Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'gildeskål'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 6 results

 1. Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande sidan 1980-talet, men grunna manglande kjeldetilfang var det den gongen ikkje moǵeleg å komplettera manuskriptet. Med «moderne» hjelpemiddel har eg no greidd å finna mange nye detaljar, men diverre står eg «bom fast» på ein del detaljar, og eg vonar eg kan få lite vetta hjelp av eit høgkompetent Brukarforum? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg frå Grethe er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #8 under! Tre av desse borni forsvinn for meg, Hans, Anniken og Lovise, og eg trur dei alle kan ha utvandra til Amerika. Eg byggjer denne tanken mellom anna på denne utsegni om mor deira frå FT1910 på Tind i Moskenes: «Privat understøttelse av sine barn i Amerika»: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036934000379 Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Hei, er blitt henvist hit av Kartverket da dette gjelder eldre hefteles på eindom. Eiendommen er i Gildeskål kommune (Knr 1838) Eiendommen det gjelder er gnr 52 bnr 3. Det er registert en heftelse fra 1929 - "RETTSBOK, Bestemmelse om fiskerett" Referansenummer 1929/900336-1/74, dato 04.02.1929 Hvordan finner jeg frem til den aktuelle rettsboken?
 3. Hei! Satt å søkte etter oldemor sin søster, Eugenie Victoria Hartvigsdatter i folketellingen 1920. Jeg visste at hun ble gift 07 august 1923 med Lars Kristensen Guldbakke https://www.digitalarkivet.no/kb10081207315215 , de står også registrert i kirkeboken for Gildeskål mener jeg at det var. Forundrelsen var derfor stor når jeg fant henne som gift i 1920 med....ja Lars Guldbakke. https://www.digitalarkivet.no/fs10151607269982 og her står det skrevet inn at de ble gift 16 mars 1916?? Står en sønn på dem, Karl Guldbakke født 1917, Sundalen, Møre og Romsdal. Har prøvd å finne dåpen/fødselen hannes, men uten hell så langt. Har de løyet på seg en vielse? Hva annet kan 16 mars 1916 være? Vet jeg kanskje ikke vil få et 100% sikkert svar på dette, men er nysgjerrig. Beate
 4. Huslyden til snikkar Peder Anfindson Hagenæs frå Luster arbeidde eg mykje med på 1980-talet, men grunna manglande kjelder fann eg ikkje alt eg gjerne skulle hatt tak i! Fire av sønene hans flytte til Nordland, to til Lødingen og to til Gildeskål, men den største utfordringi her er truleg sonen Peter August Pedersen, fødd i Bergen 1829, som ved eit skifte frå 1886 vert oppgjeven ha vore gift og busett i Australia! Diverre har eg ikkje notert kva for eit skifte dette var, men eg hugsar det var eit stort utskifte! Kanskje er det von om at det i dag let seg gjera fylla ein del av dei «hòli» som framleis finst i dette manuskriptet? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye flotte innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #18 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 5. Utgongspunktet for dette emnet er Lars Larsson og Sigvor Johnsdotter frå Voss som flytte til Luster i 1818, men etter at Lars døydde året etter, flytte Sigvor attende til Voss, gifte seg att med Johannes Henrikson og flytte i 1826 til Gildeskål. Eg studerte denne huslyden første gongen på 1980-talet, men kom diverre ikkje so langt den gongen. No har eg lukkast i å finna nokre fleire opplysningar, men nøgd er eg ikkje, og eg vonar at kanskje nokon med lokal kunnskap, både på Voss og i Gildeskål, kan hjelpa meg litt på veg? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Lars Larsson Krogen, opphavleg frå Meland øvre på Voss, var son av ##### (gardbrukar?) Lars Larsson på Meland øvre, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Ragnhild Larsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 29.10.1786. Han gifte seg på Voss 27.10.1811 med Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss. Ho var dotter av gardbrukar John Iverson på Bidne, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Magdeli Pedersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 20.3.1791. Lars og Sigvor budde først på ein som husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Bidne på Vossestrand, Voss fram til 1818. Men 8.6.1818 fekk Lars Larsson feste på plassen her i Fureholten med unntak av åkeren, som enkja Rannei Pedersdotter brukte. Dei flytte nok hit på same tidi, men etter festekontrakten skulle dei ikkje ta over plassen før i 1819. I mellomtidi ser det ut til at Lars har vore som ein paktar på hovudbruket(?). Det ser knappast ut til at Lars Larsson nokon gong busette seg i Fureholten, for han vart gravlagd frå Kroken alt 20.6.1819 og vart då kalla paktar. I alle høve lét enkja Sigvor plassen frå seg att alt i 1820. Sigvor Johnsdotter flytte i 1820 attende til Voss der ho 16.1.1826 gifte seg att med Johannes Henrikson frå Hemre store på Voss. Han var son av gardbrukar Henrik Johnson på Hemre store, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Ingrid Halstensdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 5.4.1790. Johannes og Sigvor flytte same året til Nordland, ##### (lagnaden deira i Nordland? - bus. Lauklien i Gildeskål 1829/1831) ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Me kjenner til seks born etter Sigvor, tre frå kvart av ekteskapi: ##### (var det kan henda fleire?) a. Ragnhild Larsdotter, døypt på Voss 24.11.1811, ##### (lagnaden hennar? - ikkje nemnd 1826!) b. Iver Larsson, f. på Voss 21.1.1816, flytte med mori og stefaren til Nordland i 1826, ##### (lagnaden hans?) c. Lars Larsson, f. på Kroken i Luster 17.4.1819, flytte til Voss med mori i 1820 og vidare til Nordland i 1826. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Lars gifte seg første gongen i Gildeskål 25.7.1849 med Johanna Fredrikke Thomasdotter frå Vådvik i Gildeskål, døypt i Gildeskål 7.5.1820. Johanna d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) og 18.10.1880 gifte Lars seg att i Gildeskål med Margretha Anna Johnsdotter frå Telnes i Gildeskål, f. i Gildeskål 21.4.1827. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Lars Larsson var gardbrukar på Våg i Gildeskål og fekk ##### (talet på søner og døtrer? - minst seks born, som alle var frå første ekteskapet) d. John Johannesson, f. i Gildeskål 3.4.1829, ##### (lagnaden hans?) e. Ole Johannesson, tvilling, f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 22.4.1832. f. Inger Malene Johannesdotter, likeins tvilling og f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 8.4.1832. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Thorbjørn Meringdal

  Fra Gildeskål i Nordland - hvor ble de av

  Olea Andrea Salamonsdatter født 11.11.1872 i Gildeskål i Nordland. Døpt 25 mai 1873. uegte Moren er Johanna Christianna Randina Pedersdatter f.30.6 1835 Gildeskål Faren er Salamon Johansen f 8.4.1838 Overhalla, Nord-Trøndelag. Faren ble seinere gift og fikk 2 barn med sin kone. Olea bor sammen med moren ved FT-1875 på Sund i Gildeskål. https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052422001440 Olea er konfirmert 1 juli 1888 i Gildeskål kirke. 15,5 år da. Det er siste spor jeg har etter Olea. Har lest igjennom den skannede FT-1891 for Gildeskål, men finner verken Olea eller moren Johanna. Finner dem heller ikke i FT-1900 og FT-1910. Hvor ble det av dem?
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.