Jump to content
Arkivverket

[#14328] Surnadal: Sjur Ivarson (With)? på Sjøflot


Guest Rune Fergestad

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

På side 385 i bind III av 'Gards- og ættesoge for Surnadal', 2. utg., står det: '...Maret Knutsdotter vart oppattgift med Sjur Ivarson. Kvar denne mannen var komen ifrå har det ikkje lukkast å granske ut, trass i mykje ettersokning. Kanskje var han av With-ætta, men noko visst om dette kan ein ikke slå fast. Sjur var smed og bjøllestøypar og har gått over i soga under namnet 'Bjøll-Sjur'. Han og Maret Knutsdotter hadde tri born:1. Mildrid, f. 1723, gift kring 1750 med Anders Olson Honnstad, Jommanstua2. Margrete, f. 1731, g.m. Augustinus Iverson Rognskog i Halsa.3. Maret, f. 1735, g.m. Bastian Michaelson With på Settem.'Man har ikke funnet noe skifte etter Sjur, og kirkebøkene for Stangvik går heller ikke så langt tilbake at man kan finne dødsåret.Sitter noen med informasjon som kan bekrefte (eller avkrefte) denne teorien til Hans Hyldbakk om at han stammer fra With-slekten? Hvem var Sjur sine foreldre?PS Vet noen om det finnes gårdshistorikk for gården Settem? I FT1801 står det at gården ligger i Halse Annex, men jeg finner ikke gården omtalt i Halsaboka av Vaagland. Mvh Rune Fergestad

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Settem er antakelig omtalt i Hyldbakk's 'Folk og heimar i Åsskard', ev. i bygdebøkene for Stangvik/Surnadal.Maret's d. Anna Cathrine Bastiansdatter With var g.m. Sjur/Sivert Anderssøn fra Sjøflot. Det kan _kanskje_ tyde på at Sjur/Sivert Iversen Sjøflot har hatt en bror ved navn Anders, f.ca.1710 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Handegård

Så vidt jeg kan se i 'Folk og heimar i Åsskard' av Hyldbakk, så finnes heller ikke der noen antydning om at Sjur Ivarson skulle stamme fra With-slekta. Det er Bastian Mikkelson Settem som har sine aner (bl.a.) i With-slekta (og trolig også Aspa), og Bastian var altså gift med Sjurs datter Maret. - Boka om Åsskard har en omtale av gården Settem.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Per: Det høres jo sannsynlig ut, det du foreslår. Jeg skal se om det går an å finne en slik Anders omtalt i primærkildene.Odd: OK. Da var det ikke noe å hente der. Takk for hjelpen i alle fall.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Harald Ormbostad

Maret Knutsdtr. Sjøflott og Sjur Ivarson hadde mellom andre, dotra Mildrid, gift med Anders Olson Honnstad. Dei budde på Sjøflot og Anders Olsen vart då Anders Olsen Sjøflot. Dei hadde m.a. sonen Sjur som var gift med Ane Bastiansdtr. With. Mvh Harald Ormbostad

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Hyldbakk skriver i bygdeboka for Stangvik (bind II s. 55f) om Knut Ivarson, som i 1744 fikk skjøte på Gudbrandstua på Årnes. Her sier han at Knut visstnok var bror til Sjur Ivarson i Utistua på Sjøflot og at de trolig var fra Rognskog i Halsa.Nå finner man ikke uten videre noen høvelig Iver på Rognskog, men navnet finnes i Utistua. Det kom dit med Oluf Ivarson Nordvik fra Stangvik, som var bruker der 1675-1704. Dessverre så ser det ikke ut til at denne Oluf hadde brødre ved navn Knut og Sjur... Ut fra det Hyldbakk skriver, kan man konkludere med at han har gått gjennom skiftet etter faren Iver Nordvik.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Kjell Fredly

Hei! Så denne gamle etterlysningen! Mener å ha hørt at Sivert/Sjur var sønn til Iver Sivertsen fra Ugelstad, Eide, f. ca. 1655 og kona Mildri Eriksdatter Haltvik, Tingvoll, se Tingvollboka bind 1, s. 223. Iver var etter det som står i Eideboka bind 1, s. 407, sønn til Sivert Hanssen Ugelstad, som igjen var sønn til Hans Eriksen Ugelstad og kona Marit Audensdatter Aspen, se Eideboka bind 1, s. 391.Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det er nok rett som Kjell skriv her. Det er no fleire 10-år sidan eg kom fram til dette. 'Bjøll-Sjur' måtte vera son til Ivar Sivertsson Haltvik (Ugelstad) f. ca 1651 og kone Mildrid Eriksdotter f. Koksvik. Blant borna til Ivar og Mildrid var det altså ein Sivert (Sjur) f. 1690. I B I av Gards- og ættesoge for Tingvoll står det at Ivar vart gift med ei Gjertrud Nilsdotter, og noko meir er ikkje å finna om dei. Enten har Gjertrud døydd, eller så er det feil i boka. Det kan likevel vera liten tvil om at det er same mannen som to-tre år seinare dukkar opp i Surnadal og vert gift med Maret Knutsdotter Sjøflot. At ekteparet hadde ei dotter Mildrid (oppkalla etter mor til Sjur) er jo rimeleg. At Sjur og Maret har ei dotter som vert gift med ein slektning på Settem synes jo også å vera rimeleg, sidan dei var av same stand. Eg ser elles ikkje bort frå at også Mildrid (Mille) Eriksdotter Koksvik kan vera av Aspaslekt.

Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Hei finn i innelgg 9 1.)Korleis kan du påstå at det er 'liten tvil om at det er same mannen (Sjuf Ivarson) som...vert gift med Maret Knutsdotter Sjøflot'? Kva for kjelder har du - eller er det berre spekulasjon?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Hei Finn (9)! Takk for avklaringen! Da var det altså du som hadde funnet ut dette. Du skriver bl.a. at du ikke ser 'bort frå at også Mildrid (Mille) Eriksdotter Koksvik kan vera av Aspaslekt'. Dette var interessant! Har du noen tanker angående hvem hun eventuelt kan ha vært datter av?Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til innlegg 10, Johannes.Når eg seier at det er liten tvil, så meiner eg min eigen (tvil). Andre må naturlegvis få tvila så mykje dei dei vil. Dessutan er jo skepsis sunt heiter det.Når eg har trekt denne konklusjonen, så er det ut frå fleire faktorar (eller indisier om ein vil). Allereide Hyldbakk var inne på tanken om at Sjur Ivarsson måtte vera av litt 'finare folk2 enn bønder flest. Grunnen til dette var kanskje dei 'gode' gifta døtrene til Sjur klarte å skaffa seg. Hyldbakk hadde sjølvsagt god greie på kva som var sosialt akseptabelt når det galdt giftemål på den tida, ikkje minst sidan han har skrive gards og ættesoge for 'halve' Nordmøre. Dette hadde sjølvsagt gjeve han særskild god kunnskap om slike tilhøve i dei gamle bondesamfunna. Han meinte da at Sjur kunne vera av Withe-slekta (sjå ovafor), men dette klarte verken han eller andre på den tida å stadfesta.M.a. fordi eg nedstammar frå ei anna slekt som kom frå Haltvik (Som ein digresjon; Det er herifrå Trine Haltvik, handballspelaren, har namnet sitt) kom eg til å lesa om denne Ivar Sivertsson som vart gift med ei enkje i Haltvika og eg oppdaga då at dette ekteparet, Ivar og Mildrid også hadde ein son som heitte Sivert (= Sjur) f. 1690. Hyldbakk hevdar at Sivert vart gift med ei som heitte Gjertrud Nilsdotter og det kan hende er rett (Eg hugsar ikkje). På den tida eg fann ut dette var eg ikkje særleg nøye med å notera kjelder, men eg meinar eg gjekk grundig gjennom kyrkjeboka for Tingvoll i det aktuelle tidsrommet, utan å finna Sjur Ivarson nemnd etter 1720 i Tingvoll prestegjeld. Dette tyder då på at han truleg må ha flytta til eit anna prestegjeld. (Eg klarte heller ikkje å finna nokon innførsel om død eller gravlegging av ein Sivert (Sjur) Ivarsson i Tingvoll).Sidan 'Bjøll-Sjur' på Sjøflot i Surnadal ikkje ser ut til å ha nær slekt i dette dalføret, så kom eg snart på tanken at Sjur Ivarsson på Sjøflot og Sivert Ivarsson på Haltvik kunne vera same mannen. At han kallar den eldste dotra som vi kjenner namnet på for Mildrid (etter mor si?) er, etter min meining eit ganske sterkt indisium på at hypotesa stemmer. (Dotra, Maret kunne jo vera oppkalla etter oldemor til Sjur, Maret Audunsdotter på Ugelstad). Dessutan forklarer det også ein eventuell slektsskap med Withe-folket på Settem og Åsgard. Oldemor til Sivert Ivarsson Sjøflot (Marit Audunsdotter) vart etter dette søster til Ingeborg Audunsdotter g.m. Sebastian Withe. Av dette kan vi da sjå at Sjur ikkje var av With-slekta, men at han var i slekt med With-folket. Om hypotesa stemmer, så vil eg tru at namnet Sjur (Sivert) har kome inn i ætta ved attkalling etter Sjur Torchildson på Veien. Denne Sjur var som kjend gift med Guri Audunsdotter Aspa, som budde på Vikstrøm, Hitra.Til innlegg 11, Kjell.Dette med at Mildrid Eriksdotter Koksvik kunne vera av Aspa-ætt, er meir ein tanke som har slege meg. Det verkar som om folket i Koksvika er blant dei fremste i bygda, og ofte er nokon derifrå nemd som festemenn ved trulovingar o.l. Dessutan er jo kvinnenamnet, Mildrid (Milde) svært typisk for Aspa-ætta. No kan det likevel godt vera at eg tek feil. Koksvika var jo, i det minste tidvist, kapellangard, og Hr. Audun Eriksson var jo av dei som budde i Koksvika så lenge han var kapellan i Tingvoll. Seinare vart vel også garden nytta som enkjesæte.

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei Finn Jeghar hatt problemer med å finne min oldefars Anders Jensen Hestnesf 1816 i stangvik sine aner. Kan han ha noe forbindelse med Sjøflott? Jeg tenkte det da jeg leste bygdeboka, kanskje bare en antagelse. Hilsen Anita Bakken

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til Anita innlegg 14.Jeg er redd jeg ikke har tid til å hjelpe deg med dette. Du bør nok belage deg på å studere kirkebøkene i området (på mikrofilm). Utstyr og filmer får du låne på lesesalen på bibliotek i Trondheim. Prøv først å finne ut hvor og når Anders og Ildri gifta seg. Se om det står noe om foreldrene der. Oftest stod det jo oppgitt hvem far til brura og brudgommen var. I følge folketellingen 1865, så hadde de sønnen Jon 11 år gammel f. i Hemne. Dette betyr da at de kunne ha vært gifte før 1854, enten i Hemne, Rindal, Surnadal eller Stangvik? Etter at du har funnet opplysningene som er oppgitt ved giftemålet kan du jo f.eks. prøve å finne Anders som konfirmant for å se hvor han oppholder seg da.Slektsforkning er ofte et møysommelig og tidkrevende arbeid, hvor en ikke alltid kan vente å finne svaret på internett.Ellers hører vel neppe spørsmålet ditt hjemme under denne tråden her. Opprett heller en ny tråd, eller bruk den du har opprettet tidligere om Hestnesslekta.

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei Jeg tar hintet Finn. Men kirkebøkene er ikke så enkle å forstå for en som knapt skjønner løkkeskrift men men..Grunnen til at jeg synte det var riktig å legge inn en tråd her er at jeg begynner å se sammenhenger mellom mellom slektene på Møre men jeg har vanskeligheter med å knytte dem sammen. Siden dere nevner With,Aspa Og Rognskog så er dette slekter jeg er tilknyttet. Min tipp Anders Jensen Hestnes far er Jens Knutsen som er f 1790. Det var nok Knutson navnet jeg forbandt med gården Sjøflott. Har nå ikke tilgang til bygdebøkene. Kan også tilføye at min oldefar Einar Stenersen Soleim Tusta ,ble først gift med Berit Amundsen Haltvik.Kanskje slekt da Finn. Jeg synes at det må være spennende for dere forskere at det kommer til nye greiner.Kanskje er det en viktig puslebit. Med vennelig hilsen Anita Bakken

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Uten at jeg vil ta stilling til opplysningene, så er det en Svein Hestnes som på DIS-treff har lagt inn en Anders Jensen Follerø f 1816 Surnadal, med ei datter Randi Andersdtr Hestnes f 1868. Dersom dette er personen Anita ettersøker, så er nevnte person lagt inn med foreldre Jens Knutsen Follerø f 1790 og Marie Olsdtr Halle f 1794.

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei. Denne Svein Hestnes kjenner jeg ikke til. Hvordan kommer jeg inn på Dis treff? Ellers er opplysningene riktige .Ildris slekt kan jeg lett følge tilbake til Rindal og Røv i Surnadal.Men står litt fast på denne Anders Hestnes. Må tilføye at jeg er en ivrig leser av bygdebøker. Men det er klart at jeg sikkert er mer opptatt av slekta mi enn dere er. Det er vel kjent fenomen blant ferskinger. Hilse igjen Anita

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Finn: Interessant med dine tanker omkring dette. Har du notert deg noe litteratur hvor disse eldre gårdene/slektene du snakker om er nevnt? Jeg skal en tur på Riksarkivet til uken og kunne tenke meg å kikke gjennom noen aktuelle trykksaker...Mvh Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til Rune (21)Kjell Fredly nevner vel de viktigste skriftlige kildene i innlegg 8. Siden det ikke er funnet noen skifter som omtaler Sjur, så er vel den viktigste originalkilden kirkeboka for Tingvoll. Jeg går ut fra at det finnes lesesal på Riksarkivet slik at du eventuelt kunne sjekke Sjur sitt ekteskap med Gjertrud Nilsdatter (inngått 1720 ifølge Hyldbakk). Du kunne jo også ha sjekket de påfølgende 4-5 åra for å se om paret får barn, eventuelt om barnet dør. Om det ikke dør så skal det jo finnes som konfirmant ca 15 år etterpå. Samtidig kan du jo sjekke om enten Sjur eller Gjertrud dør i dette tidsrommet. Et minstekrav for å godta hypotesen er jo at Sjur er i live og at han er enkemann da han kommer til Surnadal (om det da stemmer at han giftet seg med Gjertrud). Jeg mener å ha sjekket mye av dette tidligere, men siden det er så lenge siden, har jeg blitt usikker. Både panteprotokoller og justisprotokoller kunne jo ha vært sjekket i det aktuelle tidsrommet, men dette blir som å leite etter nåla i høystakken og er svært tidkrevende.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Takk for det Finn. Ja, det er blitt flotte fasiliteter på det nye Riksarkivet etter ombyggingen. Kirkebøkene for hele Norge er jo tilgjengelig der, så jeg skal prøve å få tid til å sjekke dette opp. Melder tilbake om evt interessante funn...Mvh Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Tror dere kan spare dere bryderiet med å se etter event. barn når det gjelder Sivert Iversen og Gjertrud Nielsdatter. I Tingvoll kirkebok 1720 står det om en ENKEMANN Sivert ERICHsen Haltvik som gifter seg dette året med Gjertrud Nielsdatter. Forlovingsmenn var Lambert Skjølsvik og Knut Haltvik. Det er vel tydelig at Hyldbakk har blandet kortene her. Jeg vil si det slik, at dersom Iver Sivertsen og Mildri Eriksdatter hadde en sønn Sivert/Sjur, så må det vel nå være enda mere trolig at dette kan være Bjøll-Sjur. Dersom Sivert var gift med en Gjertrud første gang, så skulle en vel ha forventet at han hadde oppkalt sin avdøde kone i sitt andre ekteskap. At ingen har tenkt på det i denne debatten har forundret meg litt.Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til Kjell innlegg 24.Jo, Kjell jeg har nok tenkt på det. Det er en av grunnene til at jeg har vært skeptisk til dette ekteskapet med Gjertrud Nilsdatter. Samtidig vet jeg at det mangler kirkebok for Surnadal i det aktuelle tidsrommet, noe som kan bety at Sjur faktisk kunne ha hatt en datter, Gjertrud som var eldre enn Mildrid, men som har dødd ung, uten at vi noengang ville fått kjennskap til det.Det er jo også av den grunn jeg ber Rune om å sjekke dette ekteskapet først før han event. begynner å lete etter barn. Har det ikke vært noe ekteskap så er det selvsagt heller ikke noen barn å sjekke.Hvis du nå er rimelig sikker på at Hyldbakk har rotet her, og at Sivert (Sjur) aldri har inngått noe ekteskap på Tingvoll, skulle jo saken være ganske avklart på det punktet. Det eneste som gjenstår skulle da være å sjekke dødslistene på Tingvoll, om det skulle være noen Sivert Ivarsson som døde med passende alder en eller plass i prestegjeldet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.