Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#14653] Søsken frå Lad i Hafslo (f. 1790 -1802) til Askvoll og Hyllestad - oppslag?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Gardbrukar Nils Pederson og kona Abelona Eriksdotter på Lad i Hafslo (Luster) hadde fleire born som flytte ut i ung alder; minst to av dei flytte til Askvoll/Hyllestad, og kanskje hamna dei to andre der òg(?):* Eli Nilsdotter, døypt i Hafslo 31.1.1790, levde i 1816, men ukjend lagnad...* Peder Nilsson, døypt i Hafslo 12.10.1794, gifte seg første gongen i Askvoll 6.1.1822 med enkja Martha Larsdotter, fødd i Askvoll kring 1774, dotter av ein Lars Olson. Ho døydde på Vilnes i Askvoll 4.7.1853, og Peder gifte seg att i Askvoll 21.7.1855 med ei Helena Sørensdotter, fødd i Askvoll kring 1809. Desse finn me i 1865 att som plassfolk på Garvik under Vilnes i Hyllestad, men lagnaden elles er ukjend.* Erik Nilsson, døypt i Hafslo 30.7.1797, levde i 1816, men ukjend lagnad...* Lars Nilsson, døypt i Hafslo 27.5.1802, gifte seg i Hyllestad (Askvoll) 23.5.1830 med enkja Sigborg Nilsdotter, opphavleg frå Bjørnestad i Hyllestad. Ho var tydeleg dotter av gardbrukar Nils Rasmusson og kona Kari Johannesdotter på Bjørnestad og fødd kring 1785 eller 1793(?). Sigborg er rimelegvis ho som 14.5.1847 døydde som kårkone på Møklebust i Hyllestad 14.5.1847, 64 år gamal, men lagnaden er elles ukjend.Det kan sjå ut til at korkje Peder eller Lars hadde born etter seg; soleis kan det vera interessant å få greie på dødsdatoane deira for eventuelt å kunna følgja opp gjennom skifte...! Kanskje vil ogso Eli og Erik ''dukka fram''...!?Eg er elles òg interessert i fleire detaljar om konene til både Peder og Lars... Kanskje bygdebøkene for Askvoll og/eller Hyllestad kan fortelja oss noko?Eg takkar so mykje på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Askvoll Bygdebog Folket IIB, Gard Vilsnes, Nr 122.:Peder Nilsson Lae av Hafslo, 27 år (f. Nils Pederson Lae) d. 1870, 77 år. - g. I 1822 m. enke Marte Larsdtr. Garvik under Vilsnes, 47 år (f. Lars Olson) d. 1853, 80 år [ ingen sidereferanse for Marte eller Lars O. ] - g. II 1855 Helene Sørensdtr. Fure 65 e, f. 1809 ----- ingen barn nevntAskvoll Bygdebok Folket IIA, Gard Fure Nr. 65.:Søren Olson Hovland f. i Guddal i Fjaler - sjå Hovland i Vilsnes (69a) d. 1829,b.br. 1799. g. 1800 Orlaug Nilsdtr Fure, 53b, f.1779.-----Deres barn: Lars, Søren, Oline, Anne, HELENE, Nille, Brite, Ole, LarsSøren Olsons foreldre på Hovland:Ole Øysteinson Hovland i Fjaler. Budde ei tid i Strømmen, ei tid i N-Folkestad og sidan husm. Berget u. Hovland og Synneve Olsdtr. Espedal, d. 1783.----- Deres barn: Søren f. ikr. 1776 og OrlaugOrlaug Nilsdatters foreldre på Fure:Nils Olson Fure, 41a. Kjøpte bruket 1778, selde att 1782, bbr. 1782, d.1811. g. 1776 Brite Olsdtr. Håvåg (20f) f. 1750. De hadde 9 barn, Orlaug er nr. 2.Bygdeboka for Hyllestad har jeg dessverre ikke.Mvh. og god påske! Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Herzlichen Dank, Barbara, und Frohe Ostern auch an Dich!Liebe Grüsse,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Almquist

Hyllestad bygdebok Soga om folket Band 1: s 77 Husmannsfamilier under Myklebust: Plass Ekrene: 'Lars Nilsson plassmann 1829-50, f. 1805 på La i Hafslo d. 1850. Gift 1830 med enkja Seborg Nilsdotter Bjørnestad f. 1793 d. 1847. Frå første ekteskap hadde ho barna Helene, Kari og Anna som fylgde med hit.'s 81 Bjørnestad: 'Kari Johannesdotter Teige f.1753 på Bjørnestad d. 1836. Gift med Nils Rasmusson gbr. 1785-1832, eigar frå 1805 f. 1753 på Selberg i Gaular, vaks opp på Rutle, d. 1832. Dei vart dei første sjølveigarane på Bjørnestad etter at det hadde site leiglendingar her i 200 år. Dei betalte garden kontant.'Ni barn nevnt. Seborg (Sigborg) er nr 6. ' Seborg f. 1793, gift 1813 med innerst Bendik Hansson Våge, gift igjen 1830 med plassmann på Myklebust, Lars Nilsson frå La i Luster.' (Si fra om du ønsker å vite noe om Sigborgs søsken. Jeg har boken på lån fra biblioteket frem til onsdag).Foreldre til Kari Johannesdotter: s. 81 Bjørnestad: 'Johannes Nilsson gbr. 1765-78, f. 1722 på Horne d. 1807 på Teige, dit han flytta i 1778. Gift 1753 med Seborg Endresdotter Hydalen f. 1724 d. 1765. Gift igjen 1767 med Brite Olsdotter Espedal i Fjaler f. 1743 d. 1809 på Teige. Dette ekteskapet var barnlaust. Barn av første ekteskapet: 1. Kari fekk garden's 107 Teige: 'Johannes Nilson gbr./leig. 1765-1802 f. 1723 på Horne, d. 1807 på Teige. Gift 26/6-1756 med Sigborg Endresdotter Hydalen f. 1723, d. 1765. Gift igjen 1/6-1766 med Berthe Olsdotter Espedal i Fjaler f. 1743, d. 1809. Barn av første ekteskapet : 1. Karen f. 1757, gift 27/9-1783 med Nils Rasmusson Bjørnestad bruk 1.' 1 barn til nevnt og 3 barn i 2. ekteskap men alle døde som små. (bygdeboka er ikke enig med seg selv - se det som står over fra side 81)Foreldre til Nils Rasmusson: s 95 Rutle: 'Rasmus Andersson gbr. 1772-92, f.1733 på Tormodset i Viksdalen, Gaular d. 1805. Gift ca 1755 med Agate Nilsdotter Selberg i Bygstad f. 1734 d. 1816.' Seks barn nevnt. Nils er nr 1 ' Nils f. 1756 i Gaular, gift 1783 med Kari Jonsdotter Teige, bst Bjørnestad.'Foreldre til Johannes Nilsson: s 154 Horne: 'Nils Hansson gbr. leigl. 1719-1747, f.kr. 1684 på Lone i Fjaler, d. 1754 på Horne. Gift i 1719 med Karen Jensdotter, d.1738. Gift igjen, men andre kona er ukjent. Barn 1. Hans fekk garden. 2. Johannes f. 1722, gift 1756 med Sigborg Endresdotter Hydalen.'Foreldre til Sigborg Endresdotter Hydalen: s 166-167 Hydalen: Endre Mathiasson f. 1685 i Hydalen d. 1747 gift 1715 med Marithe Olsdotter d. 1734. Ni barn, nr 3 Sigborg f. 1724. Endres foreldre: Lucie Johannesdotter Sørefjorden d. 1713 gift ca 1684 med Matthias Arneson f. 1661 på Tveita i Bø, d. 1717 i Hydalen. mvh. Tove A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Tove, for god hjelp til å kartleggja lagnaden til Lars Nilsson i Hyllestad.Eg treng ikkje fleire opplysningar om søskeni til Sigborg (Seborg), men står det noko meir om Bendik Arneson Våge og dei tre borni som han hadde med Sigborg (Seborg), ville eg setja pris på det!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Barbara, du nemner at Askvoll-boki ikkje nemner noko om opphgavet til Martha Larsdotter, første kona til Peder Nilsson.No har eg studert diverse tilgjengelege kjelder, inkl. FT 1801 og databasen for døde i Askvoll 1816-1865, båe på Digitalarkivet, og eg er komen til denne konklusjonen:Lars Olson Leirvåg, gardbrukar og enkjemann i 1801, hadde ei dotter Martha Larsdotter, 24 år. Dette er einaste mogelege alternativ! Truleg gifte ho seg med den Johannes Johannesson som døydde i april 1820 som husmann på Garvik under Vilnes. Denne Johannes var truleg fødd kring 1762 og budde i 1801 på Vilnes som ''gift'', men kona er ikkje nemnd!Kan bygdeboki for Askvoll stadfesta noko av dette?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Almquist

Det står ikke noe mer om de tre barna til Sigborg og Bendik (jeg fant iallefall ikke noe mer). Om Bendik: s. 36-37 Våge: Bendik nr 3 av 10 barn. F. 1789, gift 1813 med Seborg Nilsdotter Bjørnestad. Foreldre: Hans Bendikson f. 1747 på Byrkjeland, d. 1814 på Våge gift 1785 med Anne Kristensdotter Ulvika f. 1764 d. 1836.Om Hans Bendikson finner jeg ikke noe mer i bind 1 av bygdeboka, muligens står det om Byrkjeland i bind 2 men den har jeg ikke.Foreldre til Anne Kristensdotter Ulvika: s 279 Ulvika: Christen Christenson f. 1740 i Ulvika d. 1809. Gift 1764 med Orlaug (Olaug) Nilsdotter Storakjen f. 1742 d. 1809. 11 barn, nr 1: Anna f. 1764 gift 1785 med hans Bendikson Våge.Christen Christensons foreldre: s 278 Ulvika: Christen Samuelsen Hysing f. i Selje d. 1763 i Ulvika. Gift 1736 med Anna Jensdotter Trausdalen f. kr 1701 d. 1763.Olaug Nilsdotter Storakjens foreldre: s 398 Storakjen: Nils Lasseson f. 1713 på Asheim i Brekke d. 1788. Gift 1741 med Magdeli Klausdotter Indre Takle f. 1722 d. 1773. 7 Barn. Olaug f. 1742 er nr 1.mvh Tove A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Tove, for nye fine opplysningar. Eg er overraska over at det ikkje står noko om dei tre borni til Seborg og Bendik, men so er dei vel utflytte, og då er det diverre ikkje alle forfattarar som er like opptekne av å finna ut kvar dei tok vegen...Nok ein gong, hjarteleg takk!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo Lars og fortsatt god påske. Jeg ser det er skifte etter en Bendik Hansen Bjørnestad i Askvoll prot.18 side 47b 1828-1836.En Ane Bendiksdtr. giftet seg i Askvoll 01.07.1843 med Hans Gjertsen.Den familien finner du på gården Varlien i Hyllestad , Øen sogn i 1865.En Kari Bendiksdtr. giftet seg i Askvoll 19.07.1843 med en Hans Clemetsen , og en pike ved samme navn giftet seg i Askvoll 23.05.1844 med en Einar Jensen.Jeg vet ikke om dette er 'dine' Bendiksdøtre, men kanskje det kan være bryet verdt å studere giftemålene nærmere i orginalkilden.Jeg fant opplysningen på Familysearch , men der var ingen henvisninger til brudens far i noen av tilfellene. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og en Helene Bendixdtr. befinner seg i 1865 på gården Lien i Øen sogn, Hyllestad som føderådskvinne 52 år.Da er nok det den samme kvinnen som giftet seg i Askvoll 17.05.1845 med Søren Nilsen.Der er det oppgitt at hun var født i 1815, ref. Fylkesarkivets databaser. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Dersom det er de rette personene jeg har funnet, kan jeg tilføye følgende:Helene Bendiksdtr. dør på Gil i Hyllestad 27.09.1887 som enke , født 1813.Søren Nilsen dør på Kolgrov i Hyllestad 14,05,1881,født 1818.Kari Bendiksdtr. dør på Y.Gil,Hyllestad 15.09.1857 , født 1817 og Einer Jensen samme sted 21.06.1862,født 1815.Anne Bendiksdtr. dør på Varlia 05.09.1875 , født 1820. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Rune, for framifrå opplysningar om dei som tykkjest vera borni til Bendik Hansson og Seborg Nilsdotter! Det er likevel merkeleg dei ikkje er nemnde i bygdeboki...!No står att spørsmålet om opphavet til Martha Larsdotter og første mannen hennar (sjå innlegg #6) og, sist men ikkje minst; kvar vart det av dei to andre søskeni frå Lad i Hafslo, Eli og Erik...?Det er fantastisk å sjå kva hjelp ein kan få gjennom Digitalarkivet sitt Brukarforum! Takk igjen til alle!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Almquist

Etter Runes opplysninger har jeg greid å finne barna i bygdeboka, det var jo ikke så greit når det ikke sto noen kryssreferanser der de er nevnt sammen med foreldrene. Jeg har ikke tid nå men jeg skal skrive det ned i kveld eller i morgen.mvh. Tove A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Askvoll Bygdebok Folket IIB: Om Lars Olson, Johannes Johannessen og Marte Larsdtr:Gard LervågNr. 60 Lars Olson Angedal, f. 1745, d. 1812, 67 år, br 1751. g. I Sofie Olsdtr. Angedal,....... deres første barn: Marte Larsdtr. f. ikr. 1777, [død ?], gift 1803, til Grane 36Gard GraneNr. 36 Anders Pedersen Grane, 35d, f. 1776, d. 1821, br 1805 --- g. 1803 Marte Larsdtr. Lervåg (60a) f. ikr. 1777 (1834, 58 år) ----- de fikk 7 barn: Anne f. 1804 d. 3 vk. -- Rasmus f. 1805, d. 1880, gift 1832, Grane 44, -- Bernt, f. 1809, d. 1888, gift 1836, til Heggøy, --Sofie, f. 1812, -- Pernille Sofie, f. 1815, d. 1832, -- Anders, f. 1818, gift 1847, til S.-Eimind, Peder, f. 1814, 6 vk.Gard VilnesNr. 120 Johannes Johannesson Kumle 38, husm. Garvik, d. 1820, 60 år, f. 1762 Sætre, sjå Lervåg 65 ----Barn: Jonas f. 1815 11 vk.Gard LervågNr. 65 Johannes Johannessen f. på Sætre 43a (Kumle 38a) f. 1762 (opph. hjå st. faren 60 i Lervåg) husm. Garvik, d. 1820, 60 år. - g. 1791 m. Guri Olsdtr. Hovland, 57 IIIb, f. 1756, d. 1805 ----- I 1801 opph. han seg på Vilnes, daglønar og fiskar. Ho var tenar i Grov. (Han hadde 1 serb. mor Johanne Gjertsdtr. Buskøy ----- Barn: Johanne Johannesdtr f. ? d. 1864 72 år og Jonas f. 1815 d. 11 vk., serb. Johanne Vilnes (g. m. Ludvik Knutson VærøyGard SætreNr. 43 Johannes Johannessen br. 1760-64, g.m. Johanna Larsdtr. Grov N. 49e. Flytta til Kumle. Ho g. II 1786 m. enkem. Lars Olson Angedal, Leirvåg, sjå 60, og fjytta dit. ----- barn av Johannes og Johanne: a. Johannes f. 1762, gift 1791, til Garvik, B. Marte (1.1.), f. 1765, d. 1842Gard KumleNr. 38 Johannes Johannessen Sætre (43f) br. 1764-70 g.m. Johanna Larsdtr Grov 49e ----- deres barn: a. Johannes f. Sætre 1762, gift 1791 med Guri Olsdtr. Hoiland, 57 IIIb, b. Marte Kumle, 1865-1842, til Garvik, c. Dorte.Med vennlig hilsen - Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Almquist

Her er det som står i Hyllestad bygdebok:s. 24 Varlia:Hans Gjertson gbr. 1850-1874 f. 1819 på Laberget d.1909 på Salbu. Skulelærar i Øn. Gift 1843 med Anna Bendiksdotter Våge i Skifjorden f. 1820 d. 1875.Barn: 1. Benjamin f. 1846 på Laberget d.1917 på Horne gift 1875 med Kari Olsdotter Horne f. 1837 d 1906 på Øn. De fikk ett barn: Ananias i 1876 som døde samme år. 2. Kristian f. 1849, til Bergen i 1869 3. Gjertrud f.1851 4. Gerhard f. 1853, til Bergen i 1872 5. Sivert f. 1855, til Bergen 1875 6. Rognald f. 1858 8. Lars Ellert f. 1862, gift 1899 med Anne Olsdotter Fure i Askvoll.s 143 Liane:Anders Hansson f. 1810 i Liane d. 1866. Gift 1833 med Helene Bendixdotter Bjørnestad f. 1813 d. 1886. (Det ser ikke ut til at det er hun som giftet seg med Søren Nilsen i Askvoll i 1845.)Barn: 1. Henrikke f. 1835 2. Seborg f. 1839, til Bergen 1870 3. Thrine f. 1843, til Bergen 1871 4. Bernt f. 1846 5. Johanne f. 1851 6. Kari f. 1854 d. 1890, gift 1883 med Hans Lasseson Indre Gil. Bosatt på Indre Gil. Tre barn: Marie f. 1884 d. 1948, Bergen. Lyder Andreas f. 1887 d. 1900. Henrik Benjamin f. 1889 d. 1889.s 326 Ytre Gil:Einar Jensson fra Kråkeneset i Solund f. 1815 d. 1862. Gift kring 1843 med Kari Bendiksdotter f. 1817 d. 1857. (Det står ikke noe om hvor hun er fra).Barn: 1. Ingeborg Kristine f. 1843 d. 1851 på Kråkeneset 2. Mari f. 1848, til Gulen 1874 3. Johannes f. 1852 d. 1852 på Kråkeneset 4. Berte f. 1854 5. Mari Johanne f. 1857 d. 1857mvh. Tove A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Barbara og Tove. No har eg ei kjensle av å ha fått både i pose og i sekk. Dette var fine opplysningar som kjem godt med. Nok ein gong, hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Litt utfyllende opplysninger.Jeg finner ikke noe ekteskap mellom Anders Hansen og Helene , med disse barna er registrert født på gården Lien i følge databasene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.Henrikke f.02.12.1835,Siborg f.11.12.1839,Thrine f.10.06.1843,Bernt f.04.10.1846,Johanne f.19.05.1851 og Kari f.12.12.1854. Einer Jensen og Kari har disse barna registrert: Ludvig f.25.06.1845 på Hertzvig,Marie f.16.07.1848 samme sted,Ingeborg Cirstine f.20.02.1851-d.29.05.1851 på Krogenes,Johannes f.29.09.1852-d.10.12.1852 samme sted og Johanne f.19.02.1857 på Gil ytre. Hans Gjertsen og Anne hadde disse barna:Benjamin f.13.08.1846 på Ladeberg/Laberget i Hyllestad,Christian f.09.10.1849 på Varlien,Gerhard f.06.10.1853 samme sted,Sivert f.14.04.1855 samme sted,Rognald f.11.02.1858-d.21.10.1878 samme sted og Lars Eilert f.20.03.1862 på Laberget. Det mest usikre her er vel om Kari gift med Einer er den rette , men det kan kanskje noen sjekke for deg i kirkebok. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Til innlegg (11) og (17):Einar Jensen var frå Sogndalsfjæren, Sogndal og f. 1816. Son til Jens Olsson Sogndalsfjæren og Kirsti Einarsdtr. Solvi.Kari Bendiksdtr. var f. ca. 1817 Risnes, Hyllestad - dotter til Bendik Karlsson Risnes og Marie Hermundsdtr. Teige. bendik og Marie m/fam fl. til Hersvik, Solund i 1838.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.