Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Terje Tandsether

  Ivar Pederson f 1727 frå plassen Stegen i Fresvik?

  Side 555, Breili øvre 20 Bygdeboka for Undredal og Nærøy har disse opplysningene under Hemri: Tomas Olsen f. 1703 fra husmannsplass under Dyrdal, gift (1) 1729 med Gjøa Karlsdatter kanskje fra Skjerdal (skifte på Hemri 1734), barn Ole f. 1729 til øvre Hatleli, Gaute (1730-1731), Gjøa f. 1734 til Holum i Fresvik. Tomas gift (2) 1734 med Kari Ellingsdatter, enke etter Erik Olsen husmann under Gudvangen. De flyttet til øvre Breili i Fresvik. Tomas var bosatt Hatlelien 1772. 565, Tretteteig 12 e I følge et skifte i 1758 var Unni da død og hadde ei datter Marta Olsdatter som var myndig. Hun er trolig den Unni Ellingsdatter som ble gift i Fresvik 1.1.1694 med Ole Njøs. 565, Tretteteig 20 Sigrid Larsdatter var i følge Luster bygdebok døpt 29.2.1732 på Melheim i Hafslo, datter av Lars Olsen og Solveig Botolvsdatter som seinere bodde på Haugen under nordre Drevdal i Luster. Sigrid hadde også ei datter Anna døpt i Luster 8.8.1756 (far Hans Hansen nedre Jordanger, Hafslo), og denne Anna Hansdatter ble gift med Øyri 82. ? Nils Nilsen Smed i Fresvik og Ingeborg Aanondsdatter Haugevigen hadde ei datter Sigrid døpt i Sogndal 26.2.1736 (utenfor ekteskap) 569, Øvre Hatleli 14 Endre Hansen levde 1739, Lars E. Øyane antyder at han kan ha vært bruker på Kalhagen i Hafslo. Tor Hansen døpt Bøtun 1712, levde 1739, nevnt i Flåm bygdebok at han ble bruker på Holum i Flåm. 581, Hov 72 Styrkår Andersen (f. ca. 1659, 9 år 1668) var bror til Knut Andersen Øyri 16. De var fra Hellen i Arnafjord. 581, Hov 80 Anna Torsdatter hadde disse søsken nevnt i skiftet 1760: Ole Torsen (død, datter Agate gift med Rasmus Olsen Bøyum), Knut Torsen Våtevik, Randi Torsdatter (død, barn Tor Olsen Våtevik og Brita Olsdatter f. ca. 1713). Randi er Randi Torsdatter Skeie gift 1707 med Ole Lassesen Suphellen. 581, Hov 84 Kona til Ola Tollevsen er i ekstraskatten 1763 kalt Synneve Johannesdatter. Kanskje dette er Ole Tollevsen og Synneve Haafve gift i Leikanger 1733? 582, Hov 100 I følge et skifte på Loven i Aurland 1777 var Jens Ingebriktsen bror til Botolv Ingebriktsen Øyri 46. Etter opplysninger i skiftet var disse sønner av Ingebrikt Botolvsen Otternes og Anna Ellingsdatter Sult, Aurland. 594, Øyri 16 Her må det være en feil i bygdeboka? Skiftet etter Knut Øyri 3.11.1732 sier at han var gift med Brita Amundsdatter, hans etterlatte kone som har levet til sammen uten livsarvinger. Knut ble derfor arvet av sine fullsøsken Størker Hove, Erik Hellen, Brita Lien, Brita Valsvik og Gjertrud Hellen, samt halvsøsken Ole Hellen(død, to barn) og Maritte Fretheim (død, fem barn). Knut Andersen var fra Hellen i Arnafjord og f. ca. 1660 (8 år i 1668). 596, Øyri 46 Botolv var gift (1) 1755 med Marta Botolvsdatter fra Sogndal (hennes far het Botolv Johannesen, ei søster var Kari Botolvsdatter Rutlin gift 1734 med Espen Mikkelsen Kalbakken, og ei anna søster Kari Botolvsdatter bodde i Sogndalsfjøra, dette blir opplyst i et skifte i Sogndal 1786). Botolv gift (2) 1757 med Sigrid Olsdatter Viken, Sogndal. Botolv gift (4) i Leikanger 8.6.1788 med Brita Arnesdatter Barsnes. 596, Øyri 70 Mons var trolig fra Lagmannsås 72 b. I skiftet etter Mons 1795 var Erik Botolvsen Bjørnetun og Ellend Botolvsen Åsen formyndere for barna, ikke nevnt slektskap men de var vel brødre til Mons. 596, Øyri 66 Styrker gift (2) 1771 med Brita Halvorsdatter Sande. 601, Haukanes 30 Skifte etter Synneva Monsdatter 30.3.1785. Døtrene Kari og Gjørid er da ikke nevnt. 605, Djupevik 26 Kona til Lars Botolvsen het Ingeborg, ikke Brita. Ingeborg giftet seg igjen 1769 med neste bruker, Anders Olsen. 604, Djupvik Fogderegnskap 1658/59 nevner Mikkel Olsen Djupvik for leiermål med Anna Johannesdatter Eitorn. 610, Kolåsen 20 Lars Arnesen var sønn av Hanehaug 50. I skiftet etter Arne Nilsen Hanehaug 1748 nevnes sønnen Lars 18 år. 612, Vigdal Ole Iversen Vigdal er nevnt i fogderegnskap 1636 fordi han hadde overfalt skafferen. Matias Josvasen Vigdal er nevnt 1649. Hans Vigdal og hans trolovede festekvinne er nevnt 1688. Vigdal 56: Johannes Pedersen er kalt Prestegarden 1770. Vigdal 42: Lars E. Øyane sier at han kanskje var fra nordre Veum i Hafslo. 612, Vigdal 44 Ole Jensen Vigdal, skifte 11.5.1723. Gift med Synneve Larsdatter. Deres barn: Lars, Jens (Vigdal 50), Marta gift med Samson Knutsen (Vigdal 46), Ragnhild (Vigdal 48). Ole Jensen var bruker på Haukenes 1701, 44 år gammel. Han hadde da sønnene Lars Olsen 5 år og Jens Olsen 2 år. 618, Straumsnes 22 Elling Friksen f. 1692 døde barnløs før 1727. 618, Straumsnes 24 Randi Nilsdatter ble i 1727 arvet av broren Erik Nilsen (ikke nevnt hvor han bodde). 620, Straumsnes 52 Elling Ellingsen Onstad, Aurland giftet seg i Vik 1803 med Brita Arnesdatter Linde. Om sønnen Peder f. 1818 har jeg notert at han er nevnt i Lærdal bygdebok bind 4 side 36.
 3. Arnulf Garthe

  Beskrivelse av takst 1852

  Takk for svarene Ann-Mary Engum og Stian Myrabø Løkeberg, da sender jeg en forespørsel til Arkivverket.
 4. Flott om du gjør det, Trude. 🙂
 5. Ann-Mary Engum

  Torben

  Prøv tydeforumet. https://forum.arkivverket.no/forum/7-tyding-av-skannede-kilder/
 6. Sorry. Du har sikkert helt rett. Jeg fant rett mann "i samme sekund" som jeg postet. Slettingen skjedde antagelig i et øyeblikks svimmelhet. 😵 Jeg kan "åpne" den igjen.
 7. sveinnilsen

  Torben

  Ja, det står at Inger er 23 år i 1770. Men da hun dør i 1781 står det at hun er 46 år, altså født i 1735? http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=b&RR=119798 Kan det finnes flere Inger? Men hva står det om henne her? https://media.digitalarkivet.no/view/25021/282 Er dårlig på å tyde så gammel skrift…….
 8. Men hvorfor slette tråden? Den kan jo være til nytte for andre.
 9. Takk for at du leita for meg Sven. H. Som du ser sletta jeg tråden mens du var inne på den. Fant Andreas rett etter at jeg postet tråden. Etter laaaang leiting.
 10. Today
 11. ft1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038070007615
 12. Finner i alle fall Gunnar (Gunder) Åsmundsen Voje blant døde og begravede i 1787, 79 år gammel: Telemark fylke, Tørdal, Drangedal i Drangedal, Ministerialbok nr. 3 (1768-1814), Døde og begravede 1784-1787, Side 281-282 Permanent bilde-ID: kb20061204060672 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061204060672 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061204060672.jpg Hvor og når giftet Tore og Jacob seg? Hvor bodde de? Har ikke bygdeboka tilgjengelig og slektsregisteret til Holte kan ikke leses digitalt på www.nb.no.
 13. Jeg trenger tydeligvis hjelp til og finne Andreas i ft 1865. Er han fremdeles i Kristiania? Er han i Lunder BU? Eller er han kanskje i Aadal BU, som står som fødested ved vielsen? Han er født 29. mars 1838 i/på Rødfossen i Hurdal. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003794761 Konfirmert i 1853. https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000389313 Flyttet til Kristiania Garnison som infanterist i 1858. https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000078595 Giftet seg med Mari Pedersdr. i Lunder BU. (nr 5) https://www.digitalarkivet.no/kb20061102310708 Han står da som skræddersvend. Fødested er Aadalen, som er feil! Andreas med familie i ft 1875 i Lunder BU. http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0613&kenr=014&bnr=0038&lnr=00 Andreas med familie i ft 1891 i Lunder BU. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052782008001 Andreas dør i 1896. (nr 11) https://www.digitalarkivet.no/kb20060913030092
 14. Ivar S. Ertesvåg

  Skoskatt 1711 Romsdal

  Det var fleire skattar i 1711. Den Cecilie spør om her, er skoskatten - som var ein fast sats for alle som brukte sko. (Unnatak berre for dei minste borna og sengeliggande sjuke.) Futen var nokså sikkert meir interessert i skatten enn i namna eller husstandsstillinga. Bonden er namngjeven og dermed er husstanden tilstrekkeleg indentifisert. Om kvinner, barn og tenarar er namngjevne er meir tilfeldig. Den sida du lenkjer til, er tenarløn - husbonden skulle trekke 1/6 av løna og betale i skatt. Det ver ikkje noko aldersgrense. Men somme tenarar er førte opp som "liden" eller liknande. Ei rimeleg tolking av dette er at dei ikkje er så gamle at dei fortener løn, men har hus og kost. Dei kan vere foreldrelause eller barn av fattigfolk, som bonden har teke seg av.
 15. Ann-Mary Engum

  Kjenner noen til familien Berg i Christiania?

  Prøv tydeforumet. https://forum.arkivverket.no/forum/7-tyding-av-skannede-kilder/
 16. Trond Arve Haakonsen

  Kjenner noen til familien Berg i Christiania?

 17. Trond Arve Haakonsen

  Kjenner noen til familien Berg i Christiania?

  Hei. Ser at noen har jobbet mye og bra med Berg i Kristiania. Etter Y-DNA treff vil jeg gjerne undersøke en farslinje (faren-til-faren-til-..osv.) som en eller gang skal krysse min egen farslinje bakover. Stopper ved uekte sønn Karl Andreas født under Rikshospitalet med mor Karen Marie Henriksdatter som angir barnets far å være Andreas Berg: https://media.digitalarkivet.no/view/683/4319/127 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213070341.jpg Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060213070341 Setter pris på tolkning av tekst for yrket til Andreas Berg _________________________ Som utgangspunkt hadde jeg: Karl Teodor Berg Andresen, født i Drøbak 2. april 1873 (døde i Odda 11. april 1914). (Ukjent hvorfor han brukte mellomnavnet Berg). Karl Teodor var sønn av Karl Andreas Andresen og Oline Nilsdtr. som senere flyttet til Drøbak. Behøver hjelp til tolkning av brudgommens navn ved giftemålet: i Oslo domkirke/Vår frelsers menighets prestegjeld, Kristiania 1854: https://media.digitalarkivet.no/view/662/4256/257 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060215030261 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060215030261.jpg mvh Trond Arve Haakonsen
 18. Stian Myrabø Løkeberg

  Beskrivelse av takst 1852

  Branntaksten du etterspør er nok å finne i branntakstprotokollen for Søndeled som finnes på Statsarkivet i Kristiansand. Her er lenke til den aktuelle protokollen: http://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-05000000124302 Den er foreløpig ikke publisert i skannet versjon på Digitalarkivet (https://media.digitalarkivet.no/db/browse?municipalities[]=0913&start_year=&end_year=&tags[]=84&text=), men den vil nok komme der etter hvert. Hvis du ikke ønsker å oppsøke arkivet selv, kan du sende en henvendelse til Arkivverket for å få tilsendt en digital kopi: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning
 19. Kjell Ove Hattrem

  Skoskatt 1711 Romsdal

  Navngitte jenter er nok over 12 år gamle og dermed «skattbare». Hvorvidt de var tjenestejenter kan noen ganger tolkes ut fra vedlegg 12: https://media.digitalarkivet.no/view/47758/156 «En Pige» bak navnet til bonden betyr at han hadde én kvinne i tjeneste. I denne listen står også fornavnet til noen som bare kalles «Encken» i skattemanntallet.
 20. Egil Johannessen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Alltid hyggelig å hjelpe deg Trude 😊
 21. Trude Nilsen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Tusen takk for tålmodigheten Egil J. 😉
 22. Egil Johannessen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Veldig greit å bruke ovenstående....
 23. Egil Johannessen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  = barnebarn av tremenning (second cousin, twice removed)
 24. Trude Nilsen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Tremenning 2G blir da??? 😅
 25. Egil Johannessen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Slektsrelasjoner på norsk og engelsk - http://www.bkwin.info/diverse/slektskapsforhold/
 26. Trude Nilsen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  Takk for svar til Egil J. også.
 27. Egil Johannessen

  Søskenbarn 2G i Legacy???

  = barnebarn av søskenbarn
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.