Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'skifte'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 38 results

 1. På slutten av 1600-tallet var min 5×tippoldefar bruker på Østvedt gård i Eidanger (nå Porsgrunn kommune). I skiftet etter min 5×tippoldemor fra 1698 er det oppført en plog, men ingen andre jordbruksredskaper. Kan redskapene ha tilhørt eieren av gården? Min tippoldefar eide gården Kjølsrud, også i Eidanger. I skiftet etter min tippoldemor fra 1845 er det også bare oppført en plog og ingen andre jordbruksredskaper. Smågårdene i Eidanger jobbet sammen i roder. Kan de ha delt på redskapene, og var plogen min tippoldefars del av "spleiselaget"? Har noen synspunkter/viten om dette?
 2. Anne Marie Moltubakk

  Skifteprotokoll

  Jeg leter etter skifteprotokoll fra 4. feb. 1896 Kristiansund vedr. dødsbo. Hvor kan jeg finne dette?
 3. Jeg har forsøkt så godt jeg kan på tyding av skiftet etter Engebret (Embret) Halvorsen. Det gjenstår bare noen få ord hvor jeg ikke klarer å tyde skriften. Jeg blir svært takknemlig om noen kan hjelpe meg. Hedemarken sorenskriveri, J/Ja/L0005: Skifteprotokoll, 1713-1721, s. 286b-287a https://www.digitalarkivet.no/sk20081211670294 Skiftet starter på side 287. Jeg har foreløpig fått til dette: Hieronimus Jensen Sorrenskriver over Hede- marchen, gjøre witterligt at aar 1717 dend 21 July, er Skifte og deele foretaget paa ødegaarden Sørhol- te I Stange Præstegield, efter afdøde Engebret Hal- vorsen, Imellem hans igienlewende Enke Kari Amundzdaatter og deres sammen auflede børn, Halvor Enge- bretsen 11 aar, Amund Engebretsen 7 aar, Ole Engebret- sen 4 aar og Troen Engebretsen 3 fierdingsaar, over- værende lænsmanden velagte Gunder Olsen Liøstad med 2de wurderingsmænd Arfve Ælton og Johannes Berg, er da boedz formue til sammen 96-0-4. Derimod borta skyldig gield til sammen med Skiftedz omkostning- gen 10-1-16 hvor til er giort udlægg - som enkens H:mand war Soldat og døde medens Compag- niet war bortte saa kan ingen begrafelsesbekostning tillegges enken - bliwer saa igien enken og hendes børn til deele 85-2-12 hvor af enken tilkommer dend halve deel som er 42-3-6 og hver af de 4de bø- rner 10-2-19(1/2) - hvortil er giort udlæg -- For de u-myndige børn hvis arvelodder, er tilsam- men 42-3-6 ? deres moder sielf ? efter loven, saa lenge hun u-gift hensidder, dog med ? for de 2de ældste sønner dend H:mandz søsken- debarn Niels Laugesen Nordre Jærmstad som ? ? at faa sine Myndlingers arwepart giort i Penge og ? paa Renter sat til nytte og gafn i fremtiden for dennem, De 2de yngste sønners midler bifalder enken for sig til de opnaaer 7 aars alder efter lowen uden nogen Ræntes swarelse dog med opsigt ? formundskap af Enkens søs- kenbarn Kristoffer Rasmussen Fokol, imod at hun la- der opdrage udi gudz Frykt og sømmelig gierning og ? ? Og som disse 2de formyndere ikke ? ? haanden, endskiønt skifted for 3de ? ? kierken som i dag afholder ere tillyst ? saa lader lændsmanden dennem ? ? tilsige, at de som andført ere til formyndere anordnede, og samme her paa Skiftte? til efterret- ning i sin tid paa ?, Saaledes passeret arfve? ten Sørholtte ut supra - H: Jensen
 4. Ser skifteprotokollene for Nordhordaland er digitalisert og man får opp navn og bosted og kommer ikke videre. Det står også oppgitt protokoll nr D4b og henvisning til side 244. Det er ikke noen link til skannet materiale og man finner heller ikke protokollen som det henvises til når man søker etter den manuelt. Er det noe galt i systemet som gjør at dette ikke kommer frem?
 5. I «Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore» er utdrag av skiftet til Gjest Knutsen Skarpåsen fra 1736 nevnt. Der kommer følgende fram; «[…] Skiftet vart visstnok da avslutta i Trondrud og under skiftet vart det opplyst at «formedelst gårdens righet, hans slette vilkår og mange småe børn» hadde Gjest Knutsen lånt 144 rd. til 5 % rente av syskenbarnet sitt Ole Olsen Juvik i Tinn. Det var altso stor gjeld på garden.» Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore: https://www.nb.no/items/b88d1759daf32d37193bd45dbd390605?page=323&searchText="juvik tinn"~12 På bakgrunn av det som nevnes i bygdebok/skifte ønsker jeg å finne forbindelsen mellom Gjest Knutsen Skarpåsen og Ole Olsen Juvik. I Tinn finner vi han i følgende kilder; * 1718, Dåp, Bergit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 4 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330575 * 1719, Offentlig skiftemål, Ole Olsen Gjuvik: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 11 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330582 * 1720, Hjemmedåp (bekreftelse), Margit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 14 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330585 * 1721, Dåp, Åsne, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 20 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330591 * 1722, Begravelse, Åstne (1/2), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 24 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330595 * 1724, Begravelse, Guro[?] (8 d), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 36 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330607 * 1729, Forlovelse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 62 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330633 * 1729, Vielse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 63 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330634 * 1730, Sjeleregister, Ole Olsen Gjuvik (40), kone Øli Sigurdsdatter (24), døtre Gro Olsdatter (7), Helge[?] Olsdatter (9) og mor av Ole, Gunhild Hermansdatter (70) SAKO, Bratsberg Len og Amt, I/I34/L0342: Diverse manntall og fortegnelser, 1730 https://www.digitalarkivet.no/kb20060629080203 * 1730, Dåp, Herman, sønn av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 66 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330637 * 1732, Dåp, Gunhild, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 78 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330649 Både Ole Olsen Juvik og hans mor Gunhild Hermansdatter skal være fra Numedal, og bosette seg senere i Tinn, Telemark. Med hilsen F. Ceder-Johansen
 6. Sør-Trøndelag fylke, Fosen, Skifteprotokoll nr. 9a (1751-1763), Skifteprotokollside, Side 73b-74aBrukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090205620294
 7. Jeg ville være taknemmelig for hjælp til hvordan jeg finder skifteoplysninger om min mormors bror, Sven Rasmussen, født 13. november 1906, formodet død 8. januar 1983 i Oslo. Hans forældre var: Faderen: Ludvig Marius Rasmussen, født 9. oktober 1871, Horsens i Danmark Moderen: Ottilie Thorine Haakensen, født 9. december 1884 i Kristiania (Oslo) Sven Rasmussen blev 3.juli 1937 gift med syerske Hjørdis Margrete Johansen, født 26. februar 1906 i Oslo. Parret skulle have haft en søn, så når jeg leder efter skifteoplysninger, er det for at finde navnet på denne søn. Med venlig hilsen Toke Bek
 8. Einer Hardies skifte 22/10-1844 Hei trenger hjelp til å tyde teksten. Jeg vet det er mye, men hvis det er noen som greier å trekke ut hovedpunktene. Det er mange navn og relativt store beløp. Det er vel et falittskifte. En auksjon ser ut til å bringe inn 412 spd, men hva er det de selger? Gjelden ser også ut til å være formidabel 515 eller 595 riksdaler. Hvem skylder han penger til? Navnet på sønnen Johan B Hardie står nede til høyre på s.75a, med pengebeløpet 85-4-4. Hvorfor det? Her er lenken til skifteprotokollen: https://media.digitalarkivet.no/view/25011/78 Det ser ut til å begynne nederst på siden 75a, siden til høyre. Der står Einer Hardies navn. Hilsen Roger Kr. Hardy
 9. Roger Hardy

  Einer Hardies skifte i 1844

  Einer Hardies skifte 22/10-1844 Hei trenger hjelp til å tyde teksten. Jeg vet det er mye, men hvis det er noen som greier å trekke ut hovedpunktene. Det er mange navn og relativt store beløp. Det er vel et falittskifte. En auksjon ser ut til å bringe inn 412 spd, men hva er det de selger? Gjelden ser også ut til å være formidabel 515 eller 595 riksdaler. Hvem skylder han penger til? Navnet på sønnen Johan B Hardie står nede til høyre på s.75a, med pengebeløpet 85-4-4. Hvorfor det? Her er lenken til skifteprotokollen: https://media.digitalarkivet.no/view/25011/78 Det ser ut til å begynne nederst på siden 75a, siden til høyre. Der står Einer Hardies navn. Hilsen Roger Kr. Hardy
 10. Hei, Jeg leter etter opplysninger om min oldefars bortgang - Erling Johannessen (født 20. nov 1906 i Oslo). Hans foreldre er Karl Johannessen (Spinderiarbeider) og Jørgine Johannessen (pikenavn: Berntsen). Erling giftet seg med min oldemor i Aker 22. des 1937. Hennes navn er Elisabeth Marie Antonsdatter Tokerud (født 25. juni 1907 i Jevnaker). Både Erling og Elisabeth hadde vært gift 1 gang tidligere, og de hadde begge barn fra det første ekteskapet. Jeg har blitt fortalt at Erling hadde en datter med navn Eva fra første ekteskap, men noe mer enn dette vet jeg ikke... Erling og Elisabeth blir foreldre til min farfar i 1946. Min farfar ble aldri kjent med sin egen far (Erling), og har aldri blitt opplyst om når/hvor han døde. Nå vil jeg finne dette ut 🙂 Jeg har prøvd å fylle ut et skjema for å få tilgang til Erlings skifte, men her må man jo fylle ut dødsår/dato (noe jeg mangler)... Noen som vet hva jeg kan gjøre eller sitter på noen opplysninger jeg mangler? 😄
 11. Jeg forsøker å finne ut av skifte etter min tippoldemor i 1920, Berte Margrethe Kinck, født Hanssen, født 7. januar 1832 i Førde, død 29. februar 1920 i Kristiania (Oslo), begravet på Hamar 5. mars 1920. Hun giftet seg 13. juli 1857 på Vang i Hedmark med banksjef Bernt Magnus Kinck, født 23. februar 1827 på Rustad på Østre Toten, død 23. juni 1890 på Hamar. Hun finnes i dødsfallsprotokoll nr. B 10 for Oslo skifterett, avd. I (1918-1920), side 261, nr. 348: https://www.digitalarkivet.no/sk20090514311082 Jeg tyder teksten slik: "Enkefru Berthe Margrethe Kinck, 88 aar gl, død 29 f. md. i Jacob Aalls gt. 16. Efterlater 5 myndige barn, 3 her, 1 i (...) og 1 i Bærum samt (...) en avdød datter 6 barn derav 4 myndige og 2 mindreaarige 4 i Aker, 1 i Trondhjem og 1 i Tromsø. End midler. Avm. av sønnen Johan Kinck, Tidemanns gt. 16. (...) 9/470 midler erfor. (...) boets overtagelse (...) 118/1920." Jeg trenger hjelp til å tyde teksten. Mistenker at det er snakk om skifte nr. 118/1920, men det stemmer ikke med oppslag i skifteliste (skiftejournal) nr. 1, Oslo skifterett, avd. I, 1909-1921: https://www.digitalarkivet.no/sk10101708150248 Der er det helt andre mennesker. Sjekket for ordens skyld avd. II også, men ikke feilført hit: https://www.digitalarkivet.no/sk10131708150214 Leter jeg feil sted? Er referansen i dødsfallsprotokollen til noe annet? Noen som klarer å tyde "hullene" i min transkribering? Mvh. Håkon Kinck Borén
 12. Fol. 265 b, https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630274 Nederst til høyre står: 1 Broderen Elling Pedersen saavidt vides Garnison(?) (?) Trondhiem Øverst til venstre på neste side står: 2. Broderen Halvor Pedersen tjener(?) paa (?). Jeg har stirret på dette lenge uten å finne noe som passer. Skulle ønske disse protokollene ble skannet fra originalene. 🧐
 13. Jeg lurer på om skiftet (offentlig) etter Berit Engan (Bereth Ingebrigtsdatter Norviksaune, født 1824 Orkdal), død 9. juli 1910 (begravet Lade, Trondheim), er tilgjengelig på nett, eller om det kun finnes i papirformat? Kan imidlertid ikke finne det hverken i Strinda eller Trondheim i 1910. Jeg vet heller ikke når mannen Lars Rasmussen Engen (Lineggen) (født 23.6 1816 Orkdal) døde, men en gang mellom 1875 1900. De hadde 6 barn, Rasmus 1847, Ingebrigt 1852, Anne 1854, Gurine 1858-1930, Anders 1861-1931 og Enok 1867-1954, hvor Rasmus, Ingebrigt eller Anne døde før 1910. Sønnen Rasmus er ikke nevnt i FT 1865, men kan ha flyttet ut før 1865, evt. død før den tid. https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m[]=1660&m[]=1601&firstname=lars&lastname=engen&birth_year_from=1810&birth_year_to=1820&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year= Skifte 1910 https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000565783 Kan noen hjelpe meg? Bernt Wulvik
 14. Jfr. innlegg av 09. august 2019 vedr. sammen mann. Skipperborger Tønnes Tønnesen, f. 17.04.1839 i Stavanger, døpt 28 april 1839 i Domkirken, dør i orkan i Isafjorden, Island 12. april 1891. Han hustru var Amalie Tønnessen f. 13.01.1875 i Stavanger, døpt 7. februar 1875 i St. Petri kirke. De bor i Løkkeveien 81. Jeg antar at de eier huset, men vet ikke. Etter Tønnes sin død, en gang på 1890-tallet, flytter mor og datter til Stokkaveien 2 der Agnete bor når hun dør 24. mars 1900. Ifølge familiehistoriene skal Tønne og Agnete ha vært velhavende. Jeg leter etter evt. pantebøker og skifte etter Tønnes og Agnete, men det er mulig at de ikke ligger inne her, fordi jeg finner dem i alle fall ikke. Noen som vet hvordan jeg evt. kan finne dette? mvh Bente Borgen
 15. Hei, Jeg trenger hjelp til å tyde dette skifte: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126640719 Skifte 1752 i Sunnfjord etter Isak Arentson Kjelkenes. Jeg klarer ikke å lese dette skiftet med unntak av: 1752 16. maij gaarden Kielkenes enken Brite Johannesdatter og barna Olav Isakson 6 aar, Martha Isaksdatter 5 aar og Dorthe Isaksdatter 2 aar. Noen som kan hjelpe meg med å tyde resten av skiftet? Det mest interessante er om det står noe om dato han døde (er det 16. mai?) og når han eventuelt er født.
 16. Hei, Forsøker å tyde et skifte, for å finne slektskapet mellom min ane Hans Larsen Båtnes/Høyvik/Søvik og Jon Larsen Lille Nørve. Klarer ikke se om det er nevnt at disse er brødre. Digitalarkiv-lenke: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000779867 Full kilde: SAT, Sunnmøre sorenskriveri, 3/3A/L0020: Skifteprotokoll 14B, 1761-1763, s. 534b-535a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090126670057 Mitt forsøk på å tyde det, der ?? antyder at jeg ikke helt forstår ordene og ord i klammer er det jeg antar [...]: Tilleggsinfo: Jon Larsen nevnes på Lille Nørve i Borgund: https://www.nb.no/nbsok/nb/fa7c024e74b4e6a813036e44872d5863.nbdigital?lang=no#479 Hans Larsen og Henrik Larsen nevnes på Båtneset i Borgund (Sula): https://www.nb.no/nbsok/nb/ff134a2c9670bf6b5cbe848b7a7f9404?lang=no#199 mvh, Jonas H. Erstad
 17. Jeg søker etter oppl. om Jens Tollefsen, særlig om hans dødsfall. Iflg. FT 1801 var han født i 1773 og bodde da på Jord Vestre i Vestby, Akershus (= Hjol Vestre i henhold til Vestby Bygdebok) sammen med sin hustru Kirstine Ulrichsdatter. Verken folketellingen eller kirkeboken i forbindelse med ekteskapet deres i Vestby den 3.11.1799 oppgir hvor han er født. Senere bor paret på Hvidsten i Vestby, der de i årene 1801-1808 får 4 barn. Ca. 1810 må de ha flyttet til Kristiania, der de får sønnen Lars i 1811, datteren Talle Jensdatter, døpt i Oslo Hospital/Gamlebyen kirke 29. mai 1813 (min tippoldemor). Så får de en datter Johanne den 18. oktober 1816, døpt i Oslo Hospital/Gamlebyen den 27. oktober 1816. Der står det: "Avdøde Dagleier Jens Tollefsens og hustrue Kirstine Ulrichsdatters pikebarn, kaldet Johanne". Altså må Jens være død i løpet av de siste 9 månedene. https://www.digitalarkivet.no/kb20061010010538 Dødsfallet er ikke er nevnt i noen av kirkebøkene for Kristiania for dette tidsrommet. Jeg har også søkt på Digitalarkivet under skifter men finner ikke noen oversikt over dødsfall i denne perioden. Kan noen hjelpe meg med dette? Spørsmål 2 gjelder at jeg har funnet et gammelt skjøte datert 25. juli 1835 der Kirstine Ulrichsdatter har solgt til sin svigersønn Even Gundersen (min tippoldefar) hus nr. 54 og 61 i Opsloe. Husene er overdratt til henne fra hennes avdøde mann Jens Tollefsen ifølge skifte sluttet 17. mai 1827. Dette skiftet har jeg ikke klart å finne som skannet i Digitalarkivet, så jeg regner med at jeg på på Statsarkivet i Oslo for å finne det, men lurer på hva jeg skal søke etter å bestille tilgang til? Marit Bull Enger
 18. Magni Finnerud

  Skifte

  Hei! Jeg lurer på om det går å finne et skifte etter 1926 i Haram Kommune, Møre og Romsdal. Personen det gjelder er Kristoffer Laurits Hansen Ostnes f.04.11.1851 d.27.06.1923 gift med Severine Jensdatter f.21.08.1845 d.21.03.1926. Hadde ingen felles barn,men han hadde en uekte datter Anna Lina Rogne f.16.07.1882 Med vennlig hilsen Magni
 19. Jeg trenger hjelp til å oversette / tyde skifte/arv etter Maren Has Danielsdatter på Storviken i Vefsn i 1812 Helgeland Skifteprotokoll nr 28 (1809-1812) år 1812 side 325
 20. Vera-Lill H. Pettersen

  Skifte Sunnfjord 1793

  Hei! Trenger hjelp til å tyde skiftet på gården Qvam i 1793. https://www.digitalarkivet.no/sk20081126680381
 21. Jeg trenger hjelp til å tyde navnet til enka ("Ahles"???), og navnet til Nils Eriksens bror (barnas fader-broder) nevnt lengere ned, han som er underfogd i Hammerfest. https://www.digitalarkivet.no/sk20081208740482
 22. Dag Jarnøy

  Skifte - testament 1895

  Jeg har funnet i Oslo Skifterett Dødsfallprotokoll om Johanne Elise Andersen død 13. september 1895. Nederst i høyre hjørnet på denne siden. https://www.digitalarkivet.no/sk20090513380420 Men hva / hvor er No 267/95? og hvor kan jeg finne er testament innf. 4 folie 43?
 23. Johanne eller Johanna Tønnesdatter var gift med Heinrich|Hinrich Heins. Skiftet i 1743 - er det noen som klarer å tyde det for meg? Klarer å lese så langt som det som er gjengitt i avskriften "en sønn og 3 døttre". Løpenummer 743 http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111630467.jpg https://www.digitalarkivet.no/sk20081111630467
 24. Jeg trenger hjelp med å tyde gårdsnavnene, og om noen vet hva " m.b." som står etter skinn/hud betyr. https://www.digitalarkivet.no/sk11216091807750 og det fortsetter på baksiden av neste kort.
 25. Hei! Leter etter info om originale dokumenter fra skiftesamling i januar 1850, etter Ole Torjussen Listøl, Bakke/Flekkefjord. Finner skifteprotokoll der konklusjoner fra skiftesamlingen er nevnt. Finner ingen originale dokumenter fra noen skiftesamlinger i Flekkefjord, Bakke og Gyland. Er dette ikke skannet? Er det mulig å få tilgang til originale dokumenter fra denne skiftesamlingen? -Anja-
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.