Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest T. Grindheim

[#14413] Opplysninger om Herborg Olsdtr. Barane (Bømlo)

Recommended Posts

Guest T. Grindheim

Leter etter opplysninger om Herborg Olsdtr. d 1867 på Pleiestiftelsen for spedalske i Bergen, 66 år gml. Ho var fødd i Fjellberg. Ho var gift med Jens Jensson Barane, Børøy på Bømlo. Dette er opplysninger jeg finner i Bømlo Bygdebok. I Digitalarkivet finner jeg under Pasienter ved Pleiestiftelsen 1865-1900 en Herborg Olsdtr. Barane. Fødested-Finnås, Utdato: 26. aug. 1866 76 år Død, gift husmandskone (enke). Når ble hun født og hvor? Hvem var hennes foreldre? Kan noen hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Prøver igjen. Er det noen som kan hjelpe meg med opplysninger om Herborg Olsdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

HEIHar undersøkt litt i avskrifter fra kirkebøkene for Fjellberg uten å finne noen Herborg Olsdtr. døpt der i årene etter 1800. Hun var heller ikke å finne blant konfirmerte fra 1814 til 1820. Det kan være feil i mine avskrifter, men jeg anbefaler at du leiter i kirkebøkene for Finnås. Kanskje du finner henne gift der og dermed får navnet på opphavet.Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Ved søk på Family search fanne eg fylgjande:Herborg OLESDRMarriage: Spouse: Jens JENSEN Marriage: 20 Jun 1818Place: Kvinnherad, Hordaland, Norway Collection Details: Kvinnherad; Den Norske KirkeKan dette vera den Herborg du søkjer ? NB! I bygdeboka for Bømlo står det at Jens Jensen bygsla plasset Solvik, (Barane) på Børøy i 1820. Det står ingenting om foreldra hans, så det er mykje mulig at han ikkje var fødd på Bømlo. Dersom dette er dei same folka som er omtala på family search, så er det kanskje i kvinnherad du må leita vidare ?mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Tusen takk for all hjelp. Har nå funnet Jens Jens Br. 5 år i 1801-tellingen fra gården Fedt Øvre i Kvinnherad. I bygdeboken finner jeg han igjen på denne gården og der står det at han ble gift med Herborg Olsdtr. Våge. Han ble født i 1796, så da stemmer det nok at han ble gift i 1818, og at dette er rett person. Men i bygdeboken under Våge har jeg ikke funnet Herborg. Men nå har jeg iallefall hans foreldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Kan dette ha noko med Herborg Olsdatter Våge å gjera (Wache kan vera ein gamal skrivemåte for Våge ?)Finn fylgjande i folketelj. for 1801 i Fieldberg: Aalunds Annex Wache Nordre:Herbor Johansdtr Huus moder 62 Enke efter 3die egteskabJohannes Olsen Hendes børn 20 UgivtOle Knudsen Hendes børn 18 UgivtSusanna Olsdtr Hendes børn 30 UgivtKaren Tienste piger 16 UgivtElisabet Tienste piger 13Herbor Foster datter 6Guro Svensdtr Inderste 56 Ugivt Almisse lemKan Herbor Johansdatter enke, 62 år ha vore gift med ein Ola. Barna heiter Olsd. og Olson? Kan i så fall denne Herbor (fosterdatter) på 6 år også vera ei Olsdatter? Her er det i så fall eit avvik på 5 år i fødselsår i høve til bygdeboka for Bømlo, men det er ikkje umulig.mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei igjen!I følgje den oversikta over døde på 'Pleistiftelsen for spedalske i Bergen' som ligg her på digitalarkivet, finn eg Herborg Olsdatter Barane død i 1866, 76 år gamal, altså 10 år eldre enn det som står oppgitt i bygdebok for Bømlo. Dermed kan det vera du leitar etter ei Herborg som var ca. 10 år ved ft. i 1800.Herborg Olsdtr. Barene Finnaas: INN:30 juni 1866 UT:26 aug. 1866 76år Død, gift husmandskone.MVH Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Her er endå meir dokumentasjon på usikkerheten kring alderen til Herborg. Sidan ho ikkje var lagt inn på Pleiestiftelsen i Bergen før 1866, prøvde eg å finne henne i ft. 1865 under Barane på Bømlo. Der finn eg dama som enke født 1795. Dette stemmer jo heilt med denne Herbor 6 år og fostedatter på garden Wache (Våge?) i Fjellberg i 1801. Så kanskje dette då er rette dama likevel?Frå ft. 1801: Kommune: Moster Kommunenummer: 1218 Navn på bosted: Barene Antall personer registrert på bostedet: 1.Herbor Olsdatter e Føderaadskone født: 1795 Fjeldberg Præstgjdmvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Hei Helga! Tusen takk for at du tar deg tid til å hjelpa meg. Eg har også sett at fødselsåret ikkje heilt stemmer frå bygdebok til folketelling og Pleiestiftelsen. Men korleis kan eg få bekrefta at fødselsåret? Hvis ho er fosterdatter blir det vanskelig å finne foreldrene. Mvh Tove!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Prøver på litt gjetning. Dersom ein skal tru Family Search var denne Herbor Johansdatter som var enke på 62 år i ft. 1801 gift 3 gonger. Eg finn også to av giftermåla på Family Search.Det fyrste ekteskapet var med ein Ole (i flg. family Search som sikkert då også er far til dei eldste barna hennar Johannes Olsen 20 år ugift og Susanne Olsdatter 30 år ugift i 1801.Deretter gifte ho seg med ein Knut (fann også det på Family Search) og dei fekk sonen Ole Knutsen 18 år i ft. 1801.Kan det då vera at ho så i det 3. ekteskapet har gifta seg med endå ein Ole som var enkemann og hadde denne dattera Herborg f. ca. 1895 frå eit tidlegare ekteskap ? dermed vart ho fosterdatter til enka Herbor når Ole døydde.Dette vart nok litt spekulativt. Kanskje det likevel er verdt å undersøkje i kyrkjebøkene kven denne Herborg enke på 62 år i 1801 var gift med. er det foresten mulig å finne henne i bygdeboka du hadde ?mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Frå Family Search:Ole OLSEN : Marriage: Spouse: Herbor JOHANNESDR Marriage: 23 Jun 1793 Place: Fjelberg, Hordaland, NorwayNotes: Husband previously married Additional data in original recordSource Information: Batch Number: M429041 Source Dates: 1761 - 1798 Film or Fiche Number: 124509 Collection Details: Fjelberg; Den Norske Kirke----------------- Trur dette må vera 3dje ekteskapet til Herborg: Både brur og brudgom er oppgitt at dei har vore gift tidlegare. Dersom Herborg var fødd i 1895, kan ho ha vore rette datter deira. I så fall må det vera feil i ft. 1801 at ho er fostedatter.Helga

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

På Family Search finn eg også Herbor Johansdatter frå Fjellberg gift med Knud Gundersen 2. juli 1783.Her også er det oppgitt at Herborg har vore gift før. Dette må då vera hennar 2. ekteskap, og det overfor nemnde med Ole Olsen i 1793 det 3.ekteskapet.Helga

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

HEIHerborg Johannesdtr. var fra Sør-Ebna i Skånevik. Hun var født i 1740 og var datter av Johannes Jobsen og Kari Olsdtr. De bodde på Børkjenes i Etne da Herborg ble født. Herborg ble gift første gangen med Ola Sveinsen Vaka. I dette ekteskapet var der mange barn, men ingen med navnet Herborg. Ei datter Anna ble seinere bosatt på Vaka. Se mer om henne seinere. Svein døde i 1781. Andre gangen ble Herborg gift med Knut Gunnarsen Skromme fra Åkrafjorden i Skånevik (Nå i Etne). Han døde i 1786. Da Herborg ble gift 3. gangen i 1793 med Ola Olsen Innbjoa var hun 53 år gammel og dette ekteskapet var barnløst. Ola døde år 1800. Tilbake til Herborg si datter Anna Olsdtr. f. 1766. Hun ble gift i 1791 med Ola Torgeirsen Lunde. De overtok bruket på Vaka i 1792 mot å la broren Johannes overta når han var gammel nok. Johannes Olsen overtok i 1799. Anna og familien bosatte seg da på Steinsvoll under Tosvoll (Også skrevet Torsvoll) i Skjold (Rogaland). De hadde 6 barn deriblant Herborg født på Vaka i 1794 og døpt i Etne. Ifølge Skjold bygdebok bind 1 side 54 nr. 86 og 87 ble Herborg Olsdtr. gift i 1825 med Omund Guttormsen Dalen. De overtok halve plasset under Tosvoll etter foreldrene hennes. Herborg døde i 1851. Ved folketellinga fra 1801 bodde Herborg hos foreldrene på Tosvoll. Det kan altså ikke være henne som døde på Pleiestiftelsen. Den Herborg som var 6 år gammel og fosterdatter på Vaka er derimot en mulig kandidat. Det finnes kun to Herborg Olsdtr. som er nevnt døpt i kirkebøkene for Fjelberg i 1790-åra. Den ene var datter av Ola Torgeirsen på Vaka. Den andre ble født i 1796 og var datter av Ola Lande. Den første har vi vist at ikke kan være den vi søker. Den andre var datter av Ola Olsen og Lisbet Gabrielsdtr på Lande på Halsnøy.De ble gift i 1790. I bygdebok for kvinnherad bind 5 hevdes det at Ola Olsen døde rundt 1800. I folketellinga fra 1801 er Lisbet enke og fortsatt bosatt på Lande. Herborg er ikke nevt da. Kvinnherad 5 oppgir ikke denne familien sin videre skjebne bortsett fra dattera Ågotta som fortsatt bodde på Lande da hun ble gift i 1830. Kanskje mora ble gift igjen og flyttet bort? Det er også mulig at dattera Herborg ble fostret hos slektninger.Jeg finner henne ikke blant gravlagde i Fjelberg før 1802, men jeg finner heller ikke faren som må være død en gang mellom 1798 og 1801. Det var det jeg hadde å bidra med.MVH Arne D. Tveit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Dersom det stemmer at den Herborg som Tove leitar etter er fødd i Fjellberg ein gong i 1790 åra, (opplysningane om dette er frå Bygdeboka for Bømlo, Moster sokn), så er det her då berre ein kandidat att: Herborg Olsdatter, datter av Ola Olsen og Lisbeth Gabrielsdatter.Kven var så Ola Olsen? Kan han ha vore ein son frå 1. ekteskapet til enka Herborg i ft. 1801?Eg gjekk inn her på digitalarkivet under vigde i Fjellberg og finn at Ola Olsen Birchenæs (Gardsnamn til brudgom) gifte seg med Elisabeth Gabrielsdatter Lande i 1790. Dei fekk så ei datter Herborg Det ser der ut til at det var Lisbeth som kom frå Lande medan mannen Ola Olsen kom frå garden Birchenæs.Etter det eg forstår av innlegget over så var dette også den garden enka Herborg var fødd på (skrive Birkenes)? Kan denne fosterdattera Herborg 6 år i 1801 rett og slett vera eit barnebarn etter ein son Ola? Går det an å finne ut om Herborg i 1. ekteskapet med Ola Sveinson hadde ein son Ola som seinare kan vera den Ola som gifte seg med Lisbeth Gabrielsdatter Lande?I følge Fam.Search gifte Herborg Olsdatter f. ca.1795 og Jens Jensen seg 20 juli 1818 i Kvinnherad. Kan kyrkjebøkene her seie noko om kven foreldra til Herborg var? Ev. bekrefte at dette var Lisbeth Gabrielsdatter og Ola Olsen ?mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei igjen !Under 'Vigde i Fjellberg 1739-1804' finn eg at enka Lisbeth Gabrielsdatter gifte seg oppatt i 1803. Der står fylgjande:Ungkarl Anders Andersen Røe af Qvindherrid Enken Lisbet Gabrielsd. Lande 19.11.1803.Eksisterer det bygdebøker for Kvinnherad? I så fall kanskje det der står noko meir om familien til Lisbeth, og ev. barn frå tidlegare ekteskap?mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Mange millioner takk til dere som engasjerer og hjelper slike som meg. Jeg har bygdebøkene bind 3 og 4 for hjemlån nå, så nå skal jeg sette meg ned å kikke litt i de. Mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Har nå kikket på gårdene Landa eller Rød. Jeg finner ingen av de personene som ble nevnt. Ser ut som om det må en del finlesing til. Birkenes finner jeg ikke på noen av oversiktene av gårdene i Kvinnherad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Ser ut som Bjørkenes som Arne d. Tveit nemner ligg i eller høyrer til Etne. Eg fann garden Birkenes i ft. 1801 under Fjellberg. Veit ikkje korleis kommunegrensene var på den tida. Men det ser ut som du kanskje må leite i andre bøker for å finne den garden.mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

Hei igjenDet ble seint i går da jeg skreiv innlegget mitt. Selvfølgelig skulle jeg ha drøfta slektskapet mellom Herborg Johannesdtr. og Ola Olsen. Herborg Johannesdtr. sin far Johannes Jobsen f. 1711 var sønn av Job Johannessen i hans første ekteskap med enka Herborg Tjerandsdtr. De bodde på Sør-Ebna i Skånevik. Da Job var blitt enkemann gifta han seg andre gang med Gunnela (Gunnhild) Bjørnsdtr. Med henne hadde han bla. dattera Herborg f. 1715. Herborg ble gift med Ola Tjerandsen. De overtok bruket på Børkjenes i Etne (Birkenes) da det ble ledig etter halvbror hennes. Ola Tjerandsen og Herborg Jobsdtr. hadde flere barn deriblant sønnene Lars som var husmann på Vaka og Ola på Landa (Lande). I bygdebok for Etne bind 3 skriver Ståle Dyrvik at Ola Lande var født 1754 og døde 1801. Ola Lande og Herborg Johannesdtr. var dermed 'halvt' søskenbarn. Det er dermed mye mulig at den fosterdattera på Vaka var datter av Ola Lande. Dersom vi skal komme videre her må vi finne ut av hvor Herborg Olsdtr. ble konfirmert. Det skulle ha skjedd fra 1810 eller åra etter. Nå er det så at konfirmanter fra 1810 og 1811 mangler i mine notater fra kirkeboka for Fjelberg. Dette skyldes trolig at presten ikke har ført konfirmerte disse åra. Kirkeboka er eller veldig ufullstendig etter år 1800. Lisbet Gabrielsdtr. ble som Helga Kallevik skriver gift i 1803 med Anders Andersen Røe. Jeg har funnet en kandidat på Han var født i 1763 og var sønn av Anders Pålsen på Rød i Kvinnherad, Bygdeboka oppgir ikke hvor han bosatte seg. I kvinnherad 5 oppgis det at en Anders Andersen f. 1760 d. 1831 var bruker på Landa bruk nr. 11. Vi kjenner ikke navnet på kona, men to døtre er kjent ifølge Kvh. 5. Det er Eli født 1767 (altså når faren var ca. 7 år gammel, noe er feil her) og Synnøve født 1789. Begge disse ble bosatt på Landa Eli ble gift med Johannes Jonsen og hadde dattera Lisbet f. 1798. Synnøve ble gift med Anders Ivarsen (Alt i følge Kvinnherad 5). Anders bygsla bruket fra 1804. Dersom det er den samme som Anders Andersen Røe passer dette godt for han ble gift rundt årskiftet 1803/04. Hvem Eli og Synnøve var aner jeg ikke, men de er ikke døtre av Lisbet Gabrielsdtr. De er heller ikke nevnt på Landa i 1801. Lisbet Gabrielsdtr. døde som vilkårskone på Landa i 1831. Kanskje det finnes et skifte etter henne som løser hele floken? Dersom noen ønsker å leite etter skifter hørte Landa til Skånevik sipreie.MVH Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg blander meg inn her og da jeg ser dere er kommet borti forfedrene til mine barnebarn :Herborg Jobsdtr f. 1715 og Ola TjerandssonNå fikk jeg alstå foreldre til Herborg. Takk-:) Vet du når disse ble født? Det vil si Job Johannessen og Gunnela Bjørnesdtr.Hva med Ole Tjerandsson? Vet du hvor han kom fra?mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T. Grindheim

Barna til Herborg Olsdtr. og Jens Jensen er: Mari, Brita, Ola, Jens, Lisbet, Lisbet, Gabriel, Herborg (døde også på Pleiestiftelsen), Malene, Lars og Anders (også død på Pleiestiftelsen, døde i 1870). Dette er navn som går igjen på de forfedrene som dere har funnet til meg. Desse barna er nevnt i Bømlo Bygdebok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

HEIBeklager alle slurvefeilene i forrige innlegg. Håper dette blir bedre. Iflg. bygdebok for Etne bind 3 var Ola Tjerandsen født ca. 1714 på Aksland eller Lauvvik i Skånevik. Han døde på Børkjenes i Etne i 1803. Videre ble han gift ca. 1743 med Herborg Jobsdtr. (ca. 1714 - 1796). I bygdebok for Skånevik bind 4 oppgis det at foreldrene til Ola var Tjerand Rasmussen og Gunnhild Olsdtr. på Midt-Ebna i Skånevik. Tjerand skal ha kommet fra Gravelseter i Etne og var født rundt 1645. Han var enkemann da han ble gift med Gunnhild. I første ekteskap var han gift med Lussi Håkonsdtr. Børkjenes. Tjerand bodde flere steder i Skånevik: Hjelmarvik til ca. 1701, Lauvvik til 1709 da han flyttet til Midt-Ebna. Job Johannessen på Sør-Ebna er det ikke oppgitt alder på i bygdeboka, men det ble holdt skifte etter han i 1742. Han var sønn av Johannes og Brita Jobsdtr. på Tungesvik i Skånevik. Ingen alder er oppgitt på disse. Brita var datter av Job Johannessen på Sør-Ebna. Han var født ca. 1614. Far hans het Johannes Sjursen og var også bruker på Sør-Ebna. Brukeren før han het Sjur og kan ha vært far hans. Gunnhild Bjørnsdtr. var født rundt 1690 og kom fra Åsheim i Skånevik. Det er ikke nevnt når hun døde. Foreldrene hennes var Bjørn Torsen og Marta Sveinsdtr. på Åsheim. Bjørn kom fra Hegland i Holmedal (Skånevik bygdebok bind 1) og døde i 1696. Marta døde 1732 og var datter av Svein Olsen på Åsheim. Svein var født ca. 1619. Han var trolig gift med ei datter av Torkjel Mikkelsen på Åsheim. Torkjel døde rundt 1644/45. Kildene er foruten de jeg har nevnt, Skånevik bind 3. Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Tusen takk for alle disse opplysningene Arne-:)mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.