Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Her troloves/copuleres Jørgen Olsen Hekshus (Hexhus) og Eli Simensdatter 12 jan 1759. https://media.digitalarkivet.no/view/9311/198 Marthe Jørgensdatter Ronneby konfirmeres 8 okt 1775. Det kan være at hun ikke er datter av Jørgen og Eli, men alle indisier peker dit. De føder/døper ei Berthe i 1760, det kan være henne... Hvis vi finner et skifte etter Eli Simensdatter eller Jørgen Olsen ville det trolig løse saken... Eli Simensdatter døde på Kobro, Østre Toten i 1800 og ble gravlagt 22 april 1800. Jørgen Olsen døde på Kobro og ble gravlagt 5 aug 1803 mvh Tor Kenneth
 3. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Her er Durenks morfars mormor - Josefine Karense Andreasdatter - og hennes mor og mormor i 1875-tellingen for Ramnes i Vestfold: Tellingsår: 1875 Kommune: Ramnes Kommunenummer: 0718 Navn på bosted: Wivestadeie Antall personer registrert på bostedet: 5. Trykk på for å se på tidslinjen for personen. Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Karen Sofie Andersdatter Kone e Inderst Arbeider 1817 Sande P Peder Kristian Johansen Søn ug Arbeider 1851 Laurdal Kristine Martine Johansdatter Datter ug Arbeiderske 1848 Laurdal Josefine Karentse Andreasdatter Barn Fattiglem 1872 Vivestad R Julie Kristiane Johansdatter Barn Fattiglem 1864 Vivestad R http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0718&kenr=005&bnr=0070&lnr=00
 4. Ivar Kristensen

  Tyding av dåp. Maria Christine 1834 el.35? Skjervøy

  Se http://rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=125483 Faddernes navn er dog ikke tatt med i denne transkriberingen.
 5. Er det noen som har lyst til å hjelpe meg å nøste litt i denne familien? Fødsels-og dødsdato/sted, foreldre og søsken er informasjon jeg ser etter. Sønnen Carl Johan Jensen f. 11.10.1865 er grunnen til søket. Hans dåp: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012287591 SATØ, Skjervøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0013kirke: Ministerialbok nr. 13, 1863-1877, s. 7 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228610357 Marie Kristine og Jens gifter seg. Innførsel nr 24: SATØ, Skjervøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006kirke: Ministerialbok nr. 6, 1848-1859 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050309020184 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002512375 Det står at bruden er 25 år (f.1834) og brudgommen 31 år (f.1828) Brudens far heter Carl Rasch og brudgommens far heter Johan Johnsen. Marie Kristines dåp tror jeg at jeg har funnet. Har lagt det i tydeforum: https://forum.arkivverket.no/topic/234094-tyding-av-dåp-maria-christine-1834-el35-skjervøy/ Jeg kunne ikke se at det står Rasch der, men får se hva tydehjelpen finner ut. Så hvor kommer det etternavnet navnet fra? Fant en Carl Johan Rasch (f. 1819, Sverige) som gifter seg. Han er litt ung til å være faren. Kan det være en bror av Marie Kristine? Faren heter Carl Rasch: SATØ, Skjervøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005kirke: Ministerialbok nr. 5, 1838-1847, s. 135 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050310011307 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002497968 Finner flere dåper på Digitalarkivet med foreldre Marie Kristine og Jens Jonsen. Men det er oppgitt litt ulik alder på foreldrene, så blir litt usikker: Karen Marie, 1861: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012047013 Jens, 1863: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012287330 Henrik Nils, 1867: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012287748 Mikkel Thomas, 1870: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012288057 Mor f. 1824 og far f. 1817 Peder Rasmus, 1877: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012288843 Mor f.1834 og far f. 1828 Folketelling 1891 Kvalsund: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053216000723 Marie Kristine bor sammen med datteren Karen Marie og hennes familie. (Alle beboerne er ført to ganger på lista..) Marie Kristine står oppført som hustru, men mannen står ikke på lista, eller? (Se neste folketelling). Men hun har blandet statsborgerskap !!!! Så da lurer jeg på om dette er Marie Kristine i folketelling 1885 i Hammerfest. Da er hun i så fall gift på nytt med Petter Pimperi: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053307001893 Dette er den informasjonen jeg har samlet så langt.
 6. Stian Myrabø Løkeberg

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Og her er vielsen til foreldrene! Johan Ferdinand Olsen og Ingeborg Fredrikke Karlsen giftet seg 18. oktober 1909 i Vålerenga kirke. Ministerialbok for Vålerenga menighet (nr. 49): https://media.digitalarkivet.no/view/25781/54922/69
 7. Stian Myrabø Løkeberg

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Nå har jeg endelig funnet dåpen til Einar! Han ble døpt 17. november 1918 i Vålerenga kirke. Ministerialbok for Vålerenga menighet (nr. 103): https://media.digitalarkivet.no/view/25783/54934/87 Fødselsregister for Vålerenga menighet (nr. 110): https://media.digitalarkivet.no/view/714/100405/78
 8. Davids dåp SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1751-1761, s. 289 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603730291 Agnethes dåp SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1761-1772, s. 249 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603730542
 9. Please forgive me for replying in English - I can read Norwegian, but not write it. As Ingstad wrote on pp. 12-13 of his Slekten Greve, it was Skredder Rolf (Jansen) Greve who first married Elsebe Schram and then Maren Hansdatter. Proof: see Skredder Rolf's 1735 probate (summarized by Sollied at http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=92&storleik=). See also the 1694 probate (Sollied - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=865&storleik=) for Capt. Rolf, in which Skredder Rolf was named as formynder for Capt. Rolf's only heir, a daughter Ane (who then died in 1695 - see Ingstad's Slekten Greve at p. 123).
 10. Takk til begge. Spørsmål avsendt.
 11. http://hanseater.no/tng/getperson.php?personID=I8115&tree=hansa "Boken om familien Greve" er vel Olav Ingstads Slekten Greve (1943) https://www.nb.no/items/d095ac05ff8d028857a1cc246a73936c?page=169 Det er jo ikke sikkert at alt som står der er riktig.
 12. https://www.nb.no/search?q="Rolf Rolfsen Greve" Denne omtalte Rolf Rolfsen Greve f. 1752 var oldebarnet til skredderen - http://hanseater.no/tng/getperson.php?personID=I18347&tree=hansa sitat, "slekten er av tysk avstamning".
 13. Today
 14. Konfirmant nr 26. Konfirmert 6 okt 1878 i Vinger. https://media.digitalarkivet.no/view/6033/286
 15. Jeg skal ikke bombardere deg med lenker 😎 men iht. til denne var skredderen f. ca 1650 - http://hanseater.no/tng/getperson.php?personID=I473&tree=hansa
 16. Vil sette stor pris på om noen kan hjelpe meg med å tyde alt som står angående dåp nr. 36. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå om det er 16.mai 1834 el.1835. SATØ, Skjervøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004kirke: Ministerialbok nr. 4, 1820-1838 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607660065 http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607660065.jpg På forhånd takk for hjelp. Kobler disse to temaene:
 17. Hallo alle sammen. Javel. Jeg er forstsatt hjelpetrengende, og ber om stor tålmodighet idét jeg bringer følgende til torvs: Rolf Greve/Grefue vies til Elsebe Skram/Schram 22. feb. 1674 i Korskirken, Bergen. H. side ca. midten: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1674-1688, s. 20 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640062 Dette paret får i hvertfall 12 barn. Jeg har ‹koll› på dem. Hvor mange som lever opp har jeg ikke full oversikt over ennå (hvis jeg noensinne vil få dét). Det er imidlertid ikke hva dette emnet dreier seg om. Hovedspørsmålet mitt knytter seg til følgende: Yngste barn av dette paret, Divert Rolfsen Greve, døpt 2. april 1693 i Korskirken, Bergen. H. side, 4. innførsel: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1688-1697, s. 136-137 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640316 Han dør allerede 12. april samme år, og begraves i Korskirken, Bergen, 14 apr. H. side, 6te innførsel: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1688-1703, s. 60-61 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070321620031 På samme side som siste lenket til ovenfor finner jeg også moren Elsebe Skram begravet. «Rolf Greues Konne. Elsebe Anders Dater schram . . .» (død 4. apr. begravet 11. samme måned). Ingen ‹bombe› dét, hun er tydeligvis død i.f.m. barsel. (Divert.) Men også hennes mor (formodentlig) Dorte, er begravet 24. samme måned. (fortsatt samme side/lenke som ovenfor) «Anders schrams Kone Daarte . . . » osv. Og, som ikke dette var nok, på samme side finnes også gravlagt «Capitain Rolf Greue fød i Amsterdam . . . » osv. Han er begravet 4. april, død 28. mars 1693. MEN: En Rolf Greve /Greue (skredder, riktignok) gifter seg med en Maren Hansdatter 24. januar 1694, Korskirken Bergen. V side, h. kolonne, nest nederst: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1688-1697, s. 158-159 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640327 Har kontroll på dette parets barn. ‹For the record›. Kunne jo passet bra for den eventuelle enkemannen (hvis den avdøde ovenfor ikke var den ‹riktige› Rolf Greve) med en skokk relativt unge barn å gifte seg oppatt på det tidspunktet? Men det er vel temmelig klart fra lenkene over at «Capitain» Rolf Greve, må være han som dør omtrent samtidig med sin formodete kone Elsebe, svigermor og yngste sønn? Og han er vitterlig «Capitain» og ikke skredder. Kan den døde Rolf (Capitainen) muligens være Rolfs (skredders) far? Vel, sjekker opp: Rolf Rolfsen Greve. Det er dessverre to av dem, én døpt 23. mai 1681. H.side, 5te innførsel fra toppen: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1674-1688, s. 105 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640150 Og Rolf Rolfsen Greve døpt 24. nov. 1689. H side, nederste innførsel: SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1688-1697, s. 22-23 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640259 Begge disse er jo opplagt for unge til å være skredderen Rolf som gifter seg i 1694. – Åhh, kjenner at jeg er sliten nå. Summa Summarum: Kan jeg være noenlunde sikker på at det er Skipper Rolf Greve, han som vitterlig dør i 1693, som er Elsebe Greves ektemann?. Og at det er han, og ikke Skredder Rolf Greve (den eventuellt opattgifte) som er ‹the real guy›? Jeg må bare be tynt om, tiltross for mitt eget ‹lenkebombardement› – ikke å bli ‹bombardért› tilbake. Jeg (og andre med bergenske røtter) er heldigvis i den situasjon at det å ha aner som har befunnet seg i Korskirken Prestegjeld (som kildemessig/kirkebokmessig strekker seg tilbake til siste halvdel [ca.] av 1600-tallet, og er relativt lesbart) er meget ‹praktisk› 🙂 Så vi kan sørge for lenkebombardement selv ;-)) Et par eventuelle hint vil forhåpentigvis være nok til å sette meg på rett kurs. Takk for tålmodigheten. Mvh
 18. Vielsen i Uranienborg 14/9 1884, nr. 31: SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1896, s. 119 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060901040021 Hilsen Kari
 19. Trond Myrstad

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Karl Antonius sin fødsel, født utenfor ekteskap i 1871: https://media.digitalarkivet.no/view/594/3962/277
 20. Anne-Lise Hansen

  Hvem var min oldemor. Vet ikke om jeg bruker denne siden riktig

  Familien i Kongsvinger i 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053259001327 Beboere: 001 Bernt Arnesen 00 1859 Brandvold - - - Jernbanearbeider 002 Marie Olsen 00 1863 Vinger - - - Hustru 003 Einar Olaf Berntsen 00 1885 Kvinger - - - Søn 004 Maren Arnesen 00 1830 Eidskog - - - Enke Efter En Gaardbruger 005 Anton Arnesen 00 1874 Kvinger - - - Søn 006 Marie Arnesen 00 1858 Kvinger - - - Datter 007Johannes Hanssen 00 1832 Vinger - - - Tømmermand, Hjemme Fra Amerika 008 Bertea Pettersen 00 1835 Vinger - - - Hustru 009 Edvard Johannessen 00 1859 - - - - Handelsbetjent, Søn 010 Olivia Johannessen 00 1872 - - - - Johannes Hansens Datter 011 Betzy Johannessen 00 1879 Kvinger - - - Johannes Hansens Datter 012 Ole Ols Aanerud 00 1835 - - - - Vognvisitør Ved Jernbanen 013 Olia Gulbrandsen 00 1840 Vinger - - - Hustru 014 Gustava Olsen 00 1868 Eidsvold - - - Datter 015 Martin Olsen 00 1871 Eidsvold - - - Søn 016Gunnerius Olsen 00 1873 Kongsvinger - - -
 21. Stian Myrabø Løkeberg

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Einar Olsen ble konfirmert i Nordstrand kirke 7. mai 1933. Ministerialbok for Nordstrand sogn (nr. 8): https://media.digitalarkivet.no/view/69548/52?indexing=
 22. Ann-Mary Engum

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Ektefellen: Fnavn Enavn Pnavn Fdt Får Fsted Ddt Dår Kj Mtekst B Gravsted Kommune Kor 1439063 Håkon Øverby 2809 1909 2509 1985 m Hvil i fred . Vis Mo Nord-Odal http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=1439063
 23. Ann-Mary Engum

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Fnavn Enavn Pnavn Fdt Får Fsted Ddt Dår Kj Mtekst B Gravsted Kommune Kor 1439064 Gerda Karoline Øverby Olsen 2007 1916 Tøyen, Oslo 2706 1986 k Hvil i fred . Vis Mo Nord-Odal http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=1439064
 24. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Haha, Åsbjørg; vi har vel i alle fall erfart at Durek har en svært omtrentlig omgang med fakta om sin bakgrunn. 😜
 25. Ann-Mary Engum

  Einar Olsen, f, 04.04.18 - D, 07.07.84

  Hvis det var din Ragnar Olsen som ble gift med Gerda Karoline Fjeldstad i 1945 er det vel denne damen. http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=359888 Lysning i 1936. Gerda Karoline Olsen var f 20.7.1916.Konfirmert 1931 i Bærum. Nr 53 https://media.digitalarkivet.no/view/3348/19 Gift på nytt i 1959. https://www.nb.no/search?q="Gerda Karoline olsen"&mediatype=aviser
 26. Hei tusen takk for informasjon! I det papiret jeg har om henne står det spørsmåls tegn etter fødselsdato. Nå må jeg på jobb, må forsøke å grave i dette senere! Igjen tusen takk, tror du har funnet henne 🙂 Mvh Lisbet
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.