Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det ser ut til å være skrevet feil på dåpsattesten, for jeg er sikker på at det ikke er noen 's' i siste del av gatenavnet slik det står der. Gatenavnet er ofte slurvete skrevet men her står det Norderhovsgade 1 I.
 3. Jan Weberg

  Gamle Digitalarkivet

  I det gamle systemet fantes det en søkbar kalender. Veldig grei å bruke i gamle kirkebøker når f.eks. en dåp var innført med en latinske merkedag og man ville ha dåpsdatoen. Har den havnet i søpla? Ved søk i Finn Kilde med fritekst "kalender" fikk jeg opp 2 kirkebøker fra Vang Prestegjeld??? hilsen en som er for dum til å begripe hvor fantastisk alt er blitt
 4. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Nordskaugsgaden? Menes det her Norderhovsgade? Er det skrevet feil eller tydet feil? Dersom det er Norderhovsgade 1, 3 . etasje - så stemmer det bra med kandidaten Hans Christian Hansen. f. 5.6.1874 og som bodde i Norderhovsgade 1, 3. etasje i FT 1885 - nr. 22 - Oslo fylke, Kristiania, Statlig folketelling (1885-1885), Dokumentside, Side 10940, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20080516620811 Legger ved FT 1883, Nordehovsgade 1, 3. etasje - innførsel nr. 14 ovenfra - Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-14 (1883-1883), Dokumentside, Side 3039, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130927003039 I 1899 flyttet til 1. etasje sammen med moren - Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-12 (1899-1899), Dokumentside, Side 9426, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130423009445
 5. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Hvis hun holdt til i III etasje 1. oppgang høres det riktig ut.
 6. Eg har no sett litt meir på Grethe sitt innlegg #3, der det kjem fram opplysningar om Carsten Johnson Randall og opphavet hans, som var ukjende for meg. Eg ser no at vigselsåret, som eg har for Carsten og Maren Jørgensdotter (Staur), 1568, ikkje kan vera rett. Dei må vel vera vigde ein del seinare, kan henda kring 1580. Uansett må mor hennar Maren, Gudrun Johnsdotter Teiste vera ein god del eldre enn eg før trudd. Kanskje var ho eldst av søskeni og fødd kring 1638? Carsten Randall hadde to søner som var myndige i 1608, altso truleg fødde på 1580-talet? Finst det kjelder som kan fortelja oss meir om leveåri til Carsten Randall? Og kva med dei andre borni etter Jørgen og Gudrun? Dei er ikkje nemnde i skiftet etter Anna Kruckow i 1607, so kan henda var dei avlidne før? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over: ~~~~~~~~~~~~~~~ Gudrun Johnsdotter Teiste, f. kring 1538, Gudrun Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?) Jørgen Pederson (Staur) frå Vik i Børsa. Han var son av ¤¤¤¤¤ (yrkestitel?) Peder Pederson (Staur) på Vik, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?) Lunge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) og f. i Børsa ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Jørgen Pederson (Staur)?) Jørgen var frå 1565 lagmann i Trondheim og busette seg på lagmannsgarden Sakshaug i Inderøy. ¤¤¤¤¤ (har eg oppfatta dette rett?) Jørgen d. på Sakshaug kring 1588, medan Gudrun d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (sjekka om det kan ha vore fleire??) a. Peder Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) b. Johan Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) c. Maren Jørgensdotter, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Maren gifte seg kring 1568 ¤¤¤¤¤ (truleg vigde mykje seinare – 1580?) med Carsten Johnson Randall frå Bergen. Han var f. i Bergen kring 1550 og d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?) Carsten Randall var sagbrukseigar, og han og Maren budde på Skeie i Ulstein og frå kring 1595 på Førde i Volda. Dei fekk visstnok fem born i lag. d. Elsebe Jørgensdotter, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til løysing av denne familiefloken!
 7. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Bmd=barnemoderen?
 8. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det stemmer at det stod noe om Christiania Renholdsverk som arbeidsgiver, i 1900 får de i oppdrag å trekke ham i lønn for at moren skal få bidrag. Flere ganger står det ellers i forbindelse med bidgragsbetaling: Bmd Platousgade 4. Dette er ikke barnefarens adresse, så jeg er ikke sikker på hva det betyr.
 9. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Legger dette synlig: (Fra # 11 i temaet fra tydeforumet.) " Kristian Hansen. Angjeldende Bryggearbeider Kristian Hansen erkjænder Paterniteten til det i vedlagte Daabsattest nævnte Barn: Reidar Emanuel født 8/12 94. Han er 21 Aar gammel den 5/6 95, ugift, rask og uformuende og tjente naar han har Arbeide 2 Kroner pr. Dag. Han ha Hjemstavnsret hertil og har ikke havt Understøttelse. Han bor i Nordskaugsgaden 1 III til Gaden. Barnemoderen er ca 22 Aar gammel, rask og uformuende Pige der er hjemme hos sine Forældre. Hun har Hjemstavnsret hertil og har ikke havt Understøttelser. Hun har under Nedkomsten bare en Udgift af Kroner 25, hvoraf Angjeldende har betalt Kroner 5. Hun har Barnet selv. Hun bor i Havegaden 50 II. Christiania, 16 Marts 1895.... Barnefaren blir 21 år den 5. juni 1895."
 10. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Hvor står dette?
 11. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Ja, det er jo en mulighet også.
 12. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Uten å legge for mye vekt på denne opplysningen - men det burde vært anmerket at det var hans 2. leiermål, dersom det er samme mann. Ikke nødvendigvis - det var ikke alltid prestene var opplyste om tidligere leiermål. At vedkommende selv ga opplysninger som ikke stemte finnes det mange eksempler på.
 13. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Ang.# 101 Hvis Mary, f 1903, var første leiermålet hans, kan han vel kanskje avskrives.
 14. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Men det er ikke 100 % sikkert. Det var det eneste hun mener hun hadde hørt og at han emigrerte.
 15. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Uten å legge for mye vekt på denne opplysningen - men det burde vært anmerket at det var hans 2. leiermål, dersom det er samme mann.
 16. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Mari Westlake

  Hvis du går inn på innholdssidene, vil du finne at flere av protokollene har registre: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?municipalities[]=1122&start_year=&end_year=&tags[]=84&text=
 17. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Denne kandidaten var ikke svensk.
 18. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Renovasjon mener jeg også at jeg har sett i den pdf med 17 sider
 19. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Renovasjon mener jeg også at jeg har sett i den pdf med 17 sider
 20. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det står også brusarbeider (dåp 1903 / FT 1907) - jeg tror ikke Løiten produserte brus - men mulig jeg tar feil.....
 21. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Jeg som rota. Hadde glemt å lukke en fane fra i går. Bra du følger med Ann-Mary. Du ligger liksom i bakrunen å Passer på hihi 🙂
 22. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Under linken din emigrerer står yrket som destilatør og det stemmer jo med det inger skrev om arbeidsgiver: pr. 29. september 1904 Hans arbeidsgiver var Løiten Brændevins Distilleri som ble pålagt å trekke ham kr. 3 i uken i lønn for å betale bidrag. 
 23. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det er ikke din mann! Han var jo født i 1819. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721076524
 24. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Han var f. 1819 ! - Oslo fylke, Kristiania, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 170322, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10171507588048
 25. Today
 26. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Denne kandidaten var: Smedarbeider i 1891 Dagarbeider i 1899 Renovasjonsarbeider i 1900 Brusarbeider (og Distillasjonasarb.) i 1903 Brusarbeider i 1907
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.