Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

[#14604] Maria Bebudelsesdag, Alle Helgens Dag....

Recommended Posts

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Et lite forsøk på å avslutte diskusjonen om ovennevnte dagers plassering i Norge som stadig dukker opp, ikke minst nå i registreringssammenheng. Mange kirkebøker henviser jo i perioden straks etter kirkeåret 1771's begynnelse kun til kirkedager de første årene.Jeg har ikke teksten til selve forordningen vedr. Maria Bebudelsesdag og Alle Helgsensdag, men dette skulle vel være noenlunde klartgjort her. Nedenstående sendt 9. mars 1771 vedrørende den offisielle almanakk, se spesielt §§ 6 & 8 - her er det direkte vist til forordningen. --------------------------------------------------Canc.Prom. (til Prof. i Mathematiken ved Kbhvns Universitet Staatsraad Christian Horrebow) angaaende nogle Poster, som ved Almanakkerne ville iagttages, i Anledning af 26. Octbr. 1770 om nogle Hellig-Dages Afskaffelse. (Hvorom man har gjort Forespørgsel)§ 1. Tredie Paaske-Dag of Tredie Pintse-Dag kunne af Almanakken ganske udgaae, og i deres Sted andre Navne indføres, og Johannes Evangelist fremdeles blive staaende, endskjøndt den, som Tredie Jule-Dag, ikke mere helligholdes.§ 2. Iligemaade kan hellig 3 Kongers Dag, skjøndt den ikke helligholdes, i Almanakken blive staaende.§ 3. De derefterfølgende Søndage kunne fremdeles, ligesom hidindtil, kaldes Søndag efter Hellig 3 Konger, da derved haves den Fordeel, at især den gemene Mand des bedre kan finde de Psalmer, samt Evang. og Epistl., som i Ps-Bøgerne under den Søndag ere anførte.§ 4. Skulde det skee, at Hellig 3 Kongers Dag indfaldt paa en Søndag, kan den kaldes Søndag efter Ny-Aar, og det Evangelium Matth. C.2 V.19 til Enden, som hører til den Søndag, i Almanakken anføres, da Hellig 3 Konger derimod i Almanakken kunde sættes ved Siden af samme Søndag.§ 5. Maria Renselses Dag kunde, ligesom hidindtil er skeet, i Almankken kaldes , men ikke som en Helligdag.§ 6. Maria Bebudelses Dag, som ved Forordn. er henlagt til 5te Søndag i Faste, skal med sit Evangelium altid paa den Dag i Almanakken indføres, og bliver da ved Siden af Maria Bebudelses Dag sat 5te Søndag i Faste, ligesom ellers pleier at skee, naar en Søndag gaaer ud.§ 7. St.Hans-Dag , Maria Besøgelses Dag og Michels-Dag kunne fremdeles anføres i Almanakken, ligesom det skeer med Mortens-Dag og andre flere, men ikke som Hellig-Dage.§ 8. Da efter forbemeldte Forordn. Alle Helgenes Dags Text og Bøn for Reformationen skal forklares og læses næste Søndag efter første November, saa naar det, som i tilstundende Aar 1772, indtræffer, at Alle Helgens Dag, som er den første November, falder ind paa en Søndag, kan Texten for Alle Helgens Dag, anføres paa samme Søndag, nemlig den første November, og altsaa bemeldte Søndag, naar Saadant indfalder, gaae ud, og sættes som sædvanligt ved Siden af første November.Håper jeg har unngått trykkfeil.('Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Kongeriget Norge', første bind (1660-1784), ss.501-502. Boken er 'Til Brug for den Lovstuderende' og kom ut i Christiania 1847.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.