Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hanne Heen

[#14460] Nils Peter Nordberg, født ca. 1748 men hvor ?

Recommended Posts

Guest Hanne Heen

Jeg prøver igjen på navnet Norberg, Nils Peter er ved folketellingen 1801 bosatt i Trondheim, med 3 barn boende hjemme. Hans kone er oppført som Martha Olsdatter, f. ca. 1753. Han er skredder. Han har også en datter ved navn Johanne Margrethe født 1779 i Trondheim. De 3 barna som er nevnt ved folketellingen har jeg ikke funnet født der. Jeg tror muligens de har slektskap til Levanger området, så om noen har tilgang til bøkene der og kan se om Nils er nevnt der. Det finnes vel også Norberg i Kristiansund området, er det noen som har vært borti dette navnet og vet hvor de kommer fra er alle opplysninger av interesse. Ved Johanna's fødsel i 1779 er moren nevnt som Marit Olsdatter.(ikke Martha)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Jeg tror det må være alderen som gjør det, jeg har jo fått svar før ang. Nils, han finnes ikke født i Levanger på Nordberg gårdene, den jeg skulle spørre om var Mare(n) Norberg, født ca. 1720, og da muligens i de nevnte områder (Levanger eller Kristiansund). Hun var også bosatt i Trondheim ved folketellingen i 1801, også fadder på noen av etterkommerenes barn. Hun var gift med en skredder ved navn Sliman, og siden Nils også er skredder så har jeg en mistanke om at han er sønn, men må jo finne linken selvsagt. Så om noen kjenner til Mare(n) ville jeg gjerne hørt fra dere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I 1801 finnes Nordberg gård i V-A, Inderøy og Verdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Knut Hansson Tippen frå Eid i Nordfjord flytte til Bergen på 1730-talet og 'tok' då namnet Nordberg, som sidan vart endra til Norenberg. Eg har aldri funne noki forklaring på namnet, men ein teori, som eg tykkjer har mykje for seg, går ut på at han kom frå 'nord for Bergen'.Eg veit ikkje om dette kan gje noko tips når det gjeld Nils Peter...!?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette er vel mer en kommentar enn en hjelp. Jeg lurer på hvor datteren Johanna Margrethe befinner seg i 1801?Johanna M. er også mye eldre enn de andre søsknene. Hennes mor Marit O. behøver ikke være den som Martha O. i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Retting: behøver ikke være den samme som...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Mantall over Christiania bys innbyggere og borgerskap, 20. mai 1722, viser at i Nordre Qvarter holder Petter Nordberg 'aaben Kramboe'. LenkeKan jo være en sammenheng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Fra Trondheim branntakstprotokoll 1766: 'Herman Sliman Mæster Skredders tilhandlende Huus, Logerer Christian Preus Musicant Svend, Stue Kammer med overværelser, 2de Jern Ovner og een Skorsteen, 4re Smaae Dobbelte og 5 Enkelt Vindue Karmer, tægt med tagsteen, i Gaarden et lidet Veed-Skiul og een Gammel Hæste-Stald, og tægt med Steen, opgav Ejeren selv Værdie for:'http://digitalarkivet.uib.no/sat/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Brodahl: Trøndersk personalhistorie, 1771 s. 53. Der skal det stå noe om Herman Sliman.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Samme branntakst som nevnt ovenfor (1766): Bakklandet: Niels Olsen Nordberg Reebslager, gammel Huus, Stue og Kammer med Jern Kakkel-ovne, et Kiøkken med Skorsteen Muur, Sex Smaae Vindue-Karmer, med i Blye Jndfattet Rudter, i Gaarden, et Stabur som er tægt med Torv, som og Stue huusene, end i Gaarden et Nyt Garn og taug boed, Hamp og Tiære boed, med Jndmuuret Tiere Kiedel og Dryen med Jern Kakkel ovn udi, og 40 Favner tækt bane, alt med bord, taxeret af os for: 250 rd.Nils kalte første sønn Ole. Kan være en sammenheng her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Den første repslageren i Trondheim het Niels Olsen (innhentet fra Ålborg), og kanskje også den neste, men det blir litt tidlig, men repslager Nils Olsen Nordberg kan jo ha vært en etterkommer. http://www.vindheim.net/hamp/reperbaner.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Brodahl har også noe om Niels Nordberg: 1768 s. 45.Men NÅ skal jeg gi meg (ut og hogge ved til vinteren - før jeg drar på jobb)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Tusen takk til både Berit, Lars, Astrid og Arnstein. Her var det jo litt av hvert interessant å se på. Bøkene til Brodahl er allerede bestilt, så der blir vel litt spennende lesning. Jeg føler meg rimelig sikker på at jeg skal holde meg i Trøndelag, men om det blir Verdal, Inderøy, Levanger eller bare Trondheim er ikke godt å si.Johanne Margrete har jeg ennå ikke funnet ved folketellingen i 1801, så hvor hun befant seg da vet jeg ikke. Det er mulig at hennes far var gift 2 ganger. De tre barna som er nevnt ved folketellingen i 1801, finner jeg ikke født i Trondheim heller. Hennes mann (hun ble gift 1803) heter Ole Eliesen, og han finner jeg i Trondheim da nevnt som jæktemann, senere omtalt som jægteskipper. Han kan muligens være født Bech, men det vet jeg ikke sikkert, og ved folketellingen 1801 er det ingen som heter Elias Bech i Trondheim, men der var mange andre ved det navn. Jeg har i kirkebøkene for Trondheim (Domkirken og Vår Frue) ikke klart å finne fødsler på hverken Marit Olsdotter eller Nils P. Nordberg, heller ikke på Mare(n) eller Sliman. Men alle skal selvfølgelig ikke være like lett å spore opp, da ville jo mye av spenningen og gleden være borte. Takk igjen til dere alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

1801: Ægteskabet med Martha - var hans (Nils´) første.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

I følge foketellingen er det vel begges 1 ekteskap, og Johanne var ægte barn, så da må Marit / Martha være samme person. Men man skulle vel tro at det fantes flere barn mellom Johanne, født 1879 og de 3 som bor hjemme ved folketellingen i 1801. Da er jo Johanne 22 år og den eldste av de hjemme ca. 14 år. Det er jo 'plass' til flere mellom de.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

En interessant person i Theim 1801 kunne vel også være Ole Peter Nordberg, 36, rebslagersvend, siden Niels Peters sønn het Ole Peter.Hva med Meth (=Methe, Mete, Mette?) Nordberg, 23, tienestepige?Det finnes også en Peter Norberg i Overhalla NT, som er skredder!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Takk igjen til deg Astrid. Jeg vet at Meth Nordberg sansynligvis er i familien en plass, hun er fadder ved en barnedåp til et av Johanne og Ole's barn senere. Har også lagt merke til Ole Peter Nordberg, men det står vel fortsatt ikke hvor de er født, så da blir det vel den berømte nålen i høystakken igjen. Den siste Peter i Overhalla visste jeg ikke om, det er jo selvfølgelig også en mulighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.