Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Trude Nilsen

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  Dåpen til Randi. Nr. 19 her: SAO, Ullensaker prestekontor Kirkebøker, G/Gb/L0001: Klokkerbok nr. II 1, 1901-1917, s. 76 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060912040542
 3. Randi Elisabeth Haugros

  Nåla i høystakken - leiting både i Norge - Migrasjon og i Amerika

  Inga Sten ble konfirmert i Soldier, Iowa i 1913. Name: Inga Steen Record Type: Confirmation Birth Date:12 Dec 1898 Confirmation Date:19 Oct 1913 Father: Andreas Steen Mother: Thilda Steen Church Name: Soldier Church Location: Soldier, Iowa
 4. Trude Nilsen

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  Fødselen til Randi. nr 19 her: SAO, Ullensaker prestekontor Kirkebøker, J: Fødselsregister nr. II 1, 1916-1946, s. 4 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10111708180009
 5. Huslyden til Severina Andersdotter Veberg frå Hafslo har eg hatt på teiknebrettet mitt i mange år, og smått om senn har eg finne ut av delar av denne huslyden. I seinare tid er det òg dukka opp ymse family trees hjå ancestry.coḿ, men dei ser stort sett ut til å vera avskrifter av kvafrandre og inneheld få faktaopplysningar! Særleg kan ein leggja merke til kor mange av vigslene i denne huslyden rett og slett manglar i vigselsregisteri i Chicago, IL. Dei kan då vel ikkje alle vera feilskrivne...? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt pr. dags dato: ~~~~~~~~~~~~~~~ Severina Andersdotter Veberg, f. {i Hafslo} 6.10.1873, Sarah Veberg utvandra til Amerika i 1892 og gifte seg ¤¤¤¤¤ (exact date and place of her marriage?) 1896 med John Joseph Durack, f. i Hudson Co., N.J. 21.12.1871. John arbeidde i mange år som fabrikkformann («electric manufacturing company foreman»), og han og Sarah budde i Chicago, Cook Co., Ill. der John d. 1.9.1931. Sarah Durack d. i Glen Ellyn, Du Page Co., Ill. 21.4.1961. Dei fekk åtte born i lag: a. Margaret Johanna Durack, f. i Cook Co., Ill. 24.1.1897, d. i Palm Beach, Fla. 11.1.1968. Margaret gifte seg i Chicago, Ill. 4.10.1916 med Philip Clifton Davis, f. i Lycoming Co., Penn. 11.8.1893. Han d. ¤¤¤¤¤ (place of his death? – Palos Heights, Cook Co., IL? – not in Cook Co. deaths! - not in Florida!) 12.1.1972. Philip Davis var dampmaskinist («stationary engineer»), og han og Margaret budde i Chicago, Cook Co., Ill., men flytte i 1960 som pensjonistar til Ft. Lauderdale, Broward Co., Fla. Dei fekk tre born i lag. b. Walter A. ¤¤¤¤¤ (middle name?) Durack, f. ¤¤¤¤¤ (exact date of his birth?) .8.1898, d. i Chicago, Ill. 10.1.1899. c. Caroline Josephine Durack, f. i Cook Co., Ill. 17.11.1899, d. i Oak Park, Ill. 26.12.1954. Caroline gifte seg ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – 1921?) med James Leo Milam, f. i Woodbury Co, Ia. 29.8.1893. Han d. i San Francisco, Cal. 14.12.1962. James var boktrykkar («printer»), og han og Caroline budde først i Cicero, Cook Co., Ill. og sidan i St. Louis Park, Hennepin Co., Minn. til dei på ny busette seg i Oak Park, Cook Co., Ill. Dei fekk tolv born i lag. d. John E. ¤¤¤¤¤ (middle name?) Durack, Jr., f. i Cook Co., Ill. 3.7.1901, d. i Chicago, Ill. 10.5.1931. John gifte seg ¤¤¤¤¤ (date and place of his marriage? – 1923/1924 – John buried Calvary, Evanston!) med Theresa ¤¤¤¤¤ (middle name?) Schneid. Ho var f. i Cook Co., Ill. 6.6.1901 og d. i Chicago, Ill. ¤¤¤¤¤ (exact date of her death? – bur. St. Mary’s Aug. 31, 1995 – she remarried William Berzinski, who died accidentally in Chicago, IL July 4 or 5, 1967, aged 51 – obit July 5 – bur. St. Mary’s – daughter: Lois – Mrs. Gerald) Paffe - Theresa married 3rd time to Richard Messerschmid(t) – he died before 1995!) .8.1995. John var privatbilførar («chauffeur»), medan Theresa var butikkdame («sales clerk»). Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill., men fekk visstnok ikkje born i lag, ¤¤¤¤¤ (to be verified – 1930 none) men Theresa fekk ei dotter i andre ekteskapet sitt. e. Mary Frances Durack, f. i Cook Co., Ill. ¤¤¤¤¤ (exact date of her birth?) 1903, d. ¤¤¤¤¤ (exact date and place of her death? – obit. Oct. 10! – bur. Holy Sepulchre – Foran Funeral Home – new owner – has no information from back then!) .10.1967. Mary gifte seg ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – 1922/1923) med Ernest F. ¤¤¤¤¤ (middle name?) Bouchard, f. i Cook Co., Ill. 11.7.1901. Han d. ¤¤¤¤¤ (exact date and place of his birth? – Bridgeview, Cook Co., IL? – bur. Sep. 27, 1968 - no rec. Cook Co., IL) .9.1968. ¤¤¤¤¤ (occupation and place of their residence? – Oak Lawn, Cook Co., IL! – 1930 shoe co. driver Chicago! – 1940 do. Lyons, Cook Co., IL) Dei fekk fem born i lag. f. James Walter Durack, f. i Cook Co., Ill. 19.1.1905, d. i Chicago, Ill. 22.12.1965. Han gifte seg ¤¤¤¤¤ (exact date and place of his marriage? – 1928/1929!) med Marie Esther, kjend som Esther Shellock, f. i Cook Co., Ill. 26.2.1909. Ho d. i Chicago, Ill. 9.2.1992. James var ei tid salsleiar for ei maskinverksemd, men vart sidan raffineriarbeidar («floor machine company sales manager and later an oil refinery laborer») og restauranteigar («restaurant owner and operator»), medan Esther var butikkdame («department store sales clerk»). Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill., men var barnlause. Som enkje tok ho namnet Esther R. Trainor, truleg etter stefaren John Trainor. g. Lester Daniel Durack, f. i Cook Co., Ill. 20.10.1908, d. under eit ferieopphald nær Lingle, Wyo. 18.6.1959. Han gifte seg i Chicago, Ill. 21.11.1938 med Mary Elizabeth O’Brien, f. i Cook Co., Ill. 12.6.1909. Ho d. i De Kalb, Ill. 12.8.2005. Lester var ei tid salsagent («whole sale liquor store salesman»), men arbeidde sidan som dampmaskinist («stationary engineer»). Han og Mary budde i Chicago, Cook Co., Ill. og frå 1955 i Winfield, DuPage Co., Ill. Dei fekk tre born i lag. h. Charlotte Elizabeth Durack, f. i Cook Co., Ill. 17.11.1918, d. i Chicago, Ill. 1.4.1978. Charlotte gifte seg ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – bur. Queen of Heaven cemetery 708-449-8300) med Thomas Benedict Duffy, f. ¤¤¤¤¤ (place of his birth? – apparently born near Chicago, IL, but not in Cook Co!) 11.2.1916. Han d. i Chicago, Ill. 19.7.1980. Thomas var dieselmaskinist («diesel engineer»), medan Charlotte ei tid var telefonarbeidar («telephone operator»). Dei budde i Glen Ellyn, DuPage Co., Ill. og fekk åtte born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Hjarteleg takk til Sven for kjapt svar! Eg kjem atrtende med svar på meldingi di! Dette problemet er løyst, og er kjempenøgd!
 7. Bjørn A Løkken

  Nåla i høystakken - leiting både i Norge - Migrasjon og i Amerika

  Tusen hjertelig takk Sven , supert gjort . Ønsker deg herifra i Trondheim en flott og koselig aften
 8. Frank Marton Pedersen

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  Hei, Sigmund! Jon ble født 31.10.1911 ifølge kirkeboken i Bjugn, Stjørna sogn: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 653/L0660: Klokkerbok nr. 653C04, 1894-1919 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050407030470 Det ser også ut til at moren het Mette Sofie Sivertsdatter, ikke Nette slik det står i vielsesprotokollen: FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036817000316 Jeg leser også Mette i kirkeboken ved Jons fødsel
 9. Trude Nilsen

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  Dette kan være foreldrene til Randi i ft. 1910. De er begge født i Buskerud, Hole sogn. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036386004018 Samme paret i ft 1900. Her står det at de er født i Tyristranden Hole sogn. (Tyristrand ligger i dag i Ringerike kommune) https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037039003440
 10. Today
 11. https://www.newspapers.com/clip/52527473/obituary-for-margaret-v-davis-aged-71/ Lars: Har sendt deg en PM
 12. Anne Tonby

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  John Eide og Randi Ellingsen borgelig viet 23/8 1941 i Oslo SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0037: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1941 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20110303340959
 13. Eg utvida for ei tid attende abonnementet mitt hjå ancestry.com om avisoppslag frå newspapers.com, men av ein eller annan grunn får eg berre opp delar av basen (skal eg ha heile basen, lyt eg betala ekstra! - ganske so frustrerande!), og dette er ein av dei eg ikkje får opp: https://www.newspapers.com/image/272097135/?article=72fab4f7-a171-4d6c-9515-904527ee704a&focus=0.038486306,0.44840097,0.16290504,0.5002249&xid=2378&_ga=2.204493840.1439650482.1590776151-1442769865.1532627837 Det gjeld ein OBITUARY ffrå 12.1.1968 frå Ft. Lauderdale, FL for Margaret DAVIS, som døydde 11.1.1968. Kan nokon please henta fram denne OBITUARIEN for å sjå kva som står der? Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!
 14. Thanks Odd for the probate record.
 15. Nummer 11 Oppland fylke, Fluberg i Søndre Land, Ministerialbok nr. 2 (1878-1894), Viede 1883, Side 129 Permanent bilde-ID: kb20070117340716 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070117340716 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070117340716.jpg
 16. Emigrasjonen https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000603317 Hun reiste sammen med broren Hans https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000603316
 17. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001829808
 18. Frank Marton Pedersen

  Mildri Olsdatter født 10. oktober 1852 Sunndal. Til Amerika 1882

  Aktuell kandidat? Merk spesielt at Milly er mor til 5 barn. De øvrige barna kan være Martinus og Bergithe som ser ut til å være død. https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=7602&h=10698727&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=nTi326&_phstart=successSource
 19. Bjørn A Løkken

  Nåla i høystakken - leiting både i Norge - Migrasjon og i Amerika

  Hei... Ifølge Helene Andreasdatter Sten sin bror Christian Andreasen Sten sin obit så skal Helene og Christian ha hatt to søsken som også emigrerte til Amerika ; Inga ( se vedlagte obit - Inga i California , etternavnet er vanskelig å lese ) og Hans Andreasen Sten . Jeg finner Hans i FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037092001701 men jeg finner ingen datter av dette paret ved navn Inga hverken i FT for 1875 - 1900 eller 1910 . Deres foreldre var som tidligere nevnt Andreas Kristiansen Sten og Ottilia ( Tilla ) Hansdatter Sten , født henholdsvis i 1862 og 1863 . Jeg vet ikke når dette paret ble gift men deres datter Helene står oppført som antagelig deres eldste barn og hun var født i 1883 - Hans i FT 1900 er oppgitt født i 1889 , så da er vel paret muligens gift på begynnelsen av 1880 tallet . Kan noen hjelpe meg å se om de klarer å finne fødselen til en datter av dette paret ved navn Inga Andreasdatter Sten ( Inga - eller noe som ligner på Inga ) , og kan noen hjelpe meg å finne emigrasjonen til denne Inga Andreasen ( Sten) og Hans Andreasen ( Sten ) ? På forhånd tusen hjertelig takk for en umåtelig fantastisk gnistrende hjelp også denne gangen 🙂
 20. David Grawrock

  Tyding av dåp John Jacobsen 1842

  Thank you for the help. It is very much appreciated.
 21. Anne Hildrum

  NST's Are S. Gustavsen 50 år.

  Han ble vel 53 i år tror jeg, så da er et vel 3 år siden.
 22. Ivar S. Ertesvåg

  Tyding av dåp John Jacobsen 1842

  "Jacob Hansen Marie Johnsd. Tjenere Gravrok" "Siri Olsd. Lars Andersen Schjerdingstan hansen(?) John Gravrok Berit Hendricsd ib. [ibidem] Ole Olsen Øjaae Ane Olsd Øe" "af Faderen der til staaer Paterniteten"
 23. Dåpen til Mildri - nummer 107 Foreldre er pige Marit Olsdatter Lilledalen og Ole Thoresen Voldøien Møre og Romsdal fylke, Hov, Romfo, Øksendal i Sunndal, Ministerialbok nr. 590A05 (1847-1877), Fødte og døpte 1853, Side 49 Permanent bilde-ID: kb20050614040374 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050614040374 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050614040374.jpg FT1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038304000178 FT1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052086002282 Vielsen med Hans Gundersen Tande 7. juni 1870 i Sunndal - Nummer 6 Møre og Romsdal fylke, Hov, Romfo, Øksendal i Sunndal, Ministerialbok nr. 590A05 (1847-1877), Viede 1870, Side 294 Permanent bilde-ID: kb20050614040626 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050614040626 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050614040626.jpg Mildri Olsdatter og Hans Gundersen Tande en sønn Martinus i 1879 - nummer 33 Oppland fylke, Lesja i Lesja, Klokkerbok nr. 5 (1850-1894), Fødte og døpte 1880, Side 150-151 Permanent bilde-ID: kb20060726060359 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060726060359 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060726060359.jpg Mildri Olsdatter får en datter Birgitte utenfor ekteskap i 1881 - Nummer 3 Møre og Romsdal fylke, Romfo i Sunndal, Ministerialbok nr. 1 (1877-1914), Fødte og døpte 1881, Side 11 Permanent bilde-ID: kb10711504160015 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10711504160015 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb10711504160015.jpg Hans Gundersen Tande får en datter Anna Birgitta utenfor ekteskap i 1886 - Nummer 7 Hordaland fylke, Haus i Haus, Klokkerbok nr. B 3 (1885-1899), Fødte og døpte 1886, Side 6 Permanent bilde-ID: kb20060809080027 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060809080027 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060809080027.jpg Mildri Olsdatter emigrerer til Dakota i 2. august 1882 med to barn med utreise fra Kristiansund Mildri https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000240044 Martinus https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000240045 Bergithe https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000240046 Er det noen som klarer å finne igjen denne Mildri Olsdatter? Kom hun tilbake eller ble hun i Amerika?
 24. Hadde Ole en bror som het Martin? Ved siden av Ole er Martin med sannsynligvis samme etternavn. Carpenter som også Ole. Martin Vieberg in the 1910 United States Federal Census Name:Martin Vieberg [Martin Verberg] Age in 1910:30 Birth Year:abt 1880 Birthplace:Norway Home in 1910:Spokane Ward 3, Spokane, Washington Street:Second Avenue Race:White Gender:Male Relation to Head of House:Boarder Marital status:Single Father's Birthplace:Norway Mother's Birthplace:Norway Native Tongue:English Occupation:Carpenter Industry:House Employer, Employee or Other:Wage Earner Able to Read:Yes Able to Write:Yes Neighbors:View others on page Household Members: NameAge John G Allen54 Alice Allen60 William Allen26 Ivie Allen19 Archie Allen15 Ole Verberg36 Martin Vieberg30 John Glimstad28
 25. Sigmund Steinsbø

  Bjugn - Oslo ? Randi Ellingsen

  Hei, Er det nokon som kjenner anane til Randi Ellingsen, f. 12.08.1916, gift med Jon Gabrielsen Eide, f. 30.10.1911 i Bjugn? Dei budde i Oslo. Opplysningane har eg frå boka «Gardshistorie, Eide gnr. 33» av Gudmund Eide. Eide ligg i Bjugn kommune.
 26. Richard Johan Natvig

  Tyding av dåp John Jacobsen 1842

  Tjener (Servant) "af Faderen der til staaer Paterniteten" (by the father who admits to being the father" Need more help, here: Siri Olsd. ..... ....... Ole Olsen Øjaas Ane Olsd. Øje
 27. Espen Tjernshaugen

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Legger inn lenke til relatert tråd på tydeforumet: https://forum.arkivverket.no/topic/248749-christen-christoffersen-død-før-1121694-i-akeroslo/?do=findComment&comment=2112955
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.