Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torbjørn Ellingsen

[#14581] Navn på husmannsplasser i Heidal 1800 - 1850

Recommended Posts

Guest Torbjørn Ellingsen

Semon Prestgard bruker i heftet «Den store utvandringa» (1992), om utflytting fra Heidal, gårdsnavnet Heringstadeie u. Harilstad (s.38). Betyr dette at Heringstadeie var husmannsplass under Harilstad?Et annet sted (s.34) er utflyttere oppgitt å være fra Heringstad. Er det trolig at det her menes en husmannsplass under Heringstad, eller var det beboere fra gården Heringstad som reiste ut (1832)?.Jeg opplever Prestgard som litt uklar mht kilder. Kan heftet brukes som kildehenvisning i egen slektsgransking, eller bør vi holde oss til primærkilder?Noen som kjenner bygda og lokalhistorikeren?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De eneste underbrukene og plassene under Heringstad som jeg finner, er Sokse, Kirkestuen, Omundstad (tre plasser, nedre, øvre, mellem) og Bekkemellom (to plasser, nedre og øvre), ifølge en samkjøring av plassnavn for 1865, 1875 og 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det var flere plasser under Harildstad enn underHeringstad, men ingen av dem het Heringstadeie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sonja Fjellhaug

Hvilken som helst plass under Heringstad kan ha blitt kalt Heringstadeie. Det var for det meste presten som skrev -eie i sine bøker, for å markere at vedkommende var husmann under den gården. Folk flest kalte plassen helt andre ting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er i grunnen riktig. Dessuten kan det ha vært flere plasser enn de som nevnes i de folketellingene jeg skrev om, f eks plasser som var nedlagt før 1865.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg har kikket på de konkrete eksemplene du har hentet fra heftet. Opplysningene er både unøyaktige, uriktige, og mangelfulle i forhold til hva som står i utflyttingslista i kirkeboka.På side 38 burde det ha stått Lars Amundsen Heringstadeie 21 år, født under Harildstad 26/5-1835. Til Trondheim 25/7-1856. (Altså ikke til Fron som forfatteren har skrevet.)På side 34 burde det vært tatt med 'Inderst' Lars Larsen Heringstad (25 år) og kone Anne Olsdtr. (30 år), samt barnets navn som var Lars (2 år). Ekteparets bosituasjon som inderster på Heringstad, antyder at de ikke nødvendigvis hørte til slekten på gården. For å være sikker har jeg sjekket vielsen mellom dem: brudgommen var Lars Larsen Harildstadeie (23) far; Lars Larsen, og bruden Anne Olsdtr. Bilbeneie (30) far; Ole Larsen. Vielsen fant sted 25.10.1829 i Heidal kirke.På denne bakgrunn er du sikkert i stand til å vurdere selv i hvilken grad dette heftet kan brukes som kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.