Jump to content
Arkivverket

[#14221] Gjert Torbjørnson, f. 1755, til Hjelmeland, kona Siri Johnesdotter, kven var ho?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Gjert Torbjørnson, fødd utanfor ekteskap i Luster og døypt der 11.2.1755, var blind og vart oppalen hjå kapellan Jens Munthe som i 1772 vart utnemnd til sokneprest til Hjelmeland og flytte dit. Gjert flytte med og vart sidan husmann i Hagen under Hjelmeland prestegard der han døydde som legdelem 6.12.1827. Gjert gifte seg kring 1791 med:Siri Johnesdotter, fødd kring 1760. Ho døydde i Hjelmeland 4.8.1828. Eldste barnet deira var:Siri Gjertsdotter, fødd kring 1792.Dei fekk sidan fire born til, tre av dei, Gjertrud (1795), Gjert (1797) og Ingeborg/Malene (1799), vart døypte i Hjelmeland, medan den yngste, Johne (1802) òg ser ut til å vera døypt ein annan stad...Det kan vel forekomma at presten gløymer å føra inn ei og anna kyrkjeleg hending, men kan han ha gløymt både vigsli og to barnedåper til dette paret? Heller ikkje bygdeboki for Hjelmeland har opplysningar om opphavet hennar, men eg veit ikkje kor påliteleg den boki er...Mor til Gjert i Luster heitte Gjertrud, og oppkallingi av eldste dotteri Siri kan tyda på at mor til Siri Johnesdotter heitte Siri. FamilySearch syner at ein Johne Johneson og kona Siri Hansdotter på Vestersjø i Hjelmeland fekk to døtrer med same namn:* Siri Johnesdotter, døypt 9.3.1760.* Siri Johnesdotter, døypt 25.1.1767, vert oppgjevi å vera gift 14.7.1789 med Levard Nilsson, men ho døydde 1.6.1795.Kan det tenkjast at båe søstrene vaks opp og at den første var gift med Gjert Torbjørnson??Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne 'mystiske' Siri Johnesdotter?På førehand hjarteleg takk for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg lyt leggja til at FamilySearch syner ei anna Siri Johnesdotter vart døypt i Nedstrand, ei av nabosoknene til Hjelmeland, 7.3.1762. Foreldri hennar var Johne Torgilson og kona Siri Andersdotter, men gardsnamnet deira er ikkje oppgjeve. Kan det vera ho som vart kona til Gjert Torbjørnson?Vonar på gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei Lars! Har sett i begge bb for Nedstrand og ingen av de Siri Johnsdatter- Siri Johannesdatter på Nedstrand er aktuelle. Nå må det legges til at navnet Johne er typisk for Hjelmeland...Prøver å lete i Hjelmeland....jeg mener jeg har sett denne karen. Min manns familie stammer fra Hjelmeland, så jeg har jobbet en del med slekta hans derfra og mener å ha lest om denne Gjert en eller annnen plass, men husker ikke hvor...skal kikke gjennom mine notater for å se om jeg finner noe. Mvh Liv Fiveland

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen! Ettermælet til Jens Munthe er ikke det beste. En av etterkommerne hans i kallet mente at han hadde vanskjøttet sitt embedet. Det finnes i dag ikke kirkebøker før 1760 for Hjelmeland. Trolig har de eldre bøkene ilag med andre dokumenter som hørte til kallet, kommet bort i hans tid. Dette er sitat hentet fra bb 2 for Hjelmeland, s. 342. Mvh Liv Fiveland

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Liv,So vidt eg veit, so er Gjert og huslyden hans i Hjelmeland omskrivne på husmannsplassen Hagen under Hjelmeland prestegard, so kanskje det er der du har sett dei nemnde?Elles stussa eg litt over at du seier følgjande (Sitat): ''ingen av de Siri Johnsdatter- Siri Johannesdatter på Nedstrand er aktuelle''Men det var berre eitt alternativ frå Nedstrand, og eg veit ikkje kva gard ho kom ifrå...Elles kan namnet hennar godt ha vore Johnsdotter, heller enn Johnesdotter; det vart vel berre Johnesdotter, medan ho levde i Hjelmeland...?Vonar fleire opplysningar kan finnast! Lukke til!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen! Eneste jeg finner under Vestersjø er under husmenn: 'Pigen' Kari Pedersdatter fra Sogn (?) får sønnen Peder i 1801 med en Knut Kristenson Vestersjø. Skal se nøyere gjennom Vestersjø en gang til og se...kan hende jeg har oversett Siri Jonesdatter der... Mvh Liv Fiveland

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Har funnet frem alle de Siri Jonsdatter---Johannesdatter som var på Nedstrand og ingen av dem ble gift med Gjert. Skal ta en mer nøyere titt på dem igjen.....hehehehe...av og til går det litt kjapt i svingene. Mvh Liv Fiveland

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Fant Jon Jonson og Siri Hansdatter. De bodde på nabogården til Vestersjø og denne gården heter Rosså. Jon Jonson g. 1.g. 1760 . Siri Hansdatter, f. ca 1739 på Skiftun ( 35c) død 1767. Barn: a)Siri, f. 1760, g. m. Nils Henrikson, Tandrevoll, Sjernarøy. b) Marta 1763, gm Henrik Person, Kaltveit, Jelsa, c) Siri f. 1767, gm, Levard Nilsson, Bjerga, Jelsa. Jon blir gift igjen i 1768 med Malene Johannesdatter født på Rosså og de flytter senere til Vestersjø. De får 3 barn sammen , Brita 1769, Jon 1770 død 4 uker gml, Jon f. 1771 død 3 måneder gammel. Jon og Siris eldste datter, Siri er født på Nesvik, Hjelmeland. De bodde først der.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk igjen til deg, Liv! Då er altso dei to søstrene frå Vestersjø ''eliminerte'', men kva lagnad fekk Siri Johnsdotter, fødd i Nedstrand 1762? Er ho mogeleg å finna att i bygdeboki utan gardsnamn?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei Lars!. Siri Jonsdt. f. 1750/1760 ,datter til Jon Olsen på Vestre Bjerga, Sjernarøy ( uteglemt i Sjernarøyboka) d. 1832 på Strannå , Nedstrand 70 år gml. skifte sluttet 24.8. s. å., gm. Anders Andersen i 1798.Ingen barn.Finner ingen som er født i 1762, men denne er den 'nærmeste' i alder. Mvh Liv Fiveland.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Dette er verkeleg underleg! Eg ser av 1801-teljingi at Siri Johnsdotter gift med Anders Andersson på Nedstrand i Nedstrand då var 50 år gamal, so eg er ikkje so sikker...Eg har kikka litt meir på FamilySearch, og der går det fram at John(e) Torgilson og Siri Andersdotter fekk desse borni:~~~~~~~~~~International Genealogical Index - Norway 1. TORGIL JONSEN - Gender: Male Birth: 1752 Finnoy, Rogaland, Norway~~~~~~~~~~Vital Records Index - Norway 2. Torgils JOENSEN - Gender: M Birth/Christening: 22 Oct 1752 Nedstrand, Rogaland, Norway 3. Jone JONESEN - Gender: M Birth/Christening: 03 Apr 1757 Nedstrand, Rogaland, Norway 4. Johanna JOENSDATTER - Gender: F Birth/Christening: 15 Jul 1759 Nedstrand, Rogaland, Norway 5. Sirj JOENSDATTER - Gender: F Birth/Christening: 07 Mar 1762 Nedstrand, Rogaland, Norway 6. Torgils JONESEN - Gender: M Birth/Christening: 09 Jan 1765 Nedstrand, Rogaland, Norway 7. Lars JONESEN - Gender: M Birth/Christening: 25 Feb 1770 Nedstrand, Rogaland, Norway~~~~~~~~~~Kan ein heil søskenflokk verta borte utan å lata etter seg spor av noko slag? Eller er det FamilySearch som ''lurer'' oss?Har nokon andre ''tips'' å koma med?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen Lars! Fant familien under Toftøy, Nedstrand.( Bind 6, s. 209) Jone Torgilsen ( Norheim, H12a, Sjernarøy) f. 1725, d. 1798, g. 1 g 14.7.1752 m. Siri Andersdatter ( Hauge 10c, Sjernarøy) , f. 1727, d. 1775, skifte 25.10.1777, g. 2 g 1782 m Berta Jørgensdt, f. 1726, død 1800 på Topnes ( Nedstrand). Berta vart kalla Øydelaupen 1782. Ho døydde på Øydelaupen på Topnes i 1800.Midelen på skifte i 1777 var berre på 5 riksdalar. Dei kom frå Sjernarøy der dei budde ei kort tid under Hauge ( Hauge H6, Sjernarøy) Dinest budde dei ei kort stund på Øydarden under Bakkevik, Nedstrand. Dei budde her på Toftøy ikring 1757. Born: a) Torgils Jonsen, dp 22.10.1752 i Sjernarøy, heime i 1758, død før 1777. b) Anders Jonsen, dp 15.12.1754, død 1761. c) Jone Jonsen, dp 3.4.1757, død 1771. d) Johanna Jonsdt., dp. 15.7.1759, nemnd 1777 ( truleg Skorpe 10 og Sandsgård 35) e) Siri Jonsdt. dp. 7.3.1762, død 1771. f) Torgils Jonsen, dp 9.1.1765, død 1771. g) Lars Jonsen, dp. 25.2.1770, død 1771. Det kan jo tyde på at det her har vært en epidimi siden så mange av disse barna døde i 1771. Mvh Liv

Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen! Ser jo at Jon Jonson og Siri Hansdatter sine to døtre som het Siri ble gift til Jelsa og til Sjernarøy. Kan hende de ble gift flere ganger og at en av dem da ble gift med Gjert. Har desverre ikke bb for Sjernarøy og Jelsa bb kan du jo søke på, da den ligger ute på nettet.Lenkemvh Liv Fiveland

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nærare undersøkingar av 1801-teljingi syner dette om dei to døtrene til John Johneson og Siri Hansdotter:* Siri Johnesdotter (fødd 1760) gift med Nils Henrikson, budde i 1801 framleis i lag med mann sin.* Siri Johnesdotter (fødd 1767) gift med Levar Nilsson, døydde før 1801, for då var Levar attgift!So, ingen av desse jentene kan ha vore kona til Gjert Torbjørnson, og me er difor attende til ''square one''!Fleire tips om opphavet til ''mi'' Siri Johnesdotter vert mottekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.