Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'molde'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. I Trondheim lagtings tingbok 1739–43, fol. 86 a, er omtalt et proklama av 21. juli 1740 som er innført i kopiboken. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505410308 I Romsdal sorenskriveris tingbok 1740–49, fol. 19 b, er omtalt en kirkebokutskrift av 24. oktober 1740 som «lyder saaledes …», men så står det ikke mer. Kanskje dette også er innført i en kopibok? https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477 Hvor kan man finne slike kopibøker, enten her eller i arkivportalen (hvis søkefunksjon er ubrukelig, iallfall for publikum)?
 2. Dette er ein huslyd som eg første gongen jobba med på 1980-talet, men som eg sidan har freista oppdatera. Dette syner seg vera vanskeleg. Eg finn ikkje ein gong ei vigsle for Erland Rasmusson og Anna Eriksdotter, som i 1865 budde på ein plass under Gjednes i Bolsøy: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1544&kenr=004&bnr=0032&lnr=000 Kanskje nokon har betre auge enn eg? Erland er tydeleg frå Lom, her innflytt til Grong i 1839: https://www.digitalarkivet.no/view/285/pi00000000020836 Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dette er ein huslyd som eg er vorten minnt om gjennom eit innlegg av Ivar Moe i eit anna tema: Kring 1760 kom det eit nytt klokkarektepar til Luster. Christen Andersson Berg og kona Henrikke. Truleg kom dei hit frå Bergen, men dei var barnlause, og det er fint lite me høyrer om dei. Men me kjenner til ein bror av Henrikka og ei søster av Christen. Kan dette vera til hjelp for å finna ut meir om opphavi deira? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Christen Andersson Berg, opphavleg frå ##### (kvar var han oppvaksen? – Bergen?? – hadde ei søster Anna Cathrine Andersdotter Berg, enkja etter Peder Rasmusson Berg – ho døydde i Bergen 1785) var son av ##### (foreldri hans?) og f. ##### (fødestaden hans?) kring 1702 og gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hans?) Henrikka Nilsdotter Wolle frå ##### (kvar var ho oppvaksi? – hadde ein bror Carl som budde i Molde – var ho derifrå?) Ho var dotter av ##### (foreldri hennar?) og f. ##### (fødstaden hennar?) kring 1698. ##### (yrke og bustad før 1760? – Bergen?) Men kring 1760 kom Christen Berg til Luster som ny klokkar etter Rasmus Bandscher, og han og Hnrikke tok då over heimen her i Årstu etter dedn føregåand klokkaren. Henrikka vart gravlagd frå Årstu 26.4.1776. Etter ein del strid laut Christen slutta som klokkar kring 1778, men truleg vart han buande her i Årstu enno eit par år til. Christen og Henrikka fekk ikkje born i lag. Kring 1780 flytte Christen Berg attende til Bergen. Han budde i Marken i Bergen, og derifrå vart han gravlagd 30.4.1796. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Eg syner til denne vigsli i Molde 25.6.1843 mellom Hans Andersen Monsen, bakarsvein, fødd Bergen 1819, og Anna Olsdotter Giertøe, 25 år: https://media.digitalarkivet.no/view/16056/136 Ein av trulovarane er Ole Giertøe, truleg far hennar!? FT1865 syner fødestaden hennar som Bolsøy: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1502&kenr=0084&bnr=0084&lnr=000 Men eg finn ikkje noki Anna Olsdotter fødd i Bolsøy som eg tykkjer «høver»! No ser eg at Gjertøy er eit gardsnamn på Hitra i Sør-Trøndelag, men kan Anna vera derifrå? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om opphavet til Anna Olsdotter!
 5. Min oldefar Peder Anton Hansen Øverland f. 21.09.1857 i Bolsøy kommune, Molde gifter seg med Kristianna Andersdatter Matberg f. 15.09.1858 på Matberg i Aukra, Møre-og Romsdal. Når de giftet seg har jeg ikke lykkes å finne. Deres første UEKTE barn Madsine ble født 06.09.1884 på Aukra. Hun ble døpt den 12.09.1884. Kilde: https://media.digitalarkivet.no/view/3816/49 Senere viser det seg at Peder Anton får en UEKTE datter i Ålesund i 1887 med Marta Sofie Karoline Petersdatter. I kirke bok oppgis det at det er henne 3.barn og barnefarens 2. barn. Kilde: https://media.digitalarkivet.no/view/5720/29000/35 Den 26.03.1888 får Peder Anton og hans kone Kristianna sitt andre barn som er min farfar Hans Andreas Hansen Øverland. Døpt: 10.04.1888 i Bolsøy. Han er oppført som ektefødt. Kilde: https://media.digitalarkivet.no/view/2696/13 Ut i fra dette så skal da min oldefar og oldemor være gift en gang mellom 1884 og 1888. Det har ikke lykkes meg å finne deres giftemål. Er det noen av dere på Digital arkivet som klarer å finne dette ? Når tid og hvor.
 6. Jeg prøver å løfte frem to temaer fra det gamle forumet: [#75781] Jonas Jakobsen Ravn Født ca.1691 i Molde Romsdalen [#49744] Kan Jonas Jakobsen Bjørgan i Kvikne (f.ca.1701) ha røtter i Romsdal? Sitat fra det siste temaet "Jeg har lenge lurt på hvor Jonas Jakobsen kunne ha sin opprinnelse. Han skulle være født ca.1701 og har sannsynlighvis hatt noe med gruvedriften i Kvikne å gjøre. Jeg prøver her med noe som vel er i nærheten av ett skudd i blinde, men verdt å sjekke opp:Følgende skifte finnes etter Jonas:Skifte etter Jonas Jakobsen Bjørgan 1756?. Enke Kirsti Toolsdatter. Barn 1)Anne Jonasdatter 2)Anne Jonasdatter 3)Marit Jonasdatter 4)Sophie Jonasdatter 5)Kirsti Jonasdatter 6)Dorthea Jonasdatter.Formyndere søskenbarnsmann Ole Toresen Skogstad, søskenbarnsmann Lars Jensen Bjørgan, morsøstermann Halvor Olsen Løkke bergarbeider, morbror husmann under Mo Nils Toresen( Toolsen eller Tohlsen mener jeg). Ole Olsen Romsdal er nevnt som barnas tremenning.I Romsdalen fantes det ifølge John Aarønes sin hjemmeside en Jonas Jakobsen Ravn f.1691. Denne Jonas Jakobsen Ravn Skulle være sønn av toller Jakob Ravn og hans hustru Elisabeth Audensdatter Widerø. Kan dette være den senere Jonas Jakobsen Bjørgen i Kvikne? Det er akkurat 10år feil mellom dem, men akkurat derfor kan det være en regne/skrivefeil slik at Jonas Jakobsen Bjørgen er blitt 10 år for ung.Den Ole Olsen Romsdal , som nevnes kan jo kanskje virkelig ha Romsdal-navnet med bakgrunn i at slekta hans kan ha kommet fra Romsdalen.No er det uvisst om Ole Olsen er tremenning på mor eller far siden. Alle de andre formynderne representerer morsiden. Kanskje Ole Olsen Romsdal da representerer farslekta.Jonas Jakobsen hadde en halvsøster Maret Larsdatter gm brukeren på Bjørgen Jørgen Iversen. Det var skifte etter han 1752:Skifte etter Jørgen Iversen Bjørgan 1752. Enke Maret Larsdatter. Barn 1)Sigri Jørgensdatter gm Lars Jensen Stae 2)Anne Jørgensdatter 3)Kirsten Jørgensdatter 4)Sophie Jørgensdatter 5)Dorthea Jørgensdatter 6)Berit Jørgensdatter 7)Marit JørgensdatterFormyndere Iver Helgesen Brattbostad søskenbarn, Lars Jensen Stae søstermann, Amund Hansen Totlund, Jonas Jakobsen Bjørgan halvmorbror.En kan merke seg at både Maret Larsdatter Bjørgen og Jonas Jakobsen Bjørgen har døtre med navnet Anne. Jonas har sågar to stk. Dette er mest sannsynlig deres mors navn. En kan jo også merke seg at navnene Kirsten, Sophie og Dorthe finnes både hos Maret Larsdatter og Jonas Jakobsen BjørgenJeg la merke til, hos Aarønes, at det yngste barnet til Jakob Ravn heitte Anne Elisabeth. Kanskje dette var det egentlige navnet til moren også, dvs Ane Elisabeth Audensdatter Widerø? Dette ville i såfall passe godt inn med Jonas Jakobsen Bjørgens antatte mors navn, nemlig Anne.For at alt dette skulle kunne stemme, må Elisabeth Audensdatter Widerø ha giftet seg igjen med en Lars, som ble far til Maret Larsdatter Bjørgen. Jakob Ravn døde vel antageligvis i 1704. Dette kan muligens torpedere hele teorien min, da Maret Larsdatter da må være født etter 1704. Er det noen som kjenner alderen til Maret Larsdatter Bjørgen?No er jo dette en svært løs teori og Jonas Jakobsen Bjørgen kommer vel mest sannsynlighvis annetsteds fra. Er det noen, som har noen ide om hvor han eventuelt da kunne stamme fra? Er det mulig å eliminere ut Jonas Jakobsen Ravn?" I fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal, 1704, s.261 kan en lese at en Lars ......? soldat nu boende på bjørgan i Kvikne har giftet seg i løpet av året. Jeg er ikke sikker på hva farsnavnet kan være, da det ikke ligner på Lorentsen som jeg ville forvente hvis dette skulle være far til Maret Larsdatter Bjørgan nevnt i sitat ovenfor. Uansett, hvis dette er far til Maret Larsdatter så er dette muligens en bekreftelse på at mor til Jonas Jakobsen og Maret Larsdatter først ble gift med en Jakob, som døde senest 1704, for deretter å gifte seg 1704 med en Lars .... soldat. Siden denne Lars benevnes "nu boendes på Bjørgan" må han vel nylig ha ankommet Bjørgan. Dette passer jo godt med Kvikne bygdebok som sier at en Lars Lorentsen fikk bygselbrev 10 oktober 1704 på Bjørgan. Det er ikke godt å si når på året giftermålet til Lars Bjørgen fant sted. Informasjonen om giftermålet blir oppgitt i desember 1704. Skiftet etter Jakob Ravn holdes 16 desember 1704. Jakob Ravn må være død før 17 august 1704 da Mathias Ravn på denne dato betaler til Molde Kirke for hans sal. Faders Gravsted i Choret og Klokkerne. Det nevnes ingenting i skiftet etter Jakob Ravn at hans enke eventuelt allerede har giftet seg eller skal gifte seg, det synes derfor lite sannsynlig at hun gifter seg med Lars Bjørgan på Kvikne. Et annet moment er vel også at det kan se ut som om skiftet må være utført etter at et eventuelt giftermål ville finne sted mellom Elisabeth Oudensdatter og Lars Bjørgan, selv om giftermålet kan ha skjedd senere i desember. Det var vel også nødvendig å holde skifte etter forrige ektemake før en fikk giftet seg med ny ektemake. Kronologisk virker det derfor litt vanskelig. I skiftet etter Jakob Ravn 1704 er også Nils Nilsen Marstrand tilstede. Dette er vel sannsnlighvis far til Nils Nilsen Marstrand som var hytteskriver 1705 på Kvikne, så det er faktisk en liten forbindelse her til nettopp Kvikne. Kanskje noen har inspill her?
 7. Dag T. Hoelseth

  (Løst) Arne Lorang Holme (1916-1981)

  I Romsdals Folkeblad og Adresseavisen for hhv. 7. og 8. juni 1949 finner jeg en lysningsannonse for steinhogger Arne Lorang Holme og Kathinka Johanne Møll, begge Molde. Ekteparet ligger gravlagt på Tune kirkegård i Sarpsborg. Kathinka, f. 1917 i Holum i Vest-Agder, har jeg kontroll på. Men Arne Lorang Holme, f. 3. juli 1916, en periode var han en velkjent bryter, får jeg ikke skikk på. Har saumfart kirkebøkene for Molde og omegn uten å finne spor. Bokhylla og Retriever er også konsultert, i tillegg til Familysearch. Nå kan han jo ha vært kjent med et patronym de første årene, men uansett burde han ha dukket opp i en eller annen kirkebok. Noen som drar kjensel på navnet og kan hjelpe? Trenger stort sett bare dåpsoppføringen og navnet på foreldrene. DTH
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.