Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

[#14577] Halvor Pedersen Holene, Halden? Berte Margrete Jørgensdatter Romedal Paludan

Recommended Posts

Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Halvor Pedersen Holene og Berte Margrete Jørgensdatter Rommedal får i 1757 i ID en datter som de kaller Elen Margrete. Denne Ellen gifter seg med Ole Ulriksen Olseng og bor i 1801 på Olseng.Min tolkning av kirkeboken:IDD sogn, kirkebok “Halvor Pedersen og Berte Margaretes barn Elen Margarete. Faddere: Tormnøe Pedersen, Hans Olsen, Peder Halvorsen, Ingeri Halvorsdatter, Anne Hansdatter”Nå lurer jeg på om det er noen som vet noe mer om Halvor Pedersen... Dette er det jeg har som 'mulige fakta': G: 1748 i Halden D: 1763 i Halden. Hvis det er noen som vet noe om Berte Margrete også har jeg dette som 'mulig' fakta om henne: at hun er født ca 1722 i Ås av Lensmann Jørgen Mikkelsen Landeby og Anne Karine (Cathrine) Rasmusdatter Paludan..Jeg regner med at de har fått flere barn, men jeg kjenner ikke til disse.Dette er en hypotese, som jeg forsøker å finne ut av.. Trenger litt hjelp... :)Noen som har kjennskap til Id/Halden/Ås?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Jeg antar at gården (navnet) Holene, kommer fra IDD eller Enningdalen som det jo og kallesTorunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Jeg lurer på det finnes en gård under Rød som kalles Holene, og om de dataene om Halvor ( Gift i 1748 og Død i 1763 ( begge hendelsene i Halden) stemmer?Jeg har disse opplysningene fra en upublisert skrift, som jeg er veldig usikker på om stemmer. jeg har forsøkt å se i kirkebøkene, men jeg kan ikke finne noe.Linjen til Berte Margrete Jørgensdatter bakover, skal i følge dette skriftet være:1.Jørgen Mikkelsen Landbey G: ca1720 M Berte Evensdatter Romedal F. ca 1695, Askim, D: 1735 på Ås.2. Foreldrene til Jørgen Mikkelsen Landeby: (som skal være lensmann på Ås= Mikkel Lauritsen Landby Anne Karine Rasmusdatter Paludan F. borgen, Ski.Foreldrene til Berte Evensdatter Romedal: Even Nilsen Romedal F. 1661, Romedal G: 1689 D: 1705 g.m. Maren Nilsdatter Brunov F: 1667. Grav, D: 1720, Vold i Asker3. Foreldrene Til Anne Karine Rasmusdatter Paludan: Rasmus Mikkelsen Paludan Kirsten Simensdatter Borgen (Foreldrene til Kirsten: Simen Madsen (fut nedre Romerike) og Anne Pedersdatter)Foreldrene til Even Nilsen Romedal: Niels Christiansen Hofer Ingeborg Evensdatter (foreldrene til Ingeborg: Even Hansen og Marte Hansdatter fra Oslo?)Foreldrene til Maren Nilsdatter Brunov: Nils Pedersen Brunov Berete (Berte) MuusPhuuu...Lang linje, og jeg har noen indikasjoner også bakover, men jeg har absolutt ingen sikre kilder på dette.. Så har noen innspill, kom med de! Jeg lurer vel også på om linjene KAN stemme, hvor Halvor Holene Pedersen kom fra.. og egentlig alt som berører denne greinen.Jeg har sett i NST at det er omtale av noen av disse slektene, men setter pris på om jeg er helt ute å kjøre, og gjerne korreksjoner!Oppfordrer også til debatt.. ! Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Angitt linje bakover fra Berthe Evensdatter Romedahl stemmer bra med den som er oppsatt i Norsk Tidskrift for Genealogi bind 1, bortsett fra at her er faren til Niels Christiansen Romedal sin ektefelle Ingeborg Evensdatter oppgitt som Even Andersen, kjøpmann i Oslo. ikke Even Hansen.Skiftet etter 'fhv. sogneprest' Niels Christensen (Hofer) er innført på Romedal prestegård 08.06.1666 (Hedmark skifteprotokoller 1663-73 fol.200b) og viser 5 barn, blandt den overnevnte Even Nielsen Romedal, senere sogneprest til Askim. Skifte etter hans ektefelle Maren Nielsdatter Brunov på Vold i østre Bærum 01.07.1720 viser to barn i dette ekteskap, Nicolai Evensen Romedal født ca.1701, og overnevnte Berthe Evensdatter Romedal født ca. 1695.Ang. Holene, ser krigshelten Peder Olsen Normand ca.1615-01.11.1676 ut til å hatt en søster gift med Anders Olsen Holene, som nevnes som død i 1647 i Idd og Marker tingbøker for 12.03.1668, med etterlatte barn Jon, Rønnow og Niels. Skulle gjerne vite mer omkring Holene selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Står det noe der om Berthes barn og eventuellt hvem hun giftet seg med? Jeg har ikke sett denne artikkelen, nemlig. Angående Nicolai har jeg følgende opplysninger fra FS:Nicolai Abraham Evensen Romedahl F ca 1698 Askim, Ostfold,G: 1750 Of,Holmedal , Hordaland, D: 1759 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold,G.m Karen Tygesen Fuhrman F: 28 NOV 1721 , Hordaland, d.a Tyge FurhmannBarn:1. Even Nicolai Romedahl F:1753 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold,2. Anne Marie Romedahl F: 1754 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold, D: 22 DEC 17883. Gurine Dorthea Romedahl F:1755 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold, D: 11 FEB 18054. Helene Margrethe Romedahl F:1757 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold,D: 01 MAY 1807 Giftermål med Tollef Schiønberg 11. februar— 5. Niels Fuhrman Romedahl F:1758 Rod,Torpedalen, Berg, Ostfold, Jeg antok at han var en mulig bror, men ettersom jeg aldri har fått noe bekreftelse på om Berthe Evensdatter var en datter av Maren Nielsdatter og Even Nielsen Romedal så var jeg usikker.Jeg har nemlig aldri sett Berte listet som noe barn av Even i de artiklene jeg har lest ( vel, skummet igjennom.. )Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hei!Jeg lurer på om noen har lyst til å sjekke om Berte Margrete Jørgensdatter virkelig ble født i Ås ca 1722?Hvis noen andre kan finne Halvor i Halden ( ved giftermål? eller ved dødsfall?) eventuelt i Idd.Kanskje de giftet seg i Ås?Jeg tror egentlig de enten ble gift i Ide eller Halden, da de jo får Elen Margrete fødes i Idd...Uansett så hadde det vært moro om noen kunne sjekke kirkebøker fra Ås!TorunN C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild E. Pettersen

Til Torunn og Petter.Vedr. Holene i Halden,tidl. Idd.Gården Holene ligger ved elva mellom sjøene Aspern og Femsjøen (Stenselva) ei snau mil øst for Halden. Den ligger i nærheten av flere fossefall og her ble tidlig anlagt sagbruk. Allerede tidlig på 1500-tallet eide gården store skogområder mellom grensa mot Aremark og Ertevassdraget. På 1600-tallet ble eiendommen kjøpt opp av handels-/sagbruksfamiliene i Halden og det meste av skogen er så vidt vet fortsatt i Ankerfamiliens eie. For nærmere opplysninger om Holene og brukere/eiere vil jeg anbefale Øivind Gulbrandsens hjemmeside (www.gulbrand.net)Med hilsenArild E. Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Arild! Takk for linken. Der nevnes også den familien jeg er interessert i. Da har jeg to forskjellige steder som sier at Halvor døde i 1763 i Halden. det står at det er et skifte etter ham også, så det får jeg prøve å få tak i ..Takk nok en gang!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Dette temaet er det lenge siden jeg har benyttet. Det som er skjedd i mellomtiden er lite, men jeg har forsøkt å finne skiftet etter Halvor Pedersen Holene på Riksarkivet og Statsarkivet, men jeg har ikke klart å finne dette.Noen som har bedre lykke enn meg?Hvis det er noen som tilfeldigvis har funnet dette skiftet og evt. har transkribert dette så hadde det vært veldig, veldig hyggelig å få ta del av det.Jeg er klar over at det er en liten sannsynlighet, men jeg prøver meg likevel!TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Jeg har nå funnet fram til at skiftet etter Halvor Pedersen Holene ble startet 7. juli 1763 og ble avsluttet 9. oktober 1764.Men det slo meg at jeg ikke har funnet fram til innførselen til Halvors død i 1763.Er det noen som kan finne dette? Han skal være død i Halden.Ettersom skiftet ble startet på sommeren i 1763 finnes det jo alltid en mulighet for at han døe i 1762 også. Jeg har sett i kirkeboken for Halden, men jeg har ikke funnet Halvor..Noen med bedre lykke enn meg?TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Torunn.Har du funnet ut av Berthe Margrete Romedahl? Jeg kan ikke hjelpe deg med henne , men jeg ser at du har nevnt noen andre med navn ,Romedal.Nicolay Abraham Romedal f.ca 1698 i Askim død 1759 i Berg. Gift 1)ca 1730 med Guri Johnsdatter Bjørnstad i Idd. Datter, 1) Maria R.1730 - begr. 21/8 1773 i Glemmen (skifte 22/9 1773)gift med Færgemand Isach Jacobsen Nyegaard i Fredrikstad.2)Johanne Maria R. 1738- begr. 15/11 1788 Fredrikstad ( skifte 11/11 1788) gift 7/5 1761 med Kjøpmand og Statsmusikant Cornelius Smidt.3)Sophia R.gift 1758 med Procurator Simon Andreas Morland, Rakkestad.Når Nicolay Abraham Romedal ble gift med Karen THURMANN (ikke Tygesen? FHURMANN ,T er feiltolket som F i kirkeboken/panteboken ) vet jeg ikke,men hun ble senere gift med Prokurator Jens Grønlund (1716 - 1787)Karen kalles også Mad.Grønlund.( skifte 9 juli 1794 ) Det er en del å finne i panteboken for Idd og Marker om arv etter Karen Thurmann. (Jeg var på leting etter Lars Grønlund,som jeg hadde en etterlysning her på, da jeg kom over en del om Karen T. og Jens G.)Bla.i 1778 ' Even Romedahl afkald på arv til svigerfaderen Procuator Jens Grønlund etter Broderen Niels Tuurmand 'Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Nei, desverre Rita. Har ikke noen nye opplysninger om Berte Magrete Rommedal. Takk for opplysningene som du hadde!TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei igjen Torunn !Jeg tar her med noe jeg har notert meg om Rommedal.Har desverre bare notert meg noen navn, så det er ikke noen riktig sammenheng her.Idd og Marker pantepr.1750 - 1784 s. 85 f. : Skiftebrev på gården Rød i Torpedalen (Berg) etter afg. Nicolay Abraham Rommedahl 13 aug. 1759 - 12 juni 1760. Jeg Even Nicolaysen Rommedahl boende på gården Sannem uti Høland pr.gj. ..? Rakkestad og Skiptvedt,Røed, Fismedal,Solbrecke og Næs i Berg og Nordbye i Idd. - Stiffader Jens Grønlund. - Så er det nevnt Jørgen Hansen og Jørgen Olsen og gården Skattebøl i Rakkestad.Så kommer søsken og deres ektemenn som jeg tok med i ( 11). En Even Halvorsen Rommedahl er også nevnt.Du får ta en titt på dette utdraget av skifte Torunn . Svogeren til Even N. R. bor her i 1801,han er da gift 2.g med Dorothea Hjort. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10128&gardpostnr=102&merk=102#ovre>LenkeHer er 2 av Nicolay Abrahamsen R.og Karen Thurmann sin døtre Gurine D.og Helene M.Rommedahl i 1801 :

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Glemte å skrive årstallet hvor skifte er nevnt. Det er 1776 !Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg har tidligere notert følgende fra kirkebok Frhald 1760 Døpte folio 323:2.september NICOLAI ROMMEDAL. For. Halvor Pedersen Holene og kone Berte Margrete Rommedal...? fra Idde sogn.Faddere: Maria Jaobsdatter Rö..., Danield Smed, pigen Anne Andersdatter, Ola Nilson Bordteller, Peder Halvorsen Holene.. (her er vrient, lite blekk osv).Om dette hjelper noe tror jeg ikke, men det hører vel hjemme her.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C. Ludvigsen

Hei Rita og Liv!Jeg har glemt å takke for innleggene!Det hadde vært spennende å finne ut mer om Halvor Pedersen Holene...Eller fått tak i skiftet etter Berte. Det er jo ikke sikkert det finnes, men hvis det finnes..Hun er i allefall død mellom 1772 og 1801 en eller annen gang. Antagelig i Fredrikshald. Hun kan jo ha flyttet til et av barna, og da blir det straks litt værre å finne henne. Men dette er ikke noe jeg prioriterer akkurat nå! Men dersom det er noen som vet noe om når Berte Jørgensdatter Rommedahl døde så hadde jeg ikke hatt noe i mot å få vite noe om det!TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det er noe jeg ikke får til stemme her (3). For å ta det motsatt vei av hva du gjør, Torunn:Sorenskriver Rasmus Mikkelsen Paludan (ca. 1590-ca. 1660) var gift med Kirsten Simensd. Børgen i Fet der de også bodde.Deres datter Anne Christine/Karine/Cathrine Rasmusd. PALUDAN f. ca. 1640 var gift omk. 1675 med Mikkel Lauritzen Landby. Deres sønn Rasmus Mikkelsen Landeby var gift med Bente Sophie Holgersd. Trane (1685-1758) på Finstad i Kråkstad.I (1) oppgir du at Jørgen Landeby var gift med Anne Karine Paludan. I (3) ser det ut til at hun er Jørgens mor.Men når levde Jørgen? Jeg har registrert at Anne Paludan og Mikkel Landeby hadde sønnen Rasmus Mikkelsen Landeby (1681-1719.) Derfor lurer jeg på om de også kunne ha en sønn som fikk barn i 1722? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C. Ludvigsen

Det ser ut til at jeg har notert feil her. Takk for korreksen..Det korrekte skal være:Foreldre til Berte Margrete Jørgensdatter Rommedal skal være:Far: Jørgen Mikkelsen Landeby og Berte Evensdatter Rommedal.Foreldre til Jørgen Mikkelsen Landeby: Mikkel Lauritsen Landeby og Anne Cathrine (Karine) Rasmusdatter PaludanForeldre til Berte Evensdatter Rommedal: Even Nielsen (Hofer) Rommedal og Maren Nielsdatter Brunov.Jeg har ingen foreldre til Mikkel Lauritsen Landeby.Foreldre til Anne Cathrine Rasmusdatter Paludan: Rasmus Michelsen Paludan og Kirsten Simensdatter Borgen. Foreldre til Even Nielsen (Hofer) Rommedahl: Niels Christiansen Hofer og Ingeborg EvensdatterForeldre til Maren Nielsen Brunov: Niels Pedersen Brunov og Berete Nielsdatter Muus.(Skrivningen av Niels og Nils går litt om hverandre.)Innførselen i (3) er altså den som stemmer. (i følge kilder fra bl.a Norsk Personalhistorisk Tidskrift.) Du nevner sønnen Rasmus Mikkelsen Landeby, dette må da være en bror til Jørgen Mikkelsen LAndeby. Tidsrommet som Jørgen levde i har jeg 1690 til ca. 1755. Ingen av disse årstallene har jeg fra noe som kan kalles primærkilder.TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin S. Aasen

Hei!Jeg kikket i Familysearch nå for å se hva det kunne stå om Landby/Landbye. Og ser at en Jørgen Mikkelsen Landby (1690-ca. 1755(samme år som i FS), slik du nevnte i ditt forrige innlegg) giftet seg med Elisabeth Pedersdtr. Lessoe (f. 1710) i 1736. Da var det kanskje hans 2. ekteskap da Berte, hans kone døde i 1735.Fra før av har jeg funnet i FS at Anne Cathrine Rasmusdatter Paludan var født ca. 1644 i Borgen, Fet, Akershus. Anne Cathrine Rasmusdatter Paludan ville da ha vært 46 år da hun evt. fødte Jørgen Mikkelsen Landby. Så jeg får håpe at man snakker om rett Jørgen Mikkelsen Landby gift med Berte.I (3) står det at Borgen er på/i Ski. Det er ikke riktig. Det rette er i Fet.Mvh. Kristin S. Aasen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.