Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'skifte'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 38 results

 1. Jeg kan ikke finne skiftemateriale for Sunnhordland eller Ølen. Jeg antar at det ikke er skannet enda. Jeg er på jakt etter skifte for Herman Hermansen født 20 januar 1863 i Stavanger og døde den 9. august 1928 i Innbjoa i følge bygdeboka.
 2. https://media.digitalarkivet.no/view/23930/35?indexing Her er skiftet etter Torborg Eliasdatter Ånestad d. 1728. Hun var den andre kona til Ola Ellingson Ånestad d 1737. Jeg finner hans navn i protokollen. De hadde barna Ingeborg (f. 1720) og Berit (f. 1723). Jeg finner også disse i protokollen, tror jeg, og såvidt jeg kan forstå gjelder skiftet eiendom etter Torborgs far, Elias Ånestad. Er det andre barn som er nevnt i skiftet?
 3. Noen som vet om det finnes et skifte etter denne mannen? Han er født i Finnmark i 1689, har noen plasser sett at det står 1698. I boken Vestlandske personalia for det 18 århundre er han nevnt som kaptein for det Gloppenske compagni i 1720. Han er også nevnt som kommandant på Stavern i 1743. Han dør i Stavern 22 november i 1743. Finnes det egne plasser hvor man kan søke etter militære familier event. skifter eller vil ha komme med i skifter for Stavern?
 4. Ifølge munnlege overleveringar kom både Nils Rasmussen Hatløy (skifte 1821) og sonen Nils Nilsen Hatløy (skifte 1838) bort på sjøen. I skiftet etter Nis Nilsen har eg funne at han var 'paa Søen bortkommen'. Når det gjeld faren Nils Rasmussen greier eg rett og slett ikkje tyde kva som står i skiftet, berre eit fåtal ord og navna på kona og barna. Ev. informasjon om han drukna, må stå på venstre side, 1/2 del av venstre spalte, dvs. før opplistinga av buet startar. Eg er ikkje ute etter ei fullstendig tyding av skiftet, men ynskjer rett og slett berre opplyst om det står noko om dødsårsaka. I fall det vert stadfesta at han drukna, skulle eg hatt ei tyding av akkurat den setninga. Aktuell link til skifte: SAT, Søre Sunnmøre sorenskriveri, 3/3A/L0004: Skifte- / Skifteutloddings- / Skifteslutningsprotokollar, 1812-1821, s. 543b-544a. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090127660553 NB: Kyrkjebøkene i Ulstein rauk med i ein brann julafta 1832. Om han døde på 'landjorda' vart han nok innført i kyrkjeboka, men dessverre så finns inga kyrkjebok å leite i. mvh Kjell Remø
 5. Er det noen som kan hjelpe meg å finne skiftet etter Johannes Amundsen Lien, død ved Lien i Heddal 1831. Det er ifølge Hitterdalsboken, skiftet etter ham 6.sept 1831. Jeg legger ved utdrag fra Hitterdalsboken: https://www.nb.no/items/e11cad702d75c3a38599490bd2fe3077?page=477&searchText=hitterdalsboken Mvh Sissel Johnsen
 6. Hei dere. Jeg har 2 saker som jeg knoter med å finne ut av: Sak 1) AD: min kones oldefar Christian Anton Hansens (f. 10.10.1842 på Volds eie i Østre Bærum d. 19.10.1918 på Klemetsrud i Østre Aker) sitt kjøp av Klemetsrud gård Gnr. 177 Bnr. 1 og 11 Oslo (Gammel Matr.nr. 207 Løpenr. 292a Østre Aker). Skjøte av 20. februar 1892. Spørsmål: Hvem kjøpte han gården av? Var det av Peter Sofus Hansen eller Halvor Olsen? Hva betalte han for gården? Kilder: Boken AKERSGÅRDER, forfatter Henning Sollied, side 317: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824001 s Klemetsrud gårdsmatrikkelen 1886. Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0218&gnr=177 Sak 2) AD: min kones oldefar Christian (Kristian) Anton Hansen og tippoldefar Hans Arnesen (f. 07.04.1824 på Bryn i Vestre Bærum d. før 1910?). I boken Stedsnavn i Bærum (side 112) finner vi at Kristian Anton Hansen kjøpte småbruket Furu Gnr. 21 Bnr. 6 på Hosle av Dorte Holmsdatter i 1868. Han eide også bruket i 1886 i følge Gårdsmatrikkelen 1886 for Furu på Hosle Gnr. 21 Bnr. 6 i Østre Bærum (Skyld i Mark - øre er: 0 – 85). I følge boken Stedsnavn i Bærum eier Kristian Anton Hansen småbruket Furu fremdeles i 1903, dette altså samtidig som han eier gården Klemetsrud i Østre Aker. Av FT 1900 ser vi at hans far Hans Arnesen oppgir å eie begge Bnr. (9 og 6) Furu. Samtidig ser vi i gårdsmatrikkelen for 1886 at hans far Hans Arnesen også eier Gnr. 21 Bnr. 9 Furu på Hosle i Østre Bærum med nøyaktig samme Skyld i Mark og øre som Gnr. 21 og Bnr. 6. I boken Stedsnavn i Bærum, om Furu (side 112) finner vi at Hans Arnesen kjøpte Bnr. 9 Furu under Horsle Gnr 21 av Mikal Olsen i 1861. Av Folketellingen FT 1900 ser vi at Hans Arnesen oppgir å være gårdbruker på både Bnr 9 og Bnr. 6 Furu, Gnr. 21 Hosle Av Folketelling FT 1910 ser vi at hverken Hans Arnesen eller noen av hans barn ikke bor på Furu gård lenger. I 1910 ville Hans Arnesen ha vært 86 år. Mulig han er død, men finner ikke hans begravelse i Asker prestegjeld etter 1900,men det har vel vært et skifte etter han. Spørsmål: Er det riktig at Hans Arnesen kjøpte Furu Bnr. 9 under Hosle Gnr. 21 i 1861 Er det riktig at Kristian Anton Hansen kjøpte Furu Bnr. 6 under Hosle Gnr. 21 i 1868 Er det riktig at Hans Arnesen eide begge Bnr. (9 og 6) i 1900? Finnes det noe skifte etter Hans Arnesens død etter 1900? Kilder: Boken Stedsnavn i Bærum av Arne Mohus, om Furu på side 111-112: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002 Boken Bærum-en bygds historie. Bind 1 Sandvika 1920. Nasjonalbiblioteket. Side 236 Furu under Hosle: https://www.nb.no/nbsok/nb/4f88ea3db9fef1801f73528dbd187a95?lang=en#249 Registreringssentral for historiske data. Resultat fra søking i gårdsmatrikkelen for 1886. Gnr. 21 Bnr. 6 Furu på Hosle i Østre Bærum: http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0219&gnr=21 Folketelling FT 1865 Hans Arnesen med kone og barn. Folketelling 1865 for 0220P Asker prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038013005124 Folketelling FT 1875 Hans Arnesen på Furu. FT 1875 Hans Arnesen på Furu i Asker. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052041007898 og Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0220&kenr=010&bnr=0013&lnr=00 Folketelling FT 1891 Furu Gnr. 21 Bnr. 9 Bærum Hans Arnesen: Folketelling 1891 for 0219 Bærum herred: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052705004014 Folketelling 1900 for 0219 Bærum herred Bustad land: 0051 Furu (Horsle) (gaard) Gnr. 21 Bnr. 6 og 9 innehas av Hans Arnesen: https://www.digitalarkivet.no/nn/census/rural-residence/bf01037029000051 og Hans Arnesen Furu 1900. Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0219&kenr=001ø&bnr=0051&lnr=00 Folketellingen FT1910 for Furu i Asker: Registreringssentral for historiske data: Her finner vi ikke Hans Arnesen lenger: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx Jeg er veldig takknemlig for all den hjelp jeg kan få fra dere og opplyser om at jeg nå har greid å kartlegge min kones aner helt tilbake til 1550. Litt stolt av det, men også veldig ydmyk over de menneskene jeg har funnet. Uten Digitalarkivet og Bygdebøker hadde slikt vært umulig. Planen er at dette skal bli til en bok jeg vil gi min kone på hennes 70-års dag. Med vennlig hilsen Svein Erik
 7. Marit Elisebet Høines Totland

  Intet å skifte

  I en dødsliste fra lensmannen i 1884, står det følgende om den døde: "7 børn. 1 fraværende, 1 efterlades ingenting, intet å skifte". Det får meg til å undre: Har vedkommende foretatt skifte tidligere? Dersom ikke, er det nok å skrive dette i protokollen for ikke foreta skifte? Kommentaren " efterlades ingenting", kan det bety at den ene er gjort arveløs? Hva måtte evt til av formaliteter for å gjøre noen arveløs?
 8. Jeg har funnet dette skiftet og lurer på om noe vet noe om han. Navnet Valentin/Falentin har jeg før kommet over på Simle i forbindelse der og med Rusch. I skiftet kommer det frem at han døde på gården Dravland i Snåsa hos Ola Ingebrigtsen Dravland. Har sjekket litt i Snåsaboka, men kan ikke finne noe om Valentin der. Det nevnes at han skal ha hus på Lychen i Trondheim. Er ikke sikker på hvilken kirke det stedet lå under. Skiftet har masse detaljer og han var gift to ganger. Et barn i første ekteskap: Jørgen 29 år opphold Christiania, og i annet gifte med Kirsten Larsdatter 4 barn nevnt: Michel 21 år nå til sjøss, Lars 19, Rasmus 9, og Anne Catharina 27 år. Så rundt 1722/24 skule det vel la seg gjøre å finne noe om han i en kirkebok. Noen som har et forslag ?
 9. Det annonseres i "Bergens Adressecontoirs Efterretninger" 13. april 1871 at det skal være Auksjon i dødsboet etter Bergen Andersen på Starefossen i Bergen over både dyr og løsøre, høy og poteter. Berge Andersen hadde vært gift to ganger og enken fra andre ekteskap ble sittende med gården videre. Anders hadde, ved farens død tre helsøsken og to halvsøsken. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være auksjon i boet ved farens dødsfall... Kunne det ha noe med at det var to barnekull, farsarv osv?
 10. Håper noen kan hjelpe meg med tyding av dette skiftet etter Gamaliel. Transkribert: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000764433 Scannet: https://media.digitalarkivet.no/view/24616/455 permanent sidelenke: sk20090129650456
 11. Mikkel Lauritzen

  Skifte etter Henrich Stoltenberg

  Undertegnede er svært svak i gotisk skrift og har utfordringer med å tyde skifte etter Henrich Stoltenberg. Er det noen her ute som kan være behjelpelig? Holder på med en artikkel om Henrich Stoltenberg. https://media.digitalarkivet.no/tl20080129321393 Håper noen her har anledning!
 12. Eg treng hjelp til tyding av deler av skiftet etter Jørgen Marcussen og Mallene Guttormsdatter Lyslo dat. 20. April 1752: - Kva står det mellom namna Jørgen Marcussen og Mallene Guttormsdatter og dei to sønene deira Iver Jørgensen og Torgiels Jørgensen? https://media.digitalarkivet.no/sk20081128640290
 13. Odd Halvorsen

  Ole Larsen Aarøe

  Innlegget til Eric Swane ble borte i den nye løsningen, men det var slik:
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.