Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. http://marcus.uib.no/instance/spatialthing/geo-1201000-en-grunn-som-ligger-innenfor-rosenkrantsmuren-mellom-wencke-simensdatters-og-hans-pedersson-strarups-grunn I Skattematrikkelen 1647 for Hordaland fylke, side 42 - Sunnhordland futedømme, Strandebarm skipreide
 3. Supert at ekstraskatten for hele Hedmarken nå er transkribert 👌 Er transkripsjonene fra de andre bygdene nå tilgjengelige og søkbare på nett?
 4. Anette S. Clausen

  Gamle Digitalarkivet

  Kalenderen fins det andre gode alternativer til som det er vist til her i denne tråden. Akkurat 1660-manntallene jobbes det med, se dugnaden som er satt i gang - du må gjerne bli med!
 5. Peder Frosts arvinger er også nevnt her side 420f: https://www.nb.no/items/5c69ace946724da8c396cebc7e3e0673?page=419&searchText=Kleivane oslo peder
 6. Trude Nilsen

  Tyding av dødsfall Sande 1868

  Dødsfallet i klokkerboken her: nr. 30 SAKO, Sande Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1864-1882, s. 205 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070402650537 Ser ut til at Maren Helene ble 3 mnd gammel.
 7. Hjarteleg takk til Lars for siste innlegget frå i aftes! Svigersonen til Peder Frost var med andre ord gardeigar i Bergen, eigedom som kom til han etter Peder Frost.., men strengt teke står det vel ikkje at han budde der, sjølv om det er mykje truleg. Kanskje vil ogso Ludvig Pederson dukka opp som gardeigar i Bergen...? Noko nærare sanningi om Peder Frost og opphavet/huslyden hans er nok vanskeleg å komma, men kanskje dukkar det opp eitt eller anna...? Det er lov å vona... Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!
 8. Tusen takk for info Per Jacob.
 9. Jan Weberg

  Gamle Digitalarkivet

  Takk Ann-Mary Prøvde meg akkurat på en av de gamle søkbare versjonene fra prestemanntallet 1664-66 (Gudbrandsdalens Prosti) men den og de få andre som fantes har gått samme vei som kalender'n. Nyttige framskritt! mvh jan w
 10. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Opplysningene ved konf. og vielse er vanligvis hentet ut fra dåpsopplysningene i KB.
 11. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Opplysninger ved konfirmasjon og vielse er gjentagelse av opplysninger skrevet ved dåpen.
 12. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Står det samme i dåp, komf og når reidar gifter seg
 13. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  I 1885 og 1891Bor både Emma (pers52 22) og Kristian (pers72 34) i Norderhovsgade 1 De har kanskje vært nede og rulla seg litt i potetkjellern 1885 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257106190 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721076250 1894 bor emma Havegade 50 og i 1900 platousgade
 14. Hans Pederson Strarup tok borgarskap i Bergen i 1603. Han gifte seg kring 1615, truleg i Bergen, med Maren Jørgensdotter, enkja etterr rådmann Johan Anderssen i Bergen (1568-1612). Dei budde på Iden i Herdla (Holsnøy i Meland) der Maren døydde kring 1647! Eg har i mange år freista finna ut meir om denne Hans Pederson Strarup, men står bom fast... * Kva yrke hadde Hans Strarup? * Kvar var Hans fødd og kva tid (so nokolunde)? - Foreldri hans? * Kva tid døydde Hans Strarup (so nokolunde)? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Ann-Mary Engum

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det kan jo være at presten har skrevet feil.
 16. Henning Karslen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Han skal ha dømt tvangsarbeid i 1.5 mnd fra 8 juni 1897 og i 98 og flere andre ganger som jeg ikke kan tyde når? i Christiania tvangsanst. Men dette Emanuel navnet er det falskt navn han har oppgitt tro. Byfogden bruker aldri det Navnet på han. Kun stått i Kirkebøkene får dåp av sønn Reidar
 17. Hjarteleg takk til Grethe og Tore for interessante og avklarande innlegg! Då er med eitt geografien med omsyn til Iden «på plass», og heile problematikken kring Henrik Mund og opphavet hans likeins! Han må forresten ha vore ein god del yngre enn kona si, kan henda fødd på 1550-talet... Den einaste utfordringi som no står att her, er: * Opphavet til Anders Christensen? Kvar på Fyn kan han ha vore ifrå? Kven var foreldri hans, og (om lag) kva år var han fødd? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!
 18. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Jeg tror også det er riktig kar. Det siste bidraget jeg har funnet i PDF'en ser ut til å være innbetalt 13.09.1906. Det var på 12 kroner og 50 øre (rett beløp). Moren skulle ha bidrag frem til gutten var 16, så det ser ut til at hun ble snytt for noen års bidrag.
 19. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Da ser det vel ut som dette er riktig far til Reidar Emanuel.
 20. Today
 21. Ann-Mary Engum

  Gamle Digitalarkivet

 22. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Jeg så på dokumentet og Else har tydet rett, det står Nordskaugsgaden 1 III til Gaden. - Mulig Bidragsfogden har blingset.....
 23. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Det ser ut til å være skrevet feil på dåpsattesten, for jeg er sikker på at det ikke er noen 's' i siste del av gatenavnet slik det står der. Gatenavnet er ofte slurvete skrevet men her står det Norderhovsgade 1 I.
 24. Jan Weberg

  Gamle Digitalarkivet

  I det gamle systemet fantes det en søkbar kalender. Veldig grei å bruke i gamle kirkebøker når f.eks. en dåp var innført med en latinske merkedag og man ville ha dåpsdatoen. Har den havnet i søpla? Ved søk i Finn Kilde med fritekst "kalender" fikk jeg opp 2 kirkebøker fra Vang Prestegjeld??? hilsen en som er for dum til å begripe hvor fantastisk alt er blitt
 25. Egil Johannessen

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Nordskaugsgaden? Menes det her Norderhovsgade? Er det skrevet feil eller tydet feil? Dersom det er Norderhovsgade 1, 3 . etasje - så stemmer det bra med kandidaten Hans Christian Hansen. f. 5.6.1874 og som bodde i Norderhovsgade 1, 3. etasje i FT 1885 - nr. 22 - Oslo fylke, Kristiania, Statlig folketelling (1885-1885), Dokumentside, Side 10940, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20080516620811 Legger ved FT 1883, Nordehovsgade 1, 3. etasje - innførsel nr. 14 ovenfra - Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-14 (1883-1883), Dokumentside, Side 3039, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130927003039 I 1899 flyttet til 1. etasje sammen med moren - Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-12 (1899-1899), Dokumentside, Side 9426, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130423009445
 26. Inger Hohler

  Noen som kan hjelpe meg å finne en pers?

  Hvis hun holdt til i III etasje 1. oppgang høres det riktig ut.
 27. Eg har no sett litt meir på Grethe sitt innlegg #3, der det kjem fram opplysningar om Carsten Johnson Randall og opphavet hans, som var ukjende for meg. Eg ser no at vigselsåret, som eg har for Carsten og Maren Jørgensdotter (Staur), 1568, ikkje kan vera rett. Dei må vel vera vigde ein del seinare, kan henda kring 1580. Uansett må mor hennar Maren, Gudrun Johnsdotter Teiste vera ein god del eldre enn eg før trudd. Kanskje var ho eldst av søskeni og fødd kring 1638? Carsten Randall hadde to søner som var myndige i 1608, altso truleg fødde på 1580-talet? Finst det kjelder som kan fortelja oss meir om leveåri til Carsten Randall? Og kva med dei andre borni etter Jørgen og Gudrun? Dei er ikkje nemnde i skiftet etter Anna Kruckow i 1607, so kan henda var dei avlidne før? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over: ~~~~~~~~~~~~~~~ Gudrun Johnsdotter Teiste, f. kring 1538, Gudrun Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?) Jørgen Pederson (Staur) frå Vik i Børsa. Han var son av ¤¤¤¤¤ (yrkestitel?) Peder Pederson (Staur) på Vik, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?) Lunge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) og f. i Børsa ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Jørgen Pederson (Staur)?) Jørgen var frå 1565 lagmann i Trondheim og busette seg på lagmannsgarden Sakshaug i Inderøy. ¤¤¤¤¤ (har eg oppfatta dette rett?) Jørgen d. på Sakshaug kring 1588, medan Gudrun d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (sjekka om det kan ha vore fleire??) a. Peder Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) b. Johan Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) c. Maren Jørgensdotter, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Maren gifte seg kring 1568 ¤¤¤¤¤ (truleg vigde mykje seinare – 1580?) med Carsten Johnson Randall frå Bergen. Han var f. i Bergen kring 1550 og d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?) Carsten Randall var sagbrukseigar, og han og Maren budde på Skeie i Ulstein og frå kring 1595 på Førde i Volda. Dei fekk visstnok fem born i lag. d. Elsebe Jørgensdotter, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til løysing av denne familiefloken!
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.