Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

  Kommunale folketeljingar for 1243 Os i Hordaland, finnest det? Og dersom ja, kvar?

  Kommunale folketeljingar for Os må du leite etter i kommunearkivet, eller om det eventuelt er blitt overlevert til IKAH: Om du ser på side 68 i denne katalogen som IKAH har laga for OS, så har dei iallfall for 1920: https://www.ikah.no/wp-content/uploads/kataloger/Os.pdf PS: Det hender at vi har kommunale folketeljingar i Arkivverket, men det er meir unntaket enn regelen. Dei kommunale folketeljingane skal vere opne etter 60 år ( medan dei statlege ligg på 100 år).
 3. AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

  Hjelp til å finne dødsdato Gunhild Marie Gabrielsdatter Kjøren, gift Kalland

  Slekt og data sin gravminnedatabase: https://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=fy Søk i Nasjonalbiblioteket sine skanna aviser: nb.no Spør i Brukarforum: https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/ Eller forsøk rett og slett google, utruleg kva som kan dukke opp!
 4. Turid Fallet

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Supert, da får jeg bruke kartet og undersøke litt. Takk for all hjelp. Når det gjelder Birgittes dødsfall, ser det ut til å ha vært etter 1713 en gang (men før 1716). Hun er med i disse manntallene. Det neste er i 1716, men da er hun ikke med: Christianiæ Byeskat Mandtal for Anno 1701: Christen Christophersens Enche 1-0 Christianiæ Byeskat Mandtal for Anno 1713: Christen Christophersens Enckes Gaard 1-0
 5. AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

  Giftermål Paris

  Om du veit kvar dei sokna til i Norge kan du sjå etter om det er ført inn i den lokale kyrkjeboka( om den ligg ute, eller du kan be om oppslag). Det kan også vere at det er notert på folkeregisterkortet deira. Her må du også i tilfelle be om oppslag.
 6. AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

  Andreas Amundsen Hundsnes

  Forsøk Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/ eller post et emne i brukerforum: https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/
 7. Huff, da får man seg et støkk! Og når det gjelder fornavnet er dette (etter det jeg kan se) det vanligste kvinnenavnet i dette området; Mari, Maren og Marte, Marta. For oss i etterkant skulle vi gjerne sett et farsnavn (eller et navn, full stopp (av og til står det jo bare "Hans Hansens kvinne"), men i dag er det jo slik vi skriver navnene våre, og kvinnene er like vanskelige å følge som den gang, kanskje enda mer. Jeg heller til at det her er snakk om to Mari Vormnes (noe det beviselig også var).
 8. Today
 9. Knut Henning

  Minda Gundersen Kalvhaugen

  Takk skal du ha. Dette er damen. Mvh Henning
 10. Tar med FT 1880 The 1880 United States Federal Census Name: Erick Natwick Age: 64 Birth Date: Abt 1816 Birthplace: Norway Home in 1880: Heltenchow, Trinity, California, USA Dwelling Number: 35 Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Self (Head) Marital status: Married Spouse's name: Luna Natwick Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Occupation: Lives With Household Members: Erick Natwick 64 Luna Natwick 66 Henry Natwick 21
 11. Jeg tar med litt av det som stod i Oakland Tribune (Oakland, California) 14 Oct 1886, Thursday, Page 1 - "Six years ago (ca 1879-80) he erected a handsome and well-appointed house at a considerable exepence. When completed, he went East and brought out his aged father and mother and a young bride".
 12. Yesterday
 13. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjande i over 30 år og som eg aldri har greidd å løysa! Kanskje det no endeleg er på tide...? Fredrikke Kirstine Eriksdotter Natvig, fødd i Årdal i Sogn 28.10.1836, utvandra som enkje til Amerika frå Balestrand i 1872 og gifte seg i Columbia Co., WI 10.12.1875 med: Torbjørn Erikson LERDAHL, fødd i Luster 22.11.1846. Dei slo seg ned som farmarar i Bristol township, Dane Co., WI der Torbjørn «Tom» Lerdahl døydde 9.11.1907. I 1920 var Fredrikke LERDAHL framleis busett på denne farmen i lag med dotteri (enkja) Julia BURNSON: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVD-FYV Men i 1930 er Fredrikke borte og erstatta av ei Mary Jerde på 92 år: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR8J-971F Det store spørsmålet er so: ** Kvar vart det av Fredrikke LERDAHL? ** Kan det finnast ein dato og stad for dødsfallet hennar? ** Kva med ein OBITUARY? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. FT1875 Flakstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052434001279 (her er kona til Ole skreven som ug.) FT1875 Flakstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052434001889 (Ole er skrev som g.) FT1891; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053174000769 (kan dette vere "vår" Ole, sjølv om fødestad er "Førde"?) FT1900; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037536001048 (enkemann) Ole d. 1902: https://www.digitalarkivet.no/kb20060828080441 (enkemann)
 15. Wenche Flatvoll Lømo

  Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

  Dette er antagelig ekteparet som havner på Hammervigen, men jeg klarer ikke å finne noen av barna døpt. http://hiski.genealogia.fi/hiski?se+t542909
 16. Dette er ei ganske uvanleg utvandrarsoge frå Sogn som eg har jobba med gjennom mange år, men utan å komma heilt til «botn» av! Erik Jørgenson Natvig og Anna Olsdotter flytte mellom fleire bygder i Sogn før dei i 1869 utvandra til Amerika. Fleire av borni var utvandra før, mellom anna sonen Jørgen (George Erickson) som på 1870-talet vart sauebonde i Trinity Co., CA. Yrkesvalet hans vart so mislikt av dei store kvegrancharane i nabolaget at dei myrda George gjennom eit bakholdsangrep i 1886. Dete var skikkdeleg «ville vesten»! Soga til Jørgen har eg studert i detalj. Eg har lese sakspapiri og finne ut det meste om han og huslyden hans. MEN, eg har vanskar med å finna att foreldri hans og fleire av søskeni.. ** Kvar budde Erik og Anna i 1870? Kva namn nytta dei då? ** Kvar vart det av dei etter 1880? Døydde dei òg i California? Dei vert ikkje nemnde i sakspapiri om drapet på sonen! ** Og kva med søskeni Ole, Erik og Olina? Erik var òg i California, men ingen av dei nolevande etterkomarane etter Jørgen i California veit kvar han vart av... Eg attgjev noverande status på manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~ Erik Jørgenson Natvig, opphavleg frå Sva under Natvik i Årdal, men soneson av husmann Erik Halvorson i Hola under Hovland i Årdal (1742-1816), opphavleg husmannsson frå Vågen under Kroken i Hafslo, var f. i Årdal 9.5.1819. Han gifte seg i Årdal 30.4.1843 med Anna Olsdotter frå Hovland, ei sonedotter av husmann Peder Paulson på Plassen under Hovland (1746-1831), opphavleg gardbrukarson frå Kinserdalen i Hafslo. Ho var f. i Årdal 29.3.1815. Erik og Anna busette seg først på ein plass under Natviki i Årdal. Erik og Anna fekk våren 1852 innflyttingsattest til Hafslo, men truleg flytte dei hit alt i 1851. Dei tok over som plassfolk på Loi og dreiv plassen fram til 1854. Erik og Anna flytte visstnok alt i 1854 til Bjordal i Lavik der dei var paktarar i fleire år til dei kring 1860 flytte til Lærdalsøyri i Lærdal der dei var innerstfolk til dei i 1869 utvandra til Amerika. Me finn dei att under namni Erick og Anna Natwick der dei først busette seg ¤¤¤¤¤ (Wisconsin or Iowa? - kvar??) men i 1879 følgde dei sonen Jørgen til Hettenshaw, Trinity Co., Cal. ¤¤¤¤¤ (lived there in 1880 – perhaps on a farm?? – what later??) ¤¤¤¤¤ (date and place of his death?) ¤¤¤¤¤ (date and place of her death?) Dei fekk sju born i lag, og dessutan hadde Anna ei dotter frå før: a. Fredrikka Kirstine Eriksdotter (1836- ¤¤¤¤¤ (death year US? – after 1920!) ), dotter av Anna og husmannssonen Erik Erikson frå Tolsgarden under Lægreid (1811-1896), vart gift første gongen med husmann Nils Andersson på ein plass under Rød i Balestrand (1831-1867), men utvandra i 1872 til Amerika og vart der attgift med husmannssonen Torbjørn Erikson frå Gruvlebakken under Leirdalen i Luster (1846-1907) (for båe ekteskapi, sjå under Leirdalen i Luster). b. Helvig Fredrikke Eriksdotter, kjend som Helen Erickson, f. i Årdal 17.9.1842, flytte med foreldri til Hafslo og vidare til Lavik og so til Lærdal, men utvandra derifrå til Amerika i 1863. Ho gifte seg første gongen i Columbia Co., Wis. 25.7.1863 med enkjemannen Hans Monsson, opphavleg frå Hausahalsen i Lærdal, ein soneson av gardbrukardotteri Synneva Sjursdotter frå Bollingberg i Luster (1765-1834), i Amerika kjend som Hans Monson. Hans var f. i Lærdal 10.8.1823 og gifte seg første gongen i Aurland 23.10.1848 med Inger Oline, kjend som Olina Olsdotter frå Onstad i Aurland, f. i Aurland 18.3.1817. Hans og Olina budde visstnok som innerstfolk på Hausahalsen, men Olina må vera avlidi, ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) for Hans var enkjemann då ogso han utvandra til Amerika i 1863. Hans og Helen Monson slo seg først ned som farmarar i Bristol township, Dane Co., Wis., men flytte tidleg i 1870-åri til ein farm i Clayton township, Mower Co., Minn. Kring 1883 flytte dei so inn hjå ein bror hans i North Ottawa township, Grant Co., Minn. der Hans d. 6.1.1894. Helvig Monson flytte som enkje til Elk Lake, Grant Co., Minn., men gifte seg att i Grant Co., Minn. 16.10.1908 med enkjemannen Ole Kittelson, opphavleg frå Landsverk i Hjartdal, i Amerika kjend som Ole Kittleson. Han var son av gardbrukar Kittel Olson på Landsverk og kona Anlaug Olsdotter frå Frøland og f. i Hjartdal 29.5.1829, men utvandra til Amerika i 1847 til Winnebago Co., Wis. Han gifte seg første gongen kring 1852, dato og stad ukjende, med Margit Halvorsdotter frå ¤¤¤¤¤ (Telemark!?) Ho var dotter av ¤¤¤¤¤ (foreldri hennar?) og f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 19.8.1834? – kan henda f. Drangedal 14.7.1833 som dotter av Halvor Hansson Øvrebø og kona Signe Johnsdotter, utvandra 1846? men utvandra til Amerika i ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hennar? – 1900 seier 1847, men 54 år i Amerika!) Ole og Margit farma mange år i Winchester township, Winnebago Co., Wis., men flytte på 1890-talet med fleire av dei yngre borni til Navarino township, Shawano Co., Wis. der Margit d. 28.8.1902. Ole flytte kring 1907 til Elbow Lake, Grant Co., Minn. der han og Helvig budde levetidi ut. Ole d. i Elbow Lake, Minn. 2.9.1911, medan Helvig Kittleson d. same staden 3.2.1917. Me kjenner til tre born etter Hans Monson, som alle var frå andre ekteskapet med Helvig. Andre ekteskapet hennar var barnlaust, men Ole Kittleson hadde elleve born frå første ekteskapet sitt. c. Ole Erikson, kjend som Ole Natwick, f. i Årdal 22.3.1845, flytte likeins med foreldri sine til Hafslo, Lavik og Lærdal, men utvandra til Amerika i 1867. ¤¤¤¤¤ (what became of him? – biography needed!) d. Jørgen Erikson, kjend som George Erickson, f. i Årdal 10.11.1847, flytte med foreldri sine til Hafslo, Lavik og so til Lærdal, og derifrå utvandra han til Amerika i 1868. George flytte tidleg til California og budde ei tid i Sacramento og i Tehama Co., Cal. til han i 1874 flytte til Hettenshaw, Trinity Co., Cal. George gifte seg i Madison, Wis. 1.9.1879 med Dorthina, kjend som Dena Burnson, f. i Dane Co., Wis. 22.7.1860. Dei vart buande i Hettenshaw precinct nær Mad River, Trinity Co., Cal. der George livnærte seg som sauebonde («sheep raiser»). Men han vart myrda av ein nabo 7.9.1886, og Dena gifte seg att i Gardnerville, Nev. 22.2.1894 med Hans Hansson Nielsen frå Nørre Løgum i Lø kommune, Tønder amt, Danmark, i Amerika kjend som Hans Nelson. Han var son av gardbrukar Hans Jensen Nielsen i Kløjing, Nørre Løgum og kona Karen Hansdotter f. Lund og f. i Nørre Løgum, Tønder amt i Danmark 24.3.1862, men utvandra til Amerika i 1883. Hans Nelson var ei tid hotellstyrar («hotel manager»), og han og Dena budde i East Fork precinct, Douglas Co., Nev., men farma sidan i Jacks Valley precinct, Douglas Co., Nev. Hans og Dena vart skilde i 1915, og Hans flytte til Reno, Washoe Co., Nev. der han d. 15.5.1950. Dena gifte seg tredje gongen i Reno, Nev. 29.6.1925 med Frank Berger, f. i Washoe Co., Nev. 26.6.1865. Frank hadde då i mange år vore jarnbanearbeidar («railroad worker»), og han og Dena budde i Reno, Washoe Co., Nev. der Dena d. 19.8.1940. Frank Berger d. same staden 2.12.1943. Dena fekk i alt fire born, som alle visstnok var frå første ekteskapet med George Erickson, men siste mannen Frank Berger hadde òg to døtrer frå eit tidlegare ekteskap. e. Erik Erikson, kjend som Erick Natwick, f. i Årdal 1.9.1850, flytte òg med foreldri til Hafslo, Lavik og derifrå til Lærdal, men utvandra òg til Amerika i 1868. ¤¤¤¤¤ (what became of him? – mentioned 1888 in Hettenshaw precinct near Mad River, Trinity Co., CA! – biography needed! – called Erick Erickson!?) f. Cecilia Eriksdotter, kjend som Cecelia Erickson, f. i Hafslo 24.11.1852, flytte med foreldri til Lavik og Lærdal og utvandra derifrå med dei til Amerika i 1869. Ho d. i Ada, Minn. 12.7.1932. Cecelia gifte seg i Dane Co., Wis. 11.11.1872 med søskenbarnet Jørgen Andreasson, kjend som George A. Natwick, ein dotterson av gardbrukardotteri Anna Hermundsdotter frå Kinserdalen i Hafslo (1784-1882). Han var f. i Årdal 4.2.1846, men flytte i 1847 med foreldri sine til Hitra og utvandra so derifrå til Amerika i 1869. Han d. i Ada, Minn. 13.10.1919. George og Cecelia slo seg i 1873 ned som farmarar i Clay township, Shelby Co., Ia., men flytte i 1882 til ein farm i Lake Ida township, Norman Co., Minn. Som pensjonistar flytte dei kring 1915 inn til Ada, Norman Co., Minn. Dei fekk elleve born i lag. g. Olina Eriksdotter, kjend som Lena Natwick, f. i Lavik 4.3.1855, flytte med foreldri til Lærdal, men utvandra òg med dei til Amerika i 1869. ¤¤¤¤¤ (what became of her? – biography needed!) h. Peder Erikson, f. i Lavik 10.10.1857, d. på Lærdalsøyri i Lærdal 25.3.1865. ~~~~~~~~~~~~~ Kanskje kan OBITUARIES finnast for: * Helvig «Helen» KITTELSON, som døydde i Elbow Lake, MN 3.2.1917? * Cecelia NATWICK, som døydde i Ada, MN 12.7.1932? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 17. Tove Backström

  Någon med Ancestry?

  Tusen tack! Jag misstänkte det men är supernöjd med att få koll på datumen 🙂
 18. Inger Hohler

  Arbeidsgruppe Bunemann

  Fridericha Bunemann, Svend Johannis Heintzes begravet 31. des.1772 37 år https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660268 - men det var nevnt i første innlegg, ser jeg nå.
 19. Inger Hohler

  Arbeidsgruppe Bunemann

  Eller at han har pinseferie. Men hvis vi gjør dobbelt arbeid hadde det jo vært fint om vi fikk vite hva de hadde fra før. Jeg har forøvrig funnet en Lammert Bunemann 45 år begravet fra Domkirken 2. desember 1771 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660266 Han er i riktig alder til å være pastorens sønn.
 20. Elin Galtung Lihaug

  Någon med Ancestry?

  Det står svært lite: Gerhard Santilian GEBURT 26 AUG 1949 • Halberstadt, Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland TOD 11 JUN 2017 • Halle, Sachsen-Anhalt, Deutschland De tre personene i treet er: ukjent far, ukjent mor, ukjent ektefelle - og så har han ett barn merket 'Privat', uten informasjon
 21. Inger Hohler

  Arbeidsgruppe Bunemann

  En Joachim Ludolph Bünemann giftet seg 14. august 1759 med Cathrine Johanne Gierding, han var "Ungkar Kiøbmann", hun "Jfr" og de ble gift "i Huset". https://media.digitalarkivet.no/view/8640/42452/38 Domkirken, Strusshamn (Askøy) sokn. Dette er med stor sannsynlighet pastorens sønn, selv om farens navn ikke var oppført ved vielsen. Catharina Johanne var godt og vel på vei da hun ble viet, for allerede 3. oktober døpte de Joachim Ludolph Bünemann https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009184965 Blant fadderene var Johan Augustus Buttner, Christopher Henrich Bünemann, Margrethe Dorothea Meyers, og en Gertrud Marie Mungaard. Gutten ble begravet 20. Maij 1761 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660257 Datteren Anne Engel ble døpt 30.04.1762 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650392 Blant fadderene var en Paul Mongaard, Anthon Henrich Bünemann, Sara Mongaard Sønnen Hans Danckertsen døpt 29. Julij 1763 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650400, blant fadderene var en Peter Mungaard, Maria Christiana Buttnerin Datter Margrethe Elisabeth døpt 19. oktober 1765 Domkirken i Bergen, mor Cathrine Johanne Gierding. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650413 Faddere Margrethe Dorothea Meyers (1a) , Anne Sophia Bünemann, Georg Meÿer, Johan von Bechen, Gotthild Anastasius Bünemann (1e) Så går det hele 6 år før jeg finner neste barn. Ikke finer jeg dødsfall i familien heller i Domkirkens menighet. Kan de ha bodd et annet sted i mellomtiden? Jeg ser at Histreg hellerikke har fått med noen barn i denne perioden. Moren er fortsatt den samme. Sønn Paul Mongaard døpt 24.11.1771 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005903526 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650445 Blant fadderene Elisabeeth Margrethe Meyer, Johan Frochen Mongaard Sønn Johan Ludolph døpt 28. Nov. 1773 https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650453 Blant fadderene var Antonette Marie Buttner og Anthon Ulrich Bunemann Fra Bergens Addressecontoirs Efterretninger: I juli 1775 bodde Sr. Joachim Ludolph Bunemann i Smør-allmenningen i Bergen, og hadde en losjerende Casper Henrich Blome boende. https://www.nb.no/items/b2f9998240cca491525af9db6ad52d96?page=3&searchText=Bunemann Man. 31.Julii 1775. Løverdagen 29. September 1784 Sr. Bunemann solgte porselensserviser til te og kaffe fra Smør-allmenningen. https://www.nb.no/items/8ec73ffc2f655a6c32850f2ee604a168?page=0&searchText=Bunemann Lørdag 14. Apriil 1787: Joachim L. Bunemann og Jon Ellertsen hadde listene over inventar i forbindelse med dødsboauksjonen etter Giertrud M. Mongaard https://www.nb.no/items/82dcfe1137ff8a19f162d06752e29946?page=1&searchText=Bunemann Løverdagen 22. December 1792: Billige Tagpander hos Joachim Lud. Bunemann https://www.nb.no/items/4ba64510799b8e4736c128a565f864d6?page=1&searchText=Bunemann
 22. Dag Thorsdalen

  Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

  Ja, det er dessverre fortsatt flere spørsmål enn svar i denne saken. La meg ta dem for meg ett etter ett: 1) Jeg har en rekke ganger lurt på hvilket grunnlag Nore-bøkene har for å navngi Gjests mor. Disse regnes som jevnt over ganske gode og pålitelige, og det var sjelden forfatteren skrev noe det ikke er dekning for i kildene. Jeg har imidlertid ikke funnet ut hva kildegrunnlaget skulle være. Derfor litt høyttenkning fra min side: Navnet Kari kan bygge på at både Gjest og broren Halvor hadde døtre med det navnet, og for Gjests del var det eldste datter, som normalt skulle kalles opp etter farmor. Navnet Margit fantes alt i slekten på Skarpåsen, slik at hvis kildegrunnlaget er omtale av ei Margit Skarpåsen kan det dreie seg om en forveksling, f.eks. med Gjests farsøster Margit Gjestsdatter, som meg bekjent bare er kildebelagt en gang. At det her opereres med to navn, kan jo også skyldes at faren var gift to ganger. Som mulig kildegrunnlag kan f.eks. tenkes en eller flere innførsler i en tingbok som ellers er så ubetydelige at forfatteren ikke har tatt bryet med å gjengi dem. På denne bakgrunn finner jeg det mest sannsynlig at moren hans het Kari, men holder spørsmålet åpent inntil jeg evt. finner en kilde som kan underbygge hypotesen. 2) Det står ikke noe vesentlig mer om Ola Juvik i Gjests skifte enn det du alt har sitert i #1 fra Nore I, med ett unntak: han omtales som "den Dannemand", som jo er vesens forskjellig fra de "Skielme og Deserteurs" som amtmann Berg i 1728 mente at Møsstrondi var befolket av. Ola må ha hatt godt med penger. I tillegg til de 144 rd. han hadde lånt til Gjest, betalte han i to omganger i alt 150 rd. for Juvik - etter å ha blitt grundig snytt første gangen. Dermed må han ha vært god for minst 300 rd., og med en slik kapital burde han ha kunne sikret seg en vesentlig bedre gård både i Øvre Numedal og på Tinn. Av sjeleregisteret av 1730 leser jeg at det knappest kunne dyrkes noe annet en gras i Juvik. Det var altså tilnærmet et rent høstingsbruk der utmarksressursene må ha utgjort en svært stor del av næringsgrunnlaget. 3) Hvordan kan Ola ha skaffet seg en så stor kapital? Det mest nærliggende er at han hadde arvet pengene. Men med landets vanligste navnekombinasjon vil det være som å lete etter den berømmelige "nåla i høystakken" å saumfare alle aktuelle gården med en Ola som kan ha vært faren hans rundt 1690. Og det er slett ikke alle skifter fra denne tiden som er bevart. Den andre, og kanskje mer nærliggende, kapitalkilden er at han drev med driftehandel. For denne var Juvik ideelt plassert midt mellom oppkjøpsområdene i fjordbygdene på Vestlandet og kundene på Østlandet. Skal jeg gjette, kan det også ha vært slik han først kom til Møsstrondi. Gjennom driftehandel kunne en tjene gode penger, særlig for de som handlet med hest, men det var også et sjansespill med risiko for store tap hvis en var uheldig. 4) Herman var et sjeldent navn i Øvre Numedal. Jeg kjenner det kun fra to slekter der på denne tiden, og kjenner ikke til noen direkte forbindelse mellom dem, selv om det nok er ganske sannsynlig. Det må i tilfelle utredes nærmere for å se om en slik forbindelse kan dokumenteres. a) Den ene er Herman Ormsson, sønn av Orm Sveinsson Tufto/Hvammen og ukjent kone. Det er ikke kjent når Herman var født, men en kvalifisert gjetning er en gang mellom 1650 og 1670. Hvis han var født før ca. 1660, er han i det minste en teoretisk mulig far til Gunhild Hermansdatter, hvis vi ikke leser de runde tallene på Gunhilds og sønnen Olas alder i 1730 altfor bokstavelig. Men det virker likevel ikke særlig sannsynlig at så er tilfelle. Jeg har i forrige innlegg påvist en sammenfallende eiendomsinteresse mellom denne familien og Skarpåsen-slekten b) Den andre er Herman Torbjørnsson Nore (c1670-1720), sønn av lensmann Torbjørn Knutsson "Bork" fra Bakke i Åsbøgrenda i Nore og hustru Anne Olsdatter av ukjent opphav. Han er dermed trolig noen år yngre enn Gunhild Hermansdatter, og fremstår følgelig som en svært usannsynlig kandidat som henne far, selv om han tilhørte en av de mange slektene i Øvre Numedal som slektet fra Tinn. De alle fleste senere Herman'er i Øvre Numedal har før øvrig navnet sitt fra ham, og det er også noen kjente forbindelser mellom hans etterkommere og Skarpåsen-slekten. Jeg tar derfor med de kjente og sannsynlige barna som han og kona, Bergit Olsdatter Ramsrud, fikk, i tilfelle noen evt. skulle finne spor i navneutvalget, jfr, Nore IV s. 1707: https://www.nb.no/items/2c97879969f362b3230f45023653119e?page=13 Kjente barn: Torbjørn, Ola, Tønni, Siri, Torjus. Sannsynlige barn: Bergit, Knut d.e., Herman, Knut d.y. c) Så har vi en "løs" Herman Hermansson Jeljorden nevnt i en soldatrulle 1700 som soldat for legden bestående av gårdene Guterud, Teigen, Rustand, Gravningsgard, Lesteberg og Hvammen nordre i Nore, jfr. Nore II s. 1003: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016031548032?page=477&searchText=Herman* Jeljorden er gnr. 186 i Nore og ligger i Åsbøgrenda, ikke langt fra Bakke. Dette er imidlertid den eneste gangen det nevnes noen Herman i forbindelse med den gården. Dermed fremstår det som mer sannsynlig at han f.eks. var en tjenestedreng på gården enn at han var født og oppvokst der. Jeg kjenner ikke alderen hans, men han fremstår som et mer sannsynlig barn av Herman Ormsson enn Gunhild Hermansdatter. Det blir uansett i tilfelle kun en gjetning. Da tror jeg at det er større sjanse for at det fantes flere Herman'er i Nore og/eller Uvdal på 1600-tallet enn de som er kildebelagt. Inntil noe annet evt. kan dokumenteres, fremstår han dermed som en mulig bror av Gunhild. d) Til slutt en trolig uriktig Herman omtalt i Nore V s. 2816: Herman Haranger, lagrettemann 19/9 1632. Haranger er i Uvdal, og det kjennes ingen Herman der på den tiden, men en Hermod (som kan ha vært samme mann som nevnes på Bøen i Austbygda på Tinn 1589-1602). 5) Av de navnene du nevner som Ola Juviks barn, er i hvert fall Margit, Gro og Halvor kjent fra Skarpåsen-slekten, men dette var svært vanlige navn som en finner i rikt monn både i Numedal og i Øvre Telemark. Det samme gjelder Gunhild. Når det gjelder Åste og Åsne, er samtlige Åsne'r i min database fra dagens Tinn kommune - med ett unntak i Numedal, men da så langt tilbake som på 1400-tallet. Åste har jeg derimot mange av over det meste av Øst-Telemark og i Nedre Numedal, men kun noen få i Øvre Numedal. Det barnet hans som ble gravlagt Dom. Reminiscere 12/3 1724, 8 dager gammelt og hjemmedøpt, leser jeg at het Giest - ikke Guro, som du har tolket det som - et svært så særegent navn som jo peker direkte mot Skarpåsen, men kanskje ikke er det mest logiske navnet dersom forbindelsen hans dit kun var indirekte. Det forteller meg at vi kanskje ikke bør trekke for raske konklusjoner som hvordan forbindelsen mellom søskenbarna Gjest Knutsson og Ola Olsson var. 6) Sjeleregisteret av 1730 nevner at det var to døtre hjemme i Juvik, Gro 7 år og Helge 9 år. Helge bør nesten være Margit, døpt i 1720, mens Gros dåp ikke er å finne. Eldstedatteren Bergit, døpt i 1718, må da ha vært hjemmefra. Eller er det Bergit og Margit som har blitt til Helge og Gro, og med 3 år for lav alder for begge? I samme sjeleregister er det også grunn til å stillespørsmål ved alderen til Olas andre kone, Eli Sigurdsdatter. Hun oppgis til 24 år, men var hun fra Bondal i Tuddal, var det vel hun som ble født 12/10 1712 og fikk bekreftet hjemmedåpen i Tuddal kirke 5/6 1713. SAKO, Hjartdal kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1685-1714, s. 186-187 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051007050604 I tilfelle var hun bare 17 år da hun og Ola giftet seg. Ha alderen blitt plusset på for å kamuflere at Ola hadde vært på "barnerov"? Bondal var for øvrig et ganske logisk sted for en fra Juvik å hente seg kone. Det går en gammel ferdaveg fra sørenden av Møsvatn til Bondal - via øverst i Åmotsdal i Seljord, for øvrig en mye brukt drifteveg når Vestfold-byene, Kongsberg, Drammen eller Kristiania var målet.
 23. Hjarteleg takk til Johan, Jostein og Ivar for nye store og interessante innlegg! Me lyt nok etter kvart innsjå at opphavet til dei to nemnde Øllegaard'ene i indre Sogn som eg har teke utgongspunkt i for dette emnet, ikkje vert lett å finna. Men danske har dei nok vore, i alle fall Øllegaard Pedersdotter.... Elles til Ivar: Jau, eg greier å opna dei danske lenkene i innlewgg #16 utan vanskar. Boki til Bondesen er vel attgjevi i emnet om Gjertrud Syndbye, men dei andre, som òg er interessante som kjeldelitteratur, har vel ingen direkte relevans...? Eg veit ikkje... Nok ein kjempetakk for merksemdi kring Øllegaard-namnet og opphavet til dei to sognejentene!
 24. Hjarteleg takk til Frank Marton for nye spennande innlegg! Diverre syner det seg gjennom ymse family trees hjå ancestry.com at Helge Gulliksen i Renville Co., MN er identisk med Helge Gullikson Veflen frå Vang, som må ha utvandra ein gong sist på 1860-talet (for i 1870 var han og kona busette i Goodhue Co., MN!) Når det gjeld Hellik Gullikson i Flesberg, so må det vera denne karen frå FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038096001015 Sjølv om eg ikkje kan finna nokon Hellik Gullikson fødd i Flesberg på den tidi, trur eg neppe at han kan vera fødd i Valdres og oppvaksen i Sogn. Den flyttingi ville vera ganske so «oppsiktsvekkjande»... Men eg er svært takksam for tapre freistnadar og takkar på ny for framifrå innsats!
 25. Jeg trenger hjelp til å tyde bosted nevnt i Andrine Marias dåp, 23.8.1782 (Oslo Slottsmenighet, døpte). ".. holdt til hos Giedtmund i ?? ??" https://www.digitalarkivet.no/kb20061107020215 Mvh Sølvi L.
 26. Kristian Hunskaar (privat)

  Flåtnes i 1689

  Opplysningen er hentet fra et skjøte i 1753. Jeg kopierer her inn starten på en artikkel som jeg begynte å skrive for flere år siden, og som jeg har lovet Egil Theie å ferdigstille for trykking i Gjallarhorn. Borge- og Flåtnes-slekta i Skjee på 1600- og 1700-tallet Når slekter på 1600-tallet skal kartlegges, inngår ofte analyser av jordeiendom som en viktig del av undersøkelsene. Det gjelder også denne artikkelen, der eierskapet til gården Flåtnes i Skjee er den røde tråden. Flåtnes kom i løpet av første halvdel av 1600-tallet ei slekt på Søndre Borge i Skjee i eie, og mot slutten av århundret flyttet et medlem av slekta til Flåtnes for selv å ta gården i bruk. Artikkelen handler om denne slekta, som jeg har valgt å kalle Borge- og Flåtnes-slekta. Til tross for navnet, omfatter slekta etter min definisjon også greiner som bosatte seg på andre gårder.[1] Et informativt skjøte 26. februar 1753 skjøtet Ola Nilsen på Flåtnes 2 bpd smør med bygsel i Flåtnes, dvs. hele gården, til sin sønn Halvor Olsen for 150 rd. Olas kone Dorte Halvorsdatter hadde gitt sitt samtykke til handelen. I skjøtet heter det at Dorte i sin tid hadde arvet jordegodset etter sine avdøde foreldre Halvor Tjøstolvsen og Kirsti Guttormsdatter. Dorte hadde vært deres eneste barn og arving. Det sies videre at Dortes foreldre hadde kjøpt jordegodset av ”sine Sødskende og medarvinger” ved skjøte datert og tinglyst 5. september 1689.[2] Dette skjøtet alene dokumenter altså tre generasjoner av ei og samme slekt, fra Halvor Tjøstolvsen og Kirsti Guttormsdatter, via deres eneste barn Dorte Halvorsdatter og hennes mann Ola Nilsen, til Halvor Olsen. I det følgende skal vi først se nærmere på de to yngste generasjonene, før vi vender blikket bakover i tid for å knytte slektsforbindelsene tilbake til tidlig 1600-tall. [1] Artikkelen er inspirert av at Sverre Gravdahl 21. oktober 2013 skrev et innlegg i DIS-Norges slektsforum med tittelen ”Kirsten Olsdatter fra Møkkenes”. Mitt svarinnlegg samme dag redegjorde for slektsforhold på Flåtnes på midten av 1700-tallet. [2] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, pantebok nr. I 2b (1746–1755), fol. 1047b.
 27. En annen sak Lars. Får du åpnet disse danske lenkene ?? http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130004831412_bw.pdf http://www5.kb.dk/e-mat/dod/11411802763B.pdf http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130021588106_bw.pdf http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130021588637_bw.pdf http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130004831412_bw.pdf http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130019451195.pdf
 28. Espen Tjernshaugen

  Barne- og fattighuset i Christiania i 1694

  Nja, så veldig sent var det vel ikke. Må ha litt fri fra skjermen for å gjøre andre ting også ... Fant dette om inndelingen, som igjen kan brukes mot det kartet som Berit la inn lenke til i #9: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050208106
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.