Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Ivar S. Ertesvåg

  Hva står det her under "sykdom/dødsårsak"

  "Ved overdreven Storm og Snee-fok maatte disse tvende Mænd drikke af Dødens Bittre Kalk, da De Støtte an paa en Klippe og druknede."
 3. Ivar Steen-Johnsen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Tusen takk Egil J. Det gjorde susen.
 4. Eg søker informasjon om opphavet til Jertrud Olsdotter som er nemnt Sønsterud da ho blir gift 27. des. 1745, Åsnes (Hof, kronologisk liste 1745, side 460) med Ola Pålsson Sønsterud. Eg har ikkje funne registrert noko truloving for dei to. Ho døyr 22. jul. 1772, 60 år gamal og blir gravlagt 26. jul (Hof, kronologisk liste 1772, side 474). Det vil seie ho skal vere fødd ca 1712. Åsnesboka (band 1, side 302) seier at ho var dotter til Ola Eriksson og Ingrid Olsdotter på Sønsterudhaugen, men så vidt eg kan sjå døyper ikkje dei noko dotter med dette namnet og Jertrud er helle ikkje nemnt som arving på skifte etter dei i 1762. Ola og Jertud skifta i levende live i 1766 (Solør og Odal skifteprotokoll 1765-1768, side 309b), men eg kan i farten ikkje sjå noko som gjev informasjon om opphavet til Jertrud der. Jertrud og Ola fekk 4 born: 1. Olea Olsdatter Sønsterud dpt.26.1.1746 (Hof, kronologisk liste 1746 side 461). Fadderane var Ola Busk, Pål Pålsson Sønsterud, Kirsti Mikkelsdotter Busk, Mari Mikkelsdotter Hof, Gunhild Sakrisdotter Saaset), 2. Ola Olsson Sønsterud dpt.5.2.1748 (Hof, kronologisk liste 1748, side 501). Fadderane var: Ola Olsson Hof, Jon Eriksson Hof, Ola Tostensson Hof, Kari Olsdatter Kornstad, Gunhild Amundsdotter Hof. Han vart gravlagt 30. jun. 1748, Åsnes. 3. Pål Olsson Sønsterud dpt.31.5.1752 (Hof, kronologisk liste 1752, side 44). Fadderane var: Nils Baltebøl, Thomes Olsson Sparby, Ole Arnesson Toterud, Kirsti Torkjellsdotter Telle og Anne Larsdotter Sønsterud. Han vart gravlagt 9. mar. 1755. 4. Pernille Olsdotter Sønsterud dpt.12.4.1755 (Hof, kronologisk liste 1755, side 112). Fadderane var Petter Fransson Ommestad, Peder Nilsson Sønsterud, Kari Halvorsdotter Kokkin, Mari Olsdotter Borg og Kirsti Olsdotter Børke) Eg har ikkje førebels ikkje funne noko som knyter fadderane til nokon av dei jentene som er døypt Jertrud i Hof og Grue i det aktuelle tidsrommet: I Hof er det registrert døypt 5 jenter med namn Jertud Olsdotter mellom 1701 og 1720: 1. Jertrud Olsdotter Toverud– døypt på Maris bodskapsdag (25. mar.) 1705 (Hof, kronologisk liste 1705, side 117. FarOla Toverud. (Ola Persson Toverud som ble gift 6. jan. 1702 Marte Amunsdotter Livgard) 2. Jertrud Olsdotter Børke– 2. pinsedag (5. juni) 1713 (Hof, kronologisk liste 1713, side 294). Far var Ole Børke. I følgje bygdebok for Hof (band III side 32) hadde Ola Persson og Kari Olsdotter på Nordre Børke dottera Jertrud fødd 1713 som var gift 1740 med Per Persson på vestre Beitnes i Hof. 3. Jertrud Olsdotter Tornby– 11 post trinit (12. Aug) 1714 (Hof, kronologisk liste 1714, side 320) Far Ola Tornby. Det var skifte etter faren Ola Brynildssoni 1734 og skifte etter moraSiri Persdatter 7. mai 1745 og Jertrud er ugift på begge skifta. 4. Jertrud Olsdotter– 10. feb. 1715 i Hof – tvilling med Per (Hof, kronologisk liste 1715, side 328). Foreldra som ikkje var gift var Ola Persson Såset og Anne Tostensdotter Keiserud 5. Jertrud Olsdotter Melby– 10 post trinit (25. aug) 1715 Hof (Hof, kronologisk liste 1715, side 336)– Ole Tostensson Melby. Det var skifte etter Ola i 1739og Jertrud er i alle fall ikkje nemnt på skiftekortet. I Grue er det så vidt eg kan sjå berre døypt ei jente med dette namnet mellom 1711 og 1748: 6. Jertrud Olsdotter Torderud døypt 4. post trinit (9. juli) 1713 (Grue, kronologisk liste 1713 side 14) med foreldra Ola Olsson og Kari Knutsdatter. Så vidt eg kan sjå er ikkje Jertrud registrert gift i Grue. Av desse 6 kandidatane synes altså 2 og 5 vere uaktuelle. 1 er kanskje i eldste laget og 4 er kanskje lite sannsynleg ut i frå sosial bakgrunn, men er det nokon som veit meir om 1, 3, 4 og 6 som gjer at dei kan eliminerast eller eventuelt plasserast som den som vart gift til Sønsterud? Eller er det andre kandidatar frå andre bygder? Med venleg helsing Per S. Nestande
 5. Ann-Mary Engum

  Tydninger av skannet døpt.

  Her ser du hvordan du lager lenke. https://www.digitalarkivet.no/content/103/generelt-om-bildevisning
 6. Today
 7. Egil Johannessen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Legger ved denne, men ingen kilder til kirkebøker oppgitt - https://wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=mizzi&id=I3236 https://wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=DESC&db=mizzi&id=I3132
 8. Ivar Steen-Johnsen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Hmmmm, Karen Kristine skal være født ca 1748, kan jo være plass til henne i den søskenflokken. Får saumfare kirkeboken og se om familysearch er komplett eller ikke.
 9. Egil Johannessen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Barn av Ole Johansen Surland og hustru funnet på FS (ingen Karen eller Mette.....) - https://www.familysearch.org/search/record/results?count=75&query=%2Bbirth_place%3Atrondheim~ %2Bfather_givenname%3Aole~ %2Bfather_surname%3Asurland~&collection_id=1467014
 10. Egil Johannessen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Constabel Ole Johansen Surland og Enchen Anne Chirstina Larsdatter vielse 30. juni 1746 (nest øverst Hø side) - Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Viede 1746, Side 402, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670120
 11. Egil Johannessen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  En søster til Karen Kierstine, Mette Kierstina f. Suurland gift Parelius - Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger - https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18050416_0_31_1
 12. Ivar Steen-Johnsen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Takk for rask og god hjelp, mye å gå løs på her.
 13. ? Han står med en annen fødselsdato her. Født 1 sept 1855. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KRVY-DZY
 14. Obit for Larry Alan Stromberg: https://m.legacy.com/obituaries/daily-times/obituary.aspx?n=larry-alan-stromberg&pid=159888698&referrer=0&preview=false Hans I Johnson og Jean Wegner: http://sites.rootsweb.com/~cats61/gacklend/gacklefam/gp3420.htm Foreldra til Jean: https://www.findagrave.com/memorial/39586597/christian-wegner
 15. Ser at en gårdbruker Rasmus Surland er fadder ved dåpen i 1780. Finner denne Rasmus, men han er kjøpmann: http://www.nermo.org/slekt/d0056/g0000067.html#I16976
 16. https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000178306
 17. Vielsen,på høyre side. https://media.digitalarkivet.no/view/16276/118
 18. Sorry, jeg skrev visst FS, men det er også Geni og Myheritage. Bare det burde gitt meg "bad feelings". Takk for interessant lenke til DIS. Der er jo det meste om Schou-familien. Jeg har for øvrig stor interesse av Schou og ser at flere av fornavnene i DIS-lenken går igjen blandt mine aner i en annen linje. Litt tidlig kanskje, men det er kanskje greit å "døpe om" Gunild Marie til Gunild Knudsdatter Berg. Men det hadde vært fint å få vite om Gunild Marie Thoresdatter Schou ble gift med en Ole Jacobsen, hun også. Presten skrev jo først Skau ved konfirmasjonen i 1865 så hun må jo ha vært i samme området.
 19. Torbjørn Igelkjøn

  Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

  Eg foreslår at ved neste oppdatering av FT1891 blir databasane køyrt gjennom eit program som erstattar ö med ø osv. Det er iallefall ingen vits i å bruke tid på å leggje inn korrekturmeldingar på kvart enkelt tilfelle når det finst store mengder av desse teikna gjennom heile materialet frå AMF.
 20. Egil Johannessen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Har du sjekket denne boken? - https://mitt.bergenbibliotek.no/cgi-bin/m2?mode=p&tnr=176141
 21. Anne-Lise Hansen

  Nicolay Tornqvist født ca 1750, gartner i Trondheim, hvor kom han fra?

  Vielsen i Lade: Nicolai Torenqvist Norway Marriages, 1660-1926 marriage: 28 September 1779 Lade, Sør-Trøndelag, Norway spouse: Karen Kirstina Suurland Sør-Trøndelag fylke, Lade (Strinda, Moholt) i Strinda, Ministerialbok nr. 606A01 /1 (1727-1780), Kronologisk liste 1779, Side 728-729 Permanent bilde-ID: kb20070918640564 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070918640564 (H. side, v. kolonne)
 22. Er det datteren som oppgir Schou - har du lenke til dette? Legger inn denne fra DIS Forum - http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=732252#732252
 23. Ser at han nevnes i dette temaet.
 24. Pussig her er det en Schou-fadder. Takk for mange svar, men hva er forbindelsen til Schou? Når det bl.a. nevnes i konfirmasjonen til Karen Elisabeth må det ha vært noe.
 25. R. Strømsøe

  Tyding av dåpsinnlegg 1784 Alstadhaug, Levanger

  Takk for hjelpen. Da vet jeg hva qv betyr. Lærer noe hele tiden. 😊
 26. Nicolay Tornqvist var gartner i Trondheim, f. 1750 beregnet fra ft1801, d. 11/6-1813 og begravet i Domkriken sogn. Gift med Karen Christine Surland, f. 1748 bereget fra ft1801. Ikke funnet deres ekteskapsinngåelse. Fem barn: Andrea Susanna døpt 16/6-1780 i Domkirken (fars fornavn her oppgitt til Andreas) Karen Christine, døpt 24/7-1781 i Domkirken (fars fornavn Nicolay), d. 24/1-1839 g.23/12-1813 Domkirken, Trondheim med Johan Christopher Holck f. 9/5-1780 d.28/1-1847 (mine 3-tip oldeforeldre) Anne Catharina, døpt 5/7-1784 i Domkirken (Nicolay) Alexander, f,. beregnet fra ft1801 1788. d.1810, begravet i Domkirken sogn. Fra 1798 til 1804 har gartner Tornqvist 38 saker hos forlikskommisjonen i Trondheim. Det handler om inndriving av beløp som forskjellige personer skylder Tornqvist Jeg lurer på hvor Nicolay Tornqvist kommer fra, hvem foreldrene er osv. Tornqvist er mest sannsynlig av svensk, eller finsk opprinnelse, men ser at etternavnet opptrer både i Nord-Norge og i Bergen, og i flere land i Europa. Noen som kan sette meg på spor? Undrer meg også over at han er oppført med Andreas som fornavn v første barns dåp, ser ellers ut til at Nicolay var navnet han brukte. Også interessert i Karen Christine Surland og hennes bakgrunn. Jeg vet ikke kilden, men hennes far skal være Ole Johansen Surland og mor Anne Kristine Larsdatter, men vet ikke om dette er korrekt, eller hvor familien holdt til, og står litt fast.
 27. Else B. Rustad

  Tyding av dåpsinnlegg 1784 Alstadhaug, Levanger

  Morens navn er ikke oppgitt. Det står bare: P: Thosten Renstæn Qv. Dette betyr Thosten Renstæn og hans kone.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.