Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#14567] Johan(nes) Berentsen (f. 1820), bakar på Damsgård, Laksevåg - lagnaden hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Bakarmeister Johannes Berentsen Laxevaag gifte seg i Årstad (Bergen) 26.9.1860 med Andrine Einersdotter Alme, fødd i Bergen 31.5.1828. Johannes vert oppgjeven å vera fødd på Strudshavn, Askøy, men ingen alder er oppgjeven.FT 1865 for Damsgård lille, Laksevåg, Askøy, syner at bakar Johan Berentsen då var 46 år og fødd i Bergen. Eg trur han må vera identisk med Johannes, son av skipper Johannes Berentsen d.e., fødd i Bergen (NK) 12.7.1818(?).Johan var enkjemann i 1865, og nærare undersøkingar syner at kona Andrine f. Alme døydde på Damsgård lille 4.4.1863, rimelegvis som følgje av fødsli til dotteri Andrine J. Berentsen, som i 1865 er einaste barnet i huslyden, 3 år gamal.Men, kvar vart det sidan av Johan(nes) Berentsen? Eg finn han ikkje i dødslistene korkje i Bergen eller Askøy/Laksevåg. Kan opphavet hans stadfestast?Kan det samstundes stadfestast at Andrine, f. 1863, var einaste barnet fødd av Johan(nes) og Andrine (Alme)?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg skal sjå på dette når eg kjem heim seinare i kveld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Du finn Johannes og dottera i ft1875 for Bergen i rode 6-33; då med etternamnet Berentzen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ekteskapet er òg ført inn i Askøy:AS2061,0,Johannes,Berentsen,Lille Damsgaard,Uk og Bager,Bergen,42,Jomfru,Andrine,Alme,Lille Damsgaard,Bergen,32,,,2609,1860Der går det jo fram både alder og at båe var fødde i Bergen, men budde på DamsgårdOg her er dåpen til dottera, det einaste barnet eg fann at dei hadde:AS2061,1,Johannes,Berntsen,Laxevaag,,,,,Andrine Berntsen,,,,Bager,Andrine Johanne,1803,2308,1863

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Bjørn, for nye opplysningar!Då lyt me vel tru det er den rette Johannes Berentsen eg har funne i dåpslistene i Nykyrkja i Bergen, men framleis er det eit ope spørsmål kvar det vart av denne bakaren... Han er ikkje i Bergen i 1891!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Han kan ha flytta attende til Laksevåg etter 1875 og døydd der. Gjorde han det før 1899, er han enno ikkje registrert eller tilgjengeleg via DA. Han kan òg ha flytta til Årstad. Også der manglar mykje registrering av døde, i alle høve på DA. Difor treng han ikkje vera særleg langt unna, geografisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Dottera døydde ung. Det må vere henne, sjølv om mellomnamnet og fødestad ikkje er rett. Ho døyr jo på ei adresse rett attmed der dei budde i 1875:91 0704 1304 Andrine Berentine Berentzen Datter af Bagermester 1863 Bergen 6-36 1882 NK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Hansen

I boken: laksevågs historie Strandsted,jordbruks og fiskerlandet ved søndre led Bind II fra jordbrukssamfunn til Industrisamfunn tiden 1800-1918. Står det følgende på side 366 om Johan Berentsen: I 1865 drev bl.a. Johan Berentsen bakervirksomhet på Lille Damsgård. Han var enkemann og hadde hjelp i huset av to tjenestepiker, en husholderske og en husjomfru. I bakeriet hadde han en eldre bror fra Bergen, en svenn og tre drenger. To av dem fra Fjell og en fra Bergen. Det var det som sto om han i boken. På Laksevåg er det en vei som heter Johan Berentsensvei.Kanskje den er oppkalt etter han. Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Det som står i Laksevågboka ser ut til, utan eg har sjekka det, å vere rein avskrift frå folketeljinga 1865. I 1875 bur han i alle høve i rode 6 i Bergen - og der døyr òg dottera i 1882. Det er førebels det me veit. Men sidan han ikkje er å finne død i Bergen, er det store sjansar for at han anten er flytta attende til Laksevåg eller til Årstad - av nemde grunnar som eg har påpeika tidlegare.Når det gjeld den vegen, står det nok i byleksikonet kven den er oppkalla etter. Men det har eg ikkje for handa her eg sit no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

No har eg sett etter i byleksikonet. Og den Berentsen som var opphavet til vegnanmnet, er ikkje vår Johannes Berentsen, men Johan Nicolay Bruland Berentsen (1862-1915).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.