Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'fargeri'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. Olaf Olsen f. 1859 d. 1953 gift 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold. Oppsummering/Spørsmål? Ved gjennomgang av følgende gårds og slektshistorier: 1. Boka «Hemsedal Slektshistorie Nr 2 sider 193 og 194 av Hans Flaten 2. «Boka om Gol» Bind III side 224 av Terje Østro 3. «Gards- og Slektshistorie for Nes i Hallingdal» Bind III av Terje Østro har jeg følgende spørsmål. Bakgrunnen for spørsmålene er utviklet i bakgrunnsmaterialet bearbeidet under spørsmålene: 1. Olaf Olsen f. 1859, død 1953, gift med Henriette Marie Riddervold er sønn av Ola Olsen fra Holgjehaugen (Joheimhaugen) og Kristi Andersdatter fra Gulsplassen (under Skollerud) i Ådal. 2. I bygdeboka Bind III for Nes beskrives at faren til Ola Olsen var farger og gift med Kristi Andersdatter. Ola Olsen døde etter 1865 og før 1868. Det var skifte etter Ola Olsen på Nes i 1869-70. I boka om Gol står det at Ola Olsen reiste til Amerika i 1871 og at han var maler og ikke farger. Er det noen som vet mer om dette? Jeg antar at Gards- og Slektshistorie for Nes er mest korrekt på dette punkt siden den er utarbeidet sist. Dvs at Ola Olsen var farger og døde på Nes i perioden 1865-1868. Han var derfor ikke maler og han reiste ikke til Amerika i 1871. 3. I Boka om Gol er Jon Olsson f. 1838 nevnt som farger og at han flyttet til Vik i Sogn og at han kalte seg Vidden på dette tidspunkter. Er det noen som har kommentar til dette? Er det to av barna dvs Jon og Ola som drev fargeri? 4. Ola Olsen flyttet i 1856 til Nes med attest fra Vang på Hedmark, selv om han var født på Joheimshaugen. Videre skreiv han seg Vang da han giftet seg i Ådal i 1858. Er det noen som har noe kunnskap til hvorfor Ole Olsen brukte Vang som referansenavn i ovennevnte sammenheng? 5. Hvis Ole Olsen var av dansk opphav som er mulig og med interesse for industriell utvikling i 1850 åra på Nes og tidligere i Hemsedal. Utviklingen i Hemsedal ble stoppet ved en rettssak om rettigheter. Flyttet etterpå til Nes. Er det noen som kan ha informasjon om hans eventuelle danske opphav? Det følgende er en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for spørsmålene som er stilt ovenfor. I henhold til Gards- og Slektshistorie for Nes i Hallingdal, Bind III, av Terje Østro, side 512 under Havasgardtune, er Oluf Olssen f. 1859, død 1953, gift i 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold, sønn av Ola Olssen fra Hølghehaugen i Hemsedal/Vidden (under Søreli) i Herad, født 1829, død 1864, gift 1858 i Ådalen med Kristi Andersdatter fra Gulsplassen (under Skollerud) i Ådalen. Kristi ble født i 1826 og døde i 1915. På side 512 i ovennevnte bygdebok står følgende: «I 1857 skjøte Lukkas Arnesen Havasgard «nemlig Tongarden med Have og Hustomter i den utstrekning som Indhegningen viser med undtagelse af Laavebygningen, Faarestallen og Badstuen» til farger Ola Olssen for 222 spdr. I skyldelinga heiter det at dette var med Kålhaugen, Vådningshus, Stolpehus og Stall.» På side 512 i bygdeboka står det videre:» I 1856 flytta «Ole Olsen Farver» til bygda med attest fra Vang på Hedemarken, men var fødd 1829 på «Joheimshaugen», heiter det. Han bygde nok fargeri her. Og han kjøpte ei stampe av Svein i Tolleivsgaard. Kristi flyttet til bygda med attest i 1858, kom fra Skollerudeie, heiter det. Ola skreiv seg Vang da han ble gift i Ådalen.» Slik jeg tolker bygdebok for Nes Bind III, er Ole Olsen Farver identisk med Ole Olssen født på Joheimshaugen i Hemsedalen og Ole Olssen fra Hølghehaugen i Hemsedal. Så langt jeg forstår bygdebøkene er Hølghehaugen et bruk under Joheim, og Joheimshaugen er også et bruk under Joheim i Hemsedalen. I følge Bygdeboka for Nes Bind III hadde Ole Olssen fra Hølgjehaugen og Kristi Andersdatter barna: 1. Olaf Olsen f 1859, død 1953, gift 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold. Olaf Olsen var kapellan da han giftet seg. Da faren «døde» ble han satt bort til morbroren Hans Andersen som var skipsfører og bodde i Kristiania. Hans og kona omkom da det nye skipet deres gikk ned i Atlanteren i 1868. Olaf fikk nye pleieforeldre og ble utdannet som prest. Olaf var prest flere steder på Vestlandet. Olaf Olsen fikk tillatelse ved kongelig resolusjon å bruke etternavnet Riddervold Olsen etter ekteskapet med Henriette Marie Riddervold. 2. Hanna Olsdatter f. 1861, d 1935, gift 1884 med Lars Olssen Todokk, bodde på Blingsmoen under Olsgard. 3. Marie Olsdatter f. 1863 d. 1864 4. Olufine Marie Olsdatter f. 1865 d 1934 (eller 1951) og var lærerinne flere steder. Bygdeboka for Nes Bind III sier videre at i 1869-1870 ble det skifta etter Ole Olssen. Kristi og tre av barna levde. Boet eigde tunet, åkeren fra Majorgarden og Stampa. Brutto vel 843 spdl. og netto vel 686 spdl. Kirsti Andersdatter ble gift igjen med Martinius Andreasen Eivinvik, fra Eivindvik i Lindås, født 1846 død i 1932. De fortsatte driften av fargeriet på Nes i Hallingdal. I følge Boka «Hemsedal Slektshistorie» Nr. 2 side 193 forfatter Hans Flaten er følgende sakset: «Ola Helgesen Jordheim gift 2. gang i 1822 med Marit Ivarsdatter (Brandvol, Boken om Gol Bind 3 side 224) f. 1797, død 1894.» Videre: «Ola og Marit bodde på Helgehaug (under Jordheim). Helge og Ingerid har også bodd på Helgehaug (Haugen). Haugen har sannsynligvis fått navn etter ovennevnte Helge.» Helge og Ingerid er nevnt på s. 193 i Hemsedal Slektshistore Nr. 2 side 193, men Ola Helgesen derimot er ikke nevnt som barn av Helge og Ingerid i oppsummeringen på side 193 i ovennevnte referanse. Spøsmålet er: Er Ola Helgesen Jordheim, gift med Margit Iversdatter, sønn av Helge Oddmundsen Jordheim, gift i 1775 med Ingerid Olsdatter Imre død i 1834? I følge Hemsedal Slektshistorie Nr 2 s 193 hadde Ola og Marit følgende barn: 1. nn født 1823 2. Ola født 1828 3. Jon født 1838 4. nn født 1825 g.m. Gunnhild Olsdatter 5. Ivar født 1826 bosatt i Smalhus i Valdres 6. Ingerid født 1832 g.m. Nils Eikrehaga. I følge Hemsedal Slektshistorei Nr 2 s 194. «Ivar Olsen Smalhus var kommissør for Lutherstiftelsen og reiste meget omkring.» « Ola Helgesens bror Oddmund Helgesen var gift med Marit Olsdatter Ullsaaker, bosatt på Helgehaug». Oddmund Helgesen nevnt ovenfor var født 1798 som sønn av Helge Oddmundsen og Ingerid Olsdatter. Svaret på mitt spørsmål ovenfor er, i henhold til dette at Ola Helgesen er sønn av Helge Oddmundsen Jordheim gift i 1775 med Ingerid Olsdatter Imre. Har noen kommentarer på dette? Fra Boka om Gol Bind III av Terje Østro: På side 223: I 1848 selde Endre Endresen, Vidden, til Helge Olson Joleimshaugen for 200 spdl. Bruket var hefta med en panteobligasjon på 50 spdl.» Videre: «Helge Olsen Joleimshaugen, Hemsedal, født 1825 død i Amerika, gift 1852 med Gunhild Olsdatter fra Vebjørnhuso under Løkje, Hemsedal, født 1825 (døpt i Ål) død 1902 i Amerika.» Kommentar: Helge Olson Joleimshaugen, fra Hemsedal, født i 1825 og gift med Gunhild Olsdatter, må være sønn av Ola Helgesen Jordheim og Marit Ivarsdatter Brandvol som hadde sønnen: Nn født 1825 g.m. Gunhild Olsdatter, se nedenfor. Dette er bekreftet på side 224 i Boka om Gol Bind III side 224: «I 1861 gav Helge livaure til foreldrene Ola Helgeson og Marit Ivarsdatter. Dette er hefta på Vidden» Videre: Ola Helgeson Joleimshaugen, Hemsedal, født 1792 død 1874 i Vidden, gift 1819 med Anne Olsdatter Dokk, født 1785, død før 1822, attgift med Margit Ivarsdotter Brandvol f. 1797 d. 1894 i Eikrehaga. De hadde følgende barn: 1. Anne Olsdatter f. 1823 d. 1900 2. Helge Olson Vidden født 1825 d. 1894 3. Ivar Olson Smedhus, f. 1826 d 1917 4. Ola Olson, f. 1829. Bodde på Nes til 1871, da han dro til Amerika, målar. 5. Ingri Olsdtr f. 1832 d. 1925 gift 1859 med Nils Toreson Eikrehagen 6. Jon Olson f. 1838 d. 1932 i Vik i Sogn, farger. Jon er konf. I Gol i 1854 og heitte da Vidden. Spørsmålet er om Ola Olson reiste til Amerika i 1871 og om han var målar eller farger? I bygdeboka for Nes er Ola Olson farger og
 2. Under registrering av historiske bilder fra Åsen i Trøndelag har jeg kommet over et foto med påskrift «Til Joh. Lund med Hustru. Glædelig Jul. Godt Nytaar ønskes af Farver O. Kirkebø og Mari». Bildet er tatt av J.K. Hunskaar, Breim i Nordfjord, og viser et brudepar, hun i bunad og med brudekrone. Fotografen virket fra 1905 til ca. 1925, ifølge https://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=1647. Bildet er sendt til Johannes og Hansine Lund, som drev fargeri på Elvheim i Åsen. Fotografiet med info er også publisert på https://www.flickr.com/photos/aasenhistorie/39640837892 Spørsmålet blir: Hvem var O. Kirkebø og Mari? Når og hvor var de født, og hvor bodde de? Jeg finner ingen klare spor etter paret i 1910-tellinga, mulig de er gift senere. Kirkebø-navnet tyder på at han har forbindelse til Kyrkjebø i Sogn, mens fotografen tyder på at en av dem har forbindelse til Nordfjord. På forhånd takk. Mvh Arne Langås.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.