Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald Sørensen

[#14471] Anders Mathiasen, Brimnæs, Eivindvigs prestegjeld

Recommended Posts

Guest Harald Sørensen

Han er her fosterbarn (5 år)i folketellingen 1801. Antageligvis er Anne Mathiasdtr og Endre Mathiasen hans søsken. Jeg ønsker flere opplysninger om Anders (født, konfirmert, foredre, hvorfor han ble fosterbarn osv) da jeg er rimelig sikker på at han er den forfedre vi søker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

FamilySearch gir ANDERS MATIASEN Christening: 28 MAR 1797 Gulen, Sogn Og Fjordane Father: MATTHIAS JACOBSEN Mother: INGER ENDRESDRVidere barn: 1. ANDERS MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Male Christening: 28 MAR 1797 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway 2. JACOB MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Male Christening: 25 MAR 1788 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway 3. ENDRE MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Male Christening: 28 JUL 1793 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway 4. JACOB MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Male Christening: 09 MAR 1788 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway 5. ANNA MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Female Christening: 11 APR 1791 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway 6. KIRSTI MATIASEN - International Genealogical Index Gender: Female Christening: 09 FEB 1800 Gulen, Sogn Og Fjordane, Norway

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

MATTHIAS JACOBSEN Spouse: INGER ENDRESDR Marriage: 07 JUL 1788 Gulen, Sogn Og Fjordane, NorwayDu kan jo se etter mer info under S&F her på DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Anders finnes så vidt omtalt i bind III i Bygdeboken for Gulen: Gulen i gammal og ny tid. Der er han født 1796 - etter at faren døde (omkom sannsynligvis på sjøen i følge bygdeboken). Moren Synneve Tomasdtr. giftet seg igjen med en Hans Arneson f. 1770. De overtok bygselen på gården til enka. Hans kjøpte så bruket i 1804, men i følge bygdeboken solgte han det dagen etter til major C. Kahrs og familien flyttet fra Brimnes - visstnok til ukjent sted.Men mye kan tyde på at de flyttet til Napsholmen (sør for Mjømna) der de ble plassfolk. Der dør en Synneve Thomasdtr 9.9.1918. I kirkeboken er hun 59 år, altså 10 år for gammel for vår Synneve, men det kan fort være feil. Plassmannen i Napsholmen - Hans Arneson Steine - gifter seg igjen og kaller sin første datter i det nye ekteskapet for Synneve (dør etter to dager).Bygdeboken har ikke andre opplysninger om Anders, og eg har heller ikke funnet noen. Men hvis dette er riktig, så er faren (Matias Jakobson) født på bnr. 3 på Byrknes i 1764. Moren (Synneve Thomasdtr.)er født i Masfjorden 1771 - og det er nok mulig å spore hun opp i de gode bygdebøkene for den kommunen.Med vennlig hilsenTerje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Her er jeg litt usikker nå. Det er satt opp (fra Tor) at Matias Jacobsen og Inger Endresdr er foreldre. Du Terje henviser til Synneve som mor. I folketellingen i 1801 finnes Anders som Fosterson hos Hans Arnesen og Synneve Thomasdatter. Begge er oppgitt som i sitt første ekteskap. Er det vanlig å oppgi en som fosterbarn når han bor hos en av foreldrene. Inger Endresd finner jeg ikke i folket 1801 under Eivindvik. 'Vår' Anders kommer fra Brimnæs ifg gifte under Manger og utflyttede fra Brimnæs til Herdla Sogn. Så jeg mener vi har rett Anders (det er også en annen fostersøn i folket. 1801 med samme navn) Så alle videre tips er av interesse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

I følge bygdeboken var Matias først gift 7.7.1788 med Inger Endresdtr. Sande f. 1764 på bnr. 4 på Sande. Den vielsen finnes også her på DA i oversikten over vigde i Gulen. Bygdeboken sier ikke når Inger døde, men Matias gifter seg igjen med Synneve. Den vielsen er ikke tidsfestet i bygdeboken, og finnes heller ikke i oversikten her på DA. Kanskje fordi den skjedde i Masfjorden. Hverken dødsfallet til Matias eller Inger finnes i oversikten over gravlagte i Gulen her på DA - i alle fall har ikke eg funnet de.At Synneve er moren står ikke eksplisitt i bygdeboken, men skal det bli tid til de andre hendelsene som er tidfest der, må det være tilfelle. Men en kan ikke se helt bort fra at disse tidsangivelsene kan være feil og at Inger dermed kan være moren. Hvis opplysningene som Tor har funnet er korrekte, så er det i alle fall feil i bygdeboken. Spesielt gjelder det hvis Matias og Inger fikk barn så seint som i 1800.På Brimnes finnes en annen Matias som får barn i dette tidsrommet - Matias Endreson Mjømna f. 1864 og død 29.4.1899. Han er gift med Brite Nilsdtr. Brimnes. I bygdeboken har de fire barn, men ingen med navnet Anders.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Terje, dette var forklarende. Jeg får gå inn i bygdeboken og hente ut det som står der og også sjekke ut mot min slekt. Anders er en av forfedrene til min kone (Han flyttet til Øygarden /Lyngøy). Selv har jeg en bestemor fra Sandebygda. (Sande bnr 3)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Ser eg har rotet med hundreåret for Matias Endreson Mjømna. Det skal selvfølgelig være 1764 og 1799.Eg har nå sett på 1801-tellingen, og det kan se ut som det er den samme Anders som er blitt talt to steder - hos 'fosterforeldrene' og hos onkelen på Byrknes. Den eldste (halv)broren Jacob bor hos en annen onkel på Byrkes.Ellers ser det ut som vi er xmenninger. Er selv i fjern slekt med de som kommer fra bnr. 3 på Sande og er 8-menning med han som driver bruket i dag. Er din bestemor Hansine? Reiser i ettermiddag til Sandebygda og skal etter planen tilbringe en internettfri påske der (bnr. 8). La oss ta kontakt etter høytiden for å utveksle opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Hei Ja Hansine er min bestemor. Så det kan være artig etter påske å ta kontakt og utveksle info. 'Så verden er ikke stor'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Kom tilfeldigvis over noe informasjon om Anders og foreldrene hans her på DA Lenke Om moren har navnet Ingeborg her, kan det vel ikke være tvil om at dette er rette familien. Det forklarer hvorfor barna havnet hos forskjellige familier i Gulen - og sår enda mer tvil om riktigheten til deler av den eldre informasjonen i bygdeboken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Herman Lunde

Har strevet en del med å identifisere Anders Mathiasen som jo giftet seg med Magdeli Jonsdatter. Er selv etterkommer av hans sønn John, som siden ble navigasjonslærer i Bergen. Men jeg har ikke funnet ut hvor det ble faren Anders. De yngste barna vokste opp på gården til sin eldre søster Helga. Har heller ikke funnet sikker dødsdag for Magdeli. Underlig med 'Inger Endresdtr' i bygdeboka - Ingeborg i 1800 tell. Og barnas alder er heller ikke helt i overenstemmelse med de to nedtegninger. Her er det jo også et barn til - Christine ? I alle fall må vel Anders være sønn av Inger/Ingeborg Endresdtr. Og at han vokste opp hos Hans Arnesen ? Forøvrig er jo etterslekten ganske stor !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Jeg har noe data knyttet til Anders og Magdeli og deres etterkommere (Helga). Anders flyttet (Fylkesarkivet S&Fj) til Manger (Hegholmen i Mangers Kald, Herløe Sogn) 9.12.1828, Yrke: Tjenestedreng, Anders og Magdeli giftet seg 25.5.1829. Jeg har registrert 6 barn på dem. De kjenner du vel til. Det var skifte etter Anders 27.09.1849. Så langt vi tror omkom han i en koleraepedemi og 'skulle være gravlagt på en holme på sørlandet'. Dette har jeg ikke fått bekreftet. Magdeli døde 17.1.1860, gravlagt 24 1.1860. Da bodde hun på Lyngøen i Øygarden kommune. Helga som giftet seg med Ole Rasmussen Hellesund 11.1861 og i folketellingen 1965 bodde 3 brør hos henne (inkl John). Det huset som de bodde i står fortsatt. (noe ombygget). Det kan være av interesse å få vite mere om John og hans 'skjebne' samt etterslekt. Vil du vite mer om Helga og hennes etterslekt så har jeg mere, da min kone er etterkommer etter henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Jeg har noe data knyttet til Anders og Magdeli og deres etterkommere (Helga). Anders flyttet (Fylkesarkivet S&Fj) til Manger (Hegholmen i Mangers Kald, Herløe Sogn) 9.12.1828, Yrke: Tjenestedreng, Anders og Magdeli giftet seg 25.5.1829. Jeg har registrert 6 barn på dem. De kjenner du vel til. Det var skifte etter Anders 27.09.1849. Så langt vi tror omkom han i en koleraepedemi og 'skulle være gravlagt på en holme på sørlandet'. Dette har jeg ikke fått bekreftet. Magdeli døde 17.1.1860, gravlagt 24 1.1860. Da bodde hun på Lyngøen i Øygarden kommune. Helga som giftet seg med Ole Rasmussen Hellesund 11.1861 og i folketellingen 1965 bodde 3 brør hos henne (inkl John). Det huset som de bodde i står fortsatt. (noe ombygget). Det kan være av interesse å få vite mere om John og hans 'skjebne' samt etterslekt. Vil du vite mer om Helga og hennes etterslekt så har jeg mere, da min kone er etterkommer etter henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

En av brødrene til Mathias - Hans Jakobson på bnr. 4 på Byrknes - døde uten livsarvinger, og skiftet etter han er ganske oppklarende LenkeEg tror ikke søskenflokken vokste opp hos Hans Arnesen på Bremnes, men hos onklene sine på Byrknes og på Kaland i Nordhordland. Allerede ved tellingen i 1801 finnes de jo alle bosatt på den måten. Hvorfor noen også er listet på Bremnes er eg ikke helt sikker på, men det merkelige er at der listes også søsteren Anne som døde allerede i 1791 og ble gravlagt 1.1.1792.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Herman Lunde

Jeg har registret hele slekten fra Endre Mikkelsson bruker av Byrknes (L-57,3) ca 1624 (Bygdebok for Gulen.) Som før nevnt har jeg ikke funnet ut hvor det ble av Anders Mathiassen. Av de 6 barna har jeg registrert John f.23.11 1838 og etterkommerne av hans barn: Johan Gerhard f.1872, og Herman Gotfred f.31.8 1978 (min bestefar). Ole f.20.11 1841 har jeg også en del opptegninger på. Er interessert i etterk. av Helga Hvis jeg får oppgitt en e-mailadresse kan jeg overføre alt det jeg har. Mathias f.15.6 1829, døde allerede i 1856, og Ludvig f.29.10 1845 tror jeg også havnet i Bergen til slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Sørensen

Jeg har adressen: harasore@online.no, og er interessert i alle data. Etter ferien skal jeg sende deg alle etterkommere etter Helga, da det er min kone (og hennes søstre) som er etterkommere etter Helga og har gården Hellesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.