Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#14442] Slekt på Nedrebø / Jølster ved 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Det er litt vanskelig å få oversikt over folk fra Jølster uten databaser for dåpte og døde. Derfor vil jeg gjerne vite om følgende er riktig:Niels Larsen Nedrebø (gift 1714 med Ingeborg Nielsdtr Ålhus og far til Johanna Nielsdtr Nedrebø) er søn av Lars Jensen Nedrebø, f. ca 1615, og barnebarn av Jens Nielsen Nedrebø (1627-1704, lensmann og dagbobskriver). J.N.N. er søn av Niels ???sen på Nedrebø, gift med Brite Jacobsdtr, hvis far er presten Jacob Hanssøn Schaaning fra Sverige.Hvem var Lars Jensen og Jens Nielsen gift med?Er Susanne Jensdtr Nedrebø (gift med Simen Crispinussen fra Sandnes) Lars Jensens søster / Jens Nielsens datter?Dessuten er Susanne Jensdatter svigermor til klokker Daniel Sørensen (hvis farfar er Jens Jacobsen 1602-1669, Brite Jacobsdatters bror). Så er Daniel Sørensens datter Danilla Malene etterkommer av både Jens Jacobsen og Brite Jacobsdatter?Takknemlig for evtl tilføyelse eller korrektur - Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Beklager feilen: Lars Jensen N. er født ca 1651, ikke 1615

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lars Jensen Nedrebø var gift med Mari Crispinusdatter Sandnes (skifte 1708).Jens Nilsen Nedrebø (1627-1704) var gift med Brite Larsdatter Løset (1629-1706).Susanne Jensdatter Nedrebø var datter av Jens Nilsen og Brite Larsdatter. Hun var gift med Simen Crispinussen Sandnes. Susanne var svigermor til Daniel Sørensen.Johanne Jensdatter Nedrebø giftet seg med enkemann og lensmann Hans Crispinussen Sandnes, slik at to søstre og en bror, barn av lensmann Jens Nilsen Nedrebø, var gift med to brødre og en søster, barn av lensmann Crispinus Tollefsen Sandnes (død 1677).Disse slektene praktiserte relativt høy grad av inngifte: lensmann Crispinus Tollefsen var sønnesønn av sokneprest Crispinus Johannessen, lensmann Jens Nilsen Nedrebø var sønnesønns sønn av den samme presten. Jens Nilsen var sønn av Nils Andersen Nedrebø (1600-1669), og sønnesønn av Anders Crispinussen (ca. 1570-1643). Jens Nilsen var dattersønn av sokneprest Jacob Hansen, som også dukker opp som farfars far for klokkeren Daniel Sørensen, svigersønnen til Susanne Jensdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk for greie og utførlige svar!Huff - resultat av inngifte er anetap, spesielt i en liten kommune: Nå har jeg f. eks. presten Jacob Hansen 5x i min anelista.Patronymika er praktisk: Crispinus Tollefsen Sandnes var sønnesønn av soknepresten Crispinus Johannessen? Ergo var han vel søn av en viss Tollef Crispinussen ;-)Jens Nielsen var sikkert lensmann ETTER Crispinus Tollefsen?Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lensmann Crispinus Tollefsen (ca. 1612-1677) var sønn av lensmann Tollef Crispinussen (ca. 1567-1636) og Synnøve (død 1645).Også broren til Tollef, Anders Crispinussen Nedrebø (ca. 1570-1643), var i en periode lensmann i Jølster. Likeledes var Jens Nilsen Nedrebø (1627-1704) lensmann, perioden 1677-1704, etterfulgt som lensmann av svigersønnen Hans Crispinussen Sandnes (død 1730), som igjen ble etterfulgt som lensmann av sin sønn Tollef Crispinussen Sandnes/Bjørset (ca. 1692-1781), som så ble etterfulgt som lensmann av sin enke, Else Osmundsdatter, og deretter av hennes andre ektemann, Jens Eriksen Nedrebø, sønnedatters sønn av Jens Nilsen Nedrebø.Det betyr åtte lensmenn fra samme slekt i løpet av knapt 200 år. Og på 1900-tallet kom det ytterligere to lensmenn i Jølster fra samme mannslinje!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Tusen takk for interessante opplysningene. Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Navnet Crispinus er svært uvanlig:1701 - census for Søndre Bergenhus: bare 1 Chrispinus å finne1701 - census for Nordre Bergenhus - Chrispinus/-sen som før-/etternavn: 25x i Jølster (!!), 4x i Førde, 1x i Askvoll, 1x i Gloppen. Kanskje disse er alle etterkommerer av soknepresten Crispinus?Via www.google.de ('Crispinus navn') fant jeg heldigvis denne fine lenken: http://digitalarkivet.uib.no/sab/hanningr.htmlDer står:'1561 kom ... Hr. Crispinus, som holdt sin første Prædikken i Helgiems Kirke S. Michels-Dag. Hand var her Præst i 7 aar og døde udi Sandalen Dagen efter Nytaar Hands Hustrue hedet Kari, de havde 2 Sønner tilsammen, Tollef Crispinussen Sandnes og Anders Crispinussen Nærebøe1572 kom Hr. Peder Nielsen at være luthersk Præst. Hand fik sin Formands Enke Kari Tollefsdatter Huus til ægte.....'Så var Crispinus gift med Kari Tollefsdtr Hus. Men hvor kom han fra - kanskje fra utlandet? Vet man noe om dette?Dessuten leser jeg:'1649 d. 20. Febr. kom ieg fattige Mand (Crispinus Sandnes) i den ulykke at ieg disvær stak Colben Andersen ihiel, saa gud trøste mig arme Mand'Da er vel snakk om lensmann Crispinus Tollefsen Sandnes, men hvem var Colben Andersen? Er det kjennt om C.T.S. ble dømt?Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Navnet Crispinus er funnet på 1200-tallet i Danmark, og er vel fortsatt rimelig utbredt i England (Crispin). I Norge er det så vidt jeg vet ikke kjent før med Crispinus Johannessen i Jølster. Det har vært antydet at denne Crispinus var fra Sogn, og at han hadde gått på Latinskolen i Bergen (i kirken på Ålhus er det i gamle materialer skåret inn 'CJBergensis').Crispinus Johannessen kom til Jølster ca. 1565, og var vel født rundt 1540. Han kan altså være født rundt den tiden reformasjonen ble gjennomført i Danmark-Norge, men han fikk navnet til en katolsk helgen.Crispinus var sammen med broren Crispianus skomakernes skytshelgen.Kanskje fikk Crispinus Johannessen navnet som en protest mot reformasjonen?Lensmann Crispinus Tollefsen ble bøtelagt for å ha tatt livet av Colben Andersen Myklebust. Lensmannen hadde gått mellom to som slost, og det gjorde han så grundig at den ene av dem døde!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk for svar. Ha en trivelig helg! Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.