Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'skjåk'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 8 results

 1. Ein annan emigrant som eg i mange år har hatt vanskar med å identifisera, er denne: Halvor Olson Vangen, fødd i Skjåk 17.9.1865: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000917827 Han var son av husmann Ole Johannesson på Tårud og kona Guro Hansdotter. Her er huslyden i FT1865: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0513&kenr=003&bnr=0029&lnr=00 Ifølgje vigselsattesten hans frå Eau Claire, WI heite faren «Vangeige»: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XRT5-7SB og i 1865 er denne Tårud-plassen under garden Vange nedre i Skjåk! Halvor skal ha utvandra til Amerika i 1883. Er det mogeleg å få lite vetta hjelp til å få svar på desse spørsmåli: ** På kva gard/plass i Skjåk var Ole Johannesson fødd/oppvaksen? ** På kva gard/plass i Lom var Guro Hansdotter fødd/oppvaksi? ** Kva år utvandra Halvor Olson Vangen til Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Det var mykje naud i øvre Gudbrandsdalen sist på 1700-talet, og mange huslydar trekte ned til indre Sogn, ikkje minst til Jostedalen, for der å kunna brødfø seg betre. Fleire av desse flytte attende til Gudbrandsdalen før 1820. Ein av desse huslydane er tema for dette emnet: Hans Hansson, barnefødd på Skamsar i Skjåk. men i fleire år husmann i Bråtå, heit øvst i Skjåk på grensa til Jostedalen, flytte kring 1794 med huslyden sin til Jostedalen. Eg arbeidde ein del med denne ætti for om lag 30 år sidan, men manglande tilgong til kjelder den gongen gjorde det vanskeleg å koma so langt som eg ønskte. Hans flytte attende til Skjåk, og dei fleste borni vart gifte og budde der, men ei svigerdotter forsvinn og likeins forsvinn fleire barneborn. Ymse tydar på at dei fór vidare til Romsdalen, men der har eg aldri greidd å finna dei att! Kanskje tidi no er komi for å gjera noko med dette? Eg satsar på ekspertisen i Brukarforum! Her følgjer eit oppdatert manuskript for heile denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Hans Hansson Dalen, opphavleg frå Skamsar i Skjåk, var son av gardbrukar Hans Larsson på Skamsar, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Ragnhild Syversdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) og vart døypt i Skjåk 10.10.1756. Han gifte seg i Skjåk 20.1.1783 med Martha Larsdotter frå ##### (opphavet hennar? – budett på Hole i Skjåk i 1783!) Ho var dotter av ##### (foreldri hennar?) ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1757!?) Hans og Marit budde først som plassfolk i Bråtå i Skjåk fram til kring 1794. Kring 1794 flytte so Hans Hansson og Martha hit til Jostedalen for å busetja seg som plassfolk på Runningen under Myklemyr. Me veit ikkje om det hadde butt nokon på plassen sidan Endre flytte herifrå i 1765, so kan henda laut Hans og Martha rydda opp att plassen då dei kom hit, men dei vart i alle fall buande her like til kring 1813. Kring 1813 flytte Hans og Marit attende til Skjåk, og dei busette seg då som plassfolk på Dalen under Sperstad i Skjåk der Marit d. som husmannskone 18.3.1821. Hans d. same staden som innerst og enkjemann 28.10.1822. Me kjenner til seks born etter Hans og Martha på Runningen: ##### (hadde dei fleire fødde i Skjåk?) 1. Ragnhild Hansdotter (1783-1841), vart gift med husmannssonen Lars Johannesson frå Rønneisøyri under Rønnei i Luster (1774-1850) (s.d.). 2. Lars Hansson, døypt i Skjåk 7.1.1787, vart konfirmert i Jostedalen i 1803. Lars Hansson flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 3.4.1823 med Anna Thoresdotter frå Gløverstad i Skjåk. Ho var dotter av gardbrukar Thor Hansson på Gløverstad, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Brit Nilsdotter frå Kummen og vart døypt i Skjåk 28.7.1797. Lars og Anna busette seg som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Lars d. som legdelem 5.9.1829. Anna Thoresdotter flytte truleg som enkje kring 1839 til Aukra i Romsdalen, ##### (den seinare lagnaden hennar?) Lars og Anna fekk to born i lag: a. Marit Larsdotter, f. i Skjåk 7.8.1824, d. i barseng som husmannskone på Mallaugsøygard i Skjåk 10.7.1860. Ho gifte seg i Skjåk 10.5.1859 med Johannes Olson frå Mallaugsøygard i Skjåk. Han var f. i Skjåk 25.3.1834 og d. som gardbrukar på Øygarden i Skjåk 6.9.1921. Johannes gifte seg som enkjemann att i Skjåk 5.5.1872 med Anna Amundsdotter frå Skjåkeiget i Skjåk. Ho var f. i Skjåk 3.12.1839 og d. som kårenkje på Øygarden 20.2.1924. Johannes Olson var snikkar og postbod og busette seg som gardbrukar på Øygarden, Gløverstad i Skjåk. Han fekk i alt sju born; av desse var ei dotter frå første ekteskapet med Marit Larsdotter. b. Hans Larsson, f. i Skjåk 22.9.1827, flytte kring 1839 til Aukra i Romsdalen, truleg i lag med mor si, ##### (lagnaden hans?) 3. Hans Hansson, døypt i Skjåk 23.11.1788, vart konfirmert i Jostedalen i 1804. Hans Hansson flytte òg attende til Skjåk i vaksen alder og gifte seg der 1.3.1816 med Embjørg Larsdotter frå Skamsar i Skjåk. Ho var dotter av innerst Lars Olson på Skamsar, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Anna Pedersdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) og vart døypt i Skjåk 26.12.1791. Hans og Embjørg slo seg ned som plassfolk på Øyom under Sperstad i Skjåk der Embjørg d. som husmannskone 15.5.1839. Hans Hansson d. same staden 27.11.1844. Dei fekk ni born i lag: a. Ole Hansson, f. i Skjåk 9.12.1815, d. som enkjemann i Brukvernstugun i Skjåk 26.9.1874. Ole gifte seg i Skjåk 15.11.1847 med Eldri Larsdotter frå Hjelter i Skjåk. Ho var f. i Skjåk 9.9.1819 og d. som innerstkone i Øyom 16.7.1858. Ole Hansson var møllar, og han og Eldri budde på Øyom under Sperstad i Skjåk. Dei fekk tre søner i lag. b. Marit Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 2.2.1818, vart konfirmert i Skjåk i 1832, ##### (lagnaden hennar?) c. Marit Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 23.4.1821, d. som kårenkje på Krossvegen i Skjåk 16.6.1898. Marit gifte seg i Skjåk 27.4.1847 med Ole Olson frå Dalen i Skjåk. Han var f. i Skjåk 19.2.1818 og d. som husmann på Krossvegen 24.6.1869. Ole og Marit var plassfolk på Krossvegen under Vigstad i Skjåk og fekk ei dotter i lag. d. Hans Hansson, f. i Skjåk 4.1.1824, d. i Dalen i Skjåk 7.3.1824. e. Anna Hansdotter, f. i Skjåk 10.4.1825, flytte i 1842 til Romsdalen, ##### (lagnaden hennar?) f. Ragnhild Hansdotter, f. i Skjåk 20.2.1828, d. på Brukvernstugun i Skjåk 15.9.1904. Ragnhild var spinnerske og budde i lag med søsteri Embjørg på Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk, ugift. g. Embjørg Hansdotter, d.e., f. i Skjåk 26.1.1831, d. som husmannsenkje på Grimstadhaug i Skjåk 6.3.1922. Embjørg gifte seg i Skjåk 21.5.1862 med Hans Olson frå Henrikstugun i Skjåk. Han var f. i Skjåk 1.12.1825 og d. som legdelem på Brukvernstugun i Skjåk 3.3.1898. Embjørg og Hans tok først over heimeplassen hans på Henrikstugun under Ånstad nordre i Skjåk, men flytte sidan til Brukvernstugun under Vigstad i Skjåk. Som enkje utvandra Embjørg i 1900 til Amerika, men ho kom nok snart attende til Skjåk. Ho og Hans fekk fem born i lag. h. Hans Hansson, f. i Skjåk 15.2.1834, d. i Dalen i Skjåk 14.5.1839. i. Embjørg Hansdotter, d.y., f. i Skjåk 21.4.1839, d. i Dalen i Skjåk 21.6.1839. 4. Martha Hansdotter, døypt i Skjåk 19.8.1792, vart konfirmert i Jostedalen i 1807. Også Marit Hansdotter flytte attende til Skjåk med foreldri kring 1813 og gifte seg der 30.3.1821 med Lars Hansson frå Hove i Skjåk. Han var son av gardbrukar Hans Sølfestson på Hove, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Livø Larsdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) og vart døypt i Skjåk 25.4.1779. Lars og Marit slo seg ned som plassfolk i Hovsbakken under Hove der Lars d. som husmann 9.8.1831. Marit Hansdotter d. som husmannsenkje same staden 19.4.1868. Ho fekk i alt fem born, fire med ektemannen og eitt før ho gifte seg: a. Marit Martinsdotter, dotter av Marit og ein Martin Torstenson frå Dalen i Skjåk, var f. i Skjåk 6.1.1816. Marit vart konfirmert i Skjåk i 1830, ##### (lagnaden hennar?) b. Hans Larsson, d.e., f. i Skjåk 9.12.1819, vart konfirmert i Skjåk i 1836, ##### (lagnaden hans?) c. Hans Larsson, d.y., f. i Skjåk 30.8.1823, vart konfirmert i Skjåk i 1838, ##### (lagnaden hans?) d. Torsten Larsson, f. i Skjåk 30.12.1827, gifte seg i Skjåk 17.5.1853 med Marit Hansdotter frå Hjeltartrædet under Hjeltar i Skjåk. Ho var f. i Skjåk 26.2.1826. Torsten og Marit var plassfolk på Hovsbakken under Hove i Skjåk, men utvandra i 1862 til Amerika. ##### (lagnadane deira?) e. Live Larsdotter, f. i Skjåk 21.3.1831, d. på Hovsbakken 3.5.1836. 5. Ole Hansson (1795-1797), f. og d. i Jostedalen. 6. Ole Hansson (1798-1799), f. og d. i Jostedalen. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Hei! Satt å søkte etter oldemor sin søster, Eugenie Victoria Hartvigsdatter i folketellingen 1920. Jeg visste at hun ble gift 07 august 1923 med Lars Kristensen Guldbakke https://www.digitalarkivet.no/kb10081207315215 , de står også registrert i kirkeboken for Gildeskål mener jeg at det var. Forundrelsen var derfor stor når jeg fant henne som gift i 1920 med....ja Lars Guldbakke. https://www.digitalarkivet.no/fs10151607269982 og her står det skrevet inn at de ble gift 16 mars 1916?? Står en sønn på dem, Karl Guldbakke født 1917, Sundalen, Møre og Romsdal. Har prøvd å finne dåpen/fødselen hannes, men uten hell så langt. Har de løyet på seg en vielse? Hva annet kan 16 mars 1916 være? Vet jeg kanskje ikke vil få et 100% sikkert svar på dette, men er nysgjerrig. Beate
 4. Frants Frantsson Dalen, fødd i Skjåk i 1848, gifte seg i Jostedalen i 1878 og utvandra med kona si til Amerika i 1880. Dei hadde vore gifte i over 60 år då dei båe døydde i 1939, men er det mogeleg å finna ut noko meir om opphavet og foreldri hans? Nokon med lokal kunnskap i Skjåk? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Kring 1790 dukka det opp eit parfolk på Sørheim i Luster, Iver Sjurson og Kari Olsdotter. Eg mistenker dei for å vera identiske med eit par med desse namni på Indre Sandøy som gifte seg i Veøy i Romsdalen 29.5.1781, han ungkar og ho enkje: https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118 Kari var mykje eldre enn Iver, og då ho døydde i Luster i 1793, gifte Iver seg att med ei jente frå Skjåk, Live Olsdotter Storlien! Eg kjenner til fire born i denne huslyden; ein son hadde Live med seg frå Skjåk, medan ho fekk tre døtrer med Iver i Luster. Yngste dotteri fekk namnet Gjørond, som KAN vera førenamnet til mor hans Iver...(?) Berre to av borni voks opp, og dei flytte båe frå Luster - truleg med mor deira attende til Skjåk! Dette er ein svært so utfordrande huslyd, som eg første gongen jobba med alt i 1984, men eg kjem ikkje so mykje lenger i dag, bortsett ifrå at eg nettopp oppdaga vigsli i Veøy!! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Iver Sjurson Drægnishaug, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? - kring 1754) og vart gravlagd frå Fortun 19.4.1810. Han gifte seg første gongen ##### (dato og stad for første vigsli hans? - kan det vera dei som 29.5.1781 gifte seg i Veøy båe busette indre Sandøy - ho var enkje! - https://media.digitalarkivet.no/view/16043/118 med Kari Olsdotter frå ##### (opphav og opplysningar elles? - f. kring 1736!) Men ho vart gravlagd frå Øyen under Sørheim ?.2.1793, og Iver gifte seg att i Luster 28.9.1793 med Live Olsdotter frå ##### (opphavet hennar? - Storlien i Skjåk?) Ho var dotter av ##### (foreldri hennar?) og f. i Skjåk ##### (dato og stad for fødsli hennar? - kring 1759) Iver var først husmann på Øyen under Sørheim, men han Live flytte først til Eide og kring 1796 til Drægnishaugen, og denne plassen hadde dei fram til kring 1804. Iver var sidan visstnok på legd. Som enkje flytte Live Olsdotter attende til Skjåk der ho ##### (truleg attgift i Skjåk 29.9.1815 med Thor Torstenson på Dalen i Skjåk - kan henda d. ho som husmannskone frå Kveen i Bratå i Skjåk 8.11.1841, 82 år gamal?) Me kjenner til fire born etter Iver Sjurson, som alle var frå andre ekteskapet med Live, som dessutan hadde ein son frå før: 1. Nils Torstenson, son av Live og ##### (Torsten Pederson frå Bø i Lom?) vart døypt i Skjåk 30.5.1784, men flytte med mor til Luster og voks delvis opp i Drægnishaugen. Nils Torstenson flytte frå Luster att, truleg i lag med mori, ##### (seinare lagnad?) 2. Kari Iversdotter (1793‑1794). 3. Kari Iversdotter, døypt 11.6.1795, Kari Iversdotter flytte til Skjåk med mori kort etter 1810 og gifte seg der 29.3.1822 med Hans Johannesson frå ##### (opphavet hans? - Skamsar?) ##### (lagnaden deira? - budde på Skjåksøygarden i Skjåk der dei fekk minst to born?) 4. Gjørond Iversdotter (1799‑1799). ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Torsten Aamundson, tenar på Dagsgaard, 26 år og Thorø Torstensdotter, innerst i Dalen, 28 år, gifte seg i Skjåk 28.12.1820: https://media.digitalarkivet.no/view/9244/123 Dei busette seg sidan som husmannsfolk på Brujordet under Bræk i Skjåk. Eg reknar med at dette er Torsten Aamundson i 1801 - «frilleson» på Bøye: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058251002238 Men Thorø Torstensdotter fødd på 1790-talet kan eg ikkje sjå noko til i Skjåk i 1801. Er det nokon med lokal kunnskap som kan hjelpa meg finna ut kva gardar/plassar desse to voks opp på? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Ole Pederson, til dagleg kjend som «Sygn-Ola», var ein vidkjend haugianar som flytte frå Fortun i Luster for å busetja seg på Ånstad i Skjåk. Eg saml ein del opplys ningar om denne huslyden tidleg på 1980-talet, men manglande tilgong på kjelder hindra meg i å komplettera denne biografien. No har eg greidd å finna ein del tilleggsopplysningar, men vert ståande fast på fleire punkt. Kanskje finst det nokon med lokal kunnskap frå Skjåk som kan hjelpa neg fylla nokre av dei hòli som står att? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ . Ole Pederson {Fortun}, f. {i Luster} kring 1778, sidan kjend som «Sygn‑Ola«, var frå 1807 til 1812 eigar og brukar av Gjerseggi i Luster, men gifte seg i Luster 4.3.1814 med Kari Christophersdotter frå Svensøy, døypt {i Luster} 3.2.1787. Ole Pederson vart ein ihuga haugianar, og han og Kari budde i Fortun fram til kring 1821. Ole og Kari flytte kring 1821 til Skjåk der me finn dei att som gardbrukarar på Ånstad søndre der Kari d. som kårkone 26.3.1868. Ole Pederson d. som kårenkjemann same staden 12.2.1871. Dei fekk fire born i lag: ##### (sjekka 0m dei kan ha hatt fleire? – berre dotteri Martha levde eller hadde etterkommarar i 1871) a. Martha Olsdotter, døypt i Luster 18.8.1816, flytte med foreldri til Skjåk der ho 1.11.1836 gifte seg med Ole Iverson frå #####v (ein plass, men kva for ein? – foreldri husmann Iver Olson og Ingeborg Amundsdotter i Grimstadeiget) under Grimstad i Skjåk, og f. i Skjåk 3.8.1811. Ole og Martha tok over som gardbrukarar etter foreldri hennar på Ånstad søndre i Skjåk der Ole d. 4.3.1870. Martha Aanstad utvandra som enkje til Amerika i ##### (kva år?) og busette seg i Eau Claire, Eau Claire Co., Wis. der ho d. 7.3.1893. Dei fekk åtte born i lag. ##### (sjekka at dette talet stemmer?) b. Christopher Olson, f. i Luster 28.2.1819, flytte òg med foreldri til Skjåk, men d. ugift på Ånstad søndre 8.11.1844. c. Peder Olson, f. i Skjåk 1.4.1822, d. ugift på Ånstad 31.8.1845. d. Lars Olson, f. i Skjåk 29.3.1825, d. nokre minutar gamal. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Denne huslyden med opphav i Skjåk jobba eg ein god del med for om lag 25 år sidan, men eg vart ståande fast på mange stadar. Eg har no fått ein del nye opplysningar og har leitt meg fram til nokre andre, men no kjem eg ikkje lenger, og eg vonar på lite vetta hjelp i Brukarforum. Særleg er det eit «mysterium» kvar det vart av dei to eldste sønene, Lars og Johannes, som båe rekte å verta konfirmerte i Skjåk i 1849 før mori fór til Nordland. Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange interessante innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #15 under Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.