Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde

  Resten: 4) Samme Aften fra Handelsmand Holseths Jagt en stor Mængde forskjellige Gjenstander. No. 2 og 3 have tilstaaet, at de havede sig Adgang til den aflaaste Jagts Kahyt ved at gaa gjennem Skylightet og derfra stjal en Del av Kostene? og fra det aabentstaaende Lugar forud endel. Samtlige Kosterne? taxcerede til 79 Kroner. 5) samme Nat fra Fiskekaien ved Ravnekleven en Halvtønde Fedsild tilhørnde Johan Vold No 3 har tilstaaet at han har stjaalet Halvtønden med Fedsild der er værdsat til 4 Kroner. Tyveriet var simpelt. Den 7 Dcember 1888 indkom han i Fængslet paa 6 Maaneder og 10 Dage.
 3. Her er ankomsten 8 Apr 1882 med State of Indiana. Flere som reiste fra Bergen samme dag er også oppført her. Name: Martnens Pelusen Birth: abt 1857 Origin: Germany Arrival: 8 Apr 1882 - New York, New York Departure: Glasgow, Scotland and Larne, Ireland Destination: United States of America
 4. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde

  Ein start: Ved Throndhjems Bythings Dom af 23 Novbr. 1887 er han for grovt og simpelt Tyveri ilagt 6 ½ Maaneds Strafarbeide, idet fra Straffetiden 7 Maaneder frgaaer for varetægts- arresten, fra 25/10 87, 1/2 Maaned. 3 Lag? med No 1 Christian Hougen, der ilagdes 5 Dges Fængsel paa Band og Brød og ..? No 267. ...? satte under Justitiens Tiltale for følgende 5 Tyverier: 1) Natten mellem 22 og 23de October d. A. fra Christian Andersen Frængens? Baad, som henlaa udenfor Fiskekaien i Ravnekleven blev bortstjaalet 1 ... Tøndesæk, 1 graa og hvid ... med Aaklæde, 1 Uldtæppe, 1 Hoved..., 1 Olje..., 1 Par Vanter merket K.F. og 1/4 Td. Tjære. 2) og samme Tid fra Johan Arnt Mellands Baad, som henlaa udenfor Westvigs Brygge i Kanalen 1 gul Oljetrøie 2 Lexgarns? Sildegarnssiler og 1/4 Td Flaksild? For disse to Tyverier sigtes No 1 og 3, der have tilstaaet No 1 dog ....? 3 Aftenen 17 Octbr d.A. fra Jens Iversen Kvalvær og Elias Johannesen Baadvig hver sin Kiste , som henlaa i deres fælles Baad udenfor Eggens Brygge i Graven. I Kistene var en del Klæder. Han har tilstaaet, at han i ....? tog Kisterne aabnede dem med Hænderne (uagtet de vare laaste) tog Klæderne, hvorpaa ingen værdi findes opgivet, kastede Kisterne i Søen.
 5. Knut Skorpen

  Arne Schjølberg i Vefsn 1931-33

  Joda, Schjølbergfolket er kontakta, utan at nokon av dei så langt kunne stadfeste at onkel Arne hadde kjøpt eigedom då han var i ti-elleveårsalderen. Og det jo ingen som veit kva som ikke har skjedd! Men ein privat melding eg har fått tilseier at Arne Schjølberg f. 1901 og Elfrida hadde tilknyting til Vefsn. Så eg har god tru på hypotese 1).
 6. Today
 7. Thore Senneset

  Dagleglivet som leprapasient ved St. Jørgens hospital i Bergen

  Lepramuseet har daglege omvisningar og om du ikkje allereie har vore der er det absolutt verdt pengane.
 8. I denne tingboken er årstallet feil: Akershus fylke, Follo, Tingbok nr. A 24 (1698-1690), Rettsprotokollside, Side 43b-44a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090528670695 Istedenfor 1698 burde det vel stå 1689? Med vennlig hilsen Finn Roaas
 9. Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

  Hei vi vet om problemet ø og ö. så det er nok ikke nødvendig med en rapportering på hver enkelt slik feil i 1891-tellingen
 10. Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

  Hei Dette har vi ikke tatt noen beslutning på enda. Det kan bli snakk om at det publiseres ut store filer omgangen.
 11. Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

  Hei Alle kirkebøkene fra perioden 1815 og fremover i tid som var skannet og publisert på DA i april 2019 vil bli transkribert. Om de allerede er transkribert eller ikke på Familysearch har ingen betydning. Alt vil bli transkribert Transkriberinger som allerede er publisert på DA som er transkribert av AMF vil bli mulig å få til korrekturlesing. I utgangspunktet vil det ikke bli mulig å få transkribere disse på nytt og så erstatte eksisterende registrering. Her må det gjøres en korrektur basert på AMF-filen
 12. Ann-Mary Engum

  Tyding av dåp i 1875

  Født 1 desbr.1872.Døpt 4 mai. Ungkarl Oluf Jonsen ..... af Trondhjem. Greier ikke å tyde gårdsnavnet.Synes det står Vesli eller Pesli. Håper noen andre på tydeforumet ser hva det står.
 13. Else B. Rustad

  Tyding fra skifteprotokoll Stjørdal 1829

  Her er jeg usikker på noen ord, men leser det ellers slik: Hvorda! Blev behandlet: Skifte efter Gaardmandskone Jertru Bedsdr. Floe, hvorudi fremlagdes de udstædde Indkaldelser og den under 6te October f. A. afholdte Registeringsforretning saalydende ... Ved Skiftet idag (neste side) mødte Sterboeenkemanden Ole Olsen Floe og Formynderen for de Umyndige Haagen Henrichsen Røkke, hvilken sidste ogsaa mødte i Egenskab af Courator for den mindreaarige Søn Beds Olsen. Lensmand Nielsen fordrede 1ort som vedtages. At Skiftet beskrives compeds(?) og at Betalingen erlægges efter hvad det i Actafskrivt(?) kunde have udgjort, havde de Mødende intet imod. Da De mødende ikke vidste mere at opgive opgive til Indtægt eller Udgift for Boet end hvad Registeringen indeholder, saa vare de begjærede Skiftet optaget til Slutning, som indvilges og vil blive tilendebragt saa snart Proclamationstiden er udløben.
 14. May Britt Hanstad

  Tyding av dåp i 1875

  Dette må vel være dåpen til Jakob Oskar , - står det født 1. desember eller november? Og kan du tyde det resterende om faren ? Nr 17 https://media.digitalarkivet.no/view/6495/79436/13
 15. Martinus Pedersen Sogndalsfjæren Fødd 1. juli 1856 – døypt 27. juli i Stedje Kyrkje – nr 15: SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12I, 1847-1859, s. 117 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070305690678 Foreldre Eli Endresdatter (1819-1881) og møller Peder Jakobsen (1815 - 1889) (Dei har eg kontroll på) Konfirmasjon 2. juni 1872 – nr 11: SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12I, 1847-1859, s. 117 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070305690678 FT 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038256001575 FT 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052303001738 Emigrasjon 16. mars 1882: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666268 Meir veit eg ikkje - men eg er viss på at nokon finn han!
 16. Jon Sværen

  • Jon Sværen
  •   
  • Lars E. Øyane

  Kjekt å sjå at det er liv i deg, Lars !  Sendte nettopp ein melding til Ivar Moe m/ spyrsmål om det var liv i deg.

   

  Er du kjent med det som kom frå Arkivverket ang Gulen 6 mars i år ?  

  Flytteprokoll for Gulen 1788-1926, Transkibert.

  Du har hatt fleire innlegg om folk som har flytta frå Luster og utover Sognafjorden.

   

  No på fredag  kom det ein mengdevis m/ kyrkjebøker transkriberte frå Nordfjord.

   

  Lev vel 

 17. Jon Sværen

  • Jon Sværen
  •   
  • Ivar Moe

  Veit du korleis det går med vår felles kompis Lars E Øyane ? Lang tid sidan han har vore på Brukarforumet.

 18. Jon Sværen

  'Genealogen' har kommet ut

  Eg fekk mitt på fredag (anntok pga innpakninga at eg skulle få ei gåve frå NSF, av ein eller annan grunn), og med så kort tid til årsmøtet, lurte på om Snegleposten (fhv Postverket) hadde brukt ekstra lang tid over Langfjella. Det hadde dei tydligvis ikkje gjort, sidan Dag har fått den om lag samstundes. --------------------------- Har brukt noko tid i dag på Are S. Gustavsen sitt innlegg om Gudfaren, sidan Gudfaren ætta frå Indre Holmedal (Gaular) og derifra kjem ei oldemor av meg. Men eg lykkast ikkje, fyrebils.
 19. Noen som har kopi av Bugges Epitaphium i Holmadals kirke, eller vet hvor det er ?
 20. Ronny R. Haugen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Historikeren Andreas Holmsen skriver blant annet om dette spørsmålet i boka "Gård, skatt og matrikkel" fra 1979. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041805093 Basert på Holmsen kan man forenklet si at muligheten for kopiering av foregående skatteliste var mindre i de tilfeller der skatten var utlignet på person (bruker), slik som landskatten. Dette i motsetning til skatter der selve garden var skatteenheten, som bygningsskatten. I sistnevnte tilfelle var det altså mindre viktig hvilket personnavn som stod i lista bare garden betalte sitt, og dermed er faren for kopiering av personnavnet i fjorårets liste større. På side 115 nevner Holmsen dessuten at landskatten betydde mye mer økonomisk og at futen her stod under skarpere kontroll mht. riktige data. Det er derfor mer sannsynlig at landsskatten er mer oppdatert, selv om kopiering sikkert forekommer der også.
 21. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Takk, Åsbjørg - jeg har fjernet nr. 47 fra listen
 22. Åsbjørg Susort

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  I #136 har eg konkludert med at det er feil familie... Trenger ny/bedre dokumentasjon.
 23. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Som en avslutning kan det kanskje være hensiktsmessig å sette opp en oversikt over det vi er kommet frem til i denne tråden. Forkortelser brukes for: farfar (ff), farmor (fm), morfar (mf), mormor (mm) og dessuten for statene i USA (f.eks. CA = California, LA = Louisiana, NC = North Carolina). Henvisning til innlegg nr. (#) i denne debatten tas med for hver person. 1 Derek/Durek David Verrett (1974 Sacramento, CA – ) #1, 19, 20 foreldre 2 far – David Benjamin Verrett (1929 New Orleans, LA – 2017 CA) #1, 19, 22, 60, 85 3 mor – Sheilah G Farmer/Veruschka Urquhart (1943 New York, NY – ) #1, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 50, 90, 98 besteforeldre 4 ff – Leon Solomon Verrett (1908 New Orleans, LA – 1988 Sacramento, CA) #60, 64, 65, 66, 71, 85 5 fm – Elvira Augustine Harris (1906 New Orleans, LA – 2001 Sacramento, CA) #60, 64, 66, 85 6 mf – Edward Brinn Urquhart (1916 New York, NY – 1995 New York, NY) #98, 99, 7 mm – Vera (Overton) Boston Tyson (Farmer) (1918 PA – 1988 New York, NY) #35, 98, 106, 135, 144 oldeforeldre 8 ff f – Joseph Verrett (1887 LA – 1953 Ventura, CA) #64, 65, 66, 71, 76, 82, 85 9 ff m – Mary Lee (ca. 1888 LA – d.) #60, 64, 65, 66, 71, 82, 85 10 fm f – Walter Harris (1880 LA – ca. 1895) #60, 64, 66, 70, 85 11 fm m – Rita A. Joseph (1883 New Orleans, LA – d.) #64, 66, 70, 85, 97, 136 12 mf f – Edward Brinn (1893 New York, NY – d.) #98, 99, 103, 145, 146, 151?, 153 13 mf m – Lilli Karense Gulovna Arnesen (Olsen, LaMountain) (1895 Sagene, Kristiania – 1969 Bloomington, IN) #98, 99, 104, 108, 109, 111, 112, 116, 118, 129, 130, 132, 142 14 mm f – Edorn N. Boston (1890 NC – 1964 NC) #98 15 mm m – Susie Kay Tyson (1892 VA – 1966 NJ) #98 tippoldeforeldre 22 fm mf – Alphonse Joseph (f. – 1895) #97, 136 23 fm mm – Eugénie Morel (1862 New Orleans, LA – d.) #85, 86, 97, 136 24 mf ff – John Isaac Brinn (ca. 1865 NC – d.) #146, 148, 149, 153, 154, 157 25 mf fm – Emma Louisa Nathan (ca. 1869 Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindia – 1902 New York, NY) #103, 146, 148, 149, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 163, 165, 170 26 mf mf – Karl Antonius Arnesen (1871 Kristiania – d.) #108, 112, 113, 119, 133 27 mf mm – Josefine Karense Andreasdatter (Arnesen Olsen) (1872 Ramnes, Vestfold – 1934 New York, NY) #104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 123, 131, 132, 139, 142 tipptippoldeforeldre 46 fm mm f – Paul E. Morel (1839 New Orleans, LA – 1915 LA) #85, 86, 87, 97, 136 (med forfedre fra Haiti) 50 mf fm f – Isaac Nathan (ca. 1840 St. Croix, Dansk Vestindia – d.) #156, 162, 163, 168, 169, 170 51 mf fm m – Philhicia Magee (ca. 1841 St. Croix, Dansk Vestindia – d.) #165, 166, 170 52 mf mf f – Ole Andreas Arnesen (1848 Nes, Akershus – d.) #119, 133, 134 53 mf mf m – Kristine Andersdotter (1849 Köla, Värmland, Sverige – d.) #133 54 mf mm f – Andreas Martinus Samuelsen Hellen (1834 Sør-Aurdal, Oppland – 1900 Ramnes, Vestfold ) # 114, 121, 122, 123, 128 55 mf mm m – Kristine Martine Johansdatter (1848 Lardal, Vestfold – d.) # 114, 120, 123, 131, 143 Takk til alle som har bidratt! En spesiell takk rettes til Anne M. Berge som har funnet svært mange av opplysningene og satt dem sammen riktig med gode begrunnelser!
 24. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

 25. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

  Som amatør har jeg prøver jeg å lære disse gamle skriftene. Finner ut at første del er: "Vid Thondhjems Bythings Dom af 23 Novbr. 1887 er han for grovt og simpelt Tyveri ilagt 6 ½ Maanes Strafarbeide" Resten blir for vanskelig. Kan tyde enkelte ord, men finner ikke sammenhengen. Er svært takknemlig om noen gidder å hjelpe meg med resten av teksten. Mvh Olav Rugholm
 26. https://www.nb.no/search?q="evelyn seversen"&mediatype=aviser&fromDate=19640513&toDate=19640530 i
 27. Torkild og Tora i fattigmanntallet for Bergen: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgfatt277&sideid=318&storleik= http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgfatt277&sideid=319&storleik= Til høyre står det 17/7-1879 med Herø F.C. Se Copibogen. F.C. vil jeg tro er forkortelse for fattigkasse. Kopiboka inneholder kopi av utgående brev fra fattigvesenet i Bergen. IKA Møre og Romsdal har arkivmateriale etter fattigstyret for enkelte kommuner: http://www.arkivportalen.no/search?county=1500&text=fattigstyre Her er en tidligere tråd på Slektsforum om Thora: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=697756
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.