Jump to content
Arkivverket

[#14454] Etternavnet Pram. Hvor kommer det fra?


Guest Erik Alhaug

Recommended Posts

Guest Erik Alhaug

Oldefar var fra Elverum og het Pram til etternavn. Det sies at det var en fogd fra Danmark som tok med navnet og han skal være på et bilde eller maleri på en gård i heradsbygda ved elverum. Er det noen som kjenner til dette? Husk ikke bland med pramm med 2 mm-er som noen heter.

Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Det var min tippoldefar faktisk Anton Jensen Pram født ca 1840 gift med Helena Pedersdatter født ca 1840 som bodde på et bruk ca 3 mil øst for Elverum ved Kvisthøgda. Stedet ble kalt Kvisten, mens stedet på andre siden av veien hvor også familien bodde ble kalt Øvre Pram. Anton drev med tømmerkjøring og hugging så det var ingen gård som sådann med jord, men mest skog vil jeg tro.

Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Fogden du sikter til må være Jens Obel Praëm (1796-1870), fogd i Østerdalen 1839-1843. Han var gift to ganger, men hadde ingen barn i disse ekteskapene. (Kilde: S.H. Finne-Grønn: Elverum II, s. 387.) Han bodde på Skanshagen i Heradsbygda de få årene han virket i Østerdalen. Portrettet hans, som er trykt på nevnte side i nevnte bok, hang på nabogården Østerhaug i 1921 da Finne-Grønn fullførte bind II av sin bygdebok for Elverum.Dine tippoldeforeldre Anton og Helene giftet seg i Elverum 28. des. 1863. Begge oppgis å være 23 år, han født på Hogstad, opph. Flisberget, hun fra Gråberget. Fedrene er innført som Jens Olsen og Peder Halvorsen. (Elverum MINI 10 (8) 1857-68, fol 210.)Anton kunne godt ha vært en uekte sønn av fogden. Fødselsåret passer bra med perioden fogden virket i Østerdalen. Farsnavnet passer også bra.Men vi får holde oss til kirkeboka, som sier følgende: Anton, født 29. des. 1840, dpt. 21. feb. 1841, født utafor ekteskap, foreldre: 'Ungk. Jens Olsen Berger og Pigen Anne Mortensdr. Hogstad' (Elverum MINI 8 (6) 1830-42, fol 77.)

Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Det er jo en MULIGHET for at Anton faktisk VAR 'uekte' sønn av fogden, men at mora har oppgitt en annen barnefar til presten. Fogden hadde vel penger nok til å 'kjøpe seg fri' fra det eventuelle farskapet.Men dette blir bare spekulasjoner og vanskelig, for ikke å si UMULIG, å bevise. Et SVAKT INDISIUM er jo familietradisjonen du nevner i første innlegg, og det at Anton og etterkommerne faktisk brukte navnet PRAM, som i hvert fall ikke kommer fra noen gård i Elverum. (Gården du nevner i innlegg 3, er nyere, navngitt av Antons slekt.) Hvor de ellers skulle ha Pram-navnet fra, har jeg ingen formening om, hvis det da ikke er tatt rett ut av lufta.

Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Jeg er imponert over ditt kjennskap til lokalmiljøet; er det mulig å få vite hvordan du kan vite så mye om temaet og evt bli mere orientert. Mange takk så langt; jeg skal bringe det videre til eldre generasjoner for mulig konfirmering

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Så vidt jeg kan se er først ved Peders konfirmasjon 19.10.1879 at Pram navnet dukker opp, Peders far står oppført som husmann A.Jenss. Pram, Peder som Peder Antonsen Kvisten. (Elverum Mini 11 1869-1879 6/10 f.227 no.26)Med forbehold om at jeg kan ha oversett noe.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

På Familysearch finnes 2 født i Elverum:Anthon Jensen dpt. 21/2 1841, Jens Olsen og Anne Mortensdt.---Anthon Jensen dpt. 26/12 1841, Jens Olsen og Anne Amundsd. I 1865 var foreldrene på Snippen.Ellers finner du gårder som begynner med Pram.. i Eidskog Hed.

Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Som nevnt er Eriks tippoldefar identisk med den Anton Jensen som ble f. 29.12.1840 på Hogstad i Heradsbygda og døpt 21.2.1841 (Berits 1. alternativ). Berits 2. alternativ var en annen, og kan glemmes i denne sammenhengen: Anton Jensen Snippen, f. 23.11.1841 på 'Løkeneie' (Lundteppa), d. 19.02.1928, bosatt i Heradsbygda. Se Elverum bygdebok bd. 4, s. 228 og 229 (V. Furuknappen), og bd. 5, s. 457 (Snippen).For øvrig ser det ut til at de to Anton Jenssønnene er innført med samme far: 'Ungk. Jens Olsen Berger'. (Foreldrene til den siste Anton Jensen ble senere gift og bodde på Snippen (i Heradsbygda), som Berit påpeker.De to Anton-ene ble konfirmert på samme dag, 18.10.1857, og er ført ved siden av hverandre i kirkeboka. (Elverum MINI 10 (8) 1857-68, fol. 124.)

Link to post
Share on other sites
Guest erik alhaug

Til rismyhr. Du som sitter så velinformert til med kirkebøker, kan du fortelle meg når tippoldefar Anton Jensen Pram på Kvisten og hustru Helena Pedersdatter døde? På forhånd takk.

Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Helene døde 16. juni 1914, ble begr. 23. juni og jordfestet 5. juli s.å. Hun er innført som 'Føderaadskone Helene Pedersdtr. Pram'. Det står at hun var født 1841 på Gråbergssvea og bosatt på Pram. Mannen, dagarbeider Anton Jensen Pram, var i live. (Elverum klokkerbok 7 Nordskogbygda 1896-1914, fol. 133.)Anton er død etter 1914, men fordi ingen kirke-/klokkerbøker som dekker døde i Nordskogbygda etter 1914 er mikrofilmet, får jeg ikke sjekket det her jeg sitter.Svaret finnes ganske sikkert i (bl.a.) klokkerbok 11 for Elverum, som dekker Nordskogbygda for perioden 1915-1947. Den beror på Statsarkivet i Hamar. Boka er klausulert, men betjeningen gjør sikkert et oppslag hvis du spør pent.

Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Spørsmålet om slektsnavn Pram minnet meg på et av versene i Ibsens Terje Vigen. Neppe en slektshistorisk kilde, men en spore til nysgjerrighet.'Han var i sin ungdom en vill krabat, kom tidlig fra far og mor, og hadde alt døjet mange dravat som yngste jungmann om bord. Siden han rømte i Amsterdam, men lengtet nok hjem til slutt, og kom med 'Foreningen', kaptein Pram; men hjemme var det ingen som kjente ham, som reiste som liten gutt.'

Link to post
Share on other sites
  • 6 years later...
Guest Solveig Glesaaen

Hei! Jeg har et bidrag i tilknytning til Pram-navnet, som kanskje kan være av interesse.I forbindelse med en brann på skysstasjonen Akselhus i Trysil 9. november 1880 ble to personer dømt i saken, Anton Jensen Pram og Aksel Knutsen Nordby.Saken foreligger i Ekstrarettsprotokoll nr. 18, fol. 12 ff og Dombok nr. 7, fol. 70-73, for Sør-Østerdal Sorenskriverembete, (SAH).I et forhør uttalte Anton at han etter det han hadde hørt skulle foged Pram være hans rette fader; (Ekstrarettsprotokollen fol. 29).

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.