. Ikke så helt sikker på det. Til og med i dag brukes ii for 2. Var inne og kikket på word og på nummereringer, som skrives på forskjellige måter. i, ii, iii var en av dem.
 11. Today
 12. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Ja, her dreier det seg om løsaktighet. Av to onder, håper jeg virkelig det gjelder 2 og ikke 11 ... Han ble løslatt på prøve etter 5 år i Akershus landsfengsel (fengselet på Akershus festning).
 13. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Denne blir feil. Her blanda eg "Løsgjængeri" og "Løsagtighed" ... 😮
 14. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Nå skjønner jeg bedre hva Turid mente, altså "§ ii" (dvs. ikke noe *etter* paragrafen slik jeg misforstod). Uansett, det er ville være merkelig å skrive "ii" for "2", så jeg anser fortsatt § 11 som mest sannsynlig. Du bør kanskje finne dommen ... DTH
 15. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  #8. Hvor er den henvisningen fra? DTH
 16. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  her er utklippet litt tydeligere, og det betyr ikke en gjentagelse for det som står over. Jeg har sett denne skrivemåten i kirkebøker før, men husker ikke om det brukes for 2 eller 11
 17. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Kanskje dato i 1900 betyr noe...? https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1900-05-31-5 Dokumentet Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab. fra 31.mai.1900 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede lover: Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab. (LOV-1900-05-31-5)
 18. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Ser dog ikke ut til å ha endret seg, se her side 70-71 i konsolidert versjon publisert i 1896: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050608009 Kan hende det finnes en senere konsolidert versjon, du får søke litt i Bokhylla ... DTH
 19. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  #4. Henvisning til "anden Grad", kanskje? Er ikke sikker. Uansett så bør du søke frem en versjon av daværende straffelov som er senere i tid enn 1874-versjonen så du forsikrer deg om at ikke ordlyden er endret. DTH
 20. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Eg les det som 11, men det er mulig det står ii Trodde det som blir tolka som "prikk over i'en" var fra linja over. Alltid litt vanskelig med tolking av utsnitt...
 21. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  I klippet jeg la ved står det ii etter paragraf 18. Betyr det 2 eller 11, mon tro?
 22. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Skal vel da være daværende straffelov kapittel 18 § 11 (i dag har man heldigvis fortløpende paragrafer uavhengig av kapittelinndeling). DTH
 23. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  ??? Her fra 1874...: http://www.hist.uib.no/krim/1874/
 24. Jeg har ikke lett opp kildene ennå, men "Christopher Kracherud" skal finnes i et dokument av 1647 (eide to huder), og "Olluf Kragerud/Kraggerudt" skal være nevnt i odelslistene 1615 og 1624. samt mantall- og skattelister fra 1625 (alt i følge Bygdebok for Ringsaker), så det kan sånn sett stemme godt at Christopher er deres far (og Marits mann), og den eldre Olluf igjen hans far (stemmer godt at eldste sønn av Chrisopher da er oppkalt etter farfar). Men alt dette er nytt for meg nå, jeg har ikke rukket å lete etter noen av disse andre dokumentene. Jeg antar at bygdeboken ville nevnt eksisterende tingbok, men vet jo aldri.
 25. Hans Myhre

  Ekstraskatten av 1762

  Hei Ole, ting ordner seg. Se på ektesdkapet 15.03.1898 Fåberg. Glem Veldre Bygdebok, de fant ikke datteren f. i Ringsaker derfor ble ekeskapet barnløst men Mari 3 r i 1801 er vel f, oppi der.
 26. Ann-Mary Engum

  bygdebok for austevoll

  Slettet
 27. Ole Bøe

  Ekstraskatten av 1762

  Ja, startet ut med MyHeritage. Ser selvsagt etter annet program å flytte basen til, men har ikke bestemt meg ennå. Er fullt klar over at MH er full av feil, men det påvirker ikke mitt tre heldigvis.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.