Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Tore Kristiansen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Jeg leste en vitenskapelig artikkel en gang om dette. Nå husker jeg ikke i hvilket tidsskrift eller årgang. Historisk tidsskrift eller Heimen, mest sannsynlig. Mener jeg satt nede i arkivet i biblioteket i Kristiansund og leste den. Registrene til disse to finnes hos RHD https://www.rhd.uit.no/ht/HTHeimen.aspx men bare fram til 2007. Så jeg tror, understreker tror, at artikkelen er skrevet etter 2007. Det kan jo ha vært en hovedfagsoppgave jeg har kommet innom en eller annen gang også. Så vidt jeg husker hadde forfatteren undersøkt fogderegnskapene for Helgeland. Og jeg tror det var på 1700-tallet. Konklusjonene var at enkelte skattelister bare ble oppdatert hvert tiende år. Noen hvert femte etc. Noen av de mest brukte, som skattematrikkelen oftere, og gjerne når det kom en ny fogd. Jeg må prøve å finne fram til den artikkelen jeg igjen. Da jeg leste den (for ca. 8-12 år siden) var ikke slikt kildemateriale så lett tilgjengelig, og det var ikke så mange som var interessert i slikt den gangen. Informasjonen som sto i artikkelen var for meg, bare kjekk bakgrunnsinformasjon den gangen. Derfor kopierte jeg ikke sidene. Og det har jeg angret på noen ganger de siste årene...
 3. Sigurd Iversen

  Eidsvollsmann Arnoldus von Westen Sylow Koren

  Takk igjen. Da anses saken som løst. Mvh, Sigurd
 4. Ja, dette må være riktig Andreas, selv om det står oppført Drammen som fødested. Han bor hos onkelen Nils Eriksen. Nils var født i 1811, foreldre Erik Nilsen og Sørine Olsdatter: https://www.digitalarkivet.no/kb20061114010600
 5. Hei, Beklager- skrev inn besteforeldrene jeg. Retter det opp.
 6. Andreas i FT1865, bosatt hos sin onkel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038013002314
 7. Today
 8. Andreas nummer 139 Buskerud fylke, Frogner, Tranby, Sylling i Lier, Ministerialbok nr. I 12 (1854-1864), Fødte og døpte 1859, Side 95 Permanent bilde-ID: kb20051114020100 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020100 Permanent bildelenke:
 9. Faren stod oppført som "fattiglem" i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038092000058. Da er det stor mulighet for at Andreas var bosatt som pleiebarn et annet sted. Etter litt leting fant jeg Andreas konfirmert 3.10.1875 i Bragernes kirke (nr. 22): https://www.digitalarkivet.no/kb20060912080012 Antar at dette er han i 1875. Tjenestedreng hos familien Rømcke: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052110010360 (Du har forresten skrevet feil foreldre. Foreldrene het Erik Eriksen og Else Olsdatter. Dåpen i 1859: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020100)
 10. Sørine Olsdatter kan ikke være moren hvis hun er født rundt 1780....
 11. Jeg undersøker rundt Andreas Eriksen f. 8. juli 1859, Frogner Lier. Far: Erik Eriksen, f. 5. april 1816 Mor: Else olsdatter I folketelling 1865 er familien oppført med mor, far og barna Oluf, Edvart og Hanna S. I følge mine undersøkelser hadde de 5 barn på dette tidspunktet, dvs i tillegg Andreas og Susana/Susanna. Andreas vet jeg utvandret til Usa på et senere tidspunkt. Jeg finner han ikke som konfirmant i område heller. Susanns har jeg nå funnet som konfirmant i 1865. Hvor sikre er folketellingene? Han var jo bare 6 år så han kan jo ikke ha flyttet hjemmefra.
 12. Dag Thorsdalen

  Forsinkelse i Fogderegnskap

  Det er et velkjent problem at personer "henger igjen" på listene i noen år etter at de enten var døde, hadde solgt gården eller levert den videre til neste generasjon. Årsaken er rett og slett menneskelig latskap. Han som førte listene så det ofte som tidsbesparende bare å kopiere fra forrige liste, og myndighetene var fornøyd så lenge så lenge de fikk inn det de skulle. Så ble det gjerne foretatt en generalopprydding år om annet, ofte når det det kom en ny mann som hadde behov for å få oversikt for sin egen tjenestegjerning skyld. Uten at jeg kjenner originalene i dette tilfellet, vil jeg anta at han som førte listene for landskatten var av det nidkjære slaget som skulle ha orden i sysakene, mens føreren av fogderegnskapene var av kopisttypen. Av denne grunn er det viktig ikke automatisk å ta skattelistene som et bevis for at personer var i live så lenge de nevnes der. Dette må korrigeres for mulige andre kilder, f.eks. skifter og eiendomstransaksjoner. En måte å vurdere validiteten av opplysningene for den enkelte person i listene de siste årene vedkommende figurerer der, er å se på om andre kjente brukerskifter i samme bygd og tidsrom fanges opp i listene eller om det er gamlekara som går igjen.
 13. Torbjørn Igelkjøn

  Adopsjoner på 40 tallet

  Det har også skjedd at ein barneflokk inneheldt både biologiske og foster-/adoptivborn på same alder, så ingen regel utan unntak. Men det vanlegaste var vel at det var dei som ikkje kunne få eigne born som vart adoptivforeldre, slik Aase nemner ovanfor.
 14. Yesterday
 15. Dette er en viktig tråd som jeg - symtomatisk?? - har oversett.... 😉 Jeg har ikke arbeidet aktivt med Fjære bygdebok, men har bidratt i noe tilrettelegging omkring. Også som tidligere leder av historielaget. Jeg kan ikke svare pva forfatter, dugnadslag eller historielag nå. Men jeg var og er blant dem som gledet meg storlig over at PRC gransket fram og publiserte sikrere kunnskap om våre lokale slekter. Jeg er også takknemlig for den velviljen han/du viste i kontakt med Per Assev tidligere i prosessen. Så må vi merke oss disse kommentarene til det videre arbeidet. Jeg leser med en form for lettelse at dette løftes til et prinsippielt spørsmål. I den sammenheng kan det også være naturlig å drøfte hvordan man evt kan få fram tilføyelser i utgitte publikasjoner. Jeg ser at et par bygdebøker kobler dette mot Lokalhistoriewiki og jeg ser at i Lillesand har man etablert en egen nettside for slike ting. Noen som kan peke på gode løsninger?
 16. Per S. Nestande

  Hans Arildsen Winckes frfedre

  Har du lenke til den tyske nettstaden?
 17. Lars Østensen

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Visthus; Tjøtta/1836 Ingebrigt Christophersen M Hovedperson Ole Christophersen M Død Bror; Torberskogen. Ingebrigt Olsen M Barn av Ole; Haanseth Ole Olsen M Barn av Ole; Tromsøe. Johanna Olsdatter K Død Barn av Ole; Skal have efterladt sig børn, men her kan ingen oplysninger om disse erhaoldes. Sirianna Olsdatter K Gift Barn av Ole; Wøhlner; Mannen er lensmand. Oline Olsdatter K Gift Barn av Ole; Peder Knudsen, Waagsodden Ole Christophersen M Død Bror; Engen i Nesna. Christopher Olsen M Barn av Ole d.y; Engen i Nesna. Christense Christophersdatter K Enke Søster; Wistnes i Tjøtøen. Doreth Christophersdatter K Søster; Bindalen. Marith Christophersdatter K Gift Søster; Lars Hermandsen, Rødøen I Tjøtøe Randine Christophersdatter K Død Halvsøster Daniel Paulsen M 23 Barn av Randine; Wisthus. Dorthea Maria Paulsdatter K 21 Barn av Randine; Wisthus. Ane Marie Paulsdatter K 16 Barn av Randine; Wisthus.
 18. Åsbjørg Susort

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Johan Larsen, losse- og lastearbeider står oppført i Hetlandsgt. 10 i adressebøkene t.o.m 1921. 1924, 1925 og 1928: Samme navn og tittel i Normannsgaten 37 1930: Sandeidgt. 11 1931-32: Olavskleiva 21 1934-35: Suldalsgt. 53
 19. Helge Hånes

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Ifylgje bygdeboka om Hjelle, var Ola Lasseson Hjelle, han som drap svogeren sin, gift med Anne Jørgensdatter Bolstad. Søstera hennar, Helga, var gift med Ole Salveson Bolstad, han som vart drepen. under Sundalen står det at Jørgen Lasseson Bolstad åtte 6 merker smør i Sundal, brnr. 1. Dette bruket vart så godt som lagt øyde av ei fonn i 1718. Kan Jørgen Lasseson ha vore ein slektning av kona til Paul Sjurson Sundal, Ingeb. Jørgensdatter, som omkom i fonna i 1718? Eg berre spør utan å ha noko anna å bygge på enn farsnamnet Jørgen. Eller hadde Jørgen Lasseson noko anna samband med Sundalsgarden? Kvar kom Jørgen Lasseson Bolstad frå? Kva så med dei tre brørne, som ifylgje Skodjeboka om Indre Ekroll skal ha flytta frå Jørngarden på Flo til Sunnmøre? Den eine var Jørgen Jørgenson, men kven var dei to andre. Eg finn, som før sagt, ingen korkje på Krokset eller i Eidsvik i Borgund. Men Aaland skriv i Nordfjord fraa gamle dagar til no Del 2.3.1 side 182, at broren til Jørgen, Tore, flytte frå Jørngarden til Hurla på Sunnmøre. Så då er vel han den andre broren som flytte frå Jørngarden. Kven er så den tredje? Det må då vere Fridrich, som var ugift ved skiftet av buet til foreldra i 1783.,
 20. Anne Lise Hovdal

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Bare moro å kunne være litt til hjelp Else, og Lars har jo gjort en kjempejobb her. Jeg har skiftene for Velfjord av Svein Edvardsen 1686-1780, men ingen for Tjøtta
 21. Torbjørn Steen-Karlsen

  Asbjørg Tellefsdatter på Øvre Vefall i Drangedal. Hvor nevnes hun?

  Jeg legger denne opp igjen, da jeg ikke har kommet en millimeter lenger med Asbjørg Tellefsdatter. Jeg kan simpelthen ikke finne henne i noen annen kilde enn Drangedalsboka. Hvor i alle bauger og kanter skal man lete. Hilsen forvirret genealog.
 22. Else-A. J. Lillefuhr

  Ole Christofferson Engen g Karen Johannesdatter, NESNA

  Tusen takk. Nå får jeg virkelig noe å sjekke.
 23. Aase R Sæther - Gloppen

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Han overtok bruket på Bolstad etter Klaus Olsson, og det er rimeleg å tru at han var gift med ei dotter av Klaus. Det blir tippa på Anne, sidan eldste kjende dottera til Helga heiter det, men eg har ikkje funne noko om det. Sunndalsgodset: I bygdeboka står det under Sunndal at to av Bolstad-mennene åtte 6 mk kvar i garden allereie før midten av 1600-talet, så då skal det vel vere denne ukjende Klaus-dottera som er formidlar av det.
 24. Aase R Sæther - Gloppen

  Adopsjoner på 40 tallet

  Grunnen til forholdsvis høg alder er vel at dei fleste prøvde naturmetoden temmeleg lenge før dei "ga opp" og adopterte.
 25. Torbjørn Steen-Karlsen

  Aakris bøen - hvor er det?

  hmm.
 26. Ottar Eliassen

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Hei og mange takk Åsbjørg. mvh Ottar
 27. Åsbjørg Susort

  Johan Larsen Kvalvåg 16/10-1885 Lindås Ho

  Johannes står som huseier i bytellingen 1912. Fra 1913 står enken som huseier frem til 1916 da Johan Larsen står som huseier.
 28. Ann-Mary Engum

  Jeg gjør oppslag i Aftenposten fra 1860 - 2011

  Det var vel forlovelse.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.