Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigmund Hanslien

[#14228] Drapsmann i Vågå avretta 1753. Hvor reiste familien?

Recommended Posts

Guest Sigmund Hanslien

Tjøstolv Eilevsson (Tjuv-Tjøstol) vart dømt til døden og avretta i 1753 for å ha drept en mann. Mor hans, Brit Torsteinsdatter og en yngre bror Kristen kom på tugthuset mens far hans, Eilev Kristensson, fekk to års festningsarbeid som straff for 'Assistanse Til Drapsmann'.Foreldrene kom tydeligvis aldri tilbake til bygden og det ser ut til at de fleste av søskene også flyttet ut (Ole f.ca 1720, Tord f.1723 Torstein f.1724 og Kari f.1729). Det var kanskje ikke så rart.Etter alderen på barna å bedømme var Eilev og Brit født mellom 1680 og 1700 (trolig hadde de eldre barn Kristen og/eller Torstein som døde unge).Er det noen som har informasjon om hvor foreldrene eller barna slo seg ned etter at straffen var sonet?Noen som vet hvor Brit Torsteinsdatter kom fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Er du helt sikker på at han ble henrettet? Jeg kan ikke finne ham i min liste over henrettede eller benådede fra Kongen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Herblay

Hei, vart litt interesert i lista di Torgrim. Kva tidsrom/område spenner den over? Kan du legge den ut her, ev. sende den til aramis_herblay@hotmail.com?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Det er en liste over henrettede og benådede dødsdømte mellom 1737 og 1876. Jeg ble bare nysgjerrig på om den kanskje ikke var komplett, i og med at Tjøstolv ikke stod der. Men det er ikke uvanlig at noen tar utgangspunkt i en dødsdom i tingretten og derfra gjetter på at vedkommende faktisk ble henrettet, hvilket var mye sjeldnere, det ble ført en utstrakt benådningspraksis fra kongen. Jeg skal legge den ut så snart jeg er sikker på at den er helt fullstendig (må gå igjennom kirgsrettsdommene og sjøkrigsretten også, samt sjekke opp noen 'dark horses' som kan ha appellert etter at Kongen hadde stadfestet dødsdommen, det skjedde nemlig også en del ganger) og riktig (må sjekke at alle som kongen sanksjonerte dødsdommen på faktisk ble henrettet, noen av dem begikk selvmord i fengselet, andre rømte).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Hugs då at Even Christiansen som var dødsdømd i Trondheim kring 1817, men fekk nåde, er eit alias for Gjest Bårdson Sogndalsfjøra. Det vedgjekk han seinare i søknaden om nåde frå slaveriet på Akershus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hanslien

Opplysningene om Tjøstol, eller Tjuv-Tjøstol som han vart kalla, har jeg først og fremst fra lokalhistorikeren Ivar Kleivens bok 'I gamle Daagaa' som kom ut første gang på slutten av 1800-tallet (da kalla 'Segner frå Vågå'). Kleiven tar utgangspunkt i bygdasagnet om Tjuv-Tjøstol og sjekker det opp mot rettsbøkene og vitneutsagnene der. Han avslutter artikkelen slik (direkte sitat): 'Han Tjuv-Tjøstol vart dømt te aa misse Live og vart retta i 1753; Far hans, som ha dølt me 'om og den Tenestguten, som selde 'om Passe sitt, fekk Festnings-Arbei' i 2 Aar og Mor hans og ein yngre Bror kom paa Tugthuse'.Skriveformen Tjøstol faller sammen med uttalen på Vågå-dialekten. De gangene han er nevnt i kirkebøkene er skriveformen Kjøstold Ellefsen. Mulig du finner han under det navnet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

BINGO - Jeg fant ham!! 'Oberhoffrettens Domsprotokoll 6.9.1753Procurator Leonard Scheitlie som Actor contra Ellef Christensen, hands Hustrue Berite Tostensdatter, og Søn Christen Ellefsen.Det er ikke bleven Ellef Christensen, hands Hustrue Berite Tostensdaatter og Søn Christen Ellefsen overbeviist, at de i nogen Maade har colluderet med den fra det gevorbne Regiment undvigte Soldat Tiøstel Ellefsen i den tid hand sig opholt udi Gulbrandsdalen hvor hand haver røvet, og til sidste ihielskiød een Karl; Thi bør de for den Straf, som Lavmanden dennem har tilfunden, aldeeles være befriet, hvorved den indstevnte Lavtings Dom saaleedes frafaldes.' Tjuv-Tjøstol var med andre ord militær, og en dødsstraff over ham er derfor ikke notert i de sivile lister, men derimot i de militære. Jeg skal se om ikke det lar seg gjøre å få lurt ham ut av general-auditeurens arkiv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Ble ikke familien værende på Nordre Kleiven på Lalm i Vågå ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Vet ikke, det ser i alle fall ikke ut som de ble puttet inn, med mindre noen anket denne frifinnelsen til høyesterett

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.