Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Else-A. J. Lillefuhr

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Tusen takk. Da har hun ikke etterkommere.
 3. Ivar Steen-Johnsen

  Hedrum: Trenger litt hjelp til å tyde

  Tusen takk, Else! Jeg finner ikke Katnæs som gård i Hedrum hos Rygh. Men det er et sted i Hedrum som heter Trættenes. Er det en mulighet, tror du?
 4. Baard Vidar Pettersen

  Manntall for Vefsn/Helgeland for 1661 og 1663/64

  Her kommer Manntallsrullen. Det skal være 325 brukere og 23 soldater ifølge Excel. Så vidt jeg kan se er ingen av soldatene samtidig brukere. De aller fleste er oppført med patronym, og jeg har ellers prøvd å tyde dette så bokstavtro som jeg kan. Jeg har et par spørsmål liggende i Tydeforumet - mest egentlig av tolkningsart - hvilket etternavn er Hongsen og Hunsen en variant av bl.a. Jeg oppdaterer her om jeg får svar. Mandtals Rulle och Leeg Offuer de wdschreffne Knech,, ,,ter J Nortlanden Anno 1663 Och = 1664 Helgellandtz fogderie Alstahoug Gield Weffssen fiering Ingebret Ingebretsen Moe Soldatt Olle Langmoen Clemmet Joensen ibd: Anders Frandtsen ibd: Aron Olsen Refswold Enchen Ludtze Øxsendahl Olle Ingebretsen ibd: Hendrich Knudsen Næss Gottorm Bendichtsen ibd: Johannis Bendichtsen ibd: Olle Olsen Qualfoes Joen Larsen ibd: Gabriel Olsen Qualfors Johannis Andersen ibd: Joesep Olsen Forsjord Soldatt Tore Andersen Houland Olle Joesepsen ibd: Hans Nielsen RafnAa Olle Taarstensen ibd: Enchen Mangnil Faldmoe Anders Olsen ibd: Olle Johansen Røsdahl Peder Olsen ibd: Hans Iffuersen Schiomoe Michel Tommisen Turmoe Erich Andersen ibd: Enchen Maritte Laxsefoes Hans Andersen ibd: Olle Tollefsen Etteraa Nielss Olsen ibd: Tore Larsen ibd: Olle Nielsen Ettraholm Anders Biørnsen Rafnwatten Peder Andersen ibd: Hans Hundalswatten Olle Torgiersen ibd: Soldatt Iffuer Hansen HualRyg Erland BiørnAae Olle Aamundsen BiørnAae Joen Michelsen ibd: Joen Andersen ibd: Olle Nielsen ibd: Peder Joensen ibd: Jens Rasmusen Molsaas Nielss Siffuersen Hagefors Olle Andersen ibd: Bendicht Olsen ibd: Erland Olsen ibd: Olle Larsen Aasen Nielss Pofuelsen ibd: Colben Erichsen Rendfield Haldwor Hongsen ibd: Erland Colbensen ibd: Nielss Hermandsen ibd: Olle Arentsen Langwatten Nielss Joensen KinAas Michel Olsen MolRemmen Siffuer Andersen ibd: Jon Johansen EngAas Michel Pedersen Aas Soldatt Jon Dauidsen Schoeg Olle Joesepsen ibd: Nielss Larsen Miøewatten Olle Larsen ibd: Jens Michelsen ibd: Mogens Joensen ibd: Gottorm InderForsmoe Lars Johansen Hellefield Ingebret Larsen ibd: Olle Michelsen ibd: Lars Olsen ibd: Olle Olsen ibid: Jacob Olsen GrofftRemmen Amun Nielsen ibd: Erich Størchersen Almlj Anders Christoffersen ibd: Øesten Siffuersen SmidtzEng Østen Pedersen ibd: Erland Larsen ibd: Olle Olsen ibd: Haldwor Siwoldsen ibd: Soldatt Hendrich Torgiersen Stien Anders Andersen Herringen Søffren Michelsen ibd: Mattis Mattiesen ibd: Christen Pedersen ibd: Peder Michelsen ibd: Halle Pedersen ibd: Erich Pedersen ibd: Anders Larsen Stien Torgier Pedersen ibd: Erich Colbensen offuerheringen Joen Andfinsen Aanes Nielss Michelsen ibd: Nielss Jacobsen ibd: Peder Nielssen Myrnes Peder Vlffarsen Aachevich Olle Joesepsen ibd: Olle Nielsen Aachewich Soldatt Erich Jacobsen Nyland Hendrich Tordsen ibd: Johannis Michelsen ibd: Johannis Knudsen ibd: Johannis Pedersen Risnes Olle Pedersen ibd: Johannis Erichsen Birchenes Ener N: ibd: g: Nielss Pofuelsen Nyland Joen Nielsen ibd: Anders Hansen ibd: v: Nielss Pofuelsen ibd: Johannis Erlandsen Blaafield Lars Iffuersen ibd: Morten Knudsen ibd: Johannis Øestensen Midtmarchen Michel Hongsen Jacob Joensen ibd: Erland Hongsen Peder Jacobsen Soldat Isach Nielsen Diggermull Claus Kommernes Herman Nielsen ibd: Olle Johansen Kommermoe Peder Pofuelsen Nilschog Peder Pedersen Forsmon Nielss Larsen ibd: Jon Haachensen ibd: Jacob Jensen ibd: Anders Pofuelsen Brattbach Johannes Jensen ibd: Anders Olsen Bersnofff Morten Olsen ibd: Nielss Olsen ibd: Nielss Jensen Digermul Tørris Christoffersen Almdahl Lars Jacobsen Kimsaas Johannis Erlandsen ibid: Johannis Larsen Breuig Tord Joensen RoechAas Baris SpelRemmen Olle Larsen Houland Nielss Siwoldsen ibd: Olle Endresen ibd: Peder Olsen ibd: Soldatt Hendrich Joensen Stien Hans Olsen ibd: Nielss Larsen Høyingsdal Anders Erichsen Øren Knud Michelsen Jøestad Nielss Nielsen ibd: Nielss Joensen ibd: Knud Olsen Ladingen Peder Olsen ibd: Olle Siffuersen Aattingen Peder Siwoldsen Grønwich Peder Andersen Dagsuich Iffuer Hansen ibd: Joen Siffuersen Tømmerwich Wernich Nielsen ibd: Anders Olsen Aasen Soldatt Joen Taarstensen Næs Olle Olsen Leland Olle Joensen ibd: Anders Olsen Moen Joen Olsen ibd: Aron Pedersen Remnes Anders Olsen Sutteren Jacob Jensen Vdtnes Andfind Joensen Grane Nielss Olsen Laxefoes Anders Larsen Schittwich Nielss Johansen Strøm Erland Baardsen Høylj Hendrich Andersen EngsAas Erich Snedker Wadtshou Jon Joensen GranAas Lars Joensen Toaas Jens Rasmusen Leren Jacob Joensen Watten Soldatt Olle Olsen Marchen Joen Joensen ibd: Knud Andersen Schaland Christen Andersen ibd: Peder Olsen ibd: Nielss Pedersen Schaland Olle Nielsen ibd: Lars Andersen ibd: Amun Bendtsen ibd: Engebret Engebretsen ibd: Frans Andersen Siffting Lars Bendsen ibd: Anders Andersen ibd: Joen Joensen ibd: Joen Colbensen ibd: Peder Andersen ibd: Lars Ingebretsen AandAas Biørn Steffensen ibd: Suend Andersen Aanes Niels Larsen ibd: Soldatt Jens Larsen Marchen Johannis Ingebretsen ibd: Erich AlmAasEnge Bendicht Michelsen Strøm Jon Gregersen ibd: Peder Pedersen ibd: Knud Andersen ibd: Mogens Jensen ibd: Olle Pedersen Boestrand Michel Larsen ibd: Olle Joensen ibd: Peder Joesepsen Schoeg Pofuel Nielsen ibd: Engebret Bendtzen ibd: Soldatt Olle Olsen Greffue Lars Bendtzen ibd: Johannis Nielsen Anders Taarstensen ibd: Peder Stennersen Nes Mogens Larsen ibd: Sibor Øffuer (Mark) Olle Nielsen ibd: Johannis Olsen ibd: Lars Olsen ibd: Israel Joensen ibd: Olle Larsen ibd: Olle Johansen ibd: Knud Iffuersen Schoegbache Soldatt Olle Olsen Etteraa Aron Olsen Walbere Kiersten Anders datter ibd: Lars Pofuelsen Aachewich Hans Erlandsen ibd: Hans Joensen Strømmen Pofuel Michelsen Neder(mark)en Nielss Michelsen ibd: Jørgen Nielsen ibs Lars Olsen Hucheland Olle Baarsen ibd: Jens JomfruRemmen Anders Tollefsen Wollen Christen Andersen ibd: Soldatt Zacharis Joensen Øfrfles Hans Olsen Langmoen Bendicht Olsen ibd: Størcher Jensen ibd: Joen Andersen ibd: Halwor Joensen Kleffuen Hans Larsen Opland Alff Olsen ibd: Morten Olsen ibd: Olle Hunsen Naffuerschafft Olle Jacobsen ibd: Jon Hansen Øune Erich Olsen ibd: Olle Olsen ibd: Anders Joensen Westingswoug Peder Joensen ibd: Soldatt Christen Michelsen Kiersta Ambiørn Hansen ibd: Olle Andersen ibd: Nielss Johansen Vgelforn Peder Olsen ibd: Hans Christensen Qualnes Peder Hansen ibd: Anders Colbensen ibd: Nielss Olsen Kiersta Melchior Nielsen Nyland Erich Joensen ibd: Nielss Olsen ibd: Olle Pedersen Kierstad Soldatt Johanis i Øen Olle Jacobsen ibd: Michell Pedersen ibd: Enchen Marite TuerAaen Bendicht Olsen ibd: Morten Offuerfles Enchen Karj ibd: Siffuer Wigedahl Michel Olsen ibd: Anders Mortensen Lindsett Joen Joensen ibd: Christoffer Andersen ibd: Olle Pedersen ibd: Soldatt Olle Larsen LøechAas Jacob Nielsen ForsRem Olle Nielsen ibd: Peder Pedersen ibd: Anders Olsen Foesland Anders Larsen ibd: Tommis Johansen ibd: Enchen Gurj ibd: Niels Pedersen Foeslands dahl Olle Frandtsen Simssøn Sølfester Andersen ibd: Peder Olsen LøechAas Lars Olsen ibd: Olle Christoffersen ibd: Jens Olsen Stufland Lars Jensen ibd: Nielss Pedersen ibd: Soldatt Olle Michelsen Wigedahl Joen Suendsen ibd: Anders Pedersen ibd: Siewold Andersen Øyen Anders Siewoldsen ibd: Olle Andersen ibd: Olle Jacobsen ibd: 2 Søffren Dannielsen Halsse Olle Michelsen Hellisuig Erich Hansen ibd: Jonn Ennersen ibd: i Danniel Halse Israel Joensen Hellisuigen Joen Olsen ibd: Knud Bendtsen Furnes Johannis Joensen Rynes Gregus Joensen ibd: Enchen Berette Aarem Jon Gregersen Breland Johannis Andersen ibd: Soldatt Olluff Jonsen Støfland Hendrich Pedersen ibd: Jens Nielsen ibd: Jens Andresen ibd: Erich Jacobsen Wesetter Peder Olsen ibd: Jacob Erlandsen ibd: Olle Arentsen Greffue Niels Pedersen ibd: Enchen Gunbore ibd: Johannis OllebondeJord Olle Effuendsen Bratly Knud Andersen ibd: Anders Hundahlen Jacob Andersen ibd: Erich Offuerhundahlen Joen Nielsen ibd: Olle Nielsen ibd: Peder Joensen Dreffland Knud Olsen ibd: Beritte Anders daatter ibd: Johannis Erichsen ibd: Giertrud ibd: Olle GlugvasElff
 5. Hei! Jeg har problemer med å noe av tyde noe av det nedenfor. Hvis det er noen som ønsker å hjelpe meg å nøste opp i noe av dette så hadde jeg satt stor pris på det! 1. (Kilde: https://www.digitalarkivet.no/kb20071018630440 ) Merknaden helt nede til høyre. 2. (Kilde: https://www.digitalarkivet.no/kb20071018630439 ) Therese Amandas bosted - midt på høyre side. 3. (Kilde: Merknad, Skoleprotokoll fra 1886, ikke skannet) 4. Og hva blir skrevet videre om eleven?
 6. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  TAkk
 7. Ann-Mary Engum

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Tema 55273 ligger i "Arkiv" Du kan søke på temanummeret. https://forum.arkivverket.no/ Her er temaet.
 8. Sven Hjortland

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  FT1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038065000552
 9. Sven Hjortland

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  Dette er nok Martin Otto i FT1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052095004109
 10. Per Reidar Christiansen

  Fogd i Nedenes Nils Bentsson

  Takker for henvisningene (# 7, 15 og 19) til mitt og andres kildebaserte arbeider om folk på Agder. Sekundærkilder, som nevnte artikler i Fædrelandsvennen, har faktisk veldig godt av å bli sjekket opp i mot primærkilder før de blir en del av folks anetavler. Med kildeportalene Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611 og Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591–1611 har dere fått et usedvanlig godt verktøy til å gjøre denne jobben. Her er det bare å sette av sommeren, kanskje også resten av året om ambisjonen er å finne ut av hvilke hypoteser som holder vann. Det er i utgangspunktet ikke galt å lansere hypoteser, de er jo en del av vitenskapens natur. Uten hypoteser, ingen utvikling. Det jeg reagerer på, er at hypoteser ofte utvikler seg til halvsannheter som igjen brukes til å utvikle nye hypoteser. Hypotesene fanges dessuten opp av interesserte uten forutsetninger eller evne/ønske om å utøve kildekritikk. Deretter publiseres de på nett og fremstår for uinnvidde som en del av vår felles slektsforskerarv. Husk at hypoteser MÅ testes og vurderes nøye. Det er ikke alt som kan tas for god fisk, selv om innholdet virker spennende. Eksempelvis er det fristende å anta at lagmann Bent Hemmingsson var far til Jens på Stausland i Søgne, siden navn som Bent og Jakob (jf. lagmannens sønn Jakob) forekommer i Stausland-ætten. Hypotesen kan ikke bekreftes, men heller ikke falsifiseres. Til det vet vi for lite om lagmannen, hans familie og hans eiendomsbesittelser.
 11. Ann-Mary Engum

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  Name: Martin Otte Christensen Gender: Male Birth Date: 05 Nov 1867 Christening Date: 24 Nov 1867 Christening Place: FAABERG,OPLAND,NORWAY Father's Name: Christen Pedersen Mother's Name: Guri Eriksdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCP4-B9B Nr 185 https://media.digitalarkivet.no/view/8935/183 ---- Han var født 5.11.1867. Tellingsår: 1910 Kommune: Kristiania Kommunenummer: 0301 Gatenavn: Victoria terrasse 7 Gatenr: Bydel: Kristiania Gårdeier: Antall leiligheter: 4 Antall personer registrert på bostedet: 16 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Kaja Bjørn hm e Fru Modepynt 09.02.1858 Aalesund Olga Bjørn d Frk gaar i huset 11.01.1889 New York Hans Olaves Martins. hf Portner løsarbeider 28.07.1855 Østre Aker Olava Antonie Martins. hm 06.10.1856 Eker Otto Martin Chr. Søgaard hf g Furer og vagtm. i Udenriksdeptet. 05.11.1867 Faaberg Inga Mathilde Søgaard hm g 26.07.1869 Nes Romerike Gunnar Søgaard s 05.12.1894 t Otto Søgaard s 06.05.1896 t Ingeborg Søgaard d 13.01.1898 t Ragnhild Søgaard d 04.02.1900 t Aasta Søgaard d 05.06.1903 t Aslaug Søgaard d 23.01.1905 t Einar Nils. hf g Bokholder v/ sykehus 05.05.1872 Horten Anna Louise Nils. hm g 23.05.1869 Horten Helga Hans. tj ug tjenestepike 22.06.1879 Fredrikstad Sara Lorentzen logerende ug Oldfrue 08.01.1857 t http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=0301&kenr=025&bnr=0085&lnr=03
 12. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Jeg ser at det står i en annen tråd: "Hvor ble Johannes Madsen født" I post 6 står det: Anders Johannessen ble drøftet i tråd 55273 i det gamle debattforumet. http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=55273&sok=&nr=28&antinnlegg=53&startnr=&antall=&spraak=#anker men dette forumet har jeg ikke tilgang til, og lurer på om noen kan referere noe an innholdet i den. Spesielt om Anders Johannessen sine barn, barns ekseskap og barnas barn Håper på svar
 13. Sven Hjortland

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  Dåp nummer 185 Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Ministerialbok nr. 6A (1855-1867), Fødte og døpte 1867, Side 179 Permanent bilde-ID: kb20070131660263 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070131660263 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070131660263.jpg
 14. Sven Hjortland

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  FT1910 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392030738
 15. Ann-Mary Engum

  Otto Søgaard fra Fåberg 1867

  Telling 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721003089 Telling 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045198756
 16. Kaptein Otto Martin Kristensen Søgaard oppgis være født/døpt 11. mars 1867 på Fåberg. I kirkeboken finner jeg tre gutter med navnet (bare) Otto. Det er det meg totalt umulig å tyde hva presten skriver om foreldre. Noen som kan hjelpe meg? JanM
 17. Today
 18. Sven Hjortland

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  https://www.newspapers.com/clip/32932692/echo_june_smith/
 19. Arne-Sten Christiansen

  Militæret på tidlig 1800-tallet

  Jeg finner dette i wikipedia: "Etter hærplanen av 1810 hadde [det Søndenfjeldske] regimentet base i Halden, mens Nordenfjeldske infanteriregiment hadde base i Fredrikstad og Oplandske infanteriregiment hadde base i Oslo." + "Et regiment med gevorbne (vervede, fra tysk) hadde en større andel vervede soldater, og færre utskrevne soldater. Etter hærplanen av 1810 hadde hæren tre gevorbne infanteriregimenter som hver hadde 800 gevorbne – og 1200 «nasjonale» (utskrevne) menige: Det Søndenfieldske, det Nordenfieldske og Opplandske. I tillegg fantes seks nasjonale infanteriregimenter som hver hadde 200 gevorbne – og 1800 nasjonale menige." Dersom du kom fra Gudbrandsdalen, tilhørte du da det Nordenfielske regiment og ville bli plassert i Fredrikstad? I mitt konkrete tilfelle er det trolig snakk om en såkalt gevorben soldat. Hvor lenge kan en slik gevorben soldat bli i militære?
 20. Bjarne Rosenstrøm

  Balsfjord/Sørfjord; Søker Berit Marie Olsen f.1893

  Finnmark Dagblad 23. mai 1962:
 21. Baard Vidar Pettersen

  Manntall for Vefsn/Helgeland for 1661 og 1663/64

  Digresjon før jeg kommer med Manntallsrullen: Jeg trodde tidligere i min enfoldighet at skattemanntallene ble ført ute på gårdene under innkrevingen. Når man sitter med bøkene fysisk foran seg i stedet for digitalt på en skjerm, får man et annet inntrykk. Bildet under er et forsøk på å vise hvor utrolig pent, sirlig og ikke minst smått skriveren har ført bøkene. Dette har aldeles ikke vært ført inn ute i felten. Dette har vært gjort ved et godt skrivebord med godt lys.. Hvert navn er altså ikke større enn tommelfingerneglen min.
 22. Else-A. J. Lillefuhr

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Jeg takker så mye. Skjønner ikke helt hva du gjør for å finne det jeg spør etter så raskt.
 23. Ann-Mary Engum

  Edvard Meldal Zahl f 1857

  Echo Zahl United States Census, 1900 Name: Echo Zahl Event Type: Census Event Year: 1900 Event Place: Precinct 50 Portland city Ward 11, Multnomah, Oregon, United States Gender: Female Age: 5 Marital Status: Single Race: White Race: W Relationship to Head of Household: Daughter Relationship to Head of Household: Daughter Number of Living Children: 0 Birth Date: Dec 1895 Birthplace: Oregon Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Mother of how many children: 0 Household Role Sex Age Birthplace Edward Zahl Head Male 43 Norway Jansina Zahl Wife Female 39 Norway Herbert Zahl Son Male 6 Oregon Echo Zahl Daughter Female 5 Oregon View the original document. The original may contain more information than was indexed. Record Collection: United States Census, 1900 Document Information: Attached to: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSDL-XZZ View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTR7-JSY?cc=1325221 ---- Echo J Smith United States Census, 1940 Name: Echo J Smith Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Tract 34, Portland, Portland City Election Precinct 301, Multnomah, Oregon, United States Gender: Female Age: 43 Marital Status: Widowed Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Daughter Relationship to Head of Household: Daughter Birthplace: Oregon Birth Year (Estimated): 1897 Last Place of Residence: Hollywood, Los Angeles, California Household Role Sex Age Birthplace Edward M Zahl Head Male 82 Norway Echo J Smith Daughter Female 43 Oregon https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VRTY-PDG View the original document. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MR-8Q71 ---- Echo Smith United States Social Security Death Index Age: 71 Given Name: Echo Surname: Smith Birth Date: 17 Dec 1895 State: Oregon Previous Residence Postal Code: 97382 Event Date: Mar 1966 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT4L-FW1 ---- Echo J Smith Oregon Death Index, 1903-1998 Name: Echo J Smith Event Type: Death Event Date: 11 Mar 1966 Event Place: Washington, Oregon Spouse's Name: Wallace Smith Certificate Number: 4958 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZHX-FTF
 24. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Beklager at jeg ikke så den regelen i første omgang. herved endret
 25. Lill Kristiansen

  Anne Marie Andersdatter i Horten fra rundt 1860

  Takk for svar i forumet for tyding Presten si bok: Her er far kalla Niels Olsen Bjugen (Bjergen?) Avskrifta seier "Bjergan"; det kan vere rett, men det krev ein del velvilje for å lese det. I utgangspunktet skal klokkarboka vere avskrift av presteboka. Så sant ein ikkje har andre og gode grunnar til å tru at klokkaren har rett, må ein rekne med at presten har rett. Men sidan ho er kalla Andersen, kan det vere eitt poeng til klokkaren som har far Anders.
 26. Baard Vidar Pettersen

  Manntall for Vefsn/Helgeland for 1661 og 1663/64

  Her følger altså min avskrift av de to manntallene fra Landkommisjonen 1661. Siden jeg først og fremst er opptatt av slekshistorien og ikke gårdshistorien, har jeg ikke skrevet av beskrivelsene av gårdene eller skylden. Dersom dette er interessant for deg, kan jeg som sagt sende orginalene. Jeg har forsøkt å skrive av så godt jeg kan bokstav for bokstav og har gjort en korrekturgjennomgang, men det kan selvfølgelig være at en feil har sneket seg inn likevel. Anse derfor dette som et oppslagsverktøy til orginalene. Om noen har lyst til å lese korrektur tar jeg gjerne i mot hjelp på dette. De to manntallene er så og si helt like. Jeg legger dem derfor inn ved siden av hverandre under, slik at man kan sammenligne. For meg var dette svært interessant, også sett i lys av en tidligere tråd her. Som dere vil se er rekkefølgen med et par unntak helt lik i de to og alle personene fra Jordeboka er de samme i Skattemanntallet, men unntak av en person som er skrevet som Clauess i Jordeboken og Laurss i skatten. Jeg tror nok dette er en innføringsfeil i en av disse, med mindre jeg rett og slett tyder det ene navnet feil. Jeg trodde egentlig at Jordeboken var et nytt manntall og at Skatten var basert på denne, og stort sett er Jordeboken mer komplett med flere patronym enn det som forekommer i Skattemanntallet, men ved et tilfelle (Ole Bjørnå) dukker et patronym opp i Skattemanntallet der det manglet i Jordeboken. Jeg kan ikke skjønne annet enn at begge derfor er basert på et tredje, ukjent manntall som må ha vært lest opp for skriveren, siden navnene skrives så forskjellig i de to dokumentene. Uansett, her er avskriften (i følge min manuelle telling er det 345 brukere i de to manntallene - et av de mest innholdsrike manntallene jeg har funnet for Vefsn for 1600-tallet): Alstahoug Prestegield Mandtall och SchatteRegister offuer Veffsen Sogen den Allmindelige Landskatt som Lejlendinger Effter Kø: Ma: Naadigste Commih,, sion och føellgende schatteBreff Vdi NordLandene vaa Commissarj Forret ~ ning er sluttet vdi Helgeandz Fogderi, in May. Anno 1661 Allstahoug PresteGield Weffsen Sougen Leylendinger Moe Moe Ingbridt Ingebret Clemedt Clemmedt Anderss Annderss Reffsuold Reffuold Arronn Aaronn Øxendal Øxendall Enchenn Enchenn Oluff Olluff Nees Ness Hendrich Hendrich Gutorm Guttorm Johanness Johannes Qualfos Quallfos Oluff Olluff Joenn Joenn Gabriel Gabriell Johanness Johanness Foss=Jord FosJord Joseph Josseph Oluff Oluff Raffn-aae Raffnaae Hannss Hannss Oluff Olluff Faldmoe Faldmoe Enchenn Enckenn Anderss Annderss Røssdal Røssdall Peder Olluff Oluff Peder Schiaamoe Schiaamoe Hanss Hannss Turmmoe Thurmoe Michell Mickell Erich Erich Lax=foss Laxfos Anders Annderss Iffuer Iffuer Etter=aae Etteraaenn Oluff Olluff Nielss Nielss Torre Terre Etteraaholm Etteraaeholm Peder Peder Olluff Olluff Rafnvatten RaffnWatten Anders Annderss Anders Biørnss Annderss Biørs Hage-foss HundalsWatten Enchen Sol. Andersd Hannss Oluff Anderss Moennss Bendix Rauold Erland Olluff Hundals=watten Biørnaae Hanss Erlannd Moegennss Olluff Joennss Rauald Joenn Oluff Peder Joenn Anderss Biørn Aa Oluff Nielsenn Erland Oluff Hagefos Joenn Enchen Peder Olluff Joen Anderss Benndicht Oluff Nielsenn Erlannd Aasenn Aassenn Oluff Laursenn Olluff Laurssenn Rend-field Renndfield Colbenn Colbenn Haluor Halduor Erlannd Erlannd Nielss Nielss Langvatten Languatten Er underlagt Aassenn som det er fratagen. Olluff Arendsen Olluff Aarenssenn Kind-Aas Kindaas Nielss Nielss Moll_Remen Moldrem Michell Mickell Siuer Siffuer Aas Aass Michell Mickell Olluff Olluff Mitmarchen Mittmarchen Johanness Johanness Michel Mickell Jacob Jacob Erlannd Erlannd Peder Peder Kuullsta Kuullstad Jacob Jacob Siuer Siffuer Nielss Olsenn Nielss Nielss Anderss Nielss Anderss v. Nielss v. Nielss Peder Peder Lauridz Nielsen Larss Jennss Olssenn Jennss Oelssen Inder Fosmoe Inder Foessmoe Gutorm Guttorm Hellefiell Hellefield Johannes Johannes Ingbredt Ingebret Olle Michelssenn Olluff Lauridz Olssenn Laurss v Olle Olssenn v. Olluff Nielss Nielss Grofftremmen Grofftrem Olluff Olluff Amund Aamund Almely Allmeliie Erich Erich Annderss Annderss SmetzEng Smedseng Østenn Østenn Østenn Person Østenn Perss Erlannd Erlannd Haluor Olluff Olluff Haluor Herringen Herringen Anderss Anderss Sørrenn Søffrenn Matiass Matthias Christenn Christenn Peder Peder Halle Hellie Erich Persenn Erich Pedersenn Stienn Stienn Annderss Annderss Torgier Torgier Øffuer Heringen Øffuerherring Pouel Pouell Erick Erich Aannes Aanes Joenn Joenn Christopher Christopher Nielss Nielss Møevatten Møevattenn Enchenn Enchenn Olluff Olluff Jennss Jennss Moegennss Moennss Myrnes Myrnes Peder Peder Aachuigen Aachuig Peder Peder Olle Josepsenn Olluff Josepss Olle Olluff Fredrich Fredrich Johannes Johanness Johannes Knudzen Johanness Knudss Riisnes Rissnes Peder Peder Olluff Olluff Birchenes Birchenes Enchen Enchenn Einner Einner Nyelannd Nylannd g. Nielss G. Nielss v. Nelss V. Nielss Anders Annderss Joen Nielsen Joenn Nielss Blaa-field Blaafield Johanness Johanness Lauridz Laurss Mortenn Morttenn Kommernes Kommernes Clauess Clauss Hermand Hermannd Kommermoe Kommermoen Olluff Olluff Fossmoe Fosmoe Enchenn Enchenn Nielss Nielss Joenn Joenn Jacob Jacob Bratbach Brattbach Annders Annderss Johannes Johanness Berssnoff Bersnoff Anders Annderss Morttenn Morttenn Nielss Nielss Digermul Digermue Nielss Nielss Almedal Almdall Tørress Tørriss Kind=Aas Kimsaas Lauridz Laurs Johanness Johanness Breuigh Breuig Johanness Johanness Roch=aas Rochaas Toerd Toerd Spel_Remen Spelrem Lauridz Lauritz Houland Houlannd Olle Laurssenn Olluff Laurssenn Nielss Nielss Olluff Olluff Peder Peder Høingsdal Høyengsdall Nielss Nielss Ørenn Ørenn Annders Annderss Grønuigen Grønuich Peder Peder Justad Judstad Knud Knud Nielss Nielss Nielss Jonsenn Nielss Joenss Sunnd Sunnd Tommass Tommess Sørrenn Søffrenn Ladingen Ladinng Knud Knud Peder Peder Aattingen Attingenn Olluff Olluff Dagsuigen Dagsuig Jacob Jacob Iffuer Iffuer Tømmeruig Tømmeruich Joenn Joenn Wernich Wernech Aszenn Aassenn Anders Annderss Leeland Lellannd Oluff Oluff Olluff Jonssenn Olluff Joenss Moenn Moenn Anders Annderss Jennss Jennss Remnes Remnes Olluff Olluff Sutteren Sutteraaen Annders Annderss Vdtnes Vdtnes Jacob Jacob Schituig Schittuig Aennders Annderss Strøm Strømb Nielss Nielss HugLy Høyly Erlannd Erlannd Washoug Enngaas Annders Hendrich Bratly Wadshouff Oluff Annderss Engs=aas Brattly Hendrich Olluff Gran=aas Graanaas Joenn Joenn Toe=aas Toffaas Peder Peder Lauridz Laurss Leeren Leerenn Jennss Jennss Vatten Vattenn Jacob Jacob Joenn Joenn Schalannd Schaaland Knud Andersen Knud Christen Jensenn Christenn Peder Olssenn Peder Oelss: Nielss Persenn Nielss Pederss: Olle Nielsenn Olluff Anders Bendixsen Annderss Amund Bendzen Omund Ingbridt Ingebrit Syffting Siffting Franndz Franndz Lauridz Larss Anders Anderss Annderss Joenn Joenn Joenn Jenssenn Joenn Jenss: Peder Andersen Peder Anderss: And=Aas Andaas Lauridz Larss Enchenn Enchenn Biørnn Biørnn Suend Suennd Nielss Laursen Nielse Johannes Johanness Alm=Aas-Enge Almaasenge Erich Erich Strøm Strømb Nielss Nielss Jennss Jennss Gregerss Gregerss Peder Peder Knud Knud Gulle Gulle Boestrand Boestrannd Oluff Olluff Michell Mickell Oluff Jonsenn Olluff Joenss: Schoug Schouff Peder Peder Pouel Pouell Ingbridt Ingeborg Clauess Laurss Johannes Johanness Annders Annderss Aachuig Aacheuig Lauridz Laurss Hannss Hannss Næs Ness Peder Stenersen Peder Oluff Olluff Øuermarch Øffuermarch Siuer Siffuer Oluff Olluff Johanness Johanness Issaach Issaach Laurss Gamarch Gammarch Lauridz Olsen Schougs bach Schouffs bach Knud Iffuerss Knud Iffuerss: Walberg Wallberg Marte Marrette Kierstenn Kierstenn Strøm Strømb Hannss Hannss Neder=March Nedermarch Pouel Pouell Niellss Niellss Jørgenn Jørgenn Huchland Huchlannd Lauridz Laurss Baard Baard Olluff Olluff Jomfru Rem Jomfrurem Jennss Jennss Wollenn Wollenn Annderss Annderss Christenn Anderss Christenn Langmoen Langmon Hannss Hannss Benndix Benndicht Størcher Størcker Joenn Joenn Kleffuenn Kleffuenn Haluor Halduor Oplannd Oplannd Hannss Hannss Alff Alff Morttenn Mortenn Nauerschafft Naffuerschafft Oluff Hogenssen Oluff Hogenssen Olle Jacobsenn Olluff Jacobsenn Enchenn Anna Enchenn Anne Øunne Øune Joenn Joenn Erich Erich Olluff Olluff Wistingsuogh Wichtingsuog Annderss Annderss Peder Peder Andbiørnn Andbiørnn Oluff Anderss Olluff Wgelfoerd Vgelfoerd Nielss Nielss Peder Peder Qualnes Quallnes Hannss Hannss Peder Peder Annderss Annderss Dolstad Dollstad Bessiddes aff den Ressiderende Capelan, som dess meenighed betieneer Besiddess aff denn Ressiderende Cappelan, som dess meenighed betienner Thierstad Thierestad Enchenn Enchenn Olluff Olluff Nielss Nielss Nylannd Nyelannd Melchior Melckior Erich Erich Nielss Olsenn Nielss Olsenn Kierstad Kierstad Oluff Oluff Oluff Jacobsen Oluff Jacobss: Michel Persenn Mickel Tuer=Aann Tueraae Enchenn Enckenn ØffuerFleess Øffuerflees Mortenn Morttenn Balser Baldtzer Wigedal Wiigdall Siuer Siffuer Michel Mickell Lindtzett Linndsett Anderss Annderss Anders Henrichss Annderss hend: Christopher Christopher Olluff Olluff Foss=Remmen FoesRemmen Jacob Jacob Olluff Olluff Foss=land Foslannd Albridt Albert Anders Annderss Joenn Joenn Tommass Tommess Enchenn Enchenn Fosslandtzdal Foeslandsdall Nielss Nielss Simssøen Simssøenn Sølfester Søllfester Olluff Olluff Løch=Aas Løchaas Peder Peder Lauridz Larss Olluff Olluff Stuff,,Land Stufflannd Jennss Jennss Lauridz Larss Nielss Nielss Joenn Joenn Anderss Annderss Øyenn Øyenn Seeuald Seuold Annders Annderss Olle Andersenn Olluff Anders: Olle Kipper Olluff Kipper Halse Halsze Just Just Daniel Daniell Sørrenn Søffrenn Hellisuigen Hellesuich Olluff Olluff Erick Erich Joenn Joenn Joenn Olsenn Joenn Olssenn Furnes Furnes Knud Knud Seluogh Selluog Aarenn Aarenn Ryenes Ryenes Johanness Johanness Greguuss Gregurs Aarem Aarem Tomess Tomess Eliess Elliess Enchenn Enchenn Brelannd Brelannd Joenn Joenn Johannes Johannes Hendrich Henrich Jennss Jennss Jenss Andersen Jenss Anderss: Weffsetter Weesetter Erick Erich Johannes Johanness Jacob Jacob Greffue Greffue Oluff Oluff Nielss Nielss Enchenn Enchenn Hundallen HundDallenn Arrenn Aaronn Jacob Jacob Øffr-Hundalen ØffuerHundall Erich Erich Joenn Joenn Olluff Olluff Olle Torgierss Olluff Torgss: Dreffland Drefflannd Peder Peder Knud Knud Enchen Jahanne Enchen Joenn Joenn Jonass Jonnass Giertrud Giertrud Granne Grane Anphind Annphinnd GluguasElff Gluguas Elff Enchenn Anne Enchenn Anne WalRyg Wallryg Olluff Olluff Laxforhoug Laxfoshoug Nielss Nielss GundeJord OlluffgundeJord Johannes Olsenn Johannes Oelss: Till Allstahoug Gield, Jessper Hanssønn, Kongl: Mayt: fougedt, Christopher Munck, Soerenschriffuer, Olluff Jacobss: Øenn, Lennssmannd i Weffssenn, Nielss Mickelssenn Marc,, kenn, Knud Oelssenn Laddingenn, Jacob Joenssenn Marckenn, Nielss Oelssenn Weffuelstad, Lennssmannd i Thiøttøenn, Olluff Oelssenn Øussenn, Biørnn Mickelssenn Fladøenn, Ellias Aarenssenn Bragstad. Hendrich Nielssenn Øxningenn, Lenss,, mand i Herøe fierring, JacobPederssenn Dalsswog, Peder Jacobssenn Sanndstrag, Lauritz Nielssenn Aachuig. Jtem Baldtzer Jffuersenn, Lennssmannd i Allstedhoug fierring, Olluff Nielss: Seuigenn, Torbenn Pedersenn ibm. Och Peder Erlandsenn Helless,, uigenn, Samptlig Eedsoerne LaugRettismennd i forsch: fier,, ringer och Tinng Laug. Actum Herøe fougedtgaard, denn 7 May Anno 1661
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.