Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Frank Marton Pedersen

  Hvor ble det av John Kristian Johansen, f. 1874 i Meløy

  Petition i post #3 tilsier at John ankom Washington i 1900. Det ser ut til at John Lindegard på 1920-tallet var mannskap om bord på fartøy som gikk i trafikk mellom Washington og British Columbia (listen er nok ikke komplett):
 3. Det står i petiton fra 1908 at han ankom ca 6/1 1900 Port Townsend, Jefferson County, Washingthon
 4. Trude Nilsen

  Ommund Lauritz Aanensen i tysvær

  Ommund sin enke, Ane Helene Bjørnsdatter ved ft 1910. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036651001225
 5. Trude Nilsen

  Ommund Lauritz Aanensen i tysvær

  Ommund sin enke, Ane Helene/Heline Bjørnsdatter ved ft 1900. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037288001025
 6. sveiniversen

  Hvor ble det av John Kristian Johansen, f. 1874 i Meløy

  Supert. Tusen takk så langt. Jeg ser at han oppgir sin bror Martin som sin nærmeste slektning i følge ww1 draft og at han i skiftet oppgis å være til sjøs sammen med Martin. De to tingene henger godt sammen for meg. Tror dere at vi klarer å finne ut når han gikk i land/emigrerte til Amerika? Han har også ei søster Olea som dro over og som jeg fant død i Canada. En annen søster (Johanna) har jeg ikke klart å finne ennå, så det er mye å jobbe med her fortsatt.
 7. Leif B. Mathiesen

  Allehelgengodset

  Rune Le. Dette er jo bare tull. En liste over bøker i bokhylla. Hva mener du med det?????
 8. Frank Ceder-Johansen

  Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

  Takker så meget for ytterligere betraktninger og resonnementer. Her er den den del plausibiliteter en kan gjennomgå. A) Som du skriver, var det litt fram-og-tilbake rundt kjøpet av Gjuvik. Hvor kommer primærkilden for dette kjøpet opp? Der står det muligens mer, eller i det minste spesifisert hvem Ole kjøpte gården av. B) Jeg tror du er inne på noe sentralt her. Det er mange andre grunner som veier opp for at gården kunne være attraktiv. Som utmarksresurser, beite, driftshandel, og alt det andre som kom av naturen. Selv om ikke gården kunne driftes etter «standarden», med typisk mat- og grasproduksjon, var den likevel høyest driftsverdig. Bruket ligger særs høyt i terrenget (m.o.h), og har et typisk fjellklima med korte milde somre, og lange kalde vintre. Den dag i dag driftes flesteparten av gårdene på Møsstrond etter gammelmåten. Det finnes flere tv-reportasjer fra fjellbygda, blant annet to fra «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», som beskriver livet til de som drifter der den dag – ser der en del fellestrekk. C) Tror ikke del var uvanlig å veksle mellom Hermod, Herbrand, Herman. Har så vidt vært borte i lignende hendelse. En del feiltydninger blir det også når navn fra originalkilden skal transkriberes, og «plottes» inn i sekunder-kilder, som eksempel bygdebøker. Da er det viktig å kunne henvise til primærkilden for å være helt sikker. D) Jeg har tidligere sett på denne slekta grunnet navnelikheten med Herbrand, men tror jeg ikke kom noe videre. Jeg ser at flere av «Nore – Uvdal»-bøkene har blitt gjort tilgjengelige digitalt på Nasjonalbiblioteket. Blir derfor mulig lettere å leite mer systematisert, samtidig som vi har «skrenket» inn hvor geografisk i Numedal Ole sannsynligvis kan være fra (Nore eller omegn) . E) Jeg har aldri vært borte i navnet Gjest før. Ser at opprinnelsen til navnet kan være «Gesr», som betyr det samme som dagens form – altså «gjest». Det finnes plausibiliteter at Oles opprinnelse er knyttet til Nore, men også til andre steder. Fram til vi er sikre må vi ha alle muligheter åpne. G) Det at far til Ole Gjuvik kan ha dødd ung (tidligere) er en plausibilitet, basert på at kun mor Gunhild bodde med sønnen i Tinn. Finner ingen personer etter at kirkebøkene starter i Tinn 1717, som tilsier at faren kan ha dødd her. Han må sannsynlig ha gått bort før 1730, og kanskje så tidlig som før 1717. Fulgte Gunhild sønnen da han kom til Tinn, eller kom hun i ettertid som enke? H) Å leite etter transaksjonen(e) av arveutløsning/overskjøting i primærkilden rundt 1701-02 virker som et godt utgangspunkt for å finne evt flere søsken av Knut. Vet dessverre ikke hvor jeg skal begynne å lete for å finne disse. I) Angående min «teori» om at Gunhild kunne hete «Gjestsdatter» istedenfor Hermansdatter, var ment som tankespinn – for å sette troverdighet til kilde på spissen. Regner med at hun døde i perioden der Tinn (nå) mangler kirkebøker. Det må være en mulighet å finne igjen noen av de døde for denne perioden, som eks i skifter – for å kunne bekrefte deres omtrentlige dødstidspunkt. Vet derimot at de fleste ikke hadde skifter etter seg, og at en del av disse ikke er bevarte. Har vi innførsel på begravelse eller død, har vi mest sannsynlig også en alder å gå etter. Det «mystiske» er vel at hadde det ikke vært for at hun ble nevnt i sjeleregisteret, ville vi svært sannsynlig ikke vist om hennes eksistens – fram til vi evt ville finne henne igjen et annet sted i primærkildene. Vil gjerne finne ut av skiftet til Ole, da jeg antar at det vil stå mer om han og hans familie der enn det vi vet ut ifra kirkebøkene – da disse er sparsomme. Jeg har lett tidligere, men ikke klart og funnet det fram. Det ser ut til at forfatteren(e) av «Vinje og Rauland» har klart å få tak i skiftet. J) Har alltid lurt på hvem denne «Pipargarde» har vært helt siden jeg leste om han for første gang. Vet at datteren Margit med ektemann og noen barn bodde hos slektninger i Numedal – hvor, nevnes det ikke. Denne informasjonen må komme fra en eller annen plass – kanskje fra et rettsdokument? Kandidaten Sebjørn som du presentere virker sannsynlig, da det å være «fredarlaus» var «noe uvanlig», og de samtidig hadde et indirekte (kjent) bånd. Kan være lurt å se nærmere på Pipargardens slekt. Øli var forresten gift for andre gang (etter Ole Juviks bortgang) med Andres Fredarlaus bror Søren. K) Jeg ser du er inne på noe, etter å ha dobbeltsjekket. Antar vi at Øli er født 1712, og senere giftet seg med Ole i 1729 – ser vi at hun må ha vært 17-årene. Da vil selvfølgelig teorien om «barnerov» være mulig. Ifg «Hjartdalsoga Bind I – Tuddal» giftet Øli seg med «Ole O. Gjuv», som er en feiltolkning av Ole Olsen Gjuvik. Gjuv er et annet gammelt gårdsbruk i nabosognet Hjartdal. Denne opplysningen antar jeg bygdeboksforfatterne har funnet i et skifte – kanskje etter en av foreldrene. Vi kan se oss trygge med at Ole gifter seg med denne Øli S. Bondal. Fra det vi vet, kan vi trekke konklusjoner om at alder på Øli kan være modifisert eller feilantatt i sjeleregisteret. Skal vi anta at Ole Sigurdsen på Holvik er den samme som Ølis bror Ole (født 1715), samsvarer alder fra sjeleregisteret godt – med bare ett års feilmargin. I flg Hjartdalsoga overtok Ole Sigurdson gården Bondal av sin far og stiftet famille her. I flg bygdeboka var Sigurd – far til Øli, antatt å være fra Tinn. Hvis dette stemmer – ser vi nok en forbindelse mellom Møsstrond og Bondal. Sigurd og Torbjørn er navn som er mye brukt av Holvik-slekta. Kan derfor Sigurd slekte til Holvik? Vi ser muligens en forbindelse ved at Ole og Øli trolovet seg på gården Holvik. Opphavet til Ølis slekt er en liten avsporing, men tenker den også er relevant i forhold til opphavet til de eldre slektene på Møsstrond. #) Ser i Hjartdalsoga at det er en bruker fra 1703/1707-19 kalt "Ola Olson" på Bergstugu i Tuddal. Kan vedkommende han en relasjon til Ole Olsen Gjuvik? Opphavet er ikke nevnt, og antatt ukjent.
 9. knut fasting

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Det kan det gjøre, første sønn døpe Eric
 10. Karianne Fog Heen

  Allehelgengodset

  Hva gjelder dette? Jeg er svært skeptisk til å åpne et dokument uten noe forklarende tekst.
 11. Leif Johannessen

  Hvor ble det av John Kristian Johansen, f. 1874 i Meløy

  I et utdrag av skiftet etter morbroren Gabriel Jonsen i 1917 står det at Jon Lindegård (og broren Martin) er "til sjøs". Men det behøver jo ikke være helt korrekt.
 12. Trude Nilsen

  Ommund Lauritz Aanensen i tysvær

  Ommund ble konfirmert 3. okt. 1869. Nr. 15 her: SAST, Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1865-1878, s. 85 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050922020762
 13. Trude Nilsen

  Ommund Lauritz Aanensen i tysvær

  Her er Ommund med mor, far og søsken i folketellingen 1865. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038217001580 Jeg mener dette er rett familie, selv om faren her står som Olsen.
 14. Espen Tjernshaugen

  Bosted i Christiania ved Andrine Marias dåp, 1782

  Forslag til en begynnelse, men får ikke tak på det som må være et slektsnavn. Det kan sjekkes opp mot f. eks samtidige skattelister fra Pipervika for om mulig finne en fasit, men det fordrer selvfølgelig at det virkelig er Pebervig som står skrevet. Gietmund i [G??dsets] Huus i Pebervig
 15. Grethe Flood

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Står det soldaten Magnus Erikson Sandberg??
 16. Today
 17. Grethe Flood

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Jeg får gjerne spørsmål om sider skal oversettes til norsk og da jeg svarte ja, fikk jeg følgende i resultat på norsk: Kemi Parish Archives - Innkommende migrasjonsbøker ankomstvarsler - Innkommende migrasjonsbøker 1747-1829 - kan det være snakk om innflytningslister eller attester på innflyttede? I rubrikkene står det på norsk: Periode - side nummer og kommentar (der hvor personene er navngitt). Det ser ut som soldaten Magnus Sandberg i så fall kommer flyttende til Kemi i 1781.
 18. Jeg finner denne: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=5254&h=1193180&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=nTi419&_phstart=successSource og denne: Usikker på hvilken datering "Last known residence" her har. Det kan se ut som at Helene døde i Oregon, men hadde bosted i California? Kanskje døde hun på en reise? En mulighet er jo å bestille kopi av dødsattesten (sjekk Ancestry-link), kanskje denne kaster lys rundt adresse/bosted ved dødsfallet. Jeg finner forøvrig ingen OBITs til Hilma/Helene eller William.
 19. Et forsøk på hva det kan stå, for er langt fra sikker på denne: Efter det Revisionsforretnin gen vedlagte Revers / See No. 19 / skyl der Syver Andersen Klanderud af Wingers Præstg : med Caut. Anders Andersen Ruud af samme Præstegjeld 6500 < 4 toms Spigere : . -
 20. knut fasting

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Kan noen finsk og kan fortelle hva dette er ? https://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Kemin+seurakunnan+arkisto&sarnimi=Saapuneet+muuttokirjat+ja+saapumisilmoitukset&aynimi=Saapuneet+muuttokirjat+1747-1829+(IIII%3A1)&ay=837845&sartun=98080.KA&atun=184292.KA&ay2=104624
 21. So har me endeleg fått ei stadfesting av at det var «vår» Maria Aarøy som døydde i Eivindvik, Gulen 5.10.1957. Ho budde mange år på Tronvika sjukeheim på Kyrkjebø, men døydde altso i Eivindvik. Gravferdsmessa vart halde i Eivindvik, men ho er ikkje gravlagd, korkje i Gulen eller på Kyrkjebø! Merkeleg. Men problemet er i alle fall løyst! Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne utfordringi!
 22. Thanks so much for the help.
 23. Rune Le

  Allehelgengodset

  a.docx
 24. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  Based on the obits from above this is likely the Ella born in 1901 in North Dakota. Lyle Norman Delaney in the U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Name:Lyle Norman Delaney [Lyle N Delaney] Gender:Male Race:White Birth Date:31 Jan 1928 Birth Place:Hillsboro Ve, Wisconsin Death Date:7 Sep 1995 Father:John M Delaney Mother:Ella Nelson SSN:393260139 Notes:Jun 1946: Name listed as LYLE NORMAN DELANEY; 13 Sep 1995: Name listed as LYLE N DELANEY Ella Myrle Delaney in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Name:Ella Myrle Delaney Birth Date:7 Dec 1900 Birth Place:Bottineau County, North Dakota, United States of America Death Date:27 Sep 1973 Death Place:Mauston, Juneau County, Wisconsin, United States of America Cemetery:Mount Tabor Cemetery Burial or Cremation Place:Mount Tabor, Vernon County, Wisconsin, United States of America Has Bio?:N Father:Peter P Nelson Spouse:John McKinley Delaney Children:Wayne Francis Delaney John Garfield Delaney Lavonne Kay Delaney Donald James Delaney Wallace Howard Delaney Clayton Lloyd Delaney 1930 US Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X933-QLN 1940 US Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K7NW-RCD
 25. Eg er svært interessert i å finna fleire opplysningar om denne jenta med foreldre frå Innvik og Hafslo: Hilma «Helene» Alfreda Ross, f. Korstad, fødd i Beltrami Co., MN 26.2.1916, var gift med William Edward Ross, som døydde i Long Beach, CA 13.5.1988. Sjølv døydde ho 2.2.1998, og dødsregisteret syner at ho døydde i Lane Co., OR, truleg i Eugene, OR. Eg finn ikkje gravene deira og heller ikkje har eg so langt greidd å finna nokon OBITUARY! Kanskje nokon har betre auge enn eg? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 26. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  I see from the obit above that one of the girls Nora has the last name of Jarvis. Probably her in this obit. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVPG-3555 Long list of nephew and niece. 1930 US Census https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X9QY-JZB https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V8S5-F82 Probably her husband Timothy John Jarvis in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Name:Timothy John Jarvis Birth Date:5 Sep 1896 Death Date:11 Dec 1947 Death Place:La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, United States of America Cemetery:Catholic Cemetery of La Crosse Burial or Cremation Place:La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, United States of America Has Bio?:N Spouse:Nora I Jarvis Children:Ronald Achille Rouleau
 27. Dag- thanks so much. I am interested in where or how you found the probate record you quote for Jøran and what it says. Can you give me the source or link? I'm trying to match up what you said with what I found in the probate index cards and also in the information in the Rollag Bygdebok. Hølge her eldest son was born in 1691 so in 1725 should have been of age to take over the farm. I checked probate index cards for Rollag parish for the Laugje farm and find there are 2 for Knud. One after he died in 1719 date 3 Oct. and another dated 7 July 1925 and for this one it seems to indicate that there is a sum of 185 riksdaler to be split up- no mention of the Laugje farm interests. SAKO, Numedal og Sandsvær sorenskriveri, H, 1694-1802, s. 1198 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224641200 SAKO, Numedal og Sandsvær sorenskriveri, H, 1694-1802, s. 1199 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224641201 Rollag Bygdebok Bind V for Laugje farm p.164 notes that when Knud died in 1719- his estate was split up with Jøran receiving 4-1/2 skinn in Laugje farm and the children getting the rest. On p.165 it says " I 1725 deler ungane 185 riksdaler som er arven etter faren." This comment appears to match up with the 1725 probate index card information. It next says- "Borna er nemnt i uskifte etter faren, der dei skulle deile bruttoformue på 103 rdl ved sida av dei 9 skinna." which appears to match up with the data on the first probate index card. Later on the same page, there is a note that their son Hølge "... hadde overteke i 1728." I assume this means he takes over the Laugje farm in 1728.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.