Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigmund Hanslien

[#14548] Etterkommere etter 'stiktmester' Nikolaus Marcusson Grein, Selsverket

Recommended Posts

Guest Sigmund Hanslien

Niklas Marcusson Grein var 'stiktmester' ved kobberverket på Sel fra 1659 og utover til 1670-årene. Han skal ha bodd på Formo til 1675. Ivar Kleiven skriver at han trolig var tysk, andre har gjettet på at han var valloner. Utover 1700-tallet dukker det opp flere med navnet Marcus og Niklas i Sel som trolig har 'stiktmesteren' som sin forfar. Spesielt er det en Niklas Marcusson, født ca 1708, som bodde på Ulmoen og sannsynligvis er en sønnesønn. Dessuten har jeg funnet Marit (f.1702) og Sigrid (f.1705) Marcusdøtre samt Daniel Marcusson (f.1711) som godt mulig kan være søsken til denne Niklas.Jeg har imidlertid ikke funnet noe definitivt bevis som kan lukke gapet mellom 'stiktmesteren' og disse mulige etterkommerene i Sel. Har forgjeves sett etter eventuelle skifter.Er det noen som har kunnskap som kan kaste lys over dette spørsmålet, evt. forslag til kilder som kan være til hjelp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Kommer tid, kommer råd, heter det. Og det passer vel bra her. Jeg har noen opplysninger om denne skiktmester Nikolaus Marcusson Grein, men har ikke oppdaget denne etterlysningen før nå. Jeg kjenner til fire barn etter Nikolaus:1. Johannes. Han arvet Nordre Loftsgård etter far sin, men i 1699 skjøtet han denne gården til sin svoger Anders Hellesen . Da dette skjøtet er skrevet i Fredrikshald, må vi tro at Johannes er identisk med 'Johan Grein' som var kommandant på fortet Stortårnet ved Fredriksten Festning 1697–1717 . Denne Johan Grein (Grim, Grün, Gren) hadde tidligere vært sekondløytnant ved Oplandske Nationale Infanteriregiment (fra 1682), – bl.a. ved de Hedemarkske og Hallingdalske kompanier. Johannes hadde en datter som het Anne og som ble g.m. Hans Amundsen Ulmoen. De har trolig etterslekt.2. Dorte. Hun var født senest 1680, trolig i Sel og døde rundt 1715. Hun var g.m. Anders Helgesen som var sønn av sersjant Helge Andersen Kleivrud. I 1711 bodde Dorte som huskvinne på en av Loftsgårdene, mens Anders ikke er å finne i Sel da. Kanskje han var soldat som faren? Noen år senere må Dorte være død, for ca. 1719 giftet Anders seg på nytt med Berte Nilsdatter (Hjellum) som var enke etter kaptein Bersvend Olsen Kringen. De bodde på Hjellum. Av skoskatten fra 1711 ser vi at Dorte og Anders i alle fall hadde to barn, men jeg kjenner ikke navnene på disse. I sitt andre ekteskap fikk Anders sønnen Nils (f.ca.1720) og trolig også Bersvend (f.ca.1727).3. Anniken. Om henne vet jeg ikke mer enn at hun bodde på Loftsgård i 1711.4. Markus. Han var født ca. 1669 og levde ennå i 1739. I 1711 var han husmann på Åsåren. Han var da gift og hadde ett hjemmeværende barn. I 1713 kalles han 'Marchus Nechlausen Øeteigen', og det kan tyde på at han hadde flyttet til plassen Ødeteigen under Nordgard Loftsgård. 'Niklas Marcusson' som du nevner, var utvilsomt en sønn av Markus.Marit (f.1702) og Sigrid (f.1705) Marcusdøtre samt Daniel Marcusson (f.1711) har jeg ingen opplysninger om, men det er godt mulig at disse også var barn av Markus Nikolausen. Hvilken kilde er det som forteller noe om dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.