Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Fergestad

[#14638] Hedmark: Handingmand slekten

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

I følge Christian Spangen sitt privatarkiv (nr. 16) på Statsarkivet i Hamar, var Hans Mogensen Handingmand g.m. Barbara Clausdtr. Berg, (sønnedatter av biskop Frans Claussen Berg). Hans og Barbara hadde minst 1 datter: Ellen, som var g.m. Arnt Michelsen von Kampen. Foreldrene til Hans er oppgitt som Mogens Christoffersen Handingmand til Brandstorp og hans kone Beate 'Bosdtr. Grip'.Er dette fortsatt 'god fisk', eller er det avdekket noe nytt de senere årene? Vet man forøvrig noe om anene til Mogens og Beate?Mvh Rune Fergestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Mogens Christofferssøns foreldre var Christoffer Mogenssøn Bagge til Vi og Brandstorp, som døde 1566 (under krigen, det var ved hans begravelse på Gotland at den danske flåten totalforliste), og Elin Mogensdotter (Godske, av dansk adel). Christoffers foreldre var Mogens (Mons) Trulsson (Trugilsson), kjent fra 1508, medlem av det norske riksrådet, og Inger Asgautsdotter (Kamp, med et oksehode i våpnet) til Vi, kjent 1544-51. Mons' far kan ha vært en Truls Karlsson, kannik i Oslo (og dermed født utenfor juridisk ekteskap med en kvinne, muligens av slekten Kalips). Denne Truls Karlsson se ut til å ha vært sønn av Karl Trulsson, som var borger i Kalmar og kjent der fra 1429 til 1449, ifølge en slektstavle i biskop Hans Brasks slektsbok fra ca 1510-15 (utgaven 1970 s. 144 og noter side *23); Karl Trulssons svigerfar het Andres. Det er avgjort ingen kilder i Norge som opplyses mere om slekten Godske, så her må en gå til danske kilder. Men for både Kamp og Kalips er det enda flere uutnyttede muligheter. Denne Beate Bosdotter Grip er et mysterium. Hennes eventuelle eksistens må søkes i svenske kilder, f eks i Riddarhusets arkiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Atter en gang takk for flott svar Tore. Mulig dette igjen ligger i grenseland til en ny diskusjon, men i alle fall: Denne Arnt Michelsen von Kampen som jeg nevnte i mitt forrige innlegg har jeg motstridende referanser på når det gjelder ekteskap inn i Handingmand slekten.Christian Spangen mener både i sitt innlegg i HST, bind 7, s. 17, og i sitt privatarkiv (nr. 16) at Arnts første kone var Ellen Hansdatter Handingmand. De fikk datteren Margrethe, som giftet seg med Alf Tostensen Nøttestad (f. ca 1630). De fikk sønnen Mikkel i 1670. (Stange Bygdebok, bind 1, s. 27).Denne oppfatningen deles av M. Veflingstad på side 231 i bind 1 av Stange Bygdebok. Han sier riktignok ikke noe om hvem Arnt Michelsen von Kampen på Stor-Hamar var gift med i sitt første ekteskap, bare at Margrethe sannsynligvis var barn fra dette ekteskapet.I NST, bind IV, s. 22, (jeg har dessverre ikke notert forfatter), står det at Arnt ble gift 3. gang 1664 med Elsebe Christensdtr., begr 27/3 1683 på Bragernes. De hadde 2 døtre, Karen og Margrethe. Arnt ble gift en 4. gang med ca 1684 med Ellen Budde. De hadde 2 døtre: Elsebe og Malene.Jeg har vanskeligheter med å skjønne at Margrethe kan ha blitt mor til Mikkel i 1670, dersom det stemmer at hun ble født tidligst i 1664.Sitter du tilfeldigvis på informasjon som kan belyse dette ytterligere?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg skrev en notis om slekten von Kampen i idsskriftet Genealogen for tre år siden, ellers så har jo Spangen har et dok.omslag i sitt privatarkiv med navnet von Kampen, samt at det er skrevet noe om slekten i Aust-Agder. Men jeg vet ikke noe om de eventuelle forbindelsene til Handingmand, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Jeg ser på internett at det forekommer konkrete fødsels- og dødsdatoer helt tilbake til 1500-tallet for mange i Handingmand slekten. Kan disse datoene dokumenteres?Mvh Rune Fergestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

På Genealogen sine nettsider, (Lenke) under ''Likprekener og anetavler 1548-1702'', ligger en avskrift av likpreken over Hans Mogenssøn Handingmand til Fossergård på Skappel i 1701. (Redigert av Tore H. Vigerust).Er det generell aksept for at det som er skrevet i likprekenen er korrekt? Jeg ser dette er utgitt og kommentert av Christian Spangen i HST IV. Dette har jeg dessverre ikke tilgang til, og lurer på om noen kan belyse dette for meg?Mvh Rune Fergestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Generelt er det akseptert at vi IKKE på noen som helst måte må tro på innholdet i likpreknene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Tore. Det er mulig jeg ordla meg uklart i forrige innlegg. Jeg er klar over at likprekner generelt sett ikke må tas for ''god fisk''. Det jeg mente var om noen vet hvordan sannhetsgehalten i akkurat denne nevnte likpreknen er - generelt sett - uten å gå gjennom hver person i den lange anerekken Hans Mogenssøn lister opp.Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da er det vel igrunnen best å se gjennom Spangens artikler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Spangen skriver i sin artikkel i HST IV om Beate Grip, at:''...Den avdødes farfars far Mogens Christoffersen til Brandstorp sies gift med Beate Grip, men selv om dette skulle være korrekt, er det neppe riktig at hennes far var en svensk ridder hr. ''Bo Grip til Gripsholm''. På den annen side dreier det seg om en så vidt nær ane som farfars mor, og det skulle være grunn til å tro at hun var kjent av slekten. Den eneste grunn til en konstruksjon måtte i tilfelle være at oldemorens adelskap kunne trekkes i tvil og at hennes ekstrasjon derfor helst burde tilsløres på en tid da likebyrdigheten var blitt et ubetinget krav ved adelskap.''Hva er bakgrunnen for at Spangen stiller seg tvilende til hennes slektskap med ridderen Bo Grip? Finnes det dokumentasjon på at han i det hele tatt har eksistert?Tore: Jeg kjenner ikke til Riddarhusets arkiv. Hva er det, og hvordan får jeg eventuelt tilgang til det?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det svenske slektsnavnet Grip nevnes i omtrent alle generelle historiske fremstillinger av Nordens historie for middelalderen. Vi skiller mellom den eldre og den nye ætten. Den eldre er mye omtalt i tidsskriftartikler, som f eks Personhistorisk tidskrift og Släkt och Hävd. Den yngre kan jeg ikke se er like godt behandlet, men oppslagsverkene om svenske adelsslekter sier en del. (Se f eks undertegnedes artikkel om Grip i NST for 1999).Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenske Adels Ättartavlor (9 bind, mest aktuelt, bind III, Stockholm 1927), og Riddarhusets 'Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor' bind I-II (1957-2001). En 'Beate Grip' er såvidt jeg vet, ikke dokumentert. Men hun han jo finnes i ennå ubearbeidet kildemateriale. Prøv http://www.riddarhuset.se Atkivet er åpent flere dager i uka, og ellers etter avtale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.