Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'kroken'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 17 results

 1. Eg er ikkje nokon ekspert på skrift frå 1600-talet, og her kjem ei utfordring som kanskje nokon kan hjelpa meg med: Det tek til på åttande siste linje på høgre side: https://media.digitalarkivet.no/view/28558/10 «Johan Theiste hafde ladet indstefne Brite Josephsdatter Semb(?) huis Huuse ehr bruchte som huis(?) Berendt Nagell paa Lobergs hafer setter opschrift bekoste ....(?)» Vidare kjem det fram at Britha hadde butt på Loberg i 13 år fram til for tre år sidan og at Berendt Nagell ikkje hadde gjort noko med dei tre husi som stod på plassen. På neste side i tingboki er Siri Siffuersdatter innstemnd med liknande uttale om husi på plassen Skophammar. Ogso husi på Surnasete er nemnde, men utan namn på brukar... Spørsmål: * Kva står på sjuande og sjette siste linjene på sida som eg har referert til over? * Har eg elles oppfatta teksten so nokolunde korrekt? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Eg syner til denne sida i Manntalet for 1664/1666 for garden Kroken («Krogenn») i Hafslo: https://media.digitalarkivet.no/view/35573/73 Som husmenn under Kroken les eg: * Thrund Thorgieldsen «vnder Companiet» * Joen Lauridsen L.... * Poffel Surens....... * Olluf Loeberg Kva er dei fulle namni til Joen og Poffel?? Ein av dei gamle husmannsplassane under Kroken heitte LOEN - kan det vera bustaden til Joen Lauridsen?? Ei anna kjelde oppgjev Poffel sitt namn til Paul Sjurson, men her står det då vitterleg Sørenson?? Kva med plassnamn? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Eg har fått opplyst at «Sigurd Haftorson budde på setegarden Sørum på Romerike, og i eit salsbrev frå 1378 selde han garden Kroken med tilhøyrande skog, ein del av Urnes og Kvåle i Sogndal til adelsmannen Erling Einerson i Hildegard i Bergen på sonen Håkon, dotteri Agnes og eigne vegner.» Kan nokon fortelja meg kven denne adelsmannen Erling Einerson kan ha vore? Og korleis garden Kroken sidan skifte eigarar fram til 1525? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Denne huslyden har eg slite med i mange år og vel meir eller mindre gjeve opp å finna lagnaden til. MEN, sjølv om dei hamna på legd og kjem fram i fattigprotokollane for Hafslo, må dei jo ha hamna ein eller annan stad. Etter at Gulbrand døydde i 1774 forsvinn både enkja og borni frå Hafslo, men kvar i all verdi vart det av dei?? Kanskje ytre Sogn? Sonen Mons kanskje til Os i Hordaland? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Gulbrand Olson Steen, opphavleg frå Haustaker, Kaupanger i Sogndal, var son av gardbrukar Ole Andersson på Haustaker og kona Kirsti Gulbrandsdotter frå Hovland, vart døypt på Kaupanger i Sogndal 28.2.1702. Han gifte seg i Sogndal kring 1744 med Rannei Monsdotter frå Nes i Sogndal. Ho var dotter av husmann Mons ¤¤¤¤¤ (farsnamn og opphav?) på Tangen under Nes og kona Cecilia Clausdotter frå Bjørgen under Årøy og f. i Sogndal kring 1716. Gulbrand og Rannei budde først eit par år på Tangen under Nes i Sogndal, men flytte kring 1748 til Offerdalen ytre i Årdal der Gulbrand truleg var sagarbeidar fram til kring 1757. Kring 1757 flytte so Gulbrand og Rannei til Luster, og her var dei plassfolk i Stein under Kroken i alle fall so lenge Gulbrand levde. Han er rett nok skriven Dalen då han vart gravlagd 15.3.1774, men i protokollane frå fattigvesenet er han aldri kalla noko anna enn Steen! ¤¤¤¤¤ (lagnaden til Rannei?) Plassen vart nok nedlagd etter dei var borte. Gulbrand og Rannei fekk visstnok fem born i lag: 1. Kirsti Gulbrandsdotter, f. i Sogndal kring 1745, ¤¤¤¤¤ (n. ekstraskatten 1762 – lagnaden hennar?) 2. Cecilia Gulbrandsdotter, døypt i Sogndal 3.9.1747, ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – d. ung?) 3. Maria Gulbrandsdotter, døypt i Årdal 4.5.1749, ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?) 4. Ole Gulbrandson, døypt i Årdal 2.1.1752, ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?) 5. Mons Gulbrandson, f. i Årdal 12.12.1755, ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? - kan dette vera Mons som brudgom på Os i Hordaland: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000728733) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Ei gamal, men like vonlaus utfordring frå Kroken i Hafslo: Dette skiftet frå 20.5.1744: https://media.digitalarkivet.no/view/24137/140 syner at husmannskona Christi Larsdotter då var avlidi og let etter seg: * Knut Halvorson, enkjemann * Halvor Knutson, son * Lars Knutson, son * Guri Knutsdotter, dotter Kyrkjebøker og tingbøker syner at: * Halvor Knutson var fødd på Sørheim i Luster ?.12.1723 * Lars Knutson vart døypt frå Kroken i Hafslo 16.8.1733 * Guri Knutsdotter vart døypt frå Kroken i Hafslo 8.12.1737 Som enkjemann flytte Knut Halvorson til plassen Lunden under Rønnei der han gifte seg att, men han døydde i 1753. Både Knut og Christi kom frå «bondestand», og dei hadde mange søsken, men dei budde alle i Luster eller Hafslo - difor finn eg det høgst «besynderleg» at eg ikkje kan finna spor etter dei tre borni deira nokon stad!? Ingen av dei vart konfirmerte i Luster og heller ikkje i Hafslo (lister frå 1755), so kvar i all verdi kan dei ha vorte av? Kanskje hamna ein eller fleire av dei i Bergen? Knut hadde ei stedotter som gifte seg i Luster, men som sist på 1760-talet flytte med mann og fleire born til Bergen... Eg ville vorte svært so glad om nokon greier komma på spor etter denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Eg har fått eit tips om at: Lisbet Olufsdotter Eikren, fødd i Straumsnes 21.4.1901, som i 1926 vart tilsett som handarbeidslærar ved Husmorskulen i Kroken i Hafslo, skal ha vore student ved Statens håndverk- og kunstindustriskole i Christiania/Oslo kring 1924/1925. Finst det studentlister for denne skulen? Er dei tilgjengelege for å få ei stadfesting av denne skulegongen? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Eg har i årevis jobba med huslyden til John Andersson Teiste (1560-1607) på Kroken i Hafslo, men berre heilt tilfeldig oppdaga eg i dag at han må ha vore gift TO gongar. Frå før veit me at han kring 1605 gifte seg med ei Øllegaard Pedersdotter, som sidan gifte seg att to gongar i Kroken, først med futen Peder Frost og sidan med futen Simon Nilsson. I dag fekk eg so greie på (gjennom E. A. Thomle sin artikkel frå 1903!) at John var gift ein gong før med Cecilia Axelsdotter Gyntersberg frå Torget i Brønnøy. Ho var dotter av lensherre Axel Henrikson Gyntersberg på Torget og kona Kirstina Trondsdotter Benkestok. Då er det at eg no ønskjer å leggja til følgjande detaljar i manuskriptet mitt før dette vert prenta: ** Kjenner ein (nokolunde) leveåri til Cecilia Axelsdotter Gyntersberg? ** Kvar var lensherre Axel Henrikson Gyntersberg fødd og oppvaksen? ** Kvar var Kirstina Trondsdotter Benkestok fødd og oppvaksi? ** Kjenner ein fleire detaljar om John Teiste og ekteskapet hennar med Cecilia? Kva er basiskjelda for dette ekteskapet? ** Endeleg vil eg gjerne få ta opp att spørsmålet om Øllegaard Pedersdotter - er det i det heile mgeleg å seia noko om kven ho kan ha vore? Ho har vel truleg vore av «høg byrd», me utan ættenamn er det vanskeleg... Eg takkar so mykje på førehand for alle gpde tips!
 8. Eg slit med ei skikkeleg utfordring: Ein IVERSEN skal ha vore styrar for Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken, Hafslo frå 1903 til 1905, men han har ikkje sett spor etter seg i kyrkjebøkene for Hafslo, korkje som barnefar eller som faddar. Eg står heilt utan spor, og no lurer eg på om nokon kan hjelpa meg finna ut kven denne Iversen kan ha vore? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Dette er ei kjempeutfordring som eg har jobba med i minst 35 år, men som eg aldri har greidd å løysa! Kanskje no er tidi kommi? Eg syner til denne huslyden frå FT1801 for garden Loven i Luster: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058398001211 Ole Johannesson, 32, husmann med jord Mari Johannesdotter, 41, kona hans Dei var då plassfolk på plassen Lovelund under Loven der dei visstnok flytte inn kring 1797. Kring 1811 flytte dei so eit lite stykke utover fjorden til plassen Ekrene under Kroken i Hafslo, og der døydde dei; Ole Johannesson 6.5.1847, 78 år: https://media.digitalarkivet.no/view/11460/38 Mari Johannesdotter 12.11.1837, 83 år: https://media.digitalarkivet.no/view/11460/8 Som enkjemann gifte Ole seg att i Luster 11.7.1838, 68 år, med far Johannes Olson: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/125 Som fødestad er oppgjeven Ekrene, men der var han i alle fall IKKJE fødd! Og eg veit ikkje om me kan stola på at faren heitte Johannes Olson heller!? Eg har so langt ikkje greidd å finna opphavi til korkje Ole eller Mari, og ei òrsak er at eg ikkje finn vigsli deira! For Ole har eg to alternativ: * Ole, f. i Lærdal 2.6.1768 som son av gardbrukar Johannes Olson på Aarethun * Ole, døypt i Hafslo 1.10.1769 som son av paktar Johannes Ingebrigtson på Hafslo prestegard, sidan busett i Holten på Kaupanger i Sogndal. Om denne siste har me ei fråsegn frå 1793 om at han då var busett i ytre Sogn, men seinare lagnad er ukjend! Det hadde vore berre heilt fantastisk om nokon greidde finna: * Dato og stad for vigsli til Ole og Mari kort før 1801? * Dato og stad for fødslene til Ole og Mari på 1760-talet? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Eg har i mange år slite med ein manglande detalj i ein huslyd KROKEN frå Hafslo i Sogn. Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~ Hans Johan Kroken, f. i Waushara Co., Wis. 27.7.1898, d. i Beaver Dam, Wis. 6.4.1972. Han gifte seg i Mt. Morris, Wis. 4.9.1927 med Mildred E. ¤¤¤¤¤ (middle name? – Mary? - ættenamn Greene?) Green. Ho var f. i Green Lake Co., Wis. 27.8.1910 og d. i Beaver Dam, Wis. 11.4.1999. Hans Kroken var byggarbeidar («construction worker»), og han og Mildred budde i Lannon, Waukesha Co., Wis. og sidan i Beaver Dam, Dodge Co., Wis. Dei fekk fem born i lag. ~~~~~~~~~~~~ For ein god del år sidan talte eg med ei dotter som då framleis levde, og ho meinte mori sitt fulle namn skulle ha vore Mildred Mary Green, men eg har aldri kunna prova dette! Kan nokon hjelpa meg finna ei stadfesting av dette? * Ein stad finn deg ho som Mildred M. Kroken: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=1732&h=358994442&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx20590&_phstart=successSource * Ein annan stad står ho som Mildred E. Kroken: https://www.findagrave.com/memorial/113462695 Eg takka so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Denne huslyden har sett mange grå hår i hovudet mitt. Kanskje kan nokon hjelpa meg fina ut kvar desse søskeni vart av? Eg ser ikkje noko meir til dei i Luster eller Hafslo - flytte dei kan henda til ytre Sogn eller ytre Sunnfjord? Eller til Bergen? Knut Halvorson, fødd på Stokkanes i Luster kring 1695, vart gravlagd i Luster 2.12.1753. Han gifte seg første gongen kring 1725 med Christi Larsdotter, fødd på Sørheim i Luster kring 1698. Ho døydde i Hafslo kring 1744. Skiftet hennar syner tre born som alle var i live i 1744: * Halvor Knutson, fødd i Luster ?.12.1723 - lagnad ukjend * Lars Knutson, døypt i Hafslo 16.8.1733 - lagnad ukjend * Guri Knutsdotter, døypt i Hafslo 8.12.1737 - lagnad ukjend Eg takkar so mykje på førehand for alle tips om lagnadane til desse borni!
 12. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ John Andersson Teiste (1560-1607), son av Anna Kruckow og andre mannen Anders Nilsson Tornekrans, var gardbrukar på Kroken i Hafslo, men miste livet ved eit ulukkeshende. Han var gift med ei: Øllegaard Pedersdotter, som me ikkje veit noko om i det heile, men namnet kunne tyda på skyldskap med Klingenberg-ætti i Sogndal(?) Som enkje gifte Øllegaard seg kring 1608 att med ein, som eg trur var dansk embetsmann: Peder Frost. Peder kom til Sogn som fut i dåverande Dale skipreide, men døydde på Kroken alt i 1614. Eg kjenner ikkje til born i dette ekteskapet! Eg sit her att med følgjande kjempeutfordringar: * Kven var Øllegaard Pedersdotter - opphav og foreldre? * Kven var Peder Frost - opphav, fødselsår og foreldre? * Fekk Peder Frost og Øllegaard Pedersdotter born i lag? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 13. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Lensherre John Teiste døydde på Kroken i Hafslo kring 1555. Enkja Anna Kruckow gifte seg kort tid etter att med: Anders Nilsson Tornekrans, visstnok fødd i Danmark kring 1525(?) og avliden på Kroken kring 1594. Ein stad har eg sett Anders nemnd som skrivar (sorenskrivar?), men elles veit me ikkje noko om denne mannen! Eg står fast på følgjande utfordringar: * Kvar hadde Anders Nilsson Tornekrans opphavet sitt ifrå - foreldre og fødestad? * Stemmer det at Anders var sorenskrivar, eller kva yrke hadde han? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne so «anonyme» mannen!
 14. Den 24. juli 1873 dør Hans Hansen på gården Lunde i Bardu, Troms. Hans kone var Maren Sofia Larsdatter Breen, født 1801 i Tolga, Hedmark, døpt 8 november 1801, datter av Lars Knudsen Myren (1763-1833) og Ågot Bersvendsdatter Otterhaug (1761-1819). De hadde følgende barn: • Lars Hansen Vingelen, senere Lundeng. (1828-1873), gift med Anne Olsdatter Sørhus (1832-1902) • Kari Hansdatter Vingelen, senere Lund (1831-), gift med Iver Olai Hansen Lund • Anne Hansdatter Vingelen (1833- • Hans Hansen Vingelen, senere Bangen (1838--1923), gift med Eline Thomasdatter Hagerbakken (1848-1948) • Amund Hansen Vingelen (1844-1860) Spørsmålet er hvem er denne Hans Hansen? Han ser ut til å være født ca 1800. I 1865 tellingen sikter det til at han er født i Tønset PRestegjeld, hvilket i 1800 tilsvarte ca dagens Tynset, Alvdal og Folldal. Hans og Maren Sofia gifter seg 11. juli 1828 i Vingelen, Tolga. Han oppgis da å være håndverker. Det finnes to Hans Hansen oppgitt i kirkebøkene for Tolga i denne perioden. Den ene bodde på gården Kirkebakk, men denne er det ikke. Den andre som er funnet er Hans Hanssen, født 9. mars 1800 i Folldalen, bosted Krogen når han konfirmeres i 1817. Denne Hans ble døpt i Øvre Folldals kirke 30 mars 1800, sønn av Hans Hansen og Karen Jensdatter, oppgitt bosted Norbye. I følge bygdeboka for Folldal var disse bosatt på Kommandantplassen/Myren G.nr. 85 b.nr. 1A. Far Hans er oppgitt som skredder og ufør. Født 1766, død 14. februar 1850. Karen ble født 1771, død 30. januar 1849, datter til klokker Jens Christian Pedersen Nordbye, som eide Neby på Tynset, og dennes kone Gisken Kristine Jorisdatter Aalborg. Noen som sitter på annen utfyllende informasjon som enten styrker eller svekker min hypotese? mvh Eiliv Sørhus
 15. Eg har i dag fått i handi ei ny utfordring som direkte gjeld Hafslo, og eg står i grunnen ganske so fast: Denne vigsli er registrert i Hafslo 20.6.1847 (#4): https://media.digitalarkivet.no/view/11459/32 Michael Petersen, malergesel, fødd i Bergen, 29 år, son av Johan Peter Petersen Ingrid Nilsdotter Quul, fødd Quul i Slidre, 28 år, dotter av Nils Olson Eg finn Ingrid Nilsdotter, fødd 16.10., døypt 8.11.1818 på ein husmannsplass under Quul i Vestre Slidre, foreldri Nils Olson og Ragnhild Gundersdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/9386/58 MEN, eg har søkt over alt i og kring Bergen, men finn ikkje spor etter nokon Michael Pettersen med far Johan Peter fødd der! Dei får ein son i Hafslo, og ein son i Vestre Slidre: * Hans Andreas, fødd Kroken i Hafslo 20.9.1850: https://media.digitalarkivet.no/view/11457/148 * Nils Christopher, fødd i Vestre Slidre 21.11.1855: https://media.digitalarkivet.no/view/8995/8 FT1865 syner huslyden som plassfolk på Moen under Røvang i Vestre Slidre, berre sonen Nils er nemnd: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0543&kenr=002&bnr=0034&lnr=000 FT1875 syner huslyden same stad, men då som sjølveigarar, utan sonen Nils, men med sonedotter Ingrid Hansdotter, fødd Hurum sokn i Vang 1872: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0543&kenr=002&bnr=0030&lnr=00 FT1900 syner ei legdekone Ingrid Nilsdotter, fødd i Vestre Slidre 1817, busett som enkje på Høyme nedre i Vestre Slidre, som eg trur må vera «vår» Ingrid: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037102000068 Og her er dødsfallet hennar som fattiglem og enkje 12.2.1904: https://media.digitalarkivet.no/view/4078/99 Og her er dødsfallet til mannen Mikal Petersen, 30.12.1887, målar og fattiglem: https://media.digitalarkivet.no/view/4078/90 Sonen Hans Andreas Pettersen, målar, Rødvang i Vestre Slidre, 23 år, gifte seg i Rogne sokn, Austre Slidre 23.1.1874 med Anna Haakensdotter, sjølveigardotter Hovi, 26 år: https://media.digitalarkivet.no/view/8996/192 Her bur dei 1900 på Høgden i Austre Slidre med seks born: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037103001671 Sonen Nils Christopher Mikaelson, målar Rødvang i Vestre Slidre, f. 1855, gifte seg i Eidfjord 19.7.1877 med Helga Paulsdotter Kvammen, frå Eidfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/8322/133 Her bur dei 1910 som gardbrukarar på Kvammen i Eidfjord med ei dotter: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036677000232 Utifrå desse opplysningane sit eg med følgjande utfordringar: ** Er det mogeleg å finna fødsli til Michael Pettersen med fulle namn på foreldri hans? ** Er det mogeleg å seia noko om kva plass under Kvul i Vestre Slidre Nils Olson og Ragnhild Gundersdotter budde på? Og kvar dei kom ifrå? ** Seier bygdeboki frå Vestre Slidre (Moen under Røvang) noko om opphavet til målar Michael Pettersen? ** Er det mogeleg å finna supplerande opplysningar (lagnad/dødsfall?), til dømes gjennom bygdeboki frå Austre Slidre, om Hans Andreas og Anna Pettersen? ** Og endeleg, er det mogeleg å finna supplerande opplysningar (lagnad/dødsfall?), til dømes gjennom bygdeboki frå Eidfjord, om Nils Christopher og Helga Pettersen? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 16. Følgjande barnedåp er registrert i Årdal i Sogn: Kari Severine, fødd 10.2.1895 som dotter av husmannsdotteri Guri Hansdotter Lægreid og snikkar Kristoffer Pederson Kroken frå Hafslo: https://media.digitalarkivet.no/view/2968/28 FT1900 syner Kari Kristoffersdotter Kroken med mor Guri og tre halvsøsken på Vassplassen under Lægreid i Årdal: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037349000594 Her er konfirmasjonen til Kari Severine Kristoffersdotter Lægreid i 1910: https://media.digitalarkivet.no/view/2968/157 FT1910 syner Kari K. Lægreid som tenestejente på Årdal prestegard i Årdal: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036723000741 Den nye bygdeboki for Årdal omskriv denne huslyden på sde 920, men bere eitt av dei fire borni hennar Guri er nemnt, og det er (diverre) ikkje Kari Severine! Er det utifrå desse opplysnigane mogeleg å finna ut noko meir om lagnaden til Kari Severine Kristoffersdotter? Har ho etterkomarar? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Kristoffer Pederson Kroken frå Hafslo, fødd 1872, vart i 1897 stemnd for tredje leigarmålet på to år. Det ligg i samband med denne saki føre eit brev skrive av Johannes O. Feet i Hafslo fattigstyre dagsett 24.2.1898 der det mellom anna heiter: «I henhold til foranstaaende skal Hafslo fattigkommission efter indhentede oplysninger angaaende faderens økonomiske stilling tillade sig at foreslaa som passende opfostringsbidrag kr. 30,00 - tredive kroner - aarlig. Det oplyses at barnefaderen Kristoffer P. Kroken intet eier, at dette er hans 3die uægte barn, at der siges, at han skal være gift, ialfald paastaar han det selv, men af andre benektes, idet den angivelige kone skal opholde sig i Vik, hvor hun antagelig hører hjemme. Paa hans hjemsted har man ingen kone seet.» Det høyrer til soga at barnefaren gjekk til sak mot mori til siste barnet, men han stakk av under rettsforhandlingane og rømte til København der han i juli 1901 vart barnefar på ny, men han gifte seg med mori i 1902! Utfordringi her er i første rekke: Var Kristoffer kan henda «bigamist»? Kven kan denne «kona i Vik» ha vore? Lagnaden til Kristoffer i Danmark er forøvrig debattert i dette emnet, der det framleis er ukjent kvar han hamna til sist...!? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.