Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'emigrasjon'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Marie Nilsine Nilsdatter Svanberg Hanson vart fødd 29. mai 1852 i Bergen. Ho var eldste dotter til Nils Magnus Svanberg, f. 1825 i Bergen. d. 1904 på Økland. Faren hans var svensk. Mora til Marie var Henrikke Andrea Jørgensen, f. 1831 i Bergen. https://www.myheritage.no/research/collection-10926/norske-kirkeboker-1815-1938?action=showRecord&itemId=13297553-&indId=externalindividual-fdd45d923ba9e0457bf2e1e809618c5b&mrid=6660cc4b865e13fc8e543a18652a840f Når ho døde er uvisst. Marie Nilsine hadde mange syskjen: Eirik Johan, f. 1854, gift til Gramshaug; Kornelia Kathrine, f. 1856, gift med Johan Eriksen i Bergen; Ingeborg Kathrine, f. 1858, gift med H. Eide i Bergen; Jokumine Kristine, f. 1861, gift med Johannes T. Myklavoll, busette på Stord; Nils Magnus, f. 1866, gift i Røvær, omkom i Røvær-ulykka i 1899; Henrikke Andrine, f. 1869, emigrerte til Amerika 17.10.1889; Ellen Konstanse, f. 1876, emigrerte til Amerika 19.04.1894. Far til Marie Nilsine, Nils Svanberg var skipper på seglskuta "Ora et Labora". Han kjøpte Haugane, Økland brn. 26 i 1866. Etter at han slutta sjøen, dreiv han litt handel. Han selde bruket i 1889. Marie Nilsine gifte seg rundt 1875 med skipper Halstein Pederson Oppedal, opphaveleg frå Ullensvang. Dei var leigebuarar på Økland. Med Hallstein fekk ho tre born: Petra Ovidia, f. 4. mars 1876 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223610135 Nils Magnus, tvilling, f. 23. des. 1878 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223610145 Henrik Andreas, tvilling, f. 23. des. 1878 https://www.digitalarkivet.no/kb20070223610145 Halstein Pedersen Oppedal kom bort på Bømlafjorden 1. mars 1880. Kjelde: Sveio Sokneprestembete, SAB/A-78501/H/Haa: Ministerialbok nr. C 1, 1862-1880, s. 150, innføring nr. 5 https://www.digitalarkivet.no/kb20070103640293 Kjelde: Bygdeboka for Sveio, bind I, s. 327, 328 og 333. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015092329003?page=343 Nils Magnus Oppedal, ein av tvillingane omkom då han drukna i ein brønn 11. august 1880, same året som faren drukna i Bømlafjorden under vårsildfisket. Kjelde: Sveio Sokneprestembete, SAB/A-78501/H/Haa: Ministerialbok nr. C 1, 1862-1880, s. 150 https://media.digitalarkivet.no/view/7067/36968/18 Det ser ut som Marie Nilsine gifte seg oppatt 10. november 1881 i Dane County, Wisconsin med Hans Nanson (Hovda), opphaveleg frå Sveio, men som emigrerte til USA saman med foreldra og to syskjen i 1858. https://www.myheritage.no/research/collection-10883/wisconsin-ekteskapsregister-1808-1907?action=showRecord&itemId=29006-S&indId=externalindividual-9ca7ea51b0d6c164fdafaada99288c85&mrid=f5b861e1e9e1b1756ca64fdc09a23ab7 Ved folketeljinga i USA 1880 bur Hans i Medina, Dane County, Wisconsin. Han er enkjemann og 33 år. Han har sonen Henry på 11 år. Dei har ei tenestejente: Carrie Anderson på 19 år, fødd i Wisconsin. https://www.myheritage.no/research/collection-10129/1880-united-states-foderale-folketelling?itemId=88430303-&groupId=b710552dbc1e27df5a33d4ad1b325c41&action=showRecord&recordTitle=Hans+Hanson Ved folketeljinga i 1900 er familien busett i Township 157 Range 86 i Ward County, North Dakota. Husbonden Hans er truleg fråverande då teljinga vart gjort 15. og 16. juni 1900. Som "Head" i familien er oppsett sonen Henry, fødd i august 1870 (29 år). Han er fødd i Wisconsin og er ugift. (Henry må vere ein son Hans Hanson har frå eit tidlegare ekteskap, for han er fødd i 1869 eller 1870, meir enn 10 år før Hans gifte seg med Marie.) Dei bur i eige hus, men det verkar som dei ikkje eig nokon farm. Marie, mor til Henry, er 48 år gammal, f. 1852. Ho har vore gift i 27 år, altså ektevigd i 1873, før ho kom til USA. Her er nok også innrekna det første ekteskapet hennar med Halstein Oppedal. Ho kom til USA i 1882 er det opplyst, og har vore i Amerika i 19 år. Ho har født 10 born, men berre 6 lever. Ved sidan av eldste sonen Henry er Amanda, Thomas, Henrietta og Carl heimeverande. Amanda er 14 år, f. februar 1886, Thomas er 11 år, f. oktober 1889, Henrietta er 7 år, f. oktober 1892, og Carl er 3 år, f. juni 1896. Dei 4 yngste borna er fødde i North Dakota. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTS-CNF?i=3&cc=1325221&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AM9VT-S4J Ved folketeljinga i 1900 ser det ut til at Hans ikkje er heime, men i eit nærliggande område der han har fått seg eigen farm. Adressa er: Townships 151-156-Ranges 81-91, Ward, North Dakota, USA. Hans er 54 år gammal. Han har vore gift i 32 år er det registrert, altså sidan rundt 1868. Dette må vere åra sidan han gifte seg for første gong. Men seinare har han blitt enkemann og har gifta seg på nytt. https://www.myheritage.no/research/collection-10131/1900-united-states-foderale-folketelling?itemId=38565781-&groupId=c750f79cb8bd8060af26e05e256be778&action=showRecord&recordTitle=Hans+Hanson Ved folketeljinga i USA i april 1910 bur Hans og Marie, andre kona hans, i Maryland township, Ward County i North Dakota. Hans er 64 år gammal og har sin eigen farm. Kona Marie er 57 år gammal. Dei har sonen Thomas på 21 og dottera Ella på 17 buande heime. Dei har også ein tenar, Magnus Svanberg, truleg ein slektning av Marie, kona i huset. Marie kom til Amerika i 1880 eller 1881 og Hans i 1858. Det er oppgitt at Maria har født 10 born, men berre 5 lever i 1910. Sonen Thomas er student på "Agricultural College" og dottera Ella arbeider i ein "retail store". https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVJ-J4H?i=1&cc=1727033&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMLGL-VJG Ved folketeljinga i 1915 bur Marie, kona til Hans hos dottera Amanda og mannen Frank Renning (Rønning) i McHenry, North Dakota. Mannen Hans må vere annanstad. Han dreiv med aksjer også, så han reiste kanskje ein del. Amanda og Frank har tre born: Otto, Arthur og Evelyn. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9LJ-LQ7D?i=364&cc=2346284&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQK9C-LGC7 Ved folketeljinga i 1920 er Hans og Maria flytte til Hansford i Texas. Hans er no 74 år gammal og Maria, kona hans er 67 år gammal. Dei har ein farm der og i tillegg driv Hans med aksjer. Grunnen til at dei er nettopp i Hansford, er at sonen Thomas og kona hans, Gurine Julie, f. Walker og borna deira; Herbert, Anna og Evelyn har ein farm der. https://www.myheritage.no/research/collection-10133/1920-united-states-foderale-folketelling?itemId=201234048-&groupId=d58f19dbfd60c5a0cf39257f9de1a65c&action=showRecord&recordTitle=Hans+Hansen Marie Nilsine må ha emigrert til USA i 1881, for det ser ut som ho gifter seg det året på nytt i Wisconsin med ein mann som ho kanskje kjende frå sin ungdom, Hans Hanson Hovda. Korleis dette ekteskapet kom i stand er uvisst, om han sende bod på henne, eller ho hadde andre slektningar på andre sida av Atlanteren. Kva som skjedde med dei andre to borna hennar er også uvisst, om dei døde tidleg, vart attsette hos skyldfolk eller vart med over til USA. Spor etter dei er vanskeleg å finne, så dette forblir eit mysterium. Eg har leitt i alle dødsregistra i Sveio, Fjelberg, Vikebygd og Valestrand sokn utan å finne dei. Det naturlege ville sjølvsagt vere at ho tok dei med seg til Amerika, men då må dei i tilfelle ha døydd der. Ifølgje opplysningane frå folketeljinga i 1900 hadde Marie født 10 born, men berre 6 var i live: Amanda, Thomas, Henrietta Matilde, Ella, Carl, og truleg hadde ho ei eldre jente, Anna Marie, f. 2. desember 1882, gift med Knut Mathiasson Aarset. I nekrologen etter Mildred Knutsdatter Slettedal, f. Aarset og dotter til Anna Marie og Knut Aarset, er det skrive at ho budde hos sine besteforeldre på morssida i Carpio, North Dakota frå mora døde i 1911 og til 1918. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9K7-S9WY-N?i=1412&cc=2469546&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2W2-3FXC Ved folketeljinga i 1910 står det at ho berre hadde 5 born som levde. Den yngste, Carl, døde truleg i 1906. Det er ein del lause trådar her. Kva skjedde med Marie Nilsine etter at første mannen, Halstein Pederson Oppedal og sonen Nils Magnus døde i 1880? Når reiste ho over Atlanteren (Eg har ikkje funne henne korkje i passasjerlister frå Norge eller i ankomstlister i Amerika eller Canada.) Hadde ho med seg dei to attlevande borna sine, og kva skjedde med dei? I folketeljinga i 1900 for Echo, Yellow Medicine County, Minnesota, finn vi Anna Marie, som truleg var eldste dotter til Marie Nilsine f. Svanberg og Hans Hanson, i teneste hos familien Andrew og Petra Johnson. Petra er ifølgje folketeljinga fødd i mars 1876, kom til Amerika i 1881 og er 24 år gammal. Ho har vore gift med Andrew i 4 år, altså gift rundt 1896. Ho har to born: Bessie på 3 år og Mabel på 1 år. Kan dette vere halvsøstra til Anna Marie og dotter til Marie Nilsine frå det første ekteskapet med Halstein Pederson Oppedal. Det passar i alle høve godt, sjølv om eg ikkje har funne noko bevis på at det er tilfelle. Marie Nilsine må ha emigrert i 1881 saman med dottera Petra Ovidia og sonen Henrik Andreas. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LKC-HNW?i=12&cc=1325221&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AM9QZ-34V Kvar vart det så av Henrik Andreas, den attlevande tvillingbroren frå første ekteskapet til Marie? Det har eg heller ikkje funne ut av. Andre mannen til Marie, Hans, hadde også ein son, Henry, frå eit tidlegare ekteskap, kanskje med ei Ann. Sjå folketeljinga i USA i 1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DT87-RT3?i=11&cc=1438024&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMN9H-C6Y Kvar vart det av denne sonen? Kven var den første kona til Hans, og når døde ho? Eg vil vere svært takksam om nokon kan hjelpe meg med å finne svar på desse spørsmåla.
 2. FamilySearch har lenker til bøkene til G. Naeseth, men bind 2, som dekker årene 1844-1846, har aldri virket. Er det noen som har "Norwegian immigrants to the United States : a biographical directory, 1825-1850.", bind 2 / 1844-1846, og som kan gjøre et oppslag for meg? Jeg leter etter en familie på 8-10 personer som bærer navnet Torjussen. De emigrerte med skipet Salvatore fra Porsgrunn/Stathelle i 1845. Et mannlig medlem av familien står som H. Torjussen, 19 år, på passasjerlista. Jeg er veldig spent på hva som står om ham! Jeg lurer også på om Karen Johanne Clausen/-datter er nevnt i bind 2.
 3. Jeg leter etter en slektning som emigrerte til Amerika i 1843. Han er døpt Hans, og han er skrevet som Hans i passasjerlisten. Nå går jeg gjennom folketellingene i USA for å prøve å finne ham. Jeg bruker Familysearch. FS gir meg, i tillegg til Hans, mange treff på John. Jeg forstår at både Hans og John er kortformer av Johannes, men var det vanlig at en Hans skiftet navn til John, eller er det bare en antagelse av FS? Er det noen av dere som har mer peiling på emigrasjon som har gjort dere noen tanker om dette?
 4. Hei. Tilgi min dårlige norske. Jeg søker etter en familie fra Stavanger. Familien Cederstrøm bodde i Stavanger fra 1828. Se denne nettsiden: https://forum.arkivverket.no/topic/192580-familien-cederstrøm-forsvinner-i-stavanger/ Det viser seg at familien Cederstrøm ikke forsvant. De fleste av hattemaker Peters barn flyttet til USA, inkludert min stamfar Frederik Wilhelm. Er det noen som vet noe mer om familien Cederstrøm? Hattemaker Peter Andreassen Cederstrøm, f. ca. 1800 i Sverige, gifter seg første gang med Tobia Torsdatter fra Hommeland 1830. De får flere barn i Stavanger: - dødfødt f. 1831 - Anders Otto, f. 1832 gifter seg med Karoline Larssen og flytter til USA - Anne f. 1834 gifter seg med skipper Svend Taraldsen Gramstad og flytter til USA - Thore f. 1835 - Johannes f. 1838, gifter seg 1. gang med Olivia fra Kristiansand. Fikk datteren Tobine med henne i 1867. giftet seg 2. gang med Jensine Marie Olsd. Eeg. Fikk døtrene Petrine Tobine 1855 og Johanne Marie 1859 (siste kom til Bergen) - Frederik Wilhelm, f. 1840 gifter seg med Lisabeth Jacobsdatter Brath og flytter til USA - Theodor, f. 1843 gifter seg med Thomine Johnsen og flytter til USA - Tobia, f. 1945 og døde 1847 - Peter Tobias, f. 1848, optikus og instrumentmaker, giftet seg med Ane Kristine f. 1850 i Stavanger Jeg er spesielt interessert i hattemaker Peter (født 1800, død 1874) og sønnen Frederik Wilhelm Petersen (født 1840) som flyttet til Amerika ca 1869. Kona Elisabeth står på passasjerliste i 1870 med sine barn og svigerbror O (Otto) Cederstrøm. Jeg kan ikke finne noen registreringer av Frederiks emigrasjon. Jeg kan bruke all hjelp. Tusen takk! -Jake Peterson
 5. Jeg har lett og lett etter Georgine Johnson's emigrasjonsinfo i de søkbare arkivene på digitalarkivet, uten hell. Georgine emigrerte til USA (New York) i 1889/1890 ref info fra folketellinger i USA (Hun bosatte seg i Connecticut). På et sted på "Myheritage" finner jeg at hun står registrert født i Norge i 1864, men iht alderen som er oppgitt i et par folketellinger i USA, så skal hun være født 1867/-68. Georgine var giftet seg i USA med onkelen til min bestemor, og jeg har først nå funnet mer informasjon om ham (dvs etterkommere) etter å ha funnet ut at han endret navn fra "Arnt" til Frank Jacobson. Er det noen her inne som kan gi noen tips om hva grunnen kan være at jeg ikke finner Georgine hverken i fødselsregistrene (Norge) eller noen emigrasjonsinfo? Er kanskje "Georgine" en engelsk uttalelse / skrivemåte for "Jørgine" (finner ikke noen Jørgine Johnson som kan være denne Georgine i emigrasjonsinfo'en heller) Mvh Anita Hall
 6. Ole Kristen Tømmerholen

  Christen Johannessen, f.15.4.1842, Øyer

  Min tippoldefar Christen Johannessen født i Øyer i Gudbrandsdalen i 15.4. 1842 av foreldre Johannes Clemetsen f.-, dpt. 1807) og Marit Pederdtr. (f.1812) på Raabøl i Øyer. Han vokste opp i en søskenflokk på 12. Giftet seg med min tippoldemor Anne Christensdatter f.17.4.1841 på Bjørnstad i Løten-d.16.1.1915. Sammen hadde de 7 barn: Johan, Isak, Mathias, Søren, Karl, Syver, Anton + Christine (Annes datter før ekteskap). Det var harde tider og som mange før han utvandret Christen til Amerika, omkring 1890. Han skulle reise i forveien før resten av familien skulle komme etter. Her forsvinner alle spor av ham. Ingen har hørt fra han siden. Igjen satt Anne med barneflokken; noe som ikke kunne være enkelt på denne tiden. Etter henne har jeg et skatthold som hun visstnok hadde fylt med det lille familien hadde av eiendeler og båret det på ryggen hjem til sitt barndomshjem. Det jeg lurer på er om noen kan hjelpe meg med å finne ut hva som skjedde med Christen? Kom han frem til Amerika? Finnes det noen spor av han? Bildet av Anne Christensdt. Tømmerholen IMG_2181.heic
 7. Christiane Zell, Tyskland

  Utvandringslister 1913 Kristiania Oslo

  Kjære venner i Arkivverket, min forskning på Paul Ingvald Paulsen Inderberg er dessverre veldig vanskelig. Tilgjengelig kilde: Født 30.07.1890 Mære (Sparbu) / Dåp 21.09.1890 Mære (Sparbu) Tilgjengelig kilde: Konfirmasjon 08.10.1905 i Sandvollan (Inderoy) Kilde tilgjengelig: folketellinger 1910 var Trondheim (han jobbet på hotell) Paul Ingvald ble fengslet i Trondheim (tyveri) 1911 eller 1912 bosted Kristiania / Oslo Den 25. mai ber han i Sparbu eller Tronheim som Paul Ingvald Paulsen Inderberg med hast hans fødsels- og dåpsdokumenter. Jeg finner ingen ledetråder om Paul Ingvalds oppholdssted. Emigrerte han? Jeg finner ingen emigrantlister fra 1913. Fikk han jobb hos et rederi? Kan noen hjelpe meg med å finne min store onkel? Hilsen fra Tyskland og god helse for alle Christiane Zell
 8. Er det mulig å få hjelp til å finne igjen denne familien? De emigrerte en gang mellom 1886 og 1891 (finner dem ikke i folketellingen da). Det er innført i et skifte av 1917 at Jens Larsen bor i Johannesburg, men jeg vet ikke hvordan jeg skal finne ham. Det siste spor jeg har etter ham og familien er folketellingen i desember 1885 i Bergen. Da bor Lars Jensen f. 1856 på Ask, Askøy, i Sydnesgaten 19 og er innført som 3. maskinist og bortreist. Han ser ut til å være gift for andre gang, med Ida M. De har disse barna hjemme: Jenny Konstanse 1879 Laurits K.B. 1880 Lars J. 1885. Setter stor pris på hjelp med dette! mvh Bente Borgen
 9. Odd Fredrik Ellingsen

  SLEKT PÅ NEW ZEALAND

  Hei! Leter etter slekt som emigrerte til New Zealand på slutten av 1800-tallet. Håper noen har kjennskap til emigrasjon fra Norge til New Zealand fra 1872 til utpå tidlig 1900-tall. Det gjelder Elisabeth Hansdatter f. ca 1856 fra Kjernslia, i Sør-Odalen, Hedmark. Hennes foreldre var Hans Pedersen Kjernslia(ca 1815-ca 1865) og Olia Gudbrandsdtr(1816-?) Elisabeth ble gift med en John Martin(kan være John Martinsen). Han døde 4 år etter giftermålet, og hun giftet seg på nytt med en Peter Neilson. Elisabeth har en del etterslekt i New Zealand i dag. Også hennes søster Inge(Inger/Ingrid) Hansdtr(1861) emigrerte til NZ. Om hun har etterslekt vites ikke. Noen som kan kaste lys over saken? Mvh Odd Fr Ellingsen
 10. Min oldefars søster Regine Serine Halvorsdatter Skotheim er født i Hustad, Møre og Romsdal i 1883, og i følge kirkeboka dro hun til Minnesota i USA i 1900. Jeg tror jeg har funnet henne som tjenestepike hos sin halv-søster i Aurdal Township i Minnesota i 1900. Etter dette stopper alle spor. Jeg har funnet at Regines far, Halvor Iversen Skotheim, var en tur over i USA i 1902. Ved ankomst Ellis Islands er det oppgitt at han skulle til Erick Erickson i Fergus Falls. Erick Erickson skal være Halvors svigersønn, den samme som Regine Halvorsen var tjener hos i 1900. Jeg har en idé om at han dro til USA for å gifte bort dattera, men dette kan selvfølgelig være feil. Ifølge familiens slektbok brukte hun navnet Regine og ble gift Vike i USA, men det står ingenting mer om henne der. Min bestefar mener mannen Regine ble gift var fra Vestnes i Møre og Romsdal, som kan stemme siden det er en gård med det navnet der. Navnet Vike kan også skrives på mange forskjellige måter, så etter måneders med forgjeves leting henvender jeg meg her i håp om hjelp. Her er de kildene jeg har funnet: Dåpen: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 567/L0778: Ministerialbok nr. 567A01, 1881-1903, s. 9 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060821040487 Registrert utflyttet fra Hustad sogn: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 567/L0778: Ministerialbok nr. 567A01, 1881-1903, s. 303 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060821050172 "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch( https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M93W-HBS : accessed 4 November 2017), Regina Halvorson in household of Erik Erickson, Aurdal Township, Otter Tail, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) 142, sheet 9A, family 153, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1972.); FHL microfilm 1,240,779.
 11. Wencke Langseth

  Utvandring til Amerika

  Utreisedato/år for Kristine Johnsen, født 1880 i Kristiania, arbeidet på tobakksfabrikk som ung, mor Karen Randine Johnsen født 1856, far Johan Johnsen født 1839, svensk,
 12. Min grand grandonkel Karl Johannes Jensen ble født 11. August 1902 i Arbeiderforeningen, Ulefoss, Holla, Telemark. 21. April 1927 emigrerte han til USA på skipet "Bergensfjord". Jeg er ganske sikker på at grand grandonkel Karl er den ukjente farfaren til en canadier som jeg fikk DNA treff på. Ifølge den canadiske slektningen min, døde den ukjente farfaren hennes i en vognulykke før hennes far ble født 30. Juni 1930 i Calgary, Alberta, Canada. Den canadiske slektningen min har forsøkt å google på aviser for å se om noe om vognulykken dukker opp, men hittil har hun ikke klart å finne noe i avisene, fordi det er vanskelig å lete i avisene om vognulykken når man ikke vet hvor det skjedde. Jeg og den canadiske slektningen min er sikre på at det er igjennom hennes ukjente farfar at vi er i familie. Min hovedteori er at grand grandonkel Karl er den ukjente farfaren til min canadiske slektning. Ifølge den canadiske slektningen min må hennes ukjente farfar dødd i 1929 eller 1930, i enten i Alberta eller i Saskatchewan, Canada, i en vognulykke. Den ukjente farfaren hennes døde i en vognulykke ihvertfal før hennes far ble født 30. Juni 1930 i Calgary, Alberta, Canada. Jeg ble spurt av den canadiske slektningen min om jeg kunne bekreft at grand grandonkel Karl var i 1929 eller 1930 i Alberta eller Saskatchewan, Canada før hennes far ble født 30. Juni 1930 i Calgary, Alberta, Canada. Jeg prøvde å søke i nasjonalarkivet til Canada, men det ble bare forvirrende og vanskelig. På ancestry.com lagde jeg et slektstre med grand grandonkel Karl i det og profilen hans fikk to Ancestry Hints: Guide Karl Jensen in the Canadian Passenger Lists, 1865-1935 Name: Guide Karl Jensen [Guide Karl Juliusen] Gender: Male Arrival Age: 25 Birth Year: abt 1902 Birth Country: Norway Departure Port: Oslo, Norway Arrival Date: 30 Apr 1927 Arrival Port: Halifax, Nova Scotia, Canada Vessel: Bergensfjord Karl Johannes Jensen in the U.S., Index to Alien Arrivals at Canadian Atlantic and Pacific Seaports, 1904-1944 Name: Karl Johannes Jensen Age: 25 Birth Year: abt 1902 Arrival year: 1927 Arrival Country: USA Kan noen være så snill å hjelpe meg til å finne ut om grand grandonkel Karl var i 1929 eller 1930 i Alberta eller Saskatchewan, Canada, please.
 13. Odd Instefjord

  Ole A. Solheim

  Hei. Min bestefar Ole A. Solheim (1867-1957) skal visstnok ha emigrert til Amerika en gang mellom 1884-1895 men returnerte til Sunnfjord mellom 1890-1895. Han kom da til Flokenes og var krambudreng der et par år før han kjøpte en gård på Osland (1437 Kinn herred, 0017 Osland, Gnr 110, bnr 3 i 1897. Gården ble solgt igjen etter bare tre år da han giftet seg med Kristine Liset og dro til Liset i Kvammen for å overta hennes farsgård. Jeg finner lite informasjon om dette utover folketellingen fra 1900 og opplysninger om at ovenstående har skjedd. Kanskje noen har utfyllende informasjon eller kan veilede i søk om mer informasjon.
 14. Hei! Leter etter min tippoldefar Ole Johansen Knarbakk "Buck". Han ble født i 1879 i Leksvik kommune (nå Indre Fosen), i Stranda Sokn. Foreldre var Johan Jakobsen Storsve og Elen Marie Olsdatter Vanvik. I en alder av ca 20, gjør han Inga Marie Pettersdatter Dalsaunet, da 15/16 gravid. Deres datter kommer til i 1900 og får navnet Ida Amalie Olsdatter Dalsaunet. I digital arkivet står det at Ole blir anmeldt av Anders Nikolaisen Dalsaunet, stefar til Inga, sannsynligvis for å ha gjort Inga gravid. Ole sin far, Johan, sender Ole til USA når han finner ut at Inga er gravid. Han er derfor ikke i Norge når Ida blir født. I USA skal han visstnok ha tatt etternavnet Buck. Han skal ha hatt kontakt med noe slektninger og venner i ettertid, men disse har gått bort og brevene er ikke å oppdrive. Ida ønsket heller ikke kontakt med sin biologiske far. Han skal visstnok ha ifølge noen ha giftet seg og stiftet familie i USA, mens noen mener han døde alene og fattig. Mulig dødsfall 1938-1940. Jeg ønsker å finne eventuelle etterkommere etter Ole i USA, eller bare finne ut noe mer enn det jeg vet over. Er det også mulig å få lest anmeldelsen av Ole noe sted? Mvh Stian Nyeng Sollie
 15. Min tippoldemor, Brit Christoffersdatter Berset, f. 21-3-1872 i Vistdal, Nesset, M&R, emigrerte i en alder av 21 til USA i 1893. Jeg har funnet skipet hun forlot Norge med, og hennes ankomst til Philadelphia, Pennsylvania, men der slutter alle spor. Jeg har prøvd å søke etter henne på Ancestry, men det er altså uten hell. Takknemlig for tips om hvor jeg kan prøve videre! 05-027 Brit Kristoffersen - Emigranter over Kristiansund 1893.pdf
 16. Hei. Rakel Rasmusdatter Hestenes født "Oppitun" Hestenesøyra i Gloppen 11/10 1873 av foreldre Rasmus Absalonsen Hestenes 19/10-1832 død 1907 og Johanne Olsdatter Hestenes 1/10-1840 død 1922. Rakel ble gift med John Elias Johnson Hestenes 6/6-1871 død i Finland (Åbo) 25/11-1944 De bodde i Bergen rundt 1900-tallet (Bodde i Olav Vigesgate og Hans Haugesgate. De fikk 4 sønner John ,Rolf, Arthur og Olav. John Elias Johnson Hestenes reiste mykje til Trondheim/Murmansk og Finland. Han var ansatt i Rieber & co og han handlet i hud og skinn. En gang mellom 1910-1915 ?? flyttet familien til Finland (Gamlekarleby/Åbo) Senere reiste RAKEL tilbake til Norge aleine uten mann og barn. Min far sa at hun var sjokkskadet etter sjølvstendekrig i Finland 1917 ????. Mulig var hun psykisk sjuk. Hun reiste først til Hestenesøyra og senere til Rugsund(Davik i Nordfjord) Der bodde hun hos min bestemor/bestefar (Inga Rasmusdatter Smelvær og Karl Smelvær) på Rugsundøy Gr.nr 91/1 Rakel døde i 1940. Mine spørsmål: Er der informasjon om når de utvandret til Finland og når hun kom tilbake til Norge??? Er der info om Rakel og John den tiden de bodde i Bergen og jobbet for Rieber & co. Hilsen Bjørn Smelvær Gardsstølsvegen 26 6812 Førde
 17. Jeg har fått er spørsmål fra en fjern amerikansk slektning som gjelder hennes «great grandfather». Han kalte seg Ed Peterson i USA (bosatt i Iowa). Det nærmeste hun har kommet denne Ed, er en person med navnet Odd Peterson fra Belsnes i Jondal/Hardanger, født 28. februar 1828. Hans kone het Marta (f. 1831). Jeg har sjekket opplysningene om Odd hos Kolltveit, og de stemmer. De skal ha emigrert til USA i 1860, men min amerikanske kontakt har ikke klart å finne noen opplysninger om denne emigrasjonen (kanskje den kan ha gått via Canada?). Hvis denne Ed P. er identisk med Odd fra Jondal så er problemene delvis løst (DNA-sammenfall med meg (4-5-menning) og jeg har sjekket sammenfallet bakover. Men dette slektskapet avhenger likevel av at det er mulig å finne noe om emigrasjonen til Odd Peterson (Belsnes) og kona Marta. Dette er ikke min sterkeste side, og jeg trenger hjelp. Finnes det informasjon om en Odd Pederson fra Jondal på en passasjerliste til USA/Canada fra 1860? Kan noen hjelpe?
 18. Jeg har fått er spørsmål fra en fjern amerikansk slektning som gjelder hennes «great grandfather». Han kalte seg Ed Peterson i USA (bosatt i Iowa). Det nærmeste hun har kommet denne Ed, er en person med navnet Odd Peterson fra Belsnes i Jondal/Hardanger, født 28. februar 1828. Hans kone het Marta (f. 1831). Jeg har sjekket opplysningene om Odd hos Kolltveit, og de stemmer. De skal ha emigrert til USA i 1860, men min amerikanske kontakt har ikke klart å finne noen opplysninger om denne emigrasjonen (kanskje den kan ha gått via Canada?). Hvis denne Ed P. er identisk med Odd fra Jondal så er problemene delvis løst (DNA-sammenfall med meg (4-5-menning) og jeg har sjekket sammenfallet bakover. Men dette slektskapet avhenger likevel av at det er mulig å finne noe om emigrasjonen til Odd Peterson (Belsnes) og kona Marta. Dette er ikke min sterkeste side, og jeg trenger hjelp. Finnes det informasjon om en Odd Pederson fra Jondal på en passasjerliste til USA/Canada fra 1860? Kan noen hjelpe?
 19. Bjørn Melhus

  Reise tilbake til Norge.

  Min oldefar Erik Johansen Melhus reiste til Amerika (Quebec) med skipet Parisian og var framme 21. Juli 1893. I følge passasjerlisten, så reiste han under navnet Erik Johansen. Han bodde mest sannsynlig i St. Paul, men reiste tilbake til Norge en eller annen gang i 1894 eller tidlig i 1895. Er det mulig å finne ut eksakt når han reiste tilbake til Norge?
 20. Arne Alfred Olsen Grytten var bror til Olise Marianne som jeg la ut et spørsmål om tidligere i dag. Han var født 9. okt. 1877, og emigrerte til Carlton, Minnesota i 1901: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000137424 I et notat skrevet av en fjern slektning på 1970-tallet, står det at han "falt i krigen i Amerika". Er det mulig å finne noe mer om han? Jeg ser at navnet Alfred Grytten dukker opp på Ancestry, men (inntil videre) har jeg ikke medlemskap der så jeg får ikke undersøkt nærmere.
 21. Olise Marianne emigrerte til Amerika i 1905 med reisemål Barnesville, Minnesota. Etter det vet jeg ikke hvor hun havnet. Ei av hennes søstre, Hanna Mathilde Olsdtr. Grytten (1881 - 1948), dro til Carlton i 1899. Hanna ble gift tre ganger, siste gang med Gust Sandberg, og er gravlagt i Saskatchewan, Canada. Ingen av Hanna Sandbergs etterkommere vet noe om Hannas søster Olise Marianne. Olise Marianne var datter av Ole Andreassen Grytten og Gurine Pedersdtr. Olise Marianne dåpsbarn nr. 12.: https://media.digitalarkivet.no/view/6582/34134/32 Hun ble konfirmert i Klinga sogn, Namsos prestegjeld i 1901. Hun meldte utflytting til presten i Klinga i 1905: https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000119672 Emigrasjon i 1905, skrevet som Alise Marianne Ols. https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000166347 Takknemlig for hjelp med å finne noen spor etter at hun kom til Amerika.
 22. eirik dørdal nord

  skipet Florence 1867

  Har endelig funnet ut at "mine" reiste med "Florence " fra Tr.heim i mai 1867. Destinasjon skulle være Chicago, men det har ikke vært mulig å finne noen der. Spørsmålene er derfor ganske enkle: Har noen tips om hvor der er mulig å finne mer om skuta? og, ikke minst, hvor de gikk i land? De ente opp i Northwood, Iowa og det er omtrent det jeg har klart å spore opp til nå..
 23. Lars Marius Endresen f. 26.11.1855 i Stavanger, dpt 16.12.1855 i Domkirken, gifter seg i Stavanger Domkirke 17.08.1879 med pigen Ingeborg Malene Olsen f. 17.07.1859 i Stavanger, dpt 21.08.1859 i Domkirken. De emigrerer og bosetter seg i New Jersey og får disse barna: - Marie Therese f. 22.06.1883, dpt 15.7.83 i Sjømannskirken gm Georg G. Nichol i 1905? - Louis Olaves, f. 14.01.1885, dpt 15.02.1885 i Sjømannskirken gm Christina Campell i 1907 - Ingvald (Engel( f. 02.10.1886, dpt 06.11.1886 i Sjømannskirken, gm Mae Marsh eller Cathrine ? Jeg leter etter eventuelle barnebarn av Lars Marius og Ingeborg. Jeg trodde jeg hadde funnet det som var å finne, men nå er jeg blitt veldig usikker. Har noen tid og anledning til å kikke på det, vil jeg bli veldig glad 🙂
 24. For noen dager siden etterlyste jeg Gustav Sørensen i USA. Nå gjelder det hans far Michael (eller Mikael), der jeg ikke har så mange opplysninger. Michael var født i Moss 19. mars 1810, sønn av Søren Madsen og Pernille Olsdatter: SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1779-1814, s. 524-525 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061023060106 Søren og Pernille var ikke gift, og Mikael vokste opp med sin mor og stefar Johannes Olsen. 1. mai 1857 giftet Mikael seg med Berthe Marie Fischer fra Kongsberg: SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0020: Ministerialbok nr. 20, 1848-1865, s. 334 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060215030347 Jeg mener det er Michael som reiser med skipet Thames fra London 6. september 1865 og ankommer Quebec 23. september: http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=2240 Det skal være en canadisk kilde (skipsliste) som dokumenterer ankomsten, men den har jeg ikke klart å finne igjen. Kona Berthe Marie er i FT1865 ført som enke (!), https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038027018068 men i 1875 er hun ført som gift og at mannen er i Amerika https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052055068779 . Jeg har ikke funnet Berthe Maries dødsfall (sannsynligvis i Kristiania). Der kan det jo stå noe om mannen? Så spørsmålet er: Hva skjedde med Michael Sørensen? Hvor ble han av? Jeg kan nevne at det var en etterlysning for noen år siden på Slektsforum, http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=92665&highlight= men Michael ble ikke funnet (men det kom fram noen opplysninger om halvsøsken mm, der noen kunne være i Amerika)
 25. Hei. Jeg forsøker å finne ut hva denne forkortelsen under Emigrasjon: 1928 betyr: Merknader: Perm. til v.ø. 28 b.f. Merknaden ligger nede til høyre på siden: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001183999 Noen mener at Perm.= tillatelse / attest og at b.f. = bedre fortjeneste. Det kan stemme, men hva med v.ø 28?
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.