Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Torbjørn Igelkjøn

  Adopsjoner på 40 tallet

  Det har også skjedd at ein barneflokk inneheldt både biologiske og foster-/adoptivborn på same alder, så ingen regel utan unntak. Men det vanlegaste var vel at det var dei som ikkje kunne få eigne born som vart adoptivforeldre, slik Aase nemner ovanfor.
 3. Yesterday
 4. Dette er en viktig tråd som jeg - symtomatisk?? - har oversett.... 😉 Jeg har ikke arbeidet aktivt med Fjære bygdebok, men har bidratt i noe tilrettelegging omkring. Også som tidligere leder av historielaget. Jeg kan ikke svare pva forfatter, dugnadslag eller historielag nå. Men jeg var og er blant dem som gledet meg storlig over at PRC gransket fram og publiserte sikrere kunnskap om våre lokale slekter. Jeg er også takknemlig for den velviljen han/du viste i kontakt med Per Assev tidligere i prosessen. Så må vi merke oss disse kommentarene til det videre arbeidet. Jeg leser med en form for lettelse at dette løftes til et prinsippielt spørsmål. I den sammenheng kan det også være naturlig å drøfte hvordan man evt kan få fram tilføyelser i utgitte publikasjoner. Jeg ser at et par bygdebøker kobler dette mot Lokalhistoriewiki og jeg ser at i Lillesand har man etablert en egen nettside for slike ting. Noen som kan peke på gode løsninger?
 5. Per S. Nestande

  Hans Arildsen Winckes frfedre

  Har du lenke til den tyske nettstaden?
 6. Lars Østensen

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Visthus; Tjøtta/1836 Ingebrigt Christophersen M Hovedperson Ole Christophersen M Død Bror; Torberskogen. Ingebrigt Olsen M Barn av Ole; Haanseth Ole Olsen M Barn av Ole; Tromsøe. Johanna Olsdatter K Død Barn av Ole; Skal have efterladt sig børn, men her kan ingen oplysninger om disse erhaoldes. Sirianna Olsdatter K Gift Barn av Ole; Wøhlner; Mannen er lensmand. Oline Olsdatter K Gift Barn av Ole; Peder Knudsen, Waagsodden Ole Christophersen M Død Bror; Engen i Nesna. Christopher Olsen M Barn av Ole d.y; Engen i Nesna. Christense Christophersdatter K Enke Søster; Wistnes i Tjøtøen. Doreth Christophersdatter K Søster; Bindalen. Marith Christophersdatter K Gift Søster; Lars Hermandsen, Rødøen I Tjøtøe Randine Christophersdatter K Død Halvsøster Daniel Paulsen M 23 Barn av Randine; Wisthus. Dorthea Maria Paulsdatter K 21 Barn av Randine; Wisthus. Ane Marie Paulsdatter K 16 Barn av Randine; Wisthus.
 7. Åsbjørg Susort

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Johan Larsen, losse- og lastearbeider står oppført i Hetlandsgt. 10 i adressebøkene t.o.m 1921. 1924, 1925 og 1928: Samme navn og tittel i Normannsgaten 37 1930: Sandeidgt. 11 1931-32: Olavskleiva 21 1934-35: Suldalsgt. 53
 8. Helge Hånes

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Ifylgje bygdeboka om Hjelle, var Ola Lasseson Hjelle, han som drap svogeren sin, gift med Anne Jørgensdatter Bolstad. Søstera hennar, Helga, var gift med Ole Salveson Bolstad, han som vart drepen. under Sundalen står det at Jørgen Lasseson Bolstad åtte 6 merker smør i Sundal, brnr. 1. Dette bruket vart så godt som lagt øyde av ei fonn i 1718. Kan Jørgen Lasseson ha vore ein slektning av kona til Paul Sjurson Sundal, Ingeb. Jørgensdatter, som omkom i fonna i 1718? Eg berre spør utan å ha noko anna å bygge på enn farsnamnet Jørgen. Eller hadde Jørgen Lasseson noko anna samband med Sundalsgarden? Kvar kom Jørgen Lasseson Bolstad frå? Kva så med dei tre brørne, som ifylgje Skodjeboka om Indre Ekroll skal ha flytta frå Jørngarden på Flo til Sunnmøre? Den eine var Jørgen Jørgenson, men kven var dei to andre. Eg finn, som før sagt, ingen korkje på Krokset eller i Eidsvik i Borgund. Men Aaland skriv i Nordfjord fraa gamle dagar til no Del 2.3.1 side 182, at broren til Jørgen, Tore, flytte frå Jørngarden til Hurla på Sunnmøre. Så då er vel han den andre broren som flytte frå Jørngarden. Kven er så den tredje? Det må då vere Fridrich, som var ugift ved skiftet av buet til foreldra i 1783.,
 9. Anne Lise Hovdal

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Bare moro å kunne være litt til hjelp Else, og Lars har jo gjort en kjempejobb her. Jeg har skiftene for Velfjord av Svein Edvardsen 1686-1780, men ingen for Tjøtta
 10. Torbjørn Steen-Karlsen

  Asbjørg Tellefsdatter på Øvre Vefall i Drangedal. Hvor nevnes hun?

  Jeg legger denne opp igjen, da jeg ikke har kommet en millimeter lenger med Asbjørg Tellefsdatter. Jeg kan simpelthen ikke finne henne i noen annen kilde enn Drangedalsboka. Hvor i alle bauger og kanter skal man lete. Hilsen forvirret genealog.
 11. Else-A. J. Lillefuhr

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Tusen takk. Nå får jeg virkelig noe å sjekke.
 12. Aase R Sæther - Gloppen

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Han overtok bruket på Bolstad etter Klaus Olsson, og det er rimeleg å tru at han var gift med ei dotter av Klaus. Det blir tippa på Anne, sidan eldste kjende dottera til Helga heiter det, men eg har ikkje funne noko om det. Sunndalsgodset: I bygdeboka står det under Sunndal at to av Bolstad-mennene åtte 6 mk kvar i garden allereie før midten av 1600-talet, så då skal det vel vere denne ukjende Klaus-dottera som er formidlar av det.
 13. Aase R Sæther - Gloppen

  Adopsjoner på 40 tallet

  Grunnen til forholdsvis høg alder er vel at dei fleste prøvde naturmetoden temmeleg lenge før dei "ga opp" og adopterte.
 14. Torbjørn Steen-Karlsen

  Aakris bøen - hvor er det?

  hmm.
 15. Ottar Eliassen

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Hei og mange takk Åsbjørg. mvh Ottar
 16. Åsbjørg Susort

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Johannes står som huseier i bytellingen 1912. Fra 1913 står enken som huseier frem til 1916 da Johan Larsen står som huseier.
 17. Ann-Mary Engum

  Jeg gjør oppslag i Aftenposten fra 1860 - 2011

  Det var vel forlovelse.
 18. Helge Hånes

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Takk for opplysninga Aase. Er det då råd å finne ut noko om kven Jørgen Lasseson var gift med? Eit anna spørsmål eg har stilt meg er kvar det godset som dei to svograne var usamde om i bryllaupet på Bolstad, det som vart kalla Sundalsgodset, kom frå? Det er nemnt i skiftet etter Helga Jørgensdatter i 1745, og må då tydelegvis ha kome frå hennar ætt eller første mannen, Ole, han som vart drepen.
 19. Du har fått svar på det du spurte om, men eg fann nå dette: Bergens Tidene 19.3.1916: Bergens Tidende 25.3.1916: SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06Na/L0010: Dødsfallsjournaler, 1915-1918, s. 89 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090611330405 (nr. 354) Bergens Tidende 10.7.1917
 20. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk til alle for ei rask løysing !! :-)
 21. Aase R Sæther - Gloppen

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Det som står under Flo er feil; Jørgen Lasseson var ikkje gift med noka enkje Helga. Så vidt eg kan sjå, har Aaland rota litt med opplysningane på desse to bruka på Flo/Bolstad.
 22. Edith Vogt Svendsen giftet seg med Alf Lahn Johannessen 28.3.1928 i Nykirken: https://www.digitalarkivet.no/kb10081108051035
 23. Baard Vidar Pettersen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Vet vi noe om hvordan Fogderegnskap vs Landskatt ble ført? Grunnen til at jeg spør er fordi jeg har kartlagt noen personer i Vefsn og det ser ut som om Fogderegnskapene ligger flere år etter Landskatt-listene. Her er en oversikt over oppsittere på Veset i Vefsen fra 1623-32: Landskatt Martini 1623 Kollben Fodgeregnskap 1624-25 Colbønn Landskatt 1624 Kolbiøren Fogderegnskap 1625-26 Colbiørnn Landskatt Martini 1625 Colbenn Landskatt pinse 1626 Laurs Fogderegnskap 1626-27 Colbenn Landskatt jul 1626 Larss Fogderegnskap 1627-28 Cholbenn Landskatt 1627 Laur Landskatt 1628 Lauris Fogderegnskap 1628-29 Kolben Landskatt 1628 Enckenn Landskatt 1628/1629 Enckenn og Lars Fogderegnskap 1629 Colbenn (kun) Landskatt Martini 1629 Encken og Lars Fogderegnskap 1630-31 Colben (kun) Landskatt Martini 1630 Ehnkenn og Lars Fogderegnskap 1631-32 Enncken, Laurdtz og Erich Landskatt Martini 1631 Enncken og Lauritz Fogderegnskap 1632 Encken, Lauris og Erich Landskatt Martini 1632 Enchen og lars (erich husmann) Som dere ser opptrer enken allerede i 1628 i landsskatten (fet skrift) og siste gangen Kolbein var oppført var i 1625, mens Kolbein står oppført i Fogderegnskapet (kursiv) så sent som 1630-31. Vet vi noe om hvorfor det er forskjell på disse skattelistene?
 24. Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST: Familie frå Kinn/Solund busett i Bergen rundt 1900. Kva skjedde med dei to pleiebarna?

  Mange takk, Lars! Då er det vel dette gravminnet etter Edith: http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5687993
 25. Baard Vidar Pettersen

  Ibidem

  Driver fremdeles og prøver å lære meg litt av denne transkripsjonskunsten. 🙂 Ikke så mye tyding som metodikk-spørsmål denne gang: Ibidem skrives på mange måter har jeg lagt merke til. Ibm er jo den vanligste, men her tyder jeg det som ibch (selv om det noen ganger ser ut som ibeh). Stemmer det? Og hvordan i all verden blir det ibidem i så fall? Skriver dere tydere alltid bokstavrett eller tolker dere noen ganger og "normaliserer" forkortelsen, der det er andre kombinasjoner av bokstaver som ikke går opp i ordet som skal forkortes? Og hvordan ville dere transkribert dette: https://media.digitalarkivet.no/view/77124/58?indexing= På høyre side, omtrent midt på står det: Jacob Joenssen i (Mark) Sånn har jeg skrevet det, i hvert fall. Jakob Jonsen bodde i Marka - på den tiden stort sett skrevet Marcken, men her har skriveren vært oppfinnsom og satt inn tegnet for mynten mark i stedet. Hvordan skriver dere tegn dere vet hva betyr, men man ikke har font for? Hilsen ferskingen.
 26. Dette tror jeg er dåpen til Edith, født 3.12.1905, døpt 18.2.1906 i Korskirken: https://www.digitalarkivet.no/kb20050513010219 I margen står det: "Iflg. bevilling av 10/8 1923 antat pleiefaren apoteker Vogt Svendsens slægtsnavn." Kommunal folketelling 1922: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522022893
 27. Aslak Smedal

  Jeg gjør oppslag i Aftenposten fra 1860 - 2011

  Olaf H Smedal gifter seg 28-08-1976 annonse i Aftenposten Mulig å gjøre et oppslag for meg? smedal1965@gmail.com
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.