Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hallvard Bragstad

[#14335] Nålevende personer

Recommended Posts

Guest Hallvard Bragstad

Jeg svarte nettopp på et innlegg hvor det ble etterlyst etterslekt til personer født rundt 1900.Jeg hadde ingen problemer med å finne endel personer oppgitt i bokverket 'Norges Bebyggelse', utgitt 1958.Endel av de personene jeg oppga fornavn og fødselsår på, er helt sikkert i live.Hvor strengt skal vi brukerne tolke regelen: 'Det er ikkje lov å leggja ut informasjon om nolevande personar', nevnt i innlegg 14251 av Yngve Nedrebø?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Du skal då ikkje _tolka_ den regelen. Regelen er klår nok den: Det er ikkje LOV å leggja ut informasjon om nolevande personar. Regelen gjeld sjølvsagt debattforuma her på DA. Bryt ein reglane her, kan du vera rimeleg sikker på at det kjem sanksjonar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Men det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for å sitera opplysningar som alt er offentleggjorte i trykte bøker, så sant opplysningane ikkje kan vera til skade for den det gjeld. Her må ein nytta sunn fornuft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det er klart at ein skal bruka sunn fornuft. Men det er ikkje så enkelt som Jo Rune vil ha det. Det er, slik eg hart forstått, strengare reglar for det som blir publisert enn for det som blir trykt. Grunnen er at det publiserte er søkbart på ein annan måte enn det trykte. Men som sagt, fornuften må rå. Så ting frå NOrges bebyggelse ville no eg ha godteke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bjerke

Men: Jeg er tidligere blitt refusert, og har sånn sett akseptert det, da jeg la ut informasjon jeg fant i den opplagssterke trykksaken telefonkatalogen. Da lærte jeg at det er greit å fortsette en dialog om nålevende personer via e-post.Apropos det er det kanskje betenkelig at så mange slektsentusiaster legger ut personalia over nålevende personer på nettet? Ska tru hvor mange det er som klarerer med dem det gjelder på forhånd?Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Sukk; norsk lov må vi selvsagt etter beste evne akseptere. Bare så synd at dere alle kan finne ut hvor lite jeg tjente på jordbruket i fjor..... OM en skulle være fristet til 'å se praktisk på det' så synes jeg en del av hemmelighetskremmeriet er latterlig - men, men....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Vel så er jeg bare en bonde og ingen jurist - men for meg virker det lite konsekvent når DA nå nylig har lagt ut database på elever ved Bergen Katedralskole 1948-1999. Jeg er selvsagt glad for det og databasen vil jo være et hjelpemiddel den dagen jeg skal lete etter nålevende med utgangspunkt i landetes vakreste by.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'Det er i utgangspunktet ikkje lov å leggja ut informasjon om nolevande personar'. Dette er begrunnet i at debattforumene ikke skal brukes/misbrukes til å gi informasjon om levende personer som disse kan finne sårende, krenkende eller skadende. Og siden jeg er den som skal ha ansvaret, vil jeg selvsagt måtte forsøke å påse at rammene blir respektert.Jeg godtok utlegging av databasen med elever fra Bergen Katedralskole ETTER at vi - i forståelse med skolen - hadde fjernet et felt i den basen vi fikk tilsendt. Slik dataene ligger der nå kan ikke jeg skjønne at de kan misbrukes. Dataene i feltet vi fjernet kunne etter min vurdering teoretisk, kombinert med annen informasjon på nett, gi grunnlag for mulig 'misbruk'.Det er selvsagt alltid et poeng i vurderingen om materialet som publiseres er allmennt kjent fra før eller ikke, eller om det i det hele er av en art som noen kan ta anstøt av.Spørsmålet om likningen på nett har vært ivrig debattert de siste årene, og det er ikke vanskelig å skjønne at mange får problemer med å forstå at man skal være tilbakeholdne med 'mindre sensitiv' informasjon, når det parallelt tillates bruk av 'offentlig gapestokk'. Som mange sikkert har registrert har både Datatilsynet og Skattedirektøren reagert negativt på likningen på nett, og det er er slett ikke sikkert at likningen fra 2002 blir publisert på nettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.