Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Baard Vidar Pettersen

  Kolbein Annfinnsson, Grane 1600-tallet

  Er denne også (fremdeles) til salgs via Mosjøen Libris?
 3. Tusen takk! Og eg fikk oppdage og lære om enno ein nyttig eigenskap med biletevisningssidene til Digitalarkivet. Ikkje verst berre det 😉
 4. Knut Skorpen

  Kolbein Annfinnsson, Grane 1600-tallet

  Boka "Vefsn bygdebok - særbind 2: Utgitt 1973. ISBN 82-990173-1-9 (Svare, Reidar: «Frå gamal tid: tru og tradisjon». Bakke, Arnt: «Folkemusikken i Vefsn») er ei bok eg vil tilrå på det varmaste. Ikkje på grunn av historiske fakta, men fordi Svare gir att folkeminne frå Vefsn. Her gir han m.a. att segna om Ola Råsmann, der det heiter at "Kolbein Anfinnso på Ner-Laksfors hadde vore neoføre mæ Syæ" og vart slått i hel på heimvegen. Sidan Kjell Jacobsen sette etternamnet i parentes, har han kanskje ikkje betre kjelder enn denne segna.
 5. Today
 6. Hei! Fant på en nettside, noe om Arkivverket Riksarkivet EA - 2871 - Regjeringskommisjonen 1807- 1810, 1. kontor/byrå. Står at arkivet er på 10 hyllemeter og omfatter tidsrommet 1807- 1810. Pakkesaker i første kontor: Her finnes bla a. de statistiske oversiktene som regjeringskommisjonen ved brev 21.1.1808 og 9.6.1809 lot samle for å kunne dokumentere Jordbrukets yteevne og beregne landets behov for importvarer. Grunnlagsmaterialet er tabeller over henholdsvis husdyr og for og over kornavl. Begge slags oversikter ble utarbeidet på prestegjeldsnivå, og de førstnevnte består av spesifiserte oppgaver for hver enkel gård. Det er de spesifiserte oppgaver med opplysninger om husdyr, for og kornavl som jeg er interessert i mest. Er dette materialet publisert noen plass, i tilfelle hvor finnes det/hvis ikke det er publisert, hvordan få tilgang til materiale med gårdene som har interesse?
 7. Hans Myhre

  Ekstraskatten av 1762

  Jon Olsen Bøe 1851 Øier gift 12.10.1881 Christiania Marie Nielsdatter 1854 Bjerke. Har en stor Brothers Keeper base men har ikke sjekket alt der. Er disse noen av dine?
 8. Jon Mamen

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Den som forpliktet seg til å være skoleholder i ti år, slapp å gjøre militærtjeneste. Derfor kunne det bli en overvekt av lærere som hadde fysiske handicap. De dugde likevel ikke til soldater. På Modum ble mange flinke ungdommer skoleholdere fra ca 1770. Mest kjent er søskenflokken fra Brekke. I fortellingen om dem står det at til og med en eller to av jentene hadde virket som lærer.
 9. Erik - Nilsen

  Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

  Dei bodde i nærheten Av naustdal sogn og fjordane det er hvertfall der slekta kom fra kor langt går kirkebøkene tebake slutte dei på 1700 tallet eller 1600 tallet
 10. Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet) - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000222 Familiestilling: Konens Broder Merknader: Haagestad pr. 30.april 1815 (Håkestad) Haagestad østre - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000333 Hans Olsen, Alder: 13, Fødselsdato: 1801 (beregnet) Familiestilling: Tienesteg Merknader: Tilgang pr. 30.april 1815
 11. Ann-Mary Engum

  Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

  Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1783 0710 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 571 Barn Johannes m 572 Far Peder Mallesvig 573 Mor Marte Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=194&personpostnr=573&merk=573#ovre Venstre side https://media.digitalarkivet.no/view/11405/33 ---- Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1783 0710 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad 571 Barn Johannes m 572 Far Peder Mallesvig 573 Mor Marte Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=194&personpostnr=573&merk=573#ovre ---- Døypte i Førde prestegjeld 1782-1821 1785 Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Fødd dato 1071 Barn Anders m 3108 1072 Far Peder Johansen Mallandsvig 1073 Mor Marthe Danielsdtr http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp14321782&gardpostnr=363&personpostnr=1073&merk=1073#ovre ---- ? 1801-telling for 1432 Førde Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus 83 Nordre Bergenhuus Førde Nøstdal Hellevig Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn 1729 * Peder Johnsen Manden 66 I 1ste egteskab Gaardmand M 1730 Martha Danielsdtr Hans kone 54 I 1ste egteskab K 1731 Daniel Pedersen Deres børn 19 Ugivt M 1732 Johannes Pedersen Deres børn 17 Ugivt M 1733 Anders Pedersen Deres børn 15 Ugivt M 1734 Massi Borgersdtr Tienestetøs 29 Ugivt K 1735 * Truls Olsen Manden 56 I 1ste egteskab Gaardmand M 1736 Martha Olsdtr Hans kone 59 I 1ste egteskab K 1737 Ole Trulsen Deres børn 26 Ugivt M 1738 Birthe Truelsdtr Deres børn 24 Ugivt K 1739 Oline Trulsdtr Deres børn 15 Ugivt K Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 10/30/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag) WebCens © Jan http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18011432&gardpostnr=83&personpostnr=1730&merk=1730#ovre
 12. Ann-Mary Engum

  Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

  Og hvor i landet bodde disse? Geni er ingen kilde.
 13. Hei Eg eg er ute etter å finne anene te min 5 gange Tipp oldefar peder Johannesen Mallasvik født 1736 han var gift med Marta Danielsdotter Mallasvik født 1754 Foreldrene hennes var Daniel Nilson Mallasvik F.? d.1779 og Ane Johannesdatter Rørvik F.1718 D.1783 ----------------- Peder Johannesen Mallasvik og marta Danielsdatter Mallasvik Barn Var Anders Pederson Jonstad F.1785 D.1855 (min 4 gange tipp oldefar ) og det andre barnet het Johannes Pederson Mallasvik F.1783 Lenker https://www.geni.com/people/Peder-Mallasvik/6000000029611304593 https://www.geni.com/people/Marta-Mallasvik/6000000033790137390 https://www.geni.com/people/Anders-Jonstad/6000000028181764961 https://www.geni.com/people/Johannes-Mallasvik/6000000024987136273 Eg har kje noe mer informasjon en dette men mest sannsynligvis heter peder far johannes ,mallasvik Er sikkert et stedsnavn
 14. Jørn Middelborg

  Bakgrunn for navnet Finkel i Farsund/Lyngdal-området.

  Noen som kjenner hvor Finkel Eriksson kommer fra? Han er nevnt under Ullerøy og Terøy i Spind, VA. Ca begynnelsen av 1700 tallet. https://www.nb.no/items/b57dffd095b42c4dadc7ad5c4d118265?page=381&searchText=spind bygdebok Btw, hei Tore
 15. Maren Marie Poulsdtr. giftet seg i Kragerø 16.10.1813 med unkarl og matros Christian Christensen. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001736774 Maren døde som enke i Kragerø 17.12.1857 som enke. Alderen ved hennes død er oppgitt til 70 år (1787). Ved 1801 tellingen i Kragerø finner jeg denne familien. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058301001013 Her er foreldrene Poul Jacobsen og Aase Olsdtr.. Jeg finner de gift i Kragerø 17.01.1793. Se øverst på venstre side. https://media.digitalarkivet.no/view/7835/39136/7 Og jeg finner denne dåpen i 1790. Mor Aase Olsdtr. og far Levor Johannessen. Se nr. 2 fra toppen venstre side. https://media.digitalarkivet.no/view/7835/39126/30 Mitt spørsmål er da om dette er den Maren Marie Poulsdtr. som giftet seg i 1813 med Christian Christensen? Hvordan skal jeg få bekreftet at dette er samme person?
 16. Jægt er vel kanskje jekt. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Jakt_(båt)
 17. Tusen takk Ann-Mary for masse ny informasjon! Sidan bustaden Skudevigsveien 32 blei tinglyst 17.7.1908 og Alfred blei konfirmert i Sandviken 8.12.1918, så er vel disse to datoene dei nærmaste ein kjem for flytting til og frå Holmedal. Årsak til at dei flytta tilbake til Bergen var kanskje informasjonen du fann om at kona og mor til dei 8 vart sjuk og døde i august 1920. Det som eg fortsatt lurer på er når og kven som sto for bygging av huset som den gong sto på Fjaler/Askvoll Gnr 4 Bnr 6, , og som i 1921/2 vart utskilt som Gnr 204 Bnr 14. Bakgrunn for at eg lurer på dette er at mor mi og mine besteforeldre flytta inn i dette huset, truleg ein gong i 1919. Mvh Edgar Rivedal
 18. Bøle Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964. Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp. Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm. Klikk --> Gamle Bøle Bøle Søndre Bøle Nordre Bøle Midtre Bøle 1 - Kløcker Bøle 2 - Ødegården - Andersen Bøle 3 - Ødegården - Jonas Bøhle Bøle 4 - Ødegården - Svenkesen Bøle 14 - Gaathaug Bøle 19 - Sanni Bøle 24 - Ekornrød Bøle 95 - Aasen Bøle 97 - Nordhaven Bøle 133 - Vonheim Bøle 1865 Bøle 1875 Bøle 1891 Bøle 1900 Bøle 24 - Ekornrød - Eikornrød Tidligere husmannsplass under Bøle. Til tider 2 boplasser. Gammelt løpenr. 234. Det var også Ekornrødplasser under Bratsberg, litt lenger nord. I tillegg var det 2 plasser med samme navn under Mo i øvre Gjerpen. Sogneprestens manntall av 1664 nevner en Jens (70) som husmand/strandsitter på Bøle. Bøles eneste husmannsplass var Ekornrød. Arbeider, husmann Anders Jensen Eichonrøe fra N. Ballestad(A) dpt. 13/1-1744 d. 8/10-1817, s.a. Jens Ovensen Ballestad.g. 19/10-1770 m. Maria Halvorsdatter fra Kleiva dpt. 5/9-1745 bg. 27/11-1819, d.a. Halvor Gundersen Folloug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.1. Jens Andersen dpt. 14/4-1771.2. Hans Andersen dpt. 6/8-1775. 3. Gunhild dpt. 29/6-1777 bg. 21/12-1777. ”Anders Jensens d. Gunhild f. Ejchonrøe 1/2 aar.” 4. Gunhild Andersdatter dpt. 14/3-1779 g.m. Anders Olsen. Se Skilbred(3).5. Halvor Andersen dpt. 24/3-1782. Se nedenfor.6. Anne Andersdatter dpt. 26/12-1784. Br. ca. 1777. F.f. Anders Jensens db. Jens fra Follestad: Lyder Gunvaldsens kone, Anne Eriksdatter, Hans Pedersen, Peder Hansen. F.f. Anders Jensens db. Hans fra Follestad: Annun Lundes kone, Dorthe Tollesfdtr., Isak Eichonrøe, Peder Hansen, Ole Torjersen. F.f. Anders Jensen Eichonrøes pb. Gunhild: Solve Kieringtejens kone, Anders Jonsens kone, Anders Danielsen Ballestad, Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen. F.f. Anders Jensens pb. Gunhild fra Eichonrøe under Bøle: Dorthe Mejer, Maren Hansdatter, Hans Jensen Ballestad, Christen Paus, Lars Jensen. F.f. Anders Jensen Eichonrøes db. Halvor: Lars Jensens kone, Anne Jonsdatter, Hans J. Ballestad, Christian Hoppestad, Christian Mejer. F.f. Anders Jensen Eichonrøes pb. Anne: Lars Jensens kone, Kisten Andersdtr., Anders Jonsen, Daniel Jensen, Johannes Hansen.Familien ovenfor bodde tidligere i Follestad. Halvor Andersen herfra dpt. 24/3-1782 d. 8/6-1856. g. 7/5-1816 m. Anne Olsdatter fra Nedre Søli(A) f. 2/1-1791 d. 1/3-1847 på Ekornrød, d.a. Ole Haraldsen Søli. Forlovere: "Jørgen Thorbjørnsen Marker og Lars Olsen Prestegården." 1. Andreas Halvorsen f. 18/11-1816. Sjømann i 1835 og 1845. Se skiftet nedefor. 2. Marthe Kirstine Halvorsdatter f. 29/9-1818 g. 12/12-1850 m. garvermester Søren Sørensen fra Brevik (s.a. garver Daniel Sørensen i Brevik). Bodde i Skien. 3. Jens Halvorsen f. 3/12-1820. Sjømann i 1845. 4. Martin Halvorsen f. 2/2-1824. 5. Jacob Halvorsen f. 15/4-1826. Sjømann i 1845. 6. Daniel Halvorsen f. 4/10-1828 g. 27/2-1859 m. Inger Maria Halvorsdatter Hobæk fra N. Brekkej. Se Familie 6 - N. Brekke 1845. Han var fraktemann på skute. 7. Elisabeth Halvorsdatter f. 26/3-1832 g. i Solum 27/12-1856 m. Erik Olsen fra Vold. Bodde på N. Brekkejordet i Skien. 8. Hans Halvorsen f. 16/2-1835. Br. 1818. Halvor Andersen kom hit som husmann i 1818. Rundt 1835 fikk han kjøpt Ekornrød. Anne Isaksdatter bodde her i 1835. Tjenestepike i 1845: Anne Gurine Nilsdatter (24). Norges Matrikel 29. desember 1838: Løbenr. Navn Gaard Opsidder/eier Gammel skyld Ny skyld (Skylddaler) 234 Bøle - Eikenrød Halvor Andersen - 0 daler - 2 ort - 0 skilling G.br., selveier Jens Halvorsen Ekornrød f. 3/12-1820. Br. 1845. Ugift. G.br., selveier Martin Halvorsen Ekornrød f. 2/2-1824. Br. 1852. Ugift. Oldermann Knud Guttormsen kjøpte denne eiendommen i 1857. Han bodde på Holmen under Borgestad. Se hans familie der. August Christian Mikalsen fra Rygge f. 1822. g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Solum f. 1819. Br. 1857. Registrert innflyttet fra Solum til S. Ekornrød under Bøle den 14/4-1857: ”August Christian Michalsen f. i Rygge (27) og hustru Ingeborg Halvorsdatter f. i Solum (30). For at tage arbeid.” Deres sønn Andreas Martinius Augustsen ble født her den 7/1-1859. Familien flyttet etter dette til Brevik. De kom tilbake til Gjerpen før 1875. Se familie 11 - Ø. Borge 1875. Plassen var ubebodd i 1865 og brukt av K. Guttormsen Holmen. ”Laugstol Brug” kjøpte Ekornrød i 1875 og hadde eiendommen også i 1900. Noe ble ekspropiert i 1878 og overtatt av NSB. Senere også til veiutbygging. Mange tomter ble utskilt. Se heretter Bøle under folketellingene. Restene av Ekornrød under Bøle er ei ubebygd strandtomt i en bratt skråning. Se kartet nedenfor. http://gamlegjerpen.no/Bygdebok/Bole/Bole24.htm
 19. Hva i all verden er det for et yrke?
 20. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Feil årsangivelse i sjeleregister for Alten-Talvik

  Mange takk! Jeg har endret årstallet for de siste listene: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/4336 Skanninga baserer seg her på en eldre mikrofilm, og det kan være "ryddet og sortert" i arkivboksen i ettertid. Jeg vil uansett gjøre mine kollegaer i Tromsø oppmerksomme på saken, i tilfelle det er behov for å oppdatere arkivkatalogen. I arkivkatalogen er disse listene for øvrig beskrevet som manntall, som nok er en mer korrekt betegnelse enn sjeleregister. Listene ble i sin tid mikrofilmet sammen med kirkebokmateriale, og de ble dermed også skannet og publisert sammen med kirkebokmateriale, og de ble i den forbindelse plassert i kildekategorien sjeleregistre i Digitalarkivet.
 21. Synes det står Jægtfører og Tømmermand.
 22. Tellingsår: 1865 Kommune: Skien Kommunenummer: 0806 Gatenavn: Gatenr: 556 88 Bydel: Gårdeier: Daniel Ekenrøe Antall leiligheter: 1 Antall personer registrert på bostedet: 7 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Daniel Ekonrød Husfader g Fragtemand 1828 Gjerpen Inger Marie Ekonrød hans Kone g 1831 Skien August Herman Ekonrød Søn ug 1860 Skien Martinius Cornelius Ekonrød Søn ug 1862 Skien Anna Caroline Ekonrød Datter ug 1865 Skien Marthin Ekonrød Logerende ug Sømand 1824 Gjerpen Hans Ekonrød Logerende ug Sømand 1835 Gjerpen http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0806&kenr=0521&bnr=0523&lnr=000 ---- Tellingsår: 1875 Kommune: Skien Kommunenummer: 0806 Gatenavn: Bratsbergkl. Gatenr: 88 Bydel: Gårdeier: Daniel Ekonrød Antall leiligheter: 2 Antall personer registrert på bostedet: 8 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Daniel H. Ekornrød hf Søfarende 1828 Ekornrød Inger Marie Halvorsdatter Kone 1831 Brekkegjordet August Herman Ekornrød* s Stadig Skolegang 1860 Brekkegjordet Martinus Kornelius Ekornrød* s Stadig Skolegang 1862 Brekkegjordet Anna Karoline Ekornrød* d Stadig Skolegang 1865 Bratsbergkl. Dina Marie Ekornrød* d Stadig Skolegang 1867 Bratsbergkl. Ida Andrea Karine Ekornrød* d 1870 Bratsbergkl. Niels Hansen Folloug Logerende e Dagarbeider 1816 Folloug Gjerpen http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0806&kenr=007&bnr=0054&lnr=00
 23. Du er bare helt fantastisk Ann-Mary Er yrkene Seglfører og Tømmermand?
 24. Daniel Halvorsen Norway Marriages, 1660-1926 Name: Daniel Halvorsen Birth Date: 1829 Age: 30 Spouse's Name: Inger Marie Halvorsdr Spouse's Birth Date: 1832 Spouse's Age: 27 Event Date: 27 Feb 1859 Event Place: Gjerpen, Telemark, Norway Father's Name: Halvor Andersen Spouse's Father's Name: Halvor Olsen https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7RR-TJ6 https://media.digitalarkivet.no/view/1368/6
 25. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Diverse folio snudd opp ned i Pantebok 3B, 1760-1772, Sunnmøre

  Her ser det ganske riktig ut til at ti blad (eller fem dobbeltblad) - folio 744-753 - er bundet inn opp ned. Jeg har stokket om på bildene og rettet en del feilindekserte sidetall, slik at bildene kommer i rett rekkefølge. Jeg klarer imidlertid ikke unngå at folio 753b og folio 744a kommer på feil plass, siden disse sidene er på samme bilde som hhv. folio 743b og folio 754a. Bildene er også fremdeles opp ned og må følgelig roteres i visninga for hver gang. (Jeg har ikke tilgang til å redigere bildene, og for den som har tilgang, er det heller ikke en liten jobb, siden hvert bilde finnes i kopier på ulike lagringsområder.) Men med retting av sidetall og stokking av rekkefølge, skal det i alle fall ha blitt noe bedre. Når du benytter brukslenke for sidevisning vil lenka for øvrig vise korrekt bilde, uavhengig av om vi endrer rekkefølgen på bildene eller om vi skulle få rotert bildene.
 26. Styrmand Daniel Ekornrød gift med Inger Marie Halvorsdatter Når ble de gift? Dåpen til Daniel og Inger Marie? Hvor mang barn fikk det? På forhånd tusen takk
 27. Leif B. Mathiesen

  Ny bygdebok for Luster etter Urnes-boken?

  Om bygdebokarbeide fra Luster kommune. https://www.luster.kommune.no/bygdebokarbeidet-status.4860645-394422.html
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.